Strategia Swing Trading – Zarządzanie

Autor: Arkadiusz Krakowiak Arkadiusz Krakowiak 22:14, 04 paź 2023
Strategia Swing Trading – Zarządzanie

Swing Trading to strategia, która działa na wszystkich rynkach i wszystkich rodzajach instrumentów finansowych, na których mamy wyraźne trendy krótkoterminowe. Takie trwające co najmniej tydzień lub więcej.

Powinniśmy jednak pamiętać, że rynki i instrumenty finansowe różnią się między sobą. Czasem te różnice są stosunkowo małe, czasem są bardzo duże. Wejście na każdy jeden rynek wiąże się z nauką nowych specyficznych schematów i zasad, a pominięcie tej nauki może dużo kosztować.

Więcej o podstawach Swing Tradingu dowiesz się z tego artykułu.

Wybór aktywów i rynków

Spróbujmy zrobić mały przegląd różnych rodzajów aktywów, na których można stosować Swing Trading (akcje, surowce, waluty, kryptowaluty):

Akcje – to jedno z najpopularniejszych aktywów, na których można stosować Swing Trading. Fluktuacje cenowe akcji często są wynikiem zmian w fundamentach spółki, jakości zarządzania, wydarzeń rynkowych i trendów branżowych. Możemy próbować wykorzystać momenty wzrostu lub spadku cen akcji, aby osiągnąć krótkoterminowe zyski

Surowce – choćby takie jak ropa, złoto, srebro, czy metale przemysłowe, są również często wykorzystywane w Swing Tradingu. Ceny surowców są pod wpływem wielu czynników, w tym popytu, podaży, zmian w gospodarce światowej czy też wydarzeń geopolitycznych. Skupiając się na krótkoterminowych trendach cenowych w reakcji na te czynniki,m możemy wychwycić dobry punkt wejścia w rynek i pozwolić trendowi wygenerować dla nas zysk

Waluty – rynek Forex, na którym głównie tutaj jesteśmy skupieni, jest atrakcyjnym miejscem dla stosowania Swing Tradingu. Fluktuacje cen walut są często wynikiem zmian w polityce monetarnej, danych ekonomicznych i globalnych wydarzeń. Handlujemy parami walutowymi, wykorzystując ogromną płynność rynku i wysoką zmienność cen do osiągnięcia zysków. To daje nieporównanie więcej szans na transakcję niż na innych rynkach

Kryptowaluty – rynek kryptowalut również stał się popularny wśród fanów Swing Tradingu ze względu na dużą zmienność cen tych aktywów. Kryptowaluty reagują na różnorodne czynniki, w tym regulacje rządowe, akceptację rynku oraz ogólne nastroje inwestorów. To trudny rynek wprowadzający nowe ryzyka i wymagający dużo większej uważności

Źródło: platforma MT5, Kakao, Daily. Specyficzny wykres towaru, inna regularność, dużo luk na wysokim interwale.

Warto jeszcze raz podkreślić, że każdy z tych rodzajów aktywów ma swoje bardzo charakterystyczne cechy i ryzyka

Przed rozpoczęciem Swing Tradingu na danym rynku, koniecznie musimy dokładnie zrozumieć specyfikę danego instrumentu finansowego. Nauczyć się prowadzić specyficzną analizę techniczną i fundamentalną oraz stosować odpowiednie strategie zarządzania ryzykiem.

Wybór rynków zgodnie z preferencjami i strategią inwestora

Wybór rynku zgodnie z naszymi preferencjami i ogólną strategią w przypadku strategii Swing Trading odnosi się do wyboru konkretnego rynku finansowego, na którym będziemy stosować tę strategię. 

