Stop Loss i Take Profit – Jak je stosować?

Autor: Arkadiusz Krakowiak Arkadiusz Krakowiak 22:18, 26 lut 2024
Stop Loss i Take Profit – Jak je stosować?

Stop Loss i Take Profit to w zasadzie dość proste narzędzia. Po kilkunastu minutach szkolenia lub po równie krótkiej lekturze w zasadzie każdy już wie co i jak. Może iść dalej. Jednak bardzo często, a może nawet jeszcze częściej, po pewnym czasie okazuje się, że te narzędzia dla wielu są jak kula u nogi. Co się dzieje?


Definicja:

Efekt Dunninga-Krugera to błąd poznawczy, zjawisko psychologiczne, w którym osoby o niskim poziomie umiejętności w danym obszarze (wiedza, doświadczenie etc.) są jednocześnie nieświadome swojego braku kompetencji i przeceniają swoje zdolności.


Zjawisko to zostało opisane przez psychologów Davida Dunninga i Justina Krugera w ich badaniach z 1999 roku. 

Osoby dotknięte efektem Dunninga-Krugera mają tendencję do błędnego przekonania, że są lepiej wykwalifikowane i zdolne niż są w rzeczywistości. To zniekształcone postrzeganie wynika z ograniczonej zdolności do samopoznania i oceny własnych umiejętności.

Najczęściej oznacza to, że osoby, które mają niewielką wiedzę w danym obszarze, mogą błędnie sądzić, że są ekspertami w tej sprawie. Zatem być może patrząc na szerszy obraz tradingu i wyników Traderów (70 – 88% traci swoje środki), to może jednak mamy tu coś na rzeczy?

Skoro te wszystkie narzędzia i cały handel na rynku Forex są na ogół aż tak proste, wielu tak sądzi, a przy tym tak duży procent Traderów po prostu traci kasę, to może panowie Dunning i Kruger zwyczajnie mają rację?

Z jednej strony przeceniamy nasze umiejętności, z drugiej traktujemy Forex jak Las Vegas.

Jednak nic straconego!

Według teorii Dunninga-Krugera, gdy osoba doznaje porażki, może to wpłynąć na jej percepcję własnych umiejętności. W momencie konfrontacji z rzeczywistością, która obnaża braki w wiedzy lub umiejętnościach, osoba ta może zacząć zdawać sobie sprawę z własnego niedostatecznego przygotowania lub kompetencji.

Porażka może być bodźcem do ponownej oceny swoich umiejętności i zrozumienia, że wcześniejsza pewność siebie była nieuzasadniona. Proces ten, zwany czasami „nauką poprzez doświadczenie„, może doprowadzić do bardziej realistycznego postrzegania własnych zdolności. Osoba ta może zacząć być bardziej skłonna do nauki, zdobywania wiedzy i poprawiania swoich umiejętności, ponieważ doświadczenie porażki dostarcza im informacji zwrotnej na temat rzeczywistego poziomu kompetencji.

W rezultacie istnieje potencjał, że po doznaniu porażki, osoba taka zacznie bardziej realistycznie oceniać swoje umiejętności i będzie bardziej otwarta na naukę i doskonalenie się. Jednak nie zawsze konfrontacja z porażką prowadzi do tej refleksji – to zależy od indywidualnych cech psychologicznych danej osoby.

Podstawową wiedzę na temat narzędzi Stop Loss i Take Profit zyskasz z tego artykułu.

Na wynos, czyli szybko i w skrócie, o czym możesz przeczytać…

Świat inwestycji na rynku finansowym to fascynujące wyzwanie. Wyzwanie pełne możliwości, jak i niestety ryzyka. Każdy marzy o tłuściutkich, szybkich zyskach. 

Jednakże, aby stać się skutecznym inwestorem, niezbędne jest opanowanie nie tylko analizy rynku, ale także sztuki zarządzania ryzykiem i kapitałem. 

Wprowadzenie do świata finansów możemy porównać do podróży przez nieznane terytorium. To miejsce, gdzie nawet najbardziej doświadczeni podróżnicy muszą być przygotowani na niespodzianki. To trochę taka dżungla. Kluczem do przetrwania w tej podróży jest zrozumienie narzędzi, które mogą działać jak kompas i bezpieczne schronienie w burzliwym świecie rynków finansowych. Jednymi z takich kluczowych narzędzi są Stop Loss i Take Profit.

