Wstęgi Bollingera – skuteczny sposób dołączania do trendu

Autor: Arkadiusz Krakowiak Arkadiusz Krakowiak 11:59, 23 paź 2023
Wstęgi Bollingera – skuteczny sposób dołączania do trendu

Wstęgi Bollingera możemy wykorzystać jako bardzo skuteczne narzędzie do dołączania do trendu na rynku. Analiza działania tego wskaźnika, którą przeprowadzam w artykule, może pomóc w lepszym zrozumieniu tego narzędzia i ułatwić interpretację sygnałów z wielu wskaźników.

Wstęgi Bollingera to wskaźnik oparty na średniej kroczącej i odchyleniu standardowym. Pomaga określić zakres wahania ceny. Ułatwia określenie poziomów dołków i szczytów. Pomaga znaleźć dobre miejsca do dołączenia do trendu.

Trzy podstawowe linie, z których składa się wskaźnik, pomagają generować wiele bardzo różnych sygnałów. Zarówno sygnały kupna, jak i sprzedaży. Podobnie jak miejsca do ustawienia Stop Loss.

W kontekście trendów możemy zauważyć, że podczas trendu wzrostowego cena będzie utrzymywać się powyżej linii środkowej, a podczas trendu spadkowego poniżej niej. W trakcie trendu bocznego cena oscyluje między dolną a górną linią Wstęg Bollingera.

W dalszej części artykułu możesz przeczytać jakie sygnały generują Wstęgi, jak je można interpretować, no i jak zastosować to w praktyce.

Podstawowe informacje jak dołączyć do trendu znajdziesz w tym artykule.

Z tego artykułu dowiesz się dlaczego:

 • Wstęgi Bollingera są przydatnym narzędziem do dołączania do trendu na rynku
 • Trendy na rynku można potwierdzić również na podstawie zachowania ceny względem linii środkowej Bollingera
 • Wskaźnik generuje dużo ciekawych sygnałów, zarówno sygnały kupna, jak i sprzedaży;
 • Warto potwierdzać sygnały innymi wskaźnikami i brać pod uwagę wiele czynników przed podjęciem decyzji inwestycyjnej;
 • Jak dodać do Wstęg Bollingera turbodoładowanie
 • Jak zinterpretować i zastosować w praktyce sygnały Wstęg Bollingera
 • Przed inwestycją należy dokładnie zbadać rynek, określić trend i ustalić plan działania, a w nim miejsce wejścia w rynek i poziom Stop Loss

Definicja

Wstęgi Bollingera (ang. Bollinger Bands) to wskaźnik analizy technicznej, który mierzy odchylenie standardowe względem ceny wyjściowej. Wskaźnik został opracowany przez Johna Bollingera na początku lat 80. XX wieku. Bollinger zauważył, że zmienność cen jest dynamiczna, a nie statyczna. Wstęgi między innymi pomagają w określeniu poziomów dołków i szczytów cenowych. 


Pamiętaj!

Powszechnie uważa się, że do podjęcia decyzji inwestycyjnej o dołączeniu do trendu na rynku Forex potrzeba więcej niż sygnał z jednego wskaźnika. Niemniej jednak decyzja o tym, czy jeden wskaźnik jest wystarczający, czy też nie, należy zawsze do inwestora.

Wstęgi Bollingera – co to jest?

Na ogół Wstęgi Bollingera to bardzo ciekawy wskaźnik, który jest zbudowany na średniej kroczącej, zazwyczaj 20-sesyjnej i odchyleniu standardowym. Dzięki temu ostatniemu możemy zobrazować zakres wokół średniej, w którym powinny mieścić się wahania ceny.

W praktyce Wstęgi Bollingera w ich standardowym ustawieniu obejmują około 95% wahań ceny. To znaczy, że przez 95% czasu (co najmniej) cena znajduje się w zakresie wskaźnika. Prawie magiczne. Matematyka jest wielka.

Wizualnie Wstęgi Bollingera składają się z linii środkowej Bollingera, która oddziela od siebie dwie wstęgi, dwa pasy, wewnątrz których porusza się cena. Wstęgi zazwyczaj na wykresie są przezroczyste, czyli mają kolor tła i w związku z tym widzimy tylko trzy linie:

 • Linia górna, ponad linią środkową Bollingera
 • Linia środkowa Bollingera (średnia krocząca 20-sesyjna)
 • Linia dolna, pod linią środkową Bollingera
Źródło: platforma MT5, para walutowa EURUSD H4. Wykres pokazujący Wstęgi Bollingera, Bollinger Bands.