Musimy uwzględnić swoje osobiste preferencje, umiejętności i plany inwestycyjne. Oto kilka ważnych aspektów tego wyboru:

Typ aktywów – musimy zdecydować, czy preferujemy inwestowanie w akcje, surowce, waluty czy kryptowaluty. Każdy rodzaj aktywów ma swoje unikalne cechy, zmienność i czynniki wpływające na cenę

Zmienność – wybór aktywów o odpowiedniej zmienności jest istotny. Różni inwestorzy preferują bardzo różny poziom zmienności w zależności od swojego stylu i tolerancji ryzyka. Musimy określić swoje preferencje i uwzględnić je w planach

Analiza techniczna – musimy nauczyć się i zrozumieć zasady rządzące analizą techniczną konkretnego rynku. Niektóre rynki mogą mieć bardziej wyraźne formacje cenowe lub sygnały wskaźników technicznych niż inne

Dostępność danych – dostępność danych historycznych, aktualnych cen oraz narzędzi analizy technicznej może różnić się w zależności od rynku. Warto wybrać rynek, na którym można łatwo uzyskać potrzebne informacje

Czynniki zewnętrzne – musimy brać pod uwagę czynniki zewnętrzne, takie jak gospodarka, geopolityka, znaczące umowy handlowe czy kluczowe regulacje, które mogą wpływać na wybrany rynek

Umiejętności – każdy rynek wymaga poznania jego specyfiki i zrozumienia jak reaguje na np. czynniki zewnętrzne. Niektóre rynki mogą wymagać dużo bardziej specyficznych umiejętności lub wiedzy

Plan Inwestycyjny – musimy dostosować wybór rynku do swojego planu inwestycyjnego i celów finansowych. Niektóre rynki ze względu na swoją specyfikę mogą być bardziej odpowiednie dla osiągnięcia określonych celów, a inne mniej

Proces identyfikacji zmiany kierunku ceny na rynku

Spróbujmy prześledzić krok po kroku proces identyfikacji potencjalnych zwrotów w trendzie cen instrumentów finansowych w ujęciu strategii Swing Trading:

Krok 1: Analiza ram czasowych – oczywiście już zdecydowaliśmy się na konkretne aktywo, na którym będziemy operować (akcje, surowce, waluty, kryptowaluty etc.). Następnie wybieramy odpowiednią ramę czasową, na której będziemy analizować wykresy cen instrumentu finansowego. To może być interwał np. 4-godzinny, dzienny lub ewentualnie tygodniowy. Wybór zależy od twojego stylu handlu i preferencji. Jednak musimy mieć w głowie założenia naszej strategii, czyli cel do osiągnięcia w kilka dni do kilku tygodni

Krok 2: Znalezienie trendu – zidentyfikuj obecny trend cenowy. Czy cena rośnie (trend wzrostowy), spada (trend spadkowy) czy oscyluje wokół pewnego poziomu (trend boczny)? To pierwszy krok do zrozumienia, w jakim kontekście ruch cenowy się odbywa. Pamiętaj również, że na wykresie możesz zobaczyć więcej niż jeden trend np. trend długoterminowy i trend krótkoterminowy. Przeanalizuj wykres dokładnie i wybierz swoją perspektywę

Źródło: platforma MT5, para walutowa CADJPY, Daily. Trend średnioterminowy i możliwe do wyznaczenia trendy krótkoterminowe wewnątrz.

Krok 3: Wybór narzędzi analizy – korzystamy z różnych narzędzi analizy technicznej takich jak wskaźniki, linie trendu, poziomy wsparcia/oporu, formacje świecowe czy formacje cenowe. Każde narzędzie dostarcza unikalnych informacji na temat tego, co obserwujemy na wykresie. Korzystamy również z analizy fundamentalnej, która pozwoli nam zrozumieć większy obraz rynku i tworzących się na nim trendów

Krok 4: Rozpoznanie formacji i sygnałów – analizujemy wykres w poszukiwaniu formacji świecowych, cenowych i sygnałów, które mogą sugerować potencjalny zwrot. Formacje odwrócenia trendu, takie jak „Młot” lub „Spadająca Gwiazda”, oraz sygnały wskaźników technicznych, np. krzyżowanie się linii MACD, mogą wskazywać na potencjalną zmianę kierunku cen. Jeśli zdefiniowałeś swój cel i kierunek działania na wykresie, to teraz szukasz sposobu na bezpieczne podłączenie się do ruchu rynku

Krok 5: Potwierdzenie sygnału – ważne jest szukanie potwierdzenia sygnałów poprzez zastosowanie kilku różnych narzędzi analizy technicznej. Kiedy kilka różnych wskaźników wskazuje na ten sam potencjalny zwrot, zwiększa to pewność co do siły sygnału i  ułatwia decyzję