A zatem?

Ten tekst może być skarbnicą informacji, które wprowadzą Cię moją drogą w świat kluczowych narzędzi inwestycyjnych. Pozwala lepiej zrozumieć, 

 • Jak wykorzystać Stop Loss i Take Profit w tradingu
 • Jakie strategie z nimi związane mogą być skuteczniejsze
 • Jak można unikać pułapek związanych z ich stosowaniem.

Kto wie, być może przeczytanie tego artykułu rzuci nowe światło na te pozornie proste narzędzia pracy Tradera i będzie dla Ciebie krokiem w dobrym kierunku.

Stop Loss i Take Profit – jak je używać?

Stop Loss i Take Profit pełnią ważną funkcję w handlu na rynku finansowym, działając jak niezbędne narzędzia wspomagające zarządzanie ryzykiem i kontrolowanie zysków. 

To nie są tylko takie techniczne elementy wynikające z analizy rynku. One są fundamentem strategii handlowej. Umożliwiają Traderom precyzyjne kierowanie swoimi inwestycjami. 

Poniżej znajdują się kluczowe punkty, które podkreślają znaczenie Stop Loss i Take Profit w świecie finansów. Dobrze myśleć o nich jak o synonimach.

Ochrona kapitału:

Stop Loss działa jako tarcza ochronna, zabezpieczająca kapitał przed nadmiernymi stratami. Kiedy kurs aktywa spada poniżej określonego poziomu, automatycznie aktywuje się Stop Loss, pomagając zminimalizować straty i utrzymać zdrową równowagę portfela

Zarządzanie ryzykiem:

Oba narzędzia są fundamentalne dla skutecznego zarządzania ryzykiem. Stop Loss pozwala inwestorom określić maksymalną akceptowalną stratę, natomiast Take Profit umożliwia określenie poziomu zysku, który jest satysfakcjonujący. To podejście pozwala na zdefiniowanie stosunku ryzyko-zysk przed wejściem w pozycję

Zabójcy emocji:

Stop Loss i Take Profit automatyzują proces podejmowania decyzji, eliminując lub ograniczając wpływ emocji na handel. Inwestor nie musi podejmować nagłych decyzji w chwili ekstremalnych ruchów rynkowych. To pozwala utrzymać spokojną głowę nawet w trudnych sytuacjach i wykonać szybkie dodatkowe analizy

Automatyzacja handlu:

Te narzędzia umożliwiają automatyzację handlu, co jest szczególnie istotne w środowisku rynkowym, gdzie ruchy kursów mogą być dynamiczne. Trader nie musi stale śledzić pozycji, a z góry ustalone poziomy Stop Loss i Take Profit wykonują określone akcje, gdy warunki zostaną spełnione

Optymalizacja zysków:

Take Profit pomaga zrealizować zyski w określonym punkcie, zanim rynek odwróci się przeciwko inwestorowi. To narzędzie wspomaga utrzymanie dyscypliny handlowej i chroni zyski przed chciwością, której inwestorzy często są podatni. O zyski może zadbać też Trailing Stop, od momentu, kiedy przekroczy punkt wejścia

Precyzja handlu:

Stop Loss i Take Profit pomagają inwestorom precyzyjnie planować swoje działania. Umożliwiają określenie poziomów cenowych na podstawie analizy technicznej czy też przyjętej strategii handlowej, co z kolei zwiększa precyzję handlu.

Ogólne bezpieczeństwo:

Stosowanie Stop Loss i Take Profit zapewnia ogólne bezpieczeństwo dla inwestora. To jak zabezpieczenie w trakcie nieprzewidywalnych warunków rynkowych, a jednocześnie środek kontroli, który pozwala zyskiwać i odcinać straty w bardziej kontrolowany sposób

Stop Loss i Take Profit są nieodłącznymi elementami skutecznej strategii handlowej na każdym rynku finansowym. Pełnią kluczową funkcję w ochronie kapitału, zarządzaniu ryzykiem oraz eliminacji emocji z procesu inwestycyjnego. 

Z pewnością te dwa narzędzia pozwalają przebywać na rynku z dużo większą pewnością i precyzją, utrzymując równowagę pomiędzy ryzykiem a zyskiem.