Główne cechy Wstęg Bollingera

Główne cechy linii tworzących Wstęgi Bollingera:

Linia środkowa Bollingera – to linia, która jest wyznaczana na podstawie średniej kroczącej, zwykle 20-sesyjnej. Takie jest ustawienie domyślne tego wskaźnika. Pomaga rozpoznać i obserwować trend cenowy czyli kierunek, w którym cena powinna podążać. Bardzo często zapominaną cechą tej linii jest to, że jako pochodna średniej kroczącej może pełnić funkcję zarówno oporu, jak i wsparcia dla ruchów ceny

Górna linia Bollingera – to linia powyżej linii środkowej. W ustawieniach domyślnych oddalona o dwukrotność odchylenia standardowego od średniej kroczącej. Reprezentuje ona ”linię oporu” i może być sygnałem informującym o pojawiającym się na rynku wykupieniu (overbought). Pamiętamy jednak, że wstęgi obejmują około 95% ruchu ceny i osiągnięcie limitu górnej wstęgi przez cenę nie oznacza, że teraz cena się odbije i zawróci. Chociaż czasem tak jest

Dolna linia Bollingera – to linia poniżej linii środkowej, również oddalona o dwukrotność odchylenia standardowego od średniej kroczącej. Reprezentuje ona ”linię wsparcia” dla ceny. Gdy cena osiąga ten dolny limit, otrzymujemy sygnał informujący o możliwości pojawianie się na rynku wyprzedania (oversold). Dolna wstęga działa podobnie jak górna, a różnica pomiędzy nimi jest taka, że górna może stać się oporem w trendzie wzrostowym lub bocznym, a dolna wsparciem w trendzie spadkowym lub bocznym

Sygnały generowane przez Wstęgi Bollingera 

Wstęgi Bollingera skupiają się na zmienności cenowej, trendzie i jego sile, a także pomagają w identyfikacji potencjalnych punktów wejścia i wyjścia. 

Szerokość i kształt Wstęg Bollingera obrazuje nam aktualną zmienność ceny. Im większa jest zmienność, tym wstęgi stają się szersze. Wraz ze zmniejszaniem się zmienności, wstęgi robią się coraz węższe.

W przypadku silnego trendu, wstęgi Bollingera pozostają rozsunięte, a cena trzyma się jednej strony (powyżej lub poniżej środkowej linii) przez dłuższy okres. Jest to potwierdzenie trendu i jego siły.

Przy bardzo dużej zmienności w trendzie wzrostowym, cena może znajdować się powyżej górnej linii Wstęgi Bollingera przez jakiś czas, a w trendzie spadkowym poniżej dolnej linii Wstęgi Bollingera.

Wzbogacamy Wstęgi Bollingera

Teraz coś extra. Jeżeli troszeczkę rozbudujemy nasz wskaźnik, to nabierze on trochę innego charakteru, a interpretacja generowanych sygnałów staje się bardziej przejrzysta

Do wskaźnika ze standardowymi ustawieniami 20;0;2,000; dodajemy jeszcze jeden wskaźnik z ustawieniami 20;0;1,000; Dzięki temu zabiegowi uzyskujemy dodatkowe linie wewnątrz podstawowych Wstęg Bollingera, która tworzą coś w rodzaju wewnętrznych pasów. Można je nazwać “strefami decyzji”. 

Te dwie dodatkowe linie nazwiemy dla naszych dalszych rozważań:

 • Linią wewnętrzną górną (pod górną linią Wstęgi, a nad linią środkową);
 • Linią wewnętrzną dolną (nad dolną linią Wstęgi, a pod linią środkową);

Źródło: platforma MT5, SILVER, H4. Podwójne Wstęgi Bollingera. Zaznaczone Linie wewnętrzne górna i dolna,oraz “strefy decyzji.

