Najlepsze wskaźniki handlowe na Forex

Autor: Arkadiusz Krakowiak Arkadiusz Krakowiak 14:25, 24 cze 2024
Najlepsze wskaźniki handlowe na Forex

Proces inwestycyjny wymaga precyzji i posiadania jak najszerszego obrazu sytuacji. Dlatego wskaźniki handlowe są tak przydatne traderom Forex. Dostarczają cennych informacji na temat ruchów cen i potencjalnych punktów wejścia i wyjścia z rynku. 

Bardzo ważny jest wybór odpowiednich wskaźników. Takich, które pasują do stylu handlowego i do strategii. Jeszcze ważniejsze jest to, by stosować je w  rozsądnym połączeniu z innymi narzędziami analitycznymi i zarządzaniem ryzykiem.

Wskaźniki techniczne to narzędzia stosowane w analizie technicznej, które wykorzystują dane rynkowe, takie jak cena, wolumen lub otwarte pozycje. Pomagają inwestorom przewidzieć przyszłe ruchy cen i podejmować decyzje inwestycyjne. Wskaźniki techniczne są zazwyczaj prezentowane w formie graficznej na wykresach cenowych i pomagają identyfikować trendy, punkty zwrotne, poziomy wsparcia i oporu oraz inne kluczowe aspekty rynku.

Główne rodzaje wskaźników technicznych to:

  1. Wskaźniki trendu – identyfikują kierunek i siłę trendu. Przykłady to średnie kroczące (SMA, EMA) i Average Directional Index (ADX).
  2. Oscylatory – mierzą tempo zmian ceny i pomagają identyfikować wykupienie lub wyprzedanie rynku. Przykłady to RSI, MACD i oscylator stochastyczny.
  3. Wskaźniki wolumenu – analizują wolumen obrotu, aby potwierdzić siłę trendu. Przykłady to wskaźnik OBV (On-Balance Volume) i wskaźnik wolumenu równowagi.

Rodzaje wskaźników technicznych

Wskaźniki techniczne są kluczowym elementem analizy technicznej i są szeroko stosowane na wszystkich rynkach finansowych, w tym na rynku Forex. Jeżeli chcemy podejmować świadome decyzje inwestycyjne, to warto podeprzeć się analizą techniczną i wskaźnikami.

Wskaźników technicznych jest dużo, a każdy z nich ma swoje parametry, które dobrze jest poznać, zrozumieć i ustawić. Dostrajamy je odpowiednio do rynku, instrumentu i naszej strategii. Każdy, kto chce to zrobić dobrze, musi dojść do swoich ustawień metodą prób i błędów.

Niektóre wskaźniki są lepsze, inne gorsze. Jedne są łatwiejsze w użyciu, a inne trudniejsze. Warto zacząć od kilku podstawowych, co do których wszyscy Traderzy są zgodni, że są ok. Zajmijmy się omówieniem właśnie tych, uniwersalnych i sprawdzonych, wskaźników technicznych.

Średnie kroczące (Moving Averages)

Średnie kroczące to cała grupa doskonałych wskaźników. Wśród nich Prosta Średnia Krocząca (SMA) to najprostsza forma tego wskaźnika, która oblicza średnią cenę zamknięcia z określonego okresu.

Ponieważ możemy zliczać ceny w bardzo różny sposób, to oprócz SMA mamy kilka innych średnich kroczących, takich jak: 

  • Exponential Moving Average (EMA)
  • Weighted Moving Average (WMA)
  • Smoothed Moving Average (SMMA), itp.

SMA jest powszechnie używana do identyfikacji kierunku trendu. Z kolei Wykładnicza średnia krocząca (EMA) przypisuje większą wagę najnowszym cenom, co sprawia, że jest bardziej czuła na zmiany cen.

Różne sposoby obliczania średnich powodują, że są wrażliwe na różne bodźce. Zrozumienie ich działania pozwala na tworzenie zestawów co najmniej dwóch średnich kroczących, które mogą generować wiarygodne sygnały.

Wskaźnik siły względnej (RSI)

RSI to oscylator, który mierzy prędkość i zmiany ruchów cenowych, oscylując między 0 a 100. Wartości powyżej 70 sugerują, że rynek jest wykupiony, natomiast wartości poniżej 30 wskazują na wyprzedanie rynku. RSI jest szczególnie przydatny w identyfikacji potencjalnych punktów zwrotnych na rynku.

Powszechnie uważa się, że jeśli RSI spada poniżej 30 i zaczyna się odbijać, może to być sygnał do zakupu. Podobnie w drugą stronę, jeśli RSI wzrasta powyżej 70 i zaczyna spadać, przebijając tę linię, to może to być sygnał do sprzedaży. Jednak warto te sygnały potwierdzić sygnałem z innego wskaźnika, zanim podejmiemy jakieś decyzje.

Mówiąc o ustawianiu wskaźnika, bierzemy pod uwagę nie tylko jego parametry, ale i potencjalnie występujące linie. Te linie mają bardzo konkretną wartość, jednak to nie oznacza, że nie powinniśmy szukać dla nich takich wartości, które będą lepiej dopasowane do naszej strategii, na konkretnym instrumencie finansowym.

Oscylator stochastyczny (Stochastic Oscillator)

Oscylator stochastyczny jest wskaźnikiem momentum i wskazuje aktualny poziom ceny w stosunku do zakresu cen w określonym okresie. Jego podstawowym zadaniem jest pomoc w odnalezieniu początku i końca trendu, lokalnych ekstremów, dywergencji i konwergencji itd. 

