Formacje cenowe i jak je wykorzystać

Autor: Arkadiusz Krakowiak Arkadiusz Krakowiak 10:24, 28 cze 2024
Formacje cenowe i jak je wykorzystać

Traderzy, ze wszystkich zakątków globu, stosują wiele różnych metod analizy. Analiza techniczna z wykorzystaniem formacji cenowych odgrywa tu szczególną rolę. Jej niezwykłość polega między innymi na tym, że daje nam sygnały niejako przy okazji. Patrzymy na wykres, a tu właśnie powstaje ciekawa formacja cenowa.

Formacje cenowe to charakterystyczne wzory, tworzone przez ruchy cen na wykresach instrumentów finansowych, które mogą wskazywać na przyszłe zachowania rynkowe. Formacje cenowe są elementem rozważań analizy technicznej i pomagają przewidywać kontynuację lub odwrócenie istniejącego trendu.

W dalszej części artykułu rozwiniemy takie zagadnienia jak:

 • Formacje cenowe pomagają przewidywać kontynuację lub odwrócenie trendu na rynku Forex.
 • Skuteczność formacji zależy od ich rodzaju oraz kontekstu rynkowego.
 • Formacje odwrócenia trendu, takie jak Głowa i Ramiona oraz Podwójny Szczyt/Dno, są powszechnie uznawane za najbardziej wiarygodne.
 • Formacje kontynuacji trendu, takie jak Flaga i Chorągiewka, dają dużą pewność w silnych trendach.
 • Skuteczne wykorzystanie formacji wymaga także odpowiedniego zarządzania ryzykiem i potwierdzenia z innymi narzędziami analizy technicznej.

Czym są formacje cenowe?

Formacje cenowe mogą być potężnym narzędziem. Powinny się znaleźć w arsenale każdego tradera Forex, ponieważ pozwalają na “przewidzenie”, co może stać się z trendem. Trafne rozpoznanie formacji pozwala na identyfikację potencjalnych punktów wejścia i wyjścia oraz zarządzanie daną sytuacją. 

Nie ma tu jednak miejsca na domysły. Kluczem do sukcesu z jednej strony jest zrozumienie tych formacji, a z drugiej umiejętność praktycznego zastosowania tej wiedzy i rygorystyczna dyscyplina w handlu. 

Niestety żadna metoda nie jest niezawodna, dlatego tak jak zawsze musimy stosować odpowiednie strategie zarządzania ryzykiem. Najważniejsza jest ochrona kapitału.

Formacje cenowe – podział i omówienie

Formacje cenowe dzielimy na dwie grupy

 1. Formacje kontynuacji trendu
 2. Formacje odwrócenia trendu

Po tym podziale widzimy, że są one mocno wpisane w analizę trendu i pozwalają uprawdopodobnić przyszły kierunek ruchu cen.

Na podstawie długoletnich obserwacji i analiz ustalono, że są pewne specyficzne układy cen, które z mniejszym lub większym prawdopodobieństwem, zwiastują podążenie ceny w konkretnym kierunku.

Jakość sygnałów bywa różna. Z punktu widzenia tradera to istotne. Jeśli sygnał powoduje u ciebie wzmożenie uwagi, a nie odruch, to pewność tego sygnału pełni funkcję drugoplanową.

Na wykresach potrafimy rozpoznawać bardzo dużo konkretnych formacji cenowych. Powstały na ten temat książki. Tutaj omówimy kilka podstawowych przykładów obu typów formacji i to jak możemy je wykorzystać w praktyce.

Formacje kontynuacji trendu

Flaga i Chorągiewka (Flag and Pennant)

Flaga i chorągiewka to formacje kontynuacji trendu, które wskazują na krótkotrwałą korektę w silnym trendzie. Kształtują się w kierunku trendu.

Flaga: Jest to formacja, która się tworzy, gdy cena porusza się w wąskim kanale równoległym do głównego trendu. Wygląda jak nachylona prostokątna flaga na wykresie.

Chorągiewka: Podobna do flagi, ale jej linie trendu konwergują tworząc kształt trójkąta.

Jak je wykorzystać?

Wejście w pozycję: Wejdź w pozycję w kierunku dominującego trendu po wybiciu z formacji.

Stop-loss: Ustaw stop-loss poniżej (dla długich pozycji) lub powyżej (dla krótkich pozycji) formacji.

Cel dla zysku: Może być równy wysokości ruchu przed formacją.

Trójkąt symetryczny (Symmetrical Triangle)

Trójkąt symetryczny to formacja kontynuacji, która powstaje, gdy linie trendu konwergują tworząc symetryczny trójkąt.

Jak go wykorzystać?

Wejście w pozycję: Wejdź w pozycję po wybiciu z trójkąta.

Stop-loss: Ustaw stop-loss poniżej dolnej linii trendu (dla długich pozycji) lub powyżej górnej linii trendu (dla krótkich pozycji).

Cel dla zysku: Równy wysokości podstawy trójkąta.

Trójkąt wznoszący się i opadający (Ascending and Descending Triangle)

Trójkąt wznoszący się: Charakteryzuje się poziomą górną linią formacji i rosnącą dolną linią formacji. Jest to formacja kontynuacji wzrostowej.

Trójkąt opadający: Charakteryzuje się poziomą dolną linią formacji i opadającą górną linią formacji. Jest to formacja kontynuacji spadkowej.