Generowanie sygnałów handlowych przez Wstęgi Bollingera

Sygnały Kupna:

Znajdowanie wsparcia – mamy tutaj kilka możliwych sytuacji:

 • Przy pojedynczym wskaźniku, jeśli cena dotyka dolnej wstęgi Bollingera i zaczyna się odbijać w górę, to może to sugerować powstawanie sygnału kupna. Sytuacja może wskazywać, że cena była w obszarze wyprzedania i teraz rynek może się odwrócić
 • Jeżeli cena znajduje wsparcie na wewnętrznej linii dolnej (dodana linia w drugim wskaźniku) i odbija się od niej w górę, to może to być sygnał do otwarcia pozycji długiej. Taka interpretacja jest możliwa, gdy cena, idąc od linii dolnej Wstęgi Bollingera do góry zawraca w okolicach linii środkowej, po czym odbija się od linii wewnętrznej dolnej i rusza do góry. Potwierdzeniem kierunku będzie tutaj przebicie linii środkowej
 • Jeżeli cena znajduje wsparcie na linii środkowej (średnia 20-sesyjna), to może to być potencjalny sygnał kupna. Szczególnie w trendzie wzrostowym. Otwarcie pozycji powinno nastąpić wraz z otwarciem kolejnej świecy po wystąpieniu sygnału
 • Jeżeli cena znajduje wsparcie w wewnętrznej linii górnej (dodana linia, powyżej średniej) i rusza w górę. To może być potencjalny sygnał kupna. Szczególnie jeśli mamy trend wzrostowy i cena odbija się od wewnętrznej linii górnej, po czym kieruje się do góry, to jest to sygnał w “Strefie Decyzji” i jest to silny sygnał

Przełamanie środkowej linii Bollingera – jeżeli cena przebija z dołu do góry linię środkową, czyli średnią 20-sesyjną, do tego Wstęgi Bollingera są szerokie i uzyskujemy potwierdzenie w powrocie ceny do średniej i ponowne odbicie w górę, to możemy rozważyć otwarcie pozycji długiej. Bardzo często w takich sytuacjach cena dociera co najmniej do górnej linii lub rozpoczyna się dłuższy ruch w górę. Sygnał uznajemy za silny w trendzie wzrostowym, gdy po korekcie cena wraca do trendu

Przebicie górnej linii Wstęg Bollingera – jeśli cena instrumentu finansowego wybija się powyżej górnej linii Wstęg Bollingera, może to sugerować, że trend wzrostowy jest silny. W tej sytuacji możemy rozważyć otwarcie pozycji długiej. Z ostateczną decyzją otwarcia pozycji należy poczekać i poszukać potwierdzenia sygnału.  W sytuacji kiedy mamy dodaną wewnętrzną górną linię, to możemy otwierając pozycję długą zabezpieczyć ją Stop Lossem ustawionym pomiędzy linią wewnętrzną i środkową, albo tuż pod linią środkową

Zwężenie Wstęg Bollingera po okresie spadków – kiedy widzimy, że cena wydaje się stabilizować po okresie spadków, wstęgi zwężają się, a cena oscyluje blisko dolnej linii Wstęg Bollingera, to można zacząć poszukiwać potencjalnych sygnałów kupna. Warunkiem jest, aby trend spadkowy zaczął się osłabiać, a rynek przygotowywał się do odwrócenia. Naszą potencjalną opcją jest powstający trend boczny, albo całkowite odwrócenie trendu w wyniku zmiany nastrojów rynkowych

Źródło: platforma MT5, para walutowa NZDUSD, H4. Podwójne Wstęgi Bollingera. Sygnały generowane na wykresie.

Sygnały Sprzedaży:

Znajdowanie oporu – mamy tutaj kilka możliwych sytuacji:

 • Przy pojedynczym wskaźniku, jeżeli cena dotyka górnej wstęgi Bollingera i zaczyna się odbijać w dół, to może to sugerować powstawanie sygnału sprzedaży. Sytuacja rynkowa może wskazywać, że cena była w obszarze przewartościowania, wykupienia, a rynek może się odwrócić
 • Jeżeli cena znajduje opór na wewnętrznej linii górnej (dodana linia w drugim wskaźniku) i odbija się od niej w dół, to może to być sygnał do otwarcia pozycji krótkiej. Taka interpretacja jest możliwa wtedy, gdy cena, idąc od górnej linii Wstęg Bollingera w dół zawraca przy linii środkowej i następnie odbija się od wewnętrznej linii górnej i ponownie rusza w dół. Potwierdzeniem kierunku i podjęcia dobrej decyzji będzie tutaj przebicie linii środkowej
 • Jeżeli cena znajduje opór na linii środkowej (średnia 20-sesyjna), to może to być potencjalny sygnał sprzedaży. Szczególnie w trendzie spadkowym. Otwarcie pozycji powinno nastąpić wraz z otwarciem kolejnej świecy po wystąpieniu sygnału
 • Jeżeli cena znajduje opór na wewnętrznej linii dolnej (dodana linia, poniżej średniej), po czym rusza w dół. To może być potencjalny sygnał sprzedaży. Szczególnie w sytuacji gdy mamy trend spadkowy i cena odbija się od wewnętrznej linii dolnej, to jest to sygnał w “Strefie Decyzji” i jest to silny sygnał