Stop Loss i Take Profit – analiza ryzyka

Analiza ryzyka odgrywa kluczową rolę przy przygotowaniu inwestycji na wszystkich rynkach finansowych. Jest to proces oceny potencjalnych zagrożeń dla inwestycji i określenia, jakie ryzyko jesteśmy gotowi podjąć w celu osiągnięcia zamierzonych zysków. 

Świadomość ryzyka i poziomu naszej akceptacji dla zidentyfikowanych ryzyk pozwala nam określić, które inwestycje są dla nas akceptowalne, a które powinniśmy odrzucić.

Analiza ryzyka pozwala nam uzyskać odpowiedzi na szereg znaczących pytań przy pomocy wachlarza różnych narzędzi, z których możemy skorzystać.

Znaczenie analizy ryzyka przy ustawianiu Stop Loss i Take Profit:

Optymalizacja stosunku Ryzyko-Zysk:

Analiza ryzyka pomaga określić odpowiedni stosunek między potencjalnym zyskiem a ryzykiem. Stop Loss i Take Profit powinny być dostosowane do indywidualnych preferencji inwestora i charakterystyki danego rynku. Taki balans jest wartościowy

Dostosowanie do warunków rynkowych:

Rynek finansowy jest dynamiczny, a analiza ryzyka pozwala dostosować ustawienia Stop Loss i Take Profit do aktualnych warunków. To umożliwia elastyczność w reakcji na zmieniające się otoczenie rynkowe. Czy rynek jest płynny? Jaka jest zmienność? Co może wpłynąć na równowagę na tym rynku? Co się wtedy stanie? itd.

Zarządzanie kapitałem:

Analiza ryzyka wspomaga właściwe zarządzanie kapitałem. Pozwala określić jaki procent kapitału inwestycyjnego można zaryzykować w pojedynczej transakcji, co przekłada się na odpowiednie ustawienie Stop Loss, a co za tym idzie i Take Profit

Identyfikacja potencjalnych zagrożeń:

Pomaga zidentyfikować potencjalne zagrożenia, które mogą wpłynąć na inwestycję. To może obejmować ważne wydarzenia ekonomiczne, publikacje danych, czy nawet zmiany w otoczeniu politycznym i geopolitycznym

Eliminacja nadmiernego optymizmu lub pesymizmu:

Analiza ryzyka pomaga unikać nadmiernego optymizmu lub pesymizmu podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jeśli ją przeprowadzimy stawia nas mocniej na ziemi. Pozwala na obiektywne podejście do rynku, eliminując emocjonalne reakcje

Zrozumienie potencjalnych konsekwencji:

Co istotne, przeprowadzenie analizy ryzyka pozwala zrozumieć potencjalne konsekwencje różnych scenariuszy rynkowych. To z kolei umożliwia bardziej świadome podejmowanie decyzji dotyczących strategii i ustawień Stop Loss i Take Profit

Przykłady narzędzi do oceny potencjalnych ryzyk

Analiza ryzyka na rynku finansowym to proces identyfikacji, pomiaru i zarządzania potencjalnymi zagrożeniami, które mogą wpłynąć na inwestycje lub działania finansowe. W ramach analizy ryzyka, dokonuje się oceny różnych czynników. Skuteczna analiza ryzyka jest istotna przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i dla utrzymania stabilności portfela w zmiennym otoczeniu rynkowym.

Bardzo ważne w tym kontekście jest opanowanie narzędzi, które możemy używać do oceny różnych ryzyk w obszarze naszych inwestycji.

Narzędzia do analizy ryzyka bywają oczywiste, proste, złożone i nieoczywiste. Przykłady:

Analiza fundamentalna

Oceniając czynniki fundamentalne wpływające na rynek, Traderzy mogą przewidywać potencjalne ruchy cenowe aktywa. Wskaźniki ekonomiczne, sytuacja polityczna czy też kondycja danej gospodarki i jej waluty, to elementy mogące znacząco wpłynąć na ryzyko

Analiza techniczna

Wykorzystanie wskaźników technicznych, formacji cenowych, świecowych i trendów do identyfikacji potencjalnych obszarów wsparcia i oporu, a także punktów wejścia w rynek i wyjścia z pozycji. To umożliwia określenie logicznych poziomów dla Stop Loss i Take Profit