Jak je wykorzystać?

Wejście w pozycję: Wejdź w pozycję po wybiciu z trójkąta.

Stop-loss: Ustaw stop-loss poniżej dolnej linii formacji (dla trójkąta wznoszącego się) lub powyżej górnej linii formacji (dla trójkąta opadającego).

Cel dla zysku: Równy wysokości podstawy trójkąta.

Formacje odwrócenia trendu

Głowa i Ramiona (Head and Shoulders)

Formacja głowy i ramion jest jedną z niezawodnych formacji odwrócenia trendu.

Głowa i Ramiona (HS): Składa się z trzech szczytów. Środkowy (głowa) jest najwyższy, a dwa boczne (ramiona) są niższe. Identyfikuje odwrócenie trendu wzrostowego.

Odwrócone Głowa i Ramiona (Inverse HS): Odwrotność powyższego. Używana do identyfikacji odwrócenia trendu spadkowego.

Jak je wykorzystać?

Wejście w pozycję: Wejdź w pozycję po przebiciu linii szyi (neckline).

Stop-loss: Ustaw stop-loss powyżej (dla krótkich pozycji) lub poniżej (dla długich pozycji) linii szyi.

Cel dla zysku: Równy odległości między maksymalnym zasięgiem głowy a linią szyi lub taki sam jak ruch w przeciwnym kierunku, od podstawy formacji do linii szyi.

Podwójny szczyt i Podwójne dno (Double Top and Double Bottom)

Podwójny szczyt i podwójne dno to formacje, które sygnalizują potencjalne odwrócenie trendu.

Podwójny szczyt (Double Top): Tworzy się po osiągnięciu dwóch kolejnych szczytów na podobnym poziomie. Sugeruje odwrócenie trendu wzrostowego.

Podwójne dno (Double Bottom): Tworzy się po osiągnięciu dwóch kolejnych dołków na podobnym poziomie. Sugeruje odwrócenie trendu spadkowego.

Jak je wykorzystać?

Wejście w pozycję: Wejdź w pozycję po przebiciu wsparcia (dla podwójnego szczytu) lub oporu (dla podwójnego dna).

Stop-loss: Ustaw stop-loss powyżej (dla podwójnego szczytu) lub poniżej (dla podwójnego dna) formacji.

Cel dla zysku: Równy wysokości formacji.

Formacje cenowe – niezawodność

Każda technika ma coś takiego jak swój poziom niezawodności, czy też sprawdzalności. Formacje cenowe również mogą być podzielone na te, które dają większą pewność co do przyszłych ruchów cen i te, które są mniej pewne. Stopniowanie ich skuteczności opiera się na doświadczeniach traderów, a także na badaniach empirycznych

Właśnie badania empiryczne wskazują, że skuteczność danej formacji cenowej może się różnić w zależności od warunków rynkowych oraz stosowanych interwałów czasowych.

Dlatego większość traderów zaleca używanie formacji cenowych w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej, takimi jak wskaźniki techniczne (np. RSI, MACD) oraz analiza wolumenu.

Formacje o wysokiej pewności

☑️ Głowa i Ramiona (Head and Shoulders) oraz Odwrócone Głowa i Ramiona (Inverse Head and Shoulders)

 • Sprawdzalność: Obie są uznawane za jedne z najbardziej wiarygodnych formacji odwrócenia trendu.
 • Powód: Wyraźne sygnały odwrócenia, które są dobrze zdefiniowane i łatwe do zidentyfikowania.

☑️ Podwójny Szczyt i Podwójne Dno (Double Top and Double Bottom)

 • Sprawdzalność: Bardzo wiarygodne formacje odwrócenia trendu.
 • Powód: Często występują w miejscach kluczowych poziomów wsparcia i oporu.

Formacje o dużej skuteczności

Flaga i Chorągiewka (Flag and Pennant)

 • Sprawdzalność: Uznawane za skuteczne formacje kontynuacji trendu.
 • Powód: Często pojawiają się w silnych trendach, ale mogą być trudniejsze do zidentyfikowania.

Trójkąt Symetryczny – Wznoszący się i Opadający (Symmetrical, Ascending, and Descending Triangle)

 • Sprawdzalność: Umiarkowana. Można uznać za pewne w połączeniu z innymi sygnałami technicznymi.
 • Powód: Mogą sygnalizować zarówno kontynuację, jak i odwrócenie trendu, co może wprowadzać niepewność.

Formacje o niższej pewności

✔️ Formacje Klina (Wedge Patterns)

 • Sprawdzalność: Mniej wiarygodne, ale wciąż użyteczne w połączeniu z innymi analizami.
 • Powód: Mogą występować fałszywe wybicia, które wprowadzają dużą niepewność.

✔️ RGR (Rising and Falling Wedge)

 • Sprawdzalność: Często wymagają dodatkowego potwierdzenia z innych wskaźników.
 • Powód: Trudności w zidentyfikowaniu dokładnego punktu wybicia.

Formacje cenowe są bardzo ciekawym zagadnieniem i chociaż na pierwszy rzut oka wyglądają na proste do implementacji, to jednak warto się chwilę powstrzymać i najpierw popracować nad doświadczeniem w interpretowaniu pojawiających się formacji. 

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.