Krok 6: Zarządzanie ryzykiem – nasz własny kapitał to wszystko, co tutaj mamy i podstawowym zadaniem jest zadbanie o jego bezpieczeństwo. Zawsze powinniśmy określić poziom Stop Loss (poziom akceptowalnej straty) i Take Profit (zakładany poziom zysku). Zdefiniowanie poziomów, na których zamierzamy umieścić Stop Loss oraz Take Profit to ważny krok, który pomaga w zarządzaniu wszechobecnym ryzykiem i emocjami

Krok 7: Monitorowanie rynku i ceny – po otwarciu pozycji, monitorujemy zarówno rynek jak i zmiany ceny. Ten pierwszy moment jest istotny. Czy cena reaguje zgodnie z przewidywaniem? Czy potwierdza się oczekiwany kierunek rynku? Jeśli sytuacja rynkowa nie rozwija się tak, jak się tego spodziewaliśmy, to musimy skorzystać z planu B, który powinien też być gotowy

Krok 8: Reagowanie na sytuację 

 • Jeśli sytuacja na rynku się zmienia, a cena nie reaguje zgodnie z naszymi oczekiwaniami, być może warto dostosować swoje działania. Taka sytuacja może oznaczać wcześniejsze zamknięcie pozycji lub dostosowanie Stop Loss
 • Jeśli sytuacja jest zgodna z naszym oczekiwaniem, to być może zamkniemy pozycję, gdy cena osiągnie założony poziom zysku. Jeżeli jednak nagle zidentyfikujemy sygnały zmiany trendu lub jakiś inny potencjalny punkt zwrotny, to być może będziemy musieli rozważyć wcześniejsze zamknięcie pozycji

Krok 9: Analiza wyników – po zakończeniu transakcji, przeanalizuj wyniki. Zyskałeś czy straciłeś? Czy twój proces identyfikacji sygnałów działa zgodnie z oczekiwaniami? Staraj się utrzymywać spójność w realizacji swoich planów i strategii. Szczera i dogłębna analiza tego, co zaszło pozwoli dobrze zoptymalizować strategię na przyszłość

Krok 10: Nauka i optymalizacja – każda transakcja to okazja do nauki. Ucz się na podstawie swoich sukcesów i błędów, doskonal swoje umiejętności identyfikacji potencjalnych zwrotów. Na podstawie analizy transakcji i skuteczności naszej strategii z pewnością, prędzej czy później, będziemy musieli podjąć wysiłek optymalizacji naszych strategii

Pamiętaj!

 • Strategia Swing Trading wymaga dużo cierpliwości, dyscypliny i umiejętności reagowania na zmiany rynkowe z uwzględnieniem naszej docelowej perspektywy. 
 • Działaj zgodnie z planem i unikaj emocjonalnych reakcji na bardzo krótkoterminowe fluktuacje cen.
 • Kluczem do sukcesu jest skupienie na analizie fundamentalnej i technicznej, planowaniu, a także korygowaniu planów i oczekiwań, co musi się przekładać na twoje zarządzanie ryzykiem.

Sygnały formacji technicznych i potwierdzenie ze wskaźników

Analiza formacji cenowych, świecowych i wskaźników technicznych potwierdzających sygnały to bardzo szeroki temat i ogromna wiedza do zgłębienia. 

Nie da się tego ująć w krótkim tekście. Podobnie nie da się wybrać tego, co najważniejsze, bo to zawsze jest subiektywne.

W naszej strategii Swing Trading niezwykle ważne jest identyfikowanie potencjalnych zwrotów cen i trendu. Zatem przykładowo i w skrócie: 

Źródło: platforma MT5, Indeks DAX, Daily. Przykładowe formacje świecowe na wykresie. SMA, LTS, MACD, RSI.