Kalendarz ekonomiczny

Proste i oczywiste narzędzie każdego Tradera. Monitorowanie kalendarza ekonomicznego z planowanymi wydarzeniami, takimi jak publikacje danych makroekonomicznych, pomaga unikać transakcji w okresach potencjalnie wysokiego ryzyka lub być świadomym tego co się robi

Analiza sentymentu rynkowego

Obserwacja nastrojów rynkowych, opinii inwestorów i analizy sentymentu pomaga zidentyfikować skłonności rynku w danym momencie. Ułatwia zrozumienie tego, co dzieje się w głowach inwestorów w kontekście wydarzeń rynkowych

Symulacje Monte Carlo

Zaawansowane narzędzia matematyczne, takie jak symulacje Monte Carlo, pozwalają na modelowanie różnych scenariuszy rynkowych i ocenę potencjalnych ryzyk związanych z daną inwestycją

Wskaźniki takie jak np. współczynnik Sharpe’a

Do oceny efektywności inwestycji w kontekście ryzyka pomocne są różne wskaźniki. Współczynnik Sharpe’a pozwala Traderom porównywać stopę zwrotu do poziomu ryzyka. Możemy go znaleźć np. w module testowania strategii na platformach MT4 i MT5

Strategie używania Stop Loss i Take Profit

Strategie używania Stop Loss i Take Profit na rynku Forex dążą do lepszego zarządzania ryzykiem i osiągania celów handlowych. Pozwalają inwestorom precyzyjnie kontrolować swoje pozycje i są niezbędne w dynamicznym środowisku rynkowym, gdzie szybkie i nieprzewidywalne zmiany wymagają elastycznego podejścia do zarządzania inwestycjami. 

Wprowadzenie takich strategii do codziennej gry stanowi kluczowy element skutecznego planu handlowego. Z zasady pomaga utrzymać dyscyplinę i racjonalność podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Istnieje wiele różnych strategii ustawiania Stop Loss (SL) i Take Profit (TP), a ich wybór zależy od preferencji Tradera, stylu inwestycyjnego oraz analizy ryzyka. 

Oto kilka popularnych strategii:

Strategia Procentu Ryzyka

Idea: określenie procentowej wartości kapitału, jaką Trader jest gotów zaryzykować w pojedynczej transakcji. Stop loss jest ustawiany na poziomie, który odpowiada dokładnie temu procentowi.

Przykład 1: załóżmy, że Trader ustala swoje ryzyko na 2% kapitału w danej transakcji. Jeśli posiada kapitał 10 000 USD, Stop Loss będzie ustawiony tak, aby straty w jednej transakcji nie przekroczyły 200 USD (2% z 10 000 USD)

Przykład 2: Trader decyduje się ryzykować 3% swojego kapitału w jednej transakcji na rynku kryptowalut. W przypadku transakcji z kapitałem 1 BTC, Stop Loss jest ustawiany tak, aby strata nie przekroczyła 0,03 BTC

 • Stosunek Ryzyka do Zysku (RR – Risk-Reward Ratio)

Idea: określenie ile Trader oczekuje zysku w porównaniu do ryzyka ponoszonego w danej transakcji. Stosunek RR 1:2 oznacza, że Trader oczekuje dwukrotnie większego zysku niż ryzyka. Ponoszone ryzyko określa ustawienie Stop Loss. Take profit powinien być zatem dwukrotnie większy.

Przykład 1: jeśli Stop Loss umieszczono 50 pipsów od punktu wejścia, to Trader oczekuje zysku wynoszącego co najmniej 100 pipsów

Przykład 2: Trader ustawia RR na poziomie 1:3. Oznacza to, że na każdą jednostkę ryzyka (tutaj straty), Trader oczekuje 3 jednostki zysku. Jeśli Stop Loss wynosi 20 pipsów od punktu wejścia, Take Profit musi zostać ustawiony na 60 pipsów

 • Trailing Stop Loss (TSL) w trendach

Idea: zmniejszenie ryzyka poprzez ustawienie dynamicznego Trailing Stop Loss, który podąża za aktualną ceną w kierunku trendu. Pozwala na ograniczenie strat i maksymalizację zysków w trakcie trwania trendu.

