Wikifolio – Publiczne portfele od doświadczonych traderów

Autor: Arkadiusz Krakowiak Arkadiusz Krakowiak 00:06, 18 maj 2024
Wikifolio – Publiczne portfele od doświadczonych traderów

Wikifolio to prawdziwa wschodząca gwiazda. Firma działa w obszarze papierów wartościowych i dlatego jest tak niezwykła, a wręcz unikalna.

Została założona w 2012 roku jako Wikifolio Financial Technologies AG w Wiedniu. Celem firmy jest “demokratyzacja” handlu papierami wartościowymi i rynku inwestycyjnego. Skierowana jest do wszystkich zainteresowanych, ale z naciskiem na klientów indywidualnych.

Warto ją omówić i obserwować pomimo tego, że niestety w tej chwili nie ma tam produktów Wikifolio dostępnych z Polski. 

Produkty platformy nie są u nas dostępne podobno dlatego, że nie ma w tej chwili brokerów, ani biur maklerskich zainteresowanych dystrybucją. Oczywiście, jeśli ktoś ma umocowanie w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i kilku innych krajach Europy, to może handlować produktami Wikifolio.

Tymczasem, można założyć sobie w prosty sposób konto, na przykład przez Google i dokładnie przejrzeć zasoby, a w tym wszystkie szczegóły certyfikowanych portfeli Wikifolio.

Myślę, że dostępność tych instrumentów finansowych dla Polski to tylko kwestia czasu.

Wikifollio można sklasyfikować jako rodzaj Social Trading, ponieważ umożliwia on użytkownikom dzielenie się swoimi portfolio inwestycyjnymi z innymi inwestorami. Zainteresowani dodatkowymi zyskami inwestorzy mogą tworzyć swoje portfele, a inni użytkownicy mogą inwestować w te portfele, w te same akcje, obligacje czy inne instrumenty finansowe. W tym również produkty lewarowane. 

Portfele tworzone przez inwestorów i udostępniane na Wikifolio, to jednak nie są takie zwykłe portfele. Tak jak wspominałem zbudowane są głównie z papierów wartościowych takich jak akcje, obligacje, opcje, choć nie tylko. 

Kiedy inwestor zbuduje swój portfel, chce go upublicznić i spełnia określone kryteria, to na jego bazie tworzony jest certyfikat, który następnie jest notowany na giełdzie papierów wartościowych.

Co to za certyfikaty?!

Na platformie Wikifolio, certyfikaty oparte na portfolio użytkowników nazywają się zwyczajnie  certyfikatami Wikifolio lub Wikifolio. Te certyfikaty są emitowane przez Lang & Schwarz Aktiengesellschaft, niemieckiego emitentа papierów wartościowych. 

Certyfikaty Wikifolio są emitowane zgodnie z niemieckimi przepisami prawa dotyczącego papierów wartościowych i podlegają nadzorowi Niemieckiego Urzędu Papierów Wartościowych (BaFin). Zgodnie z przepisami są objęte gwarancją depozytową niemieckiego systemu gwarancji depozytowej, co oznacza, że w przypadku upadku emitenta, inwestorzy mają prawo do odzyskania swoich środków do określonej wysokości.

Certyfikaty Wikifolio są notowane na giełdzie w Niemczech, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Stuttgarcie (Euwax) i w Szwajcariii, za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Bernie (BX Swiss). 

Działają na zasadzie indeksów czy ETF-ów. Kurs danego Wikifolo jest determinowany przez wartość aktywów zebranych w danym portfolio. Replikacja certyfikatów Wikifolio odbywa się w stosunku 1:1, a notowania można  śledzić online

Inwestorzy mogą handlować certyfikatami poprzez banki, domy maklerskie i brokerów, którzy są akredytowani na giełdach, na których notowane są te certyfikaty.

Każdy certyfikat Wikifolio jest zarejestrowany w odpowiednich urzędach regulacyjnych i ma swój unikalny kod ISIN, który umożliwia łatwe zidentyfikowanie go na rynku finansowym. 