Przełamanie środkowej linii Bollingera – jeżeli cena przebija z góry linię środkową, czyli średnią 20-sesyjną, Wstęgi Bollingera są szerokie i uzyskujemy potwierdzenie w powrocie ceny do średniej i ponowne odbicie w dół, to możemy rozważyć otwarcie pozycji krótkiej. Bardzo często w takich sytuacjach cena dociera co najmniej do dolnej linii lub rozpoczyna się dłuższy ruch w dół. Sygnał uznajemy za silny w trendzie spadkowym, gdy po korekcie cena wraca do trendu

Złamanie dolnej linii wstęg Bollingera – jeśli cena przebija się poniżej dolnej linii Wstęgi Bollingera, to może to sugerować, że trend spadkowy jest aktywny i silny. W tej sytuacji możemy rozważyć otwarcie pozycji krótkiej. Z ostateczną decyzją otwarcia pozycji należy poczekać i poszukać potwierdzenia sygnału. Zawsze, kiedy mamy dodaną wewnętrzną dolną linię, możemy otwierając pozycję krótką zabezpieczyć ją Stop Lossem pomiędzy linią wewnętrzną i środkową, albo nad linią środkową

Zwężenie Wstęg Bollingera po okresie wzrostów – kiedy widzimy, że cena wydaje się stabilizować po okresie wzrostów, wstęgi zwężają się, a cena oscyluje blisko górnej linii Wstęg Bollingera, to można zacząć poszukiwać potencjalnych sygnałów sprzedaży. Warunkiem jest, aby trend wzrostowy zaczął się osłabiać, a rynek przygotowywał się do odwrócenia. Naszą potencjalną opcją jest powstający trend boczny, albo całkowite odwrócenie trendu w wyniku np. zmiany nastrojów rynkowych

Źródło: platforma MT5, para walutowa USDJPY, H4. Podwójne Wstęgi Bollingera. Sygnały generowane na wykresie.

Interpretacja sygnałów w kontekście trendów

Trend wzrostowy – w trakcie trendu wzrostowego, cena będzie utrzymywać się powyżej środkowej linii Bollingera, a często cały czas powyżej wewnętrznej górnej linii. Poszczególne linie Wstęg Bollingera, łącznie z górną linią po jej przebiciu w górę, w trendzie wzrostowym mogą działać jako potencjalne wsparcie dla ceny. Przebicie linii środkowej w dół, a w szczególności trwałe (bez powrotu w kolejnej świecy) przebicie linii wewnętrznej dolnej w dół, oznacza osłabnięcie lub wręcz koniec trendu wzrostowego. Należy to zweryfikować na podstawie wyrysowanej linii trendu i o sygnały z innych wskaźników. Takie sygnały powinny oznaczać rozważenie zamknięcia posiadanych pozycji, jeśli te nie zostały zamknięte wcześniej

Trend spadkowy – w trendzie spadkowym, cena będzie utrzymywać się poniżej środkowej linii Bollingera, a często również cały czas poniżej wewnętrznej dolnej linii. Poszczególne linie Wstęg Bollingera, łącznie z dolną linią Bollingera po jej przebiciu w dół, w trendzie spadkowym mogą działać jako opór dla ruchu ceny. Przebicie linii środkowej w górę, a w szczególności trwałe (bez powrotu w kolejnej świecy) przebicie linii wewnętrznej górnej w górę, oznacza osłabnięcie lub wręcz koniec trendu spadkowego. Należy to zweryfikować na podstawie wyrysowanej linii trendu i o sygnały z innych wskaźników. Podobnie jak powyżej takie sygnały powinny oznaczać rozważenie zamknięcia posiadanych pozycji, jeśli nie zostały zamknięte wcześniej

Trend boczny – w trendzie bocznym, cena oscyluje na ogół pomiędzy dolną i górną linią Wstęg Bollingera. Nie oznacza to, że cena zawsze porusza się od jednego do drugiego skrajnego ograniczenia. Raczej jest tak, że korzysta ze wszystkich możliwych poziomów, czyli ze wszystkich trzech podstawowych linii, z okolic dodatkowych linii wewnętrznych, a także czasem przebija dolną i górną linię Bollingera, po czym (o ile nie jest to początek trendu wzrostowego lub spadkowego) wraca do zakresu. Wszystkie linie wskaźnika, łącznie z tymi wewnętrznymi są swego rodzaju “miękkimi” liniami wsparcia i oporu. Cena czasem po prostu przez nie przenika bez problemu, a czasem szuka na nich wsparcia lub oporu. Tę właściwość tych wszystkich linii we Wstęgach Bollingera należy zapamiętać i mieć zawsze z tyłu głowy

Źródło: platforma MT5, para walutowa CADJPY, H4. Wstęgi Bollingera. Trend boczny, konsolidacja. Sygnały generowane na wykresie.