Przykład: w trendzie wzrostowym TSL jest ustawiany 40 pipsów poniżej aktualnej ceny, automatycznie dostosowując się do zmian cen w kierunku wzrostowym. Podążając za ceną zmniejsza poziom straty, a po przekroczeniu punktu wejścia w rynek zaczyna zabezpieczać zyski

 • Częściowy Take Profit

Idea: zmniejszenie ryzyka odwrócenia trendu poprzez zamknięcie części pozycji, gdy określony minimalny zysk zostanie osiągnięty. Reszta pozycji pozostaje otwarta w celu generowania dalszych potencjalnych zysków zabezpieczona TSL lub SL.

Przykład: Trader otwiera pozycję długą ustawiając TP1 w odległości 50 pipsów (częściowe zamknięcie pozycji), a TP2 na 100 pipsów (całkowite zamknięcie pozycji)

 • Zastosowanie poziomów technicznych

Idea: oparcie planu gry o wyznaczenie Stop Loss i Take Profit na podstawie istotnych poziomów technicznych takich jak poziomy wsparcia i oporu.

Przykład: trend wzrostowy, pozycja długa. Inwestor ustawia SL poniżej istotnego poziomu wsparcia, aby zminimalizować straty w przypadku nagłego przełamania poziomu i odwrócenia trendu. TP zostaje ustawiony blisko poziomu oporu, gdzie rynek powinien dotrzeć, jako punkt zamknięcia pozycji

 • Stop Loss i Take profit oparte na zmienności

Idea: użycie wskaźnika ATR (Average True Range) i wyznaczenie poziomów SL i TP na podstawie zmienności rynkowej. W przypadku wzmożonej zmienności, SL może być trochę bardziej oddalony, aby uniknąć przypadkowego wybicia. TP ustawiamy w zależności od celów i strategii.

Przykład: inwestor korzysta z ATR do określenia typowej zmienności na rynku. Następnie ustawia SL i TP na odpowiednich wielokrotnościach ATR, dostosowując je do zmienności rynku. SL może być oddalony o np. 1.5 średniej True Range (ATR), a TP o np. 3 średnie True Range

 • Zastosowanie Średnich Kroczących (Moving Averages)

Idea: ustawianie SL na podstawie przecięć średnich kroczących (można tu wykorzystać również inne wskaźniki analizy technicznej), a Take Profit zgodnie z np. regułą RR lub kiedy cena przetnie SMA.

Przykład: Trader otwiera pozycję długą po przecięciu przez szybką SMA wolniejszej SMA od dołu w górę. SL ustawia trochę poniżej przecięcia dwóch SMA. Zamknięcie pozycji długiej następuje, gdy cena przecina średnią kroczącą w dół

Strategie i scenariusze

Różne strategie SL i TP mogą być skutecznie stosowane w zależności od warunków rynkowych, stylu handlu i preferencji tradera. Warto eksperymentować z różnymi strategiami, a także dostosowywać je do bieżącej sytuacji rynkowej.

Spójrzmy na kilka przykładów strategii i scenariuszy:

Handel w trendzie:

Strategia: ustawienie Trailing Stop Loss wzdłuż linii trendu, TP otwarty.

Scenariusz: w wyraźnym trendzie wzrostowym, otwarcie pozycji i zabezpieczenie TSL. Wyjściowa odległość TSL od rynku oparta o procent kapitału. Awaryjne zamknięcie pozycji tylko w przypadku odwrócenia trendu. Cel dla TP otwarty

Wykorzystanie poziomów technicznych:

Strategia: ustawienie SL poniżej poziomu wsparcia, a TP na poziomie oporu.

Scenariusz: 4 godzinny wykres EUR/USD. Cena porusza się w trendzie pomiędzy dwoma istotnymi poziomami technicznymi. Pozostaje około 70% drogi ceny do oporu. Trader otwiera pozycję. SL ustawia w bezpiecznej odległości poniżej wsparcia, aby uniknąć fałszywego przebicia. TP ustawia poniżej poziomu oporu. Po pokonaniu połowy drogi do TP możliwe przeniesienie SL na poziom wejścia

Ryzyko określone na podstawie procentu kapitału:

Strategia: ustalanie dla SL płynnego poziomu ryzyka na 1-3% kapitału w jednej transakcji. Podejście do transakcji średnioterminowe. SL ma być ustawiany na podstawie przecięcia dwóch SMA.