Wybrane usługi i narzędzia oferowane przez Wikifolio

Poniżej zamieszczam kilka przykładów usług, rozwiązań i narzędzi oferowanych przez platformę Wikifolio w zakresie handlu społecznościowego. Dzięki nim użytkownicy platformy mogą skorzystać z wiedzy i doświadczenia innych inwestorów, śledzić trendy i wiadomości rynkowe oraz budować swoje umiejętności inwestycyjne.

Tworzenie wirtualnych portfeli inwestycyjnych Wikifolio 

Użytkownicy platformy mogą tworzyć własne wirtualne portfele inwestycyjne. W ten sposób na Wikifolio wdrażana jest indywidualna strategia. Inwestorzy mogą tworzyć niemieckojęzyczne, albo angielskojęzyczne Wikifolia. W przypadku niemieckojęzycznych mają do dyspozycji ponad 470.000 akcji, ETP, funduszy, certyfikatów inwestycyjnych i produktów lewarowanych. W przypadku anglojęzycznych mogą korzystać z ponad 11.000 akcji, funduszy i certyfikatów strukturyzowanych ETP. Ważne jest, że jeśli Wikifolio zamieni się w certyfiakt Wikifolio, to niemieckojęzyczne są notowane w Stuttgarcie, a anglojęzyczne na giełdzie w Szwajcarii. Inwestor, Trader, może zdecydować czy chce zachować swoje Wikifolio wyłącznie dla siebie – ma wtedy status TEST, czy chce je udostępnić innym inwestorom – ma wtedy status PUBLISHED, czy też może nawet wykorzystać swoje Wikifolio do stworzenia produktu finansowego, czyli certyfikatu Wikifolio –  ma wtedy status INVESTABLE.

Portfolio testowe (status Test)

Każde Wikifolio po utworzeniu ma status TEST. W praktyce oznacza to, że jest widoczne tylko dla twórcy portfela i nie można go znaleźć za pomocą funkcji wyszukiwania. Możemy spokojnie szukać sobie swojego perfekcyjnego portfela inwestycyjnego, sprawdzać różne strategie, różne podejścia do ryzyka. Możemy to robić bez obaw, że ktoś te próby zobaczy i będzie je komentował. Jeżeli chcemy, by portfel stał się publiczny, to spełniając pewne warunki, możemy to zrobić.

Portfolio publiczne (status Published)

Jeżeli WIkifolio zostało opublikowane, to każdy użytkownik platformy może je znaleźć za pomocą funkcji wyszukiwania, każdy może je dodać do listy obserwowanych portfeli, przeglądać wirtualne dane, komentarze etc. Taki portfel pozwala na budowanie reputacji inwestora w społeczności i zdobywanie popularności zarówno wśród społeczności Wikifolio, jak i poza nią.

Portfolio inwestycyjne (status Investable)  

Po spełnieniu określonych wymogów uwierzytelnieniu inwestora i rozmowie omawiającej wydanie certyfikatu Wikifolio może uzyskać certyfikat i stać się przedmiotem inwestycji. Tu już mówimy o Giełdzie Papierów Wartościowych, więc podejście jest bardzo poważne. Takie Wikifolio służy jako hipotetyczny portfel referencyjny i to do niego odnosi się indeks certyfikatu Wikifolio. Certyfikat indeksowy wydawany jest przez Lang & Schwarz Aktiengesellschaft, a następnie staje się przedmiotem obrotu na giełdzie w Stuttgarcie lub Bernie.

Rodzaje Wikifolio

Firma zaczynała od portfeli inwestorów indywidualnych, ale z biegiem czasu powinien i następuje rozwój. Na platformie mamy w związku z tym dostępne tzw. klasyczne Wikifolia, czyli Wikifolia prywatnych Traderów, którzy zazwyczaj są zawodowo związani z giełdą, bądź światem finansów. Drugim rodzajem są Wikifolia menedżerów portfeli, czyli profesjonalnych doradców inwestycyjnych, menedżerów zarządzających funduszami powierniczymi etc. Kolejny rodzaj to Wikifolia medialne, które są strategiami udostępnionymi przez firmy medialne, takie jak Börse Online, Euro am Sonntag czy Börsenbriefe. No i wreszcie ostatni rodzaj to Wikifolia Wikifoliów, czyli Wikifolia stworzony tylko i wyłącznie z róznych Wikifolio. Te ostatnie Wikifolio nie ma w sobie żadnych pojedynczych instrumentów finansowych, tylko różne portfele Wikifolio zestawione w nowy portfel inwestycyjny.