Zastosowanie Wstęg Bollingera do dołączenia do trendu

Jeżeli mamy wykorzystywać Wstęgi Bollingera do dołączania do trendu, to powinniśmy wykonać kilka kroków, zanim podejmiemy decyzję inwestycyjną

Tutaj w naszych rozważaniach skupiamy się głównie na tym jednym wskaźniku, ale musimy zawsze pamiętać, że sygnały należy potwierdzać innymi sygnałami.

Określ swoje pole gry – zanim zaczniesz inwestycję, poznaj dobrze pole gry:

 1. Ustal rynek, na którym będziesz grał. Pamiętaj, by miał odpowiednią płynność i zmienność. Sprawdź, czy nie dotyczą go jakieś święta narodowe w tym dniu?
 2. Sprawdź dane fundamentalne i kalendarz wydarzeń ekonomicznych. Co z nich wynika? Jaki jest sentyment inwestorów na tym rynku? Jakie są oczekiwania co do rozwoju sytuacji?
 3. Wyrysuj poziomy wsparcia i oporu, poniżej i powyżej aktualnej ceny. Możesz to zrobić przy użyciu odpowiednich wskaźników, albo ręcznie bazując na wykresie cenowym
 4. Przypomnij sobie swoje zasady zarządzania ryzykiem, oraz ustalony maksymalny poziom straty i poziom Stop Loss. To twój kodeks postępowania. Kapitał to wszystko, co tutaj masz. Bez kapitału nic nie zrobisz, więc musisz go chronić

Ustal kierunek rynku – zawsze powinniśmy pamiętać o ustaleniu tego, jaki mamy trend na rynku, na którym chcemy handlować. Narysuj linię trendu. W zależności od tego, jaki mamy trend, nasze podejście do interpretacji sygnałów będzie się zmieniało. Powinniśmy mieć również elastyczne nastawienie i oczekiwania co do przyszłych wydarzeń i kierunku rynku

Określ siłę i trwałość trendu – kolejnym krokiem musi być stwierdzenie, czy trend będzie trwał, czy też może już się kończy. Ta informacja również determinuje nasze oczekiwania i dalsze działania. Jeśli zdecydujemy się dołączyć do trendu, to musimy działać szybko. Ustalić nasz plan gry tak, by rynek nam nie uciekł. Jeśli chcemy czekać na konsolidację lub odwrócenie trendu, to powinniśmy zająć się dalszą dogłębną analizą pod tym kątem i również ustalić dalszy plan działania

Poszukuj sygnałów do wejścia w rynek – teraz wiesz jaką pozycję chcesz zająć, a zatem pozostaje poczekać na sygnał potwierdzający otwarcie pozycji w wybranym kierunku. Pamiętaj, że im krótszy Stop Loss chcesz ustawić, tym większa musi być pewność co do punktu wejścia w rynek. To jest ważne, bo często jest tak, że po otwarciu pozycji cena nie idzie we właściwym kierunku, tylko przeciw tobie. Taka musi być wkalkulowana w plan działania

  Podejmujemy działania handlowe:

  Trend wzrostowy – czekamy na korekty spadkowe (lub odwrócenie trendu), żeby dołączyć do trendu wzrostowego:

  Gdzie wejść? 

  • Cena może się cofnąć w trakcie korekty do linii wewnętrznej górnej, do linii środkowej, lub jeszcze głębiej. Który poziom akceptujesz?
  • Jeśli trend jest silny, to linia wewnętrzna górna wskaźnika może być dobrym miejscem do dołączenia do trendu. Jednak trzeba się liczyć z tym, że cena może wrócić aż do linii środkowej, a nawet na chwilę ją przebić i dopiero wtedy wrócić do trendu. Co jednak kiedy korekta będzie płytka, tylko do linii wewnętrznej górnej, a potem nastąpi silny ruch w górę?

  Gdzie ustawić Stop Loss? 