Scenariusz: Trader, który dysponuje kapitałem 10 000 PLN, zauważył na wykresie dziennym pary USD/JPY tworzący się trend spadkowy. Po przecięciu się dwóch SMA decyduje się otworzyć pozycję i ustawić SL z ryzykiem 300 PLN. Po potwierdzonym przekroczeniu punktu wejścia SL zamieni się na TSL w odległości 300 PLN od rynku. TP open do późniejszej weryfikacji. Awaryjne zamknięcie pozycji po potwierdzonym złamaniu linii trendu

Stosunek Zysku do Ryzyka:

Strategia: ustalono RR na poziomie 1:3. Kluczem wyboru transakcji jest spełnienie warunku RR, czyli stosunku ryzyka do zysku  1:3.

Scenariusz: Trader wybiera instrumenty finansowe, które pozwalają na realizację ustalonego stosunku ryzyka do zysku. W zależności czy chodzi o scalping, transakcje krótkoterminowe czy inne, instrument finansowy musi zapewnić odpowiednią płynność, zmienność i zakres ruchu w określonym czasie, aby mógł zrealizować odpowiednią transakcję. 

Częściowy Take Profit:

Strategia: zamykanie części pozycji przy określonym zysku, a reszta pozostaje otwarta. Strategia realizowana jest w połączeniu z innymi np. na podstawie zmienności na rynku i ATR, z wykorzystaniem poziomów technicznych itp.

Scenariusz: Trader otwiera pozycję długą i ustala SL i TP na podstawie ATR. Stosunek SL do TP przyjęto za 1:1,5. Po osiągnięciu pierwszego TP połowa pozycji zostanie automatycznie zamknięta, a reszta pozostaje otwarta. Dla pozostałej części zostanie wyznaczony nowy SL i TP na podstawie połączenia danych z ATR i wyznaczonych poziomów technicznych;

Wybór odpowiednich poziomów Stop Loss i Take Profit

Wybór odpowiednich poziomów dla SL i TP jest kluczowy dla sukcesu na rynku finansowym. Wymaga nie tylko ustalenia naszych progów ryzyka, uwzględnienia posiadanego kapitału i stosowanej dźwigni. 

Ustawienie dobrych poziomów SL i TP wymaga również uwzględnienia zarówno analizy technicznej, jak i fundamentalnej oraz dopasowania do zmienności rynku

Ważne jest stałe monitorowanie i dostosowywanie tych poziomów w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej.

Zatem nie ma się co czarować. Tutaj zmiennych jest tak dużo i tak wiele z nich zależy od indywidualnego podejścia, że decydującą rolę dla optymalizacji SL i TP będzie miała zawsze:

 1. Wiedza
 2. Umiejętności
 3. Doświadczenie
 4. Czujność i spryt

Oto kilka wskazówek dotyczących wyboru tych poziomów:

Analiza techniczna

Wsparcie i opór: AT identyfikuje istotne poziomy wsparcia i oporu na wykresach cenowych. Umieszczanie SL poniżej wsparcia lub TP blisko oporu może być strategią w handlu opartym na analizie technicznej;

Wskaźniki techniczne: AT wykorzystując wskaźniki techniczne, takie jak średnie kroczące, oscylatory (RSI, MACD, Stochastyczny) itp., pomaga potwierdzić decyzje dotyczące ustawienia SL i TP. 

 • Na przykład: ustawienie SL w okolicy krzyżowania się średnich kroczących

Formacje świec japońskich: analizuj formacje świec japońskich, chociażby takie jak formacje odwrócenia lub kontynuacji trendu, możemy określić poziomy dla SL i TP. 

 • Na przykład: ustawienie SL tuż poniżej lub tuż powyżej linii formacji cenowej

Linie trendu: ustawienie SL zgodnie z kierunkiem głównego trendu, tuż przy linii trendu, może pomóc w zminimalizowaniu ryzyka w przypadku odwrócenia się trendu i jest właściwą techniką przy handlu z trendem

Analiza fundamentalna

Wydarzenia ekonomiczne: monitoruj istotne wydarzenia makroekonomiczne, takie jak dane o zatrudnieniu, PKB, czy decyzje banków centralnych. Istotne wydarzenia mogą wpłynąć na zmienność rynku, a to powinno wpłynąć na ustawienie poziomów SL i TP