Strefa Tradera

Każdy użytkownik po zarejestrowaniu się na platformie ma dostęp do Strefy Tradera, gdzie ma do dyspozycji panel handlowca. W panelu handlowca możemy stworzyć własne Wikifolio. Ponadto w strefie Tradera do dyspozycji mamy jeszcze zakładkę Moje Wikifolia i zakładkę mój bonus za sukces. Dochody generujemy w dwóch przypadkach, albo mamy Investable WIkifolio, albo stworzyliśmy Wikifolio Wikifoliów. Stworzenie własnego Wikifolio jest oczywiście bezpłatne i każdy może je stworzyć w kilku bardzo prostych krokach, a później cieszyć się obserwacją wyników swojego wirtualnego portfela.

News & Insights

Inwestorzy mogą przeglądać Wikifolia i publiczne profile innych użytkowników. Wszystkie przeglądane przez nas profile i Wikifolia znajdują się właśnie tutaj, w pierwszej sekcji News & Insights, czyli My feed. To tak jakby historia naszej aktywności, do której możemy teraz łatwo wrócić. Pamiętajmy, że w każdym Wikifolio są również załączone różne wiadomości i posty. Oprócz tego mamy jeszcze Blog, gdzie możemy śledzić różne kategorie wiadomości od aktualności, poprzez najważniejsze wiadomości rynkowe, po rozmowy handlowców. Ostatnią kategorią są Informacje Giełdowe, a w nich najnowsze wiadomości, dane trendy, spostrzeżenia i kanały informacyjne.

Rankingi

Wikifolio oferuje funkcje społecznościowe, a więc mamy tu rankingi najlepszych portfeli inwestycyjnych. Prezentuje jeden ranking w formie Highlights obejmujący trzy portfele, a także wyselekcjonowane cztery rankingi ułożone według kluczowych czynników. Pierwszy czynnik to wydajność portfela od początku roku, drugi ranking ułożony jest według stosunku zysku do nagrody, trzeci to wydajność od początku utworzenia portfela, a czwarty to wydajność w okresie 365 dni. Oczywiście platforma na każdym kroku stara się podpowiadać nam te najlepsze portfele. Niemniej jednak, równie dobrze można to ocenić samemu i to pod różnymi kontami, analizując pod kątem naszych własnych potrzeb i oczekiwań. Każdy portfel po jego otwarciu ujawnia absolutnie wszystkie dane. Przy wykresie mamy informacje na temat wydajności portfela w różnych okresach, zmienność, zwrot do ryzyka, opłaty, współczynnik płynności, wiadomości związane z portfelem, oraz skład portfele w ujęciu procentowym i szczegółowo.

Monitoring portfeli

Użytkownicy mogą śledzić wyniki obserwowanych portfeli w czasie rzeczywistym, monitorować zmiany w portfelach oraz analizować statystyki i wskaźniki dotyczące swoich inwestycji. Platforma oferuje narzędzia do analizy rynku i aktywów, dostarcza informacje o trendach inwestycyjnych oraz zapewnia dostęp do materiałów informacyjno-edukacyjnych dla inwestorów. Oprócz wszystkich niezbędnych danych i statystyk, możemy w prosty sposób porównać wykres Wikifolio (np. zawierającego dużo akcji), do indeksów takich jak DAX, MDAX, EURO STOXX 50, Nasdaq 100 czy innych.

Społeczność inwestorów

Platforma umożliwia interakcję między inwestorami głównie poprzez dzielenie się pomysłami inwestycyjnymi w formie wikifolio. Poza tym na samej platformie mało jest interakcji, bo wszystko przenosi się na X, LinkedIn, Instagram i Facebook. Społeczność inwestorów Wikifolio jest specyficzna, bo sama platforma jest specyficzna ze względu na przedmioty handlu. Inwestowanie w papiery wartościowe wymaga jednak trochę innego podejścia niż to, gdzie głównym ciężarem jest Forex i surowce.