Powszechnie uważa się, że wartości powyżej 80 wskazują na wykupienie, a poniżej 20 na wyprzedanie rynku. Linie %K i %D przecinając się, sugerują sygnały kupna i sprzedaży.

Oscylator stochastyczny pomaga w identyfikacji momentów, kiedy cena jest zbyt daleko od swojej średniej. Pozostaje nam wtedy ocenić, czy taka sytuacja jest uzasadniona silnymi czynnikami np. ekonomicznymi i czy w związku z tym sytuacja rynkowa może się jeszcze jakiś czas utrzymywać, czy też może był to tylko krótki impuls.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD bada zbieżności i rozbieżności średnich ruchomych. W praktyce to różnica między dwiema wykładniczymi, średnimi kroczącymi, najczęściej 12-dniową i 26-dniową EMA. Linia sygnału to 9-dniowa EMA MACD. 

Sygnały kupna i sprzedaży są generowane przez przecinanie się linii MACD i sygnału oraz ich przejście przez poziom zerowy. W zależności od interwału, na którym pracujemy, możemy przeprowadzić interpretację graficznej prezentacji wskaźnika i podejmować dalsze działania. 

MACD jest uznawany za bardzo dobry i pomocny wskaźnik. Jest również, obok RSI i SO, bardzo dobrym wskaźnikiem do obserwacji powstających dywergencji.

Wstęgi Bollingera (Bollinger Bands)

To wskaźnik techniczny, który mierzy odchylenie standardowe względem ceny wyjściowej. Niezwykłość tego wskaźnika polega na tym, że tworząc kanał wokół ceny, dynamicznie zmienia swój kształt, opierając się o najnowsze ceny, dokładny pomiar momentum i zmienności.

Klasyczne Wstęgi Bollingera składają się z trzech linii: średniej kroczącej oraz dwóch linii odchyleń standardowych. Powstałe w ten sposób dwie wstęgi, górna i dolna, pomagają ocenić zmienność rynku i np. identyfikować potencjalne poziomy wykupienia lub wyprzedania. 

Liczbę wstęg można powiększyć do np. 4 czy 6 i w ten sposób zwiększyć liczbę obszarów ułatwiających analizę. W zależności od strategii Wstęgi Bollingera będą wysyłały sygnały kupna i sprzedaży, powstające na granicach wstęg, zarówno tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Średni Wskaźnik Kierunkowy ADX (Average Directional Index)

Wskaźnik ADX  jest narzędziem analizy technicznej, które mierzy siłę trendu na rynku, niezależnie od jego kierunku. ADX jest częścią systemu wskaźników DMI (Directional Movement Index), który został opracowany przez J. Wellesa Wildera. 

Opracowany przez niego system DMI składa się z trzech linii: ADX, +DI (Plus Directional Indicator) i -DI (Minus Directional Indicator). Wartości ADX zaczynają się od 0, a im wyższe wartości, tym silniejszy trend. Linia ADX wskazuje czy na rynku jest trend i jaką ma siłę. Wartości powyżej 25 są często interpretowane jako oznaka silnego trendu, podczas gdy wartości poniżej 20 mogą sugerować brak wyraźnego trendu.

Informacje o dominującym ruchu cen, wzrostowym lub spadkowym, dostarczają linie +DI i -DI. Jeśli +DI jest powyżej -DI, oznacza to, że trend jest wzrostowy, natomiast jeśli -DI jest powyżej +DI, trend jest spadkowy. Przecięcie tych linii może być sygnałem odpowiednio, zakupu lub sprzedaży.

Wskaźnik średniego prawdziwego zakresu (ATR)

ATR mierzy zmienność rynku, obliczając średni zakres ruchów cenowych w określonym okresie. Pokazuje, jak bardzo cena zmienia się w określonym czasie. Wyższe wartości ATR wskazują na większą zmienność i większe ruchy cen, natomiast niższe wartości ATR sugerują mniejszą zmienność i spokojniejsze ruchy cen. 

ATR sam w sobie nie daje bezpośrednich sygnałów kupna czy sprzedaży, ale dostarcza cennych informacji o zmienności rynku, które można wykorzystać w różnych strategiach handlowych. Ten wskaźnik możemy użyć np. do ustawiania stop-loss lub take-profit, ale oczywiście także do oceny zmienności rynku.

Istnieją techniki, które wykorzystują ATR do ustawiania kolejnej pozycji, tzw. greeda. Kiedy rynek idzie w złym kierunku i do tego jest dynamiczny, a my nie chcemy zamykać tej pozycji, tylko otworzyć drugą w sensownym miejscu i zamknąć obie z uśrednionym zyskiem. Wtedy ATR może pomóc znaleźć właściwy moment na otwarcie nowej pozycji.

Najlepszy wskaźnik techniczny – który to?

Najlepszy wskaźnik techniczny to ten, którego działanie rozumiesz, który lubisz i potrafisz stosować, który precyzyjnie dostroiłeś do swojej techniki, rynku i instrumentu finansowego.

Nie każdy wskaźnik może być tym najlepszym, ale spośród tych, które tu wymieniliśmy, bez wątpienia można taki wybrać. Najlepiej nie jeden, ale zestaw, który poprzez synergię zwiększa pewność sygnałów.

Trzeba nad nimi popracować. W każdym można poszukać lepszych ustawień parametrów, wartości linii, dodania dodatkowych linii. Każdy z nich może czymś zaskoczyć. Każdy wskaźnik trzeba sprawdzić na różnych interwałach i w jak najdłuższym okresie, w różnych warunkach. 

Kluczowe jest, aby wybrać odpowiednie wskaźniki do swojego stylu i strategii.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.