Analiza rynku: oceniaj sytuację na rynku, taką jak sentyment inwestorów, trendy gospodarcze, czy polityczne. To może pomóc w określeniu poziomów SL i TP z uwzględnieniem szerszego obrazu rynku

Zmienność rynku

Dostosowanie się do zmienności: w warunkach wysokiej zmienności ryzyko dynamicznych ruchów cenowych wzrasta. W takich warunkach ustawienie szerszych SL i TP jest bardzo wskazane. Po to, by dać pozycji więcej „oddechu” i uniknąć przypadkowego wybicia poziomów zleceń przez krótkoterminowe ruchy cenowe. W okresach mniejszej zmienności SL i TP mogą być ustawione bliżej ceny

Średnie zakresy dzienne (ATR): wykorzystaj Średnie Zakresy Dzienne (Average True Range), aby ocenić typową zmienność rynku. ATR może być pomocne w ustaleniu odległości SL i TP, sugerując poziomy zależne od aktualnej zmienności rynkowej

Uwzględnianie luk cenowych (Gaps): Luki cenowe mogą być związane z większą zmiennością, a także brakiem płynności na rynku. Ustawienie SL na poziomach, które uwzględniają luki cenowe, może zapobiec niepożądanemu wybiciu zlecenia w przypadku nagłych ruchów

Pamiętaj!

Wybór poziomów SL i TP zależy od wielu czynników, w tym od indywidualnego profilu ryzyka, stylu handlu oraz analizy rynkowej. 

Dobrze zdefiniowane poziomy SL i TP pozwalają na lepsze zarządzanie pozycjami, ograniczając straty i zabezpieczając zyski. Regularna ocena i dostosowywanie tych poziomów w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe to podstawa skutecznego handlu.

Różnice dla SL i TP na Forex i Crypto

Rynek Forex i rynek kryptowalut różnią się między sobą pod wieloma względami, co wpływa także na strategie ustawiania Stop Loss (SL) i Take Profit (TP). Taka sytuacja nie dotyczy tylko tych dwóch rynków, ale wszystkich rynków finansowych. Ba, nawet różnych instrumentów finansowych na tym samym rynku.

Właśnie ta różnorodność powoduje, między innymi, że zawsze trzeba się dobrze przygotować, zanim zaczniemy handel. Zawsze trzeba zrobić odpowiednie analizy i przemyśleć temat.

Oto kilka kluczowych różnic i unikalnych aspektów rynków Forex i Crypto w kontekście SL i TP:

Zmienność

Forex: rynki walutowe są podatne na nagłe, gwałtowne zmiany cen. Jednak ta zmienność jest raczej znacznie mniejsza niż ta na rynku kryptowalut. Zmienność na rynku Forex zazwyczaj wynika z wydarzeń makroekonomicznych, politycznych i ogólnych trendów gospodarczych

Kryptowaluty: rynek kryptowalut jest znacznie bardziej podatny na wysoką zmienność. Ceny kryptowalut mogą ulegać gwałtownym wahaniom w krótkim czasie, co wpływa na podejście do ustawiania SL i TP

Godziny handlu

Forex: rynek Forex działa przez większość tygodnia, ale zwykle zamyka się na weekendy. To oznacza, że inwestorzy mają określony czas na analizy i ewentualne dostosowanie swoich zleceń

Kryptowaluty: rynek kryptowalut działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. To oznacza, że inwestorzy muszą być bardziej elastyczni i przygotowani na dynamiczne ruchy cenowe nawet w czasie weekendów. Dodatkowo brokerzy oferujący notowania CFD na kryptowaluty mają przerwy w działaniu. Zatem, po przerwach w pracy platformy, na wykresie pojawiają się zazwyczaj ogromne luki cenowe

Płynność

Forex: rynek walutowy Forex jest najbardziej płynnym rynkiem na świecie. Duża liczba uczestników rynkowych i wielkość transakcji zapewniają większą odporność na manipulacje cenowe. Wysoka płynność wpływa również na efektywność egzekucji zleceń