Inwestowanie w certyfikaty Wikifolio

Inwestorzy mogą dokonywać transakcji inwestycyjnych bezpośrednio na platformie, korzystając z różnych instrumentów finansowych dostępnych do obrotu. Wikifolio współpracuje z licencjonowanymi pośrednikami finansowymi, którzy oferują obsługę konta i transakcji dla inwestorów. Wybierając Wikifolio można w zakładkach zapoznać się z pomysłem, który stoi za tym portfelem, składem portfela, przeglądem podstawowych statystyk i wieloma innymi danymi. Trzeba przyznać, że firma stawia mocno na transparentność i zwraca przy tym uwagę na wszystkie szczególy.

Jakim typem brokera jest Wikifolio?

Wikifolio samo w sobie nie jest brokerem, lecz platformą handlu społecznościowego papierami wartościowymi notowanymi na giełdzie. Oznacza to, że nie przeprowadza transakcji bezpośrednio na rynku, nie pośredniczy w obsłudze kont inwestorskich i obrocie certyfikatami inwestycyjnymi.

Transakcje certyfikatami Wikifolio są przeprowadzane przez zaufanych i regulowanych pośredników finansowych, z którymi platforma również często współpracuje. Inwestorzy zainteresowani Wikifoliami mogą wybrać spośród wielu dostępnych instytucji finansowych takiego pośrednika, z którym chcą współpracować i złożyć wniosek o otwarcie konta u tego pośrednika.

Ponieważ platforma Wikifolio współpracuje z wieloma różnymi szanowanymi firmami finansowymi, a same certyfikaty można kupić u firmy niekoniecznie bezpośrednio związanej z platformą, to poniżej przedstawiam kilka przykładów firm finansowych, z którymi inwestorzy poszukujący certyfikatów Wikifolio mogą współpracować:

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft jest spółką holdingową grupy spółek z sektora finansowego. Jedną ze spółek jest broker, który oferuje dostęp do rynków akcji, instrumentów pochodnych, kryptowalut, ETF i CFD. Lang & Schwarz jest także emitentem certyfikatów wikifolio, animatorem rynku giełdowego i dostawcą płynności.

WH SelfInvest

Jest to luksemburski broker, który oferuje dostęp do rynków akcji, instrumentów pochodnych, ETF i CFD. WH SelfInvest ma również licencję na świadczenie usług bankowych.

CapTrader

CapTrader to niemiecki broker, który oferuje dostęp do rynków akcji, obligacji, opcji, certyfikatów, instrumentów pochodnych, ETF, CFD i Forex. CapTrader jest również członkiem niemieckiego systemu gwarancji depozytowej.

Flatex

To znany niemiecki broker, który oferuje dostęp do rynków akcji, obligacji, ETF, instrumentów pochodnych, CFD i Forex. Flatex ma również licencję na świadczenie usług bankowych.

LYNX

Jest to holenderski broker, który oferuje dostęp do rynków akcji, instrumentów pochodnych, ETF, CFD i forex. LYNX ma również licencję na świadczenie usług bankowych.

Dukascopy

To szwajcarski broker Forex, część grupy Bankowej, który oferuje dostęp do rynku akcji, instrumentów pochodnych, Forex i kryptowalut. Dukascopy jest również członkiem szwajcarskiego systemu gwarancji depozytowej.

  1. Zulutrade – śledź i kopiuj najlepszych traderów
  2. eToro – wiodąca platforma do social tradingu
  3. Darwinex – Inwestuj w innowacyjne strategie handlowe
  4. InstaForex – Social trading i zaawansowane narzędzia handlowe
  5. Naga Trader – Innowacyjna platforma do kopiowania transakcji
  6. AvaTrade – Globalne narzędzia do social tradingu
  7. Wikifolio – Publiczne portfele od doświadczonych traderów
  8. MyFXbook – Analityka i social trading dla rynku Forex
  9. Ayondo – Profesjonalny social trading dla inwestorów

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.