Hedging

Hedging – na rynku walutowym forex, hedging polega na zminimalizowaniu ryzyka straty z powodu niepomyślnych zmian poprzez jednoczesne posiadanie na rachunku forex otwartych pozycji długiej i krótkiej, na jednej parze walutowej lub instrumencie typu CFD (contract for difference). Hedging umożliwia łatwiejsze zarządzanie ryzykiem dla każdej pozycji. Czytaj dalej Hedging