  • To zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Od twojej strategii, akceptacji poziomu ryzyka i zarządzania kapitałem. Jedno jest pewne, lepiej jest mieć Stop Loss, niż go nie mieć
  • Wielu Traderów chwilę czeka z postawieniem Stop Loss. Aktywnie obserwują rynek i czekają na to, co się wydarzy tuż po otwarciu pozycji. Chociaż mają plan gdzie postawić Stop Loss, to chwilę czekają z ostateczną decyzją
  Źródło: platforma MT5, para walutowa GBPCHF, H4. Wstęgi Bollingera. Trend wzrostowy i spadkowy. Sygnały generowane na wykresie.

  Trend spadkowy – czekamy na korektę wzrostową (lub odwrócenie trendu), żeby dołączyć do trendu spadkowego:

  Potencjalne punkty wejścia? Podobnie jak w trendzie wzrostowym, tyle że teraz bierzemy pod uwagę dolne linie wskaźnika:

  • Cena może cofnąć się w czasie korekty do linii wewnętrznej dolnej, do linii środkowej, albo jeszcze wyżej. Który poziom akceptujesz?
  • Trzeba zdecydować, na której linii otworzyć pozycję, a w związku z tym, jak duże potencjalne ryzyko się z tym wiąże i gdzie przerwać ewentualną stratę. Im bliżej dolnej linii wskaźnika wchodzisz w rynek, tym większa korekta poza twoją pozycję może cię ewentualnie czekać

  Gdzie ustawić Stop Loss? 

  • Tak jak zawsze, to zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Od twojej strategii, akceptacji poziomu ryzyka i zarządzania kapitałem
  • Jeżeli nie chcesz ryzykować zbyt dużego kapitału, to musisz opóźnić wejście w rynek i czekać na pewniejsze potwierdzenie. Nie staraj się łapać całego ruchu ceny, a zamiast tego bezpieczniej dołączyć do rynku. To pozwoli ustawić ci Stop Loss bliżej poziomu otwarcia twojej pozycji

  Trend boczny – w trakcie konsolidacji handel jest bardzo trudny i ryzykowny. Możliwość podjęcia wyzwania i handlu zależy w dużej mierze od szerokości zakresu, w którym porusza się cena:

  Potencjalne punkty wejścia?

  • Cena będzie się głównie poruszała wewnątrz Wstęg Bollingera, ale nie tylko od maksimum do minimum. Będzie zawracać na różnych poziomach, a czasem będzie przebijać górną i dolną linię, tylko po to, by powrócić z powrotem do zakresu
  • Potencjalne punkty wejścia powinny znajdować się jak najbliżej górnej (pozycja krótka), lub dolnej (pozycja długa) Linii Wstęgi Bollingera. Dobrym wyborem wydaje się być “obszar decyzji”, czyli pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzną linią Wstęgi Bollingera
  • Gwałtowne wybicie ceny poza skrajne linie Wstęgi, bez rozszerzenia skrajnych linii Wstęgi, może sugerować fałszywe wybicie i szybki powrót do zakresu. W zależności od sytuacji około rynkowej takie okazje można często wykorzystać otwierając pozycję przeciwną jak najbliżej skrajnego wychylenia ceny

  Gdzie ustawić Stop Loss?

  • Podobnie jak w powyższych wypadkach, to zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Od twojej strategii, akceptacji poziomu ryzyka i zarządzania kapitałem. Zawsze wszystkie decyzje podejmuj samodzielnie
  • W handlu w trendzie horyzontalnym Stop Loss zazwyczaj jest otwierany powyżej skrajnych maksimów lub minimów cenowych. Jeżeli jednak stosujesz tutaj praktyki zbliżone do skalpingu, to tak ustawiony Stop Loss może być czasem zdecydowanie za daleko

  Z pewnością warto pamiętać, że wstęgi Bollingera same w sobie nie dostarczają jednoznacznych sygnałów kupna lub sprzedaży. 

  Chociaż obserwacja danych historycznych wydaje się wskazywać, że wystarczą same Wstęgi Bollingera, to w realnym handlu tak nie jest

  Musimy stosować równocześnie inne narzędzia analizy technicznej, uwzględniać kontekst rynku i zarządzanie ryzykiem, aby podjąć dobre decyzje inwestycyjne

  Strategie oparte na wstęgach Bollingera połączonych z innymi narzędziami analizy technicznej mogą być bardzo skuteczne.

  Dowiedz się więcej o kolejnych, kluczowych sposobach dołączenia do trendu:

  1. Wskaźnik MACD
  2. Wskaźnik ADX

  Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

  Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.