Analiza formacji technicznych (świecowych i cenowych) – formacje cenowe to wzory tworzone przez ruchy cen na wykresie, a formacje świecowe to specyficzne ukształtowanie świecy lub grupy świec. Poprawnie rozpoznane formacje techniczne mogą dostarczyć istotnych wskazówek dotyczących przyszłego kierunku ruchu cenowego. W strategii Swing Trading analiza formacji cenowych ma na celu identyfikację momentów, w których trend może zmienić kierunek i jest kluczowa przy określaniu punktów wejścia w rynek i wyjścia z pozycji. Oto przykładowe formacje i ich znaczenie:

 1. Młot (Hammer) – formacja odwrócenia trendu, występująca na końcu trendu spadkowego. Ma długi dolny cień i krótki korpus (ciało). Młot może wskazywać na odwrócenie trendu, co sugeruje, że byki zaczynają przejmować kontrolę nad rynkiem.
  • Przykład: załóżmy, że analizujemy wykres jakiejś pary walutowej. Na końcu trendu spadkowego pojawia się formacja Młota. Widzimy długi dolny cień i krótkie korpus świecy. To nie musi, ale może wskazywać na zmianę nastrojów rynkowych. Aby potwierdzić sygnał, spoglądamy np. na wskaźnik RSI. Jeśli RSI był wcześniej na niższym poziomie i teraz zaczyna rosnąć, to dodatkowo sugeruje, że inwestorzy stają się bardziej zainteresowani kupnem. To wzmacnia potencjał odwrócenia trendu
 2. Spadająca Gwiazda (Shooting Star) – podobnie jak Młot, jest to formacja odwrócenia trendu, ale pojawia się na końcu trendu wzrostowego. Składa się z długiego górnego cienia i krótkiego korpusu (ciała). Pojawienie się takiej świecy może wskazywać na potencjalne osłabienie trendu.
  • Przykład: rozważmy analizę wykresu surowca, takiego jak ropa naftowa. W okolicach wysokiego poziomu ceny ropy pojawia się Spadająca Gwiazda, z długim górnym cieniem i krótkim korpusem. Ta formacja może wskazywać na potencjalne osłabienie trendu wzrostowego lub jego zmianę. Potwierdzenie sygnału można znaleźć np. w analizie wskaźnika DMI. Gdy linie +DI i -DI krzyżują się, a +DI zaczyna spadać, to być może ruch wzrostowy traci impet i może nastąpić korekta
 3. Formacja Głowy i Ramion (Head and Shoulders) – to bardziej złożona formacja odwrócenia trendu, składająca się z trzech szczytów, głowy i dwóch ramion. Formacja w pełni kształtuje się dopiero po przebiciu linii szyi formacji. Gdy tak się stanie, to może wystąpić odwrócenie trendu.
  • Przykład: analizujemy wykres instrumentu CFD na indeks giełdowy DAX. Zauważamy formację Głowy i Ramion. Po przebiciu linii szyi formacji (poziom, który łączy punkty nasadowe szyi i oba ramiona), Traderzy często podejmują decyzje o sprzedaży. Aby potwierdzić taki sygnał, warto spojrzeć np. na wskaźnik MACD. Jeśli linie MACD przecinają się w dół i zaczynają się oddalać od siebie, to potwierdza potencjał formacji Głowy i Ramion

Wskaźniki techniczne – stanowią kolejne narzędzie w analizie Swing Trading. Wskaźniki techniczne dostarczają dodatkowych danych, które mogą potwierdzić lub odrzucić sygnały płynące z analizy formacji cenowych. Oto przykłady wskaźników i jak mogą potwierdzać sygnały z formacji technicznych:

