Jak działa rynek forex, w co warto inwestować? Dlaczego gracze tracą na rynku forex?

Autor: Arkadiusz Krakowiak Arkadiusz Krakowiak 22:59, 12 paź 2023
Jak działa rynek forex, w co warto inwestować? Dlaczego gracze tracą na rynku forex?

Kiedy mówimy o inwestowaniu na Forex to zazwyczaj tak naprawdę, mamy na myśli inwestowanie na rynkach instrumentów CFD (Contract For Difference) par walutowych, kryptowalut, towarów, indeksów giełdowych, akcji itp. Tak szeroko rozumiany rynek stwarza wiele możliwości do inwestycji, a przede wszystkim niewiele trzeba by zacząć własne inwestycje i zarabianie. 

Sprawdź jakich narzędzi potrzebujesz, aby zacząć inwestować.

Na czym polega zarabianie na Forex?

Zarabiamy na różnicy pomiędzy ceną kupna i sprzedaży. Możemy zatem powiedzieć, że zarabianie na rynku Forex polega na spekulacji na zmianach np. kursów walutowych. Wzorcem do notowań instrumentów CFD na pary walutowe, dzięki którym możemy inwestować i zarabiać są wahania rzeczywistych kursów par walutowych notowanych na globalnym rynku Forex.

Jako inwestorzy próbujemy “przewidzieć”, czy wartość jednej waluty względem drugiej wzrośnie, czy też spadnie i zgodnie z tym podejmujemy odpowiednie decyzje inwestycyjne. Otwierając pozycje długie lub krótkie, czyli kupując lub sprzedając daną parę walutową, mamy możliwość zarabiania na różnicy w cenach tej pary. Nasze zyski generowane są na podstawie różnicy między ceną otwarcia a ceną zamknięcia pozycji

Źródło: platforma MT5, para walutowa EURUSD H4.  Przykładowy panel z instrumentami do handlu.

Oprócz par walutowych brokerzy Forex dają nam również możliwość inwestowania w instrumenty CFD na towary, indeksy, akcje i np. kryptowaluty. Mechanizm inwestowania w różne instrumenty finansowe jest podobny, jednak to główne pary walutowe są najbardziej płynnymi instrumentami. 

Co to są kontrakty na różnicę kursową CFD, dowiesz się z osobnego artykułu.

Czym jest rynek Forex i jak działa?

Forex to nazwa międzynarodowego rynku walutowego, która powstała z połączenia dwóch pierwszych sylab angielskiej pełnej nazwy foreign exchange market. Oryginalny rynek Forex zarezerwowany jest przede wszystkim dla dużych inwestorów instytucjonalnych prowadzących biznes oparty o wymianę walutową

Jest to międzynarodowy rynek wymiany walut, na którym notowane są wszystkie możliwe pary walutowe świata. Transakcje na tym rynku odbywają się przy użyciu różnych instrumentów finansowych takich jak, np.:

 • Swap FX
 • Swap walutowy
 • Spot
 • Forward
 • Opcje
 • Inne produkty

Jakie są najpopularniejsze pary walutowe w handlu na rynku Forex?

Najpopularniejszą walutą na świecie jest dolar amerykański USD, a najpopularniejszą parą walutową EUR/USD. Pary walutowe, w których po jednej stronie występuje USD, stanowią 88% wszystkich transakcji na rynku Forex (oficjalne dane na 04.2022 r.). 

Do wielkiej czwórki oprócz USD należą jeszcze EUR, JPY i GBP. Te waluty biorą udział w transakcjach na rynku w następujących proporcjach:

 1. Pierwsze miejsce to USD, którego pary walutowe biorą udział w 88% obrotu Forex
 2. Na drugim miejscu jest EURO, które bierze udział w 33% transakcji na Forex
 3. Na trzecim miejscu jest japoński jen JPY– 17% wszystkich transakcji
 4. Czwartą walutą świata jest brytyjski funt GBP – 13% udziału w rynku Forex

Pary walutowe zawierające po jednej stronie którąś z tych czterech walut są najbardziej płynne. Dla nas to oznacza, że właśnie te waluty są najlepszym wyborem do inwestycji, czy też spekulacji. Dlatego w naszej grze na początku powinniśmy skoncentrować się przede wszystkim na parze EUR/USD, a także na USD/JPY czy GBP/USD.

Jakie czynniki wpływają na kurs walut na rynku Forex?

Międzynarodowy rynek walutowy odzwierciedla w kursach par walutowych wszystko to, co dzieje się dzieje na świecie w gospodarce i polityce. Odzwierciedla w cenach walut:

 • Przepływy kapitałów
 • Wymianę handlową (export – import)
 • Stan gospodarki poszczególnych krajów
 • Politykę monetarną
 • Politykę fiskalną
 • Poziom ryzyka inwestycyjnego
 • Itp.itd.
Źródło: ETORO, para walutowa EURJPY.  Przykładowy panel z danymi i wiadomościami.

Największy wpływ na kursy par walutowych mają takie czynniki jak:

Polityka monetarna danego kraju (stopy procentowe, inflacja itp.)

Dane makroekonomiczne dotyczące gospodarki (wszystkie istotne wskaźniki publikowane są w kalendarzach ekonomicznych online)

Bieżąca polityka wpływająca na poziom ryzyka inwestycyjnego

Jednorazowe transakcje o bardzo dużym wolumenie (np. środki pomocowe z UE przewalutowywane z EUR na PLN, działania interwencyjne Banków Centralnych, transakcje dużych banków inwestycyjnych lub funduszy, bardzo duże transakcje handlowe)

Dlaczego warto inwestować na rynku Forex?

Inwestowanie na rynku Forex w instrumenty takie jak CFD, ale również w inne oferowane przez brokerów instrumenty finansowe ma wiele korzyści, które przyciągają chętnych do zarobku inwestorów. Oto kilka powodów, dlaczego moim zdaniem warto rozważyć inwestowanie na rynku Forex:

Największy i najpłynniejszy rynek – rynek Forex jest największym rynkiem finansowym na świecie, na którym dzienne obroty wynoszą 7,5 bln dolarów. Z tego powodu rynek walutowy jest niezwykle płynny, co oznacza, że trudno jest nim manipulować

Dostępność i elastyczność – Forex jest dostępny 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu, co oznacza, że możemy handlować o dowolnej porze dnia lub nocy, w zależności od osobistych preferencji i naszego harmonogramu

Generowanie zysków zarówno przy wzroście, jak i spadku wyceny – na rynku instrumentów CFD możemy zarabiać zarówno na wzroście, jak i na spadku wartości par walutowych i innych instrumentów. Możemy otwierać zarówno pozycje długie (kupując np. parę walutową w nadziei na wzrost kursu), jak i krótkie (sprzedając na przykład index DAX 30 w nadziei na jego spadek), co daje większe możliwości zysków

Dźwignia finansowa – instrumenty CFD umożliwiają korzystanie z mechanizmu dźwigni finansowej, który pozwala kontrolować większe pozycje przy użyciu mniejszej ilości własnego kapitału. Dźwignia finansowa może zwiększyć zarówno potencjalne zyski, jak i straty. Mając to na uwadze, powinniśmy nią ostrożnie operować, a także dobrze zrozumieć jej działanie i konsekwencje

Różnorodność par walutowych – mamy do wyboru wiele par walutowych, czyli szeroki wybór możliwości inwestycyjnych. Możesz handlować głównymi walutami, takimi jak USD, EUR, JPY, GBP, CHF oraz walutami mniej płynnymi, takimi jak np. NZD, AUD czy CAD

Możliwość automatyzacji handlu – istnieje możliwość automatyzacji strategii za pomocą tzw. systemów transakcyjnych, znanych również jako algorytmy handlowe. Te systemy mogą analizować rynek, podejmować decyzje i zawierać transakcje automatycznie. Skuteczność takich systemów jest bardzo różna i nie jest trwała w czasie

Szeroki wachlarz narzędzi i dostęp do analiz – mamy możliwość korzystania z wielu narzędzi i wskaźników technicznych, które mogą pomóc w analizie rynku i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Możemy korzystać z analizy technicznej, jak również z analizy fundamentalnej i analiz ekspertów dostępnych online

Dywersyfikacja portfela – inwestowanie na rynku Forex umożliwia dywersyfikację portfela dzięki dostępności różnych par walutowych. Możemy rozłożyć ryzyko i szanse na różnych rynkach, co może pomóc w zminimalizowaniu potencjalnych strat

Niskie koszty transakcyjne – w porównaniu do wielu rynków finansowych, handel na rynku Forex może być stosunkowo tani. Większość brokerów oferuje niskie spready (różnicę między ceną kupna a ceną sprzedaży) i niskie opłaty i prowizje. Ponadto do rozpoczęcia inwestycji potrzebny jest niewielki kapitał

Źródło: PLUS500, przykładowy panel z porównawczymi danymi na temat instrumentów finansowych.