 • MACD (Moving Average Convergence Divergence) – to wskaźnik, który porównuje średnie kroczące różnych okresów czasowych. Krzyżowanie się linii MACD i linii sygnału może dostarczyć sygnałów kupna lub sprzedaży.
  • Przykład: jeśli odszukaliśmy na wykresie formację techniczną, która wskazuje na zmianę kierunku ceny na wzrostowy i chcielibyśmy z tego skorzystać, to warto spojrzeć na MACD. Jeśli linia MACD przebija od dołu linię sygnałową, to wzmacnia sygnał z formacji technicznej, generując sygnał kupna
 • RSI (Relative Strength Index) – RSI mierzy wykupienie lub wyprzedanie rynku, relację popytu i podaży. Wartość RSI powyżej 70 może wskazywać na rynek wykupiony i po przebiciu linii 70 z góry w dół, potencjalny zwrot rynku w dół. Natomiast gdy wartość RSI znajduje się poniżej 30, może sugerować wyprzedanie rynku i w przypadku przebicia od dołu w górę linii 30 możliwy jest zwrot rynku w górę.
  • Przykład: Na wykresie pojawiła się Spadająca Gwiazda w trendzie wzrostowym. Jeśli spojrzymy na RSI i jego linia sygnałowa zaczyna spadać i przebija od góry do dołu linię 70, to możemy oczekiwać, że oba sygnały poprawnie wskazują zmianę kierunku rynku, sugerując zajęcie pozycji krótkiej
 • DMI (Directional Movement Index) – ten wskaźnik ocenia siłę trendu i może dostarczyć informacji o potencjalnej zmianie trendu. Linie +DI i -DI mogą krzyżować się, dając sygnały sugerujące zmianę kierunku rynku.
  • Przykład: w trendzie spadkowym pojawia się formacja Objęcia Hossy, sugerując zmianę trendu na wzrostowy. Jeżeli na wskaźniku DMI zobaczymy, że linia +DI przecina w górę linie -DI i zaczynają się od siebie oddalać, to sygnał z formacji technicznej uprawdopodabnia się i możemy rozważyć zajęcie pozycji długiej
 • Kombinacja formacji i wskaźników – najskuteczniejsza analiza opiera się na kombinacji formacji technicznych i wskaźników. Z doświadczenia wiemy jednak, że wielokrotnie potwierdzenie sygnału na jednym wskaźniku nie jest wystarczające. Warto mieć zawsze możliwość skorzystania z kilku wskaźników lub innych narzędzi i pamiętać, że nie wszystkie wskaźniki muszą potwierdzić dany sygnał. Dlatego ostateczna decyzja, jakim sygnałom zaufać, jest zawsze wyborem Tradera.
  • Przykład: po zidentyfikowaniu formacji odwrócenia trendu, potwierdzenie sygnału za pomocą wskaźnika RSI nie jest jednoznaczne, natomiast MACD wydaje się bliskie potwierdzenia sygnału z formacji. W chwili wygenerowania sygnału przez MACD i np. przebicia linii trendu możemy uznać, że trend rzeczywiście zmienia kierunek. Po zajęciu pozycji obserwujemy RSI i rynek oczekując na dalszy rozwój sytuacji
Źródło: platforma MT5, para walutowa EURUSD, Daily. Pozycje długie w trendzie wzrostowym. Wejście/wyjście. SMA, LTW, MACD, RSI, ADX.

Analiza formacji cenowych i wskaźników technicznych to proces identyfikacji potencjalnych punktów zwrotu. 

Wykorzystując kombinację różnych narzędzi, zwiększamy naszą pewność co do trafności sygnałów. Dzięki wykonaniu takiej pracy możemy podejmować pewniejsze decyzje inwestycyjne, oparte na solidnych analizach.

Wykorzystanie tej wiedzy i narzędzi w połączeniu z umiejętnością zarządzania ryzykiem i cierpliwością może pomóc osiągnąć sukces.

Pamiętaj!

Nie ma idealnych i w 100% pewnych rozwiązań. Dlatego tak ważne jest, aby zawsze stosować zrównoważone podejście, uwzględniając różnorodne wskaźniki, formacje i narzędzia.

Zarządzanie ryzykiem w Swing Trading

Techniki zarządzania ryzykiem w krótkoterminowych inwestycjach opartych na strategii Swing Trading tak jak w każdej innej strategii mają kluczowe znaczenie. Zarówno dla ochrony kapitału inwestycyjnego, jak i naszych możliwości osiągania zysków. 