Dlaczego tracimy pieniądze na Forex?

Trudno dyskutować z faktami, a te wyraźnie wskazują, że w zależności od brokera od 70% do nawet 88% inwestorów traci na kontraktach CFD. Trudno również wskazać jedną konkretną przyczynę takiego stanu rzeczy dlatego, że w każdym indywidualnym przypadku zestaw tych przyczyn jest trochę inny. Wśród powodów, które mogą wpływać na taki stan rzeczy, znajdujemy:

Brak odpowiedniej wiedzy i doświadczenia – to jeden z głównych powodów strat na rynku. Inwestowanie na każdym rynku wymaga zrozumienia jego mechanizmów, analizy technicznej, analizy fundamentalnej i innych aspektów. Brak odpowiedniego przygotowania często prowadzi do podejmowania nieprzemyślanych decyzji inwestycyjnych i ponoszenia strat

Uleganie emocjom i brak dyscypliny – emocje, takie jak strach, chciwość (zachłanność), czy niecierpliwość istotnie wpływają na podejmowane decyzje inwestycyjne i ich wynik. Najgorsze jest to, że często nie jesteśmy świadomi tego, że właśnie ulegamy emocjom. Niektóre decyzje podejmowane są impulsywnie, zupełnie niezgodnie z przyjętą przez nas strategią inwestycyjną

Brak zarządzania ryzykiem – kontrola ryzyka jest kluczowa w inwestowaniu. Brak rozpoznania ryzyk i odpowiedniego nimi zarządzania prowadzi nas szybko do niekontrolowanych strat

Dźwignia finansowa – wciąż pojawia się jako zaleta i jako wada, bo chociaż może zwiększyć potencjalne zyski, często prowadzi do dużo większych strat. Dźwignia finansowa powoduje, że nawet niewielkie ruchy na rynku mają duży wpływ na nasz kapitał. Używając dźwigni musimy mieć świadomość związanych z nią ryzyk

Niewłaściwe dobrana strategia inwestycyjna – każda strategia ma swoje zalety i wady, a przy tym nie każda strategia będzie skuteczna w konkretnych warunkach rynkowych. Musimy wytrwale testować i udoskonalać strategię tak, aby znaleźć pasującą do naszego stylu

Niewłaściwy wybór brokera – nieprzemyślany wybór brokera może również prowadzić do strat. Nieuczciwi brokerzy mogą manipulować sygnałami platformy, wykonywać zlecenia z opóźnieniem lub obciążać dodatkowymi opłatami. To się niestety zdarza. Wybierając brokera, musimy dokładnie go zbadać i wybrać renomowanego i regulowanego brokera, który cieszy się dobrą opinią społeczności traderów

Brak bieżącej analizy rynku – nieodpowiednia analiza rynku lub jej brak prowadzi do podejmowania przypadkowych decyzji inwestycyjnych. Analiza techniczna i fundamentalna są ważnymi narzędziami, które pomagają nam ocenić sytuację na rynku i podjąć dużo lepsze decyzje

Nadmierna aktywność handlowa – częste otwieranie i zamykanie pozycji to bardzo częsty błąd, niedoświadczonych traderów. Zazwyczaj jest to spowodowane nadzieją na szybkie zyski albo szybkie odrobienie strat. Zamiast tego najczęściej prowadzi do zmęczenia handlem, braku spójnej strategii i błędnych reakcji na krótkoterminowe fluktuacje rynkowe

Niewłaściwa alokacja kapitału – zbyt duże zaangażowanie w pojedynczą transakcję może spowodować straty nieproporcjonalne do salda rachunku. W przypadku, gdy otworzyliśmy nieprzemyślaną pozycję, przeciwko rynkowi, lub rynek nagle zawrócił, trudno będzie o właściwą ochronę kapitału i minimalizowania strat.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.