Poniżej w punktach przedstawiam kilka uwag dotyczących zarządzania ryzykiem:

Limit strat (Stop Loss):

 • Określ poziom cenowy, przy którym zamkniesz pozycję w przypadku niekorzystnego ruchu cenowego
 • Stop Loss powinien być umieszczony w miejscu, w którym unikniesz dużej straty, ale które jednocześnie uwzględnia naturalne fluktuacje cen

Poziom zysków (Take Profit):

 • Ustal poziom, przy którym zamkniesz pozycję, aby zrealizować osiągnięte zyski
 • Take Profit może być ustawiony na podstawie np. poziomów wsparcia i oporu. Jednak ustalając jego odległość od ceny otwarcia, zawsze powinieneś to ustalać zgodnie ze swoimi zasadami ryzyka

Stosunek Ryzyko/Zysk:

 • Określ w swoich zasadach ryzyka stosunek ryzyka do zysku (np. 1:2 lub 1:3). Ten stosunek odzwierciedla, ile razy potencjalna nagroda (zysk) ma przewyższać ryzyko (stratę). Staraj się go stosować w każdej transakcji

Wielkość pozycji:

 • Ustal maksymalną wielkość pozycji na podstawie twojego kapitału, dźwigni finansowej oraz poziomu maksymalnej straty
 • Rozmiar pozycji powinien być zrównoważony, aby utrzymać odpowiednią równowagę między ekspozycją na ryzyko a wielkością kapitału

Ochrona kapitału:

 • Określ maksymalny procent kapitału, jaki jesteś gotów ryzykować w jednej transakcji. Zastosuj stały procent ryzyka w celu ochrony kapitału przed nadmiernymi stratami

Dywersyfikacja:

 • Nie inwestuj wszystkich środków w jedną pozycję. Dywersyfikacja pozwala zminimalizować wpływ ewentualnych strat na cały portfel

Plan handlowy:

 • Opracuj spójny plan handlowy, który uwzględnia zasady zarządzania ryzykiem, kryteria wejścia i wyjścia

Zarządzanie wiadomościami i wydarzeniami:

 • Bądź świadomy nadchodzących wiadomości i wydarzeń, które mogą wpłynąć na rynek. Unikaj otwierania pozycji przed publikacją ważnych danych

Skupienie się na wyższych interwałach czasowych:

 • Nasze cele w Swing Trading mają perspektywę dłuższą niż jeden dzień, dlatego unikamy niskich interwałów czasowych i pojawiających się tam szumów cenowych

Odpowiednie wykorzystanie dźwigni:

 • Jeśli korzystasz z dźwigni finansowej, pamiętaj, że większy zysk oznacza również większe ryzyko strat
 • Jeżeli ustaliłeś maksymalną wielkość pozycji, bazując na wielkości kapitału, dźwigni i dopuszczalnej stracie to nigdy nie przekraczaj tej wielkości

Monitorowanie i Modyfikacja:

 • Regularnie monitoruj otwarte pozycje oraz rynek jako całość. Jeśli warunki rynkowe się zmieniają – modyfikuj stop loss lub take profit
 • Bądź elastyczny i w przypadku zmiany sytuacji na rynku w niekorzystnym kierunku bądź gotów dostosować swoje pozycje i strategię

Regularna analiza i korekta:

 • Regularnie przeglądaj swoje transakcje i analizuj, co poszło dobrze, a co wymaga poprawy. Dostosuj swoje podejście do wyników
 • Co jakiś czas analizuj swój plan handlowy i zasady ryzyka. Optymalizuj swoje podejście i nie bój się korekt

Emocje, cierpliwość i dyscyplina:

 • Trzymaj się swojego planu handlowego i zasad zarządzania ryzykiem nawet w trudnych, dynamicznych sytuacjach
 • Jeśli twój plan nie przewidział jakiejś sytuacji, bądź nie wprowadziłeś jakichś zmian – zrób to. Wprowadź to do swoich planów tak szybko jak to możliwe
 • Staraj się kontrolować emocje i unikaj impulsywnych decyzji, bo one najczęściej prowadzą do strat
 • Jeśli czujesz się zmęczony lub wyprowadzony czymś z równowagi, to przerwij handel. Odpocznij. Zrelaksuj się
Źródło: platforma MT5, Złoto, Daily. Przykładowe obszary wejścia/wyjścia na wykresie. SMA, LTW, MACD, RSI.

Skuteczne zarządzanie ryzykiem polega przede wszystkim na dyscyplinie w stosowaniu naszych własnych zasad zarządzania ryzykiem i ochrony kapitału.

Nie trać kapitału! Jak go stracisz – nie będzie czym generować zysku.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.