Kryptowaluty: choć rynek kryptowalut znacząco się rozwija i staje się imponujący, to oprócz Bitcoin BTC i Ethereum ETH, pozostałe tokeny są dużo mniej płynne. Niska płynność powoduje dużą podatność na manipulacje, dynamiczne zmiany cen i powstawanie bardzo szerokich spreadów. Ma także wpływ na możliwość efektywnej egzekucji zleceń, zwłaszcza przy dużych transakcjach. Te czynniki znacznie utrudniają użycie SL i TP w sposób równie skuteczny jak na rynku Forex

Lewarowanie (dźwignia finansowa)

Forex: handel na rynku Forex zazwyczaj obejmuje wykorzystanie lewarowania. To zjawisko powszechne. Lewarowanie może znacznie zwiększyć potencjalne zyski, ale także ryzyko. Stosowanie Stop Loss jest kluczowe, aby zminimalizować potencjalne straty

Kryptowaluty: handel kryptowalutami nie wyklucza możliwości korzystania z lewarowania, a w przypadku CFD na kryptowaluty jest powszechny. Niemniej jednak, ze względu na dużą zmienność rynku kryptowalut i wszystkie inne ryzyko-genne aspekty, użycie lewarowania w kontekście SL i skuteczności ochrony kapitału wymaga bardzo dużej ostrożności

Analiza techniczna

Forex: analiza techniczna jest szeroko stosowana na rynku Forex. Wskaźniki analizy technicznej na tym rynku działają bardzo dobrze i Traderzy często ich używają do podejmowania decyzji handlowych. To w zasadzie standard:

Kryptowaluty: analiza techniczna, a w zasadzie jej elementy, jest również popularna wśród traderów kryptowalut. Wskaźniki analizy technicznej nie działają tutaj tak dobrze, ale nie ma problemu z wyznaczaniem poziomów technicznych, linii trendu etc. To daje możliwość używania analizy technicznej do ustawiania SL. Niemniej jednak, ze względu na specyficzne rynkowe warunki, należy bardziej polegać na wiadomościach z tej branży, informacjach o ruchach wielorybów, wydarzeniach na styku Crypto i Instytucje FInansowe

Ogólnie o Stop Loss i Take Profit

Forex: stosowanie zleceń SL i TP jest powszechne na rynku Forex. Chociaż ustawianie dobrych poziomów zleceń jest sztuką i mamy do czynienia z wieloma pułapkami, to reguły są czytelne i sprawdzone w boju przez lata

Kryptowaluty: ze względu na wysoką zmienność, niską płynność (nawet w przypadku BTC i ETH), oraz wiele innych ryzyk opisanych powyżej, stosowanie w szczególności SL jest dużo trudniejsze i mniej czytelne. Oczywiście oba zlecenia działają i są potrzebne. Jednak jakość ich działania i zasady ustawiania różnią się znacząco od rynku Forex. Rynek kryptowalut narzuca stosowanie szerszych odległości dla SL, a także korzystanie z bardziej elastycznych strategii. Przydatne mogą być zarówno Trailing Stop Loss, jak i Trailing Take Profit (można go zastąpić TSL)

Praktyczne porady i wskazówki

Skuteczne stosowanie Stop Loss i Take Profit wymaga równowagi pomiędzy elastycznością a dyscypliną. Ważne jest, aby stale monitorować zmieniające się warunki rynkowe, dostosowywać swoje poziomy zgodnie z analizą, a jednocześnie trzymać się spójnego planu handlowego.

Ważna jest także nasz psychika i postawa mentalna. Dyscyplina w handlu może być kluczowa dla uniknięcia różnych pułapek emocjonalnych. Konsekwencja w stosowaniu SL i TP pomaga utrzymać zdrowy i zrównoważony portfel inwestycyjny.

Praktyczne porady dotyczące stosowania SL i TP

Definiowanie strategii z wyprzedzeniem

Określ swoje cele handlowe, poziomy ryzyka i zysków. Rozpisz plan gry przed wejściem w transakcję

Zdefiniuj, czy będziesz korzystać z procentu ryzyka, stosunku zysku do ryzyka czy innych kryteriów

Dostosowanie do warunków rynkowych

Zbadaj zmienność rynku. Ustal odległość Stop Loss i Take Profit na podstawie aktualnej zmienności rynku

W przypadku zmieniających się warunków rynkowych bądź elastyczny i dostosuj poziomy SL i TP zgodnie z analizą sytuacji

Wykorzystywanie analizy technicznej

Opieraj ustawienia SL i TP na różnorodnej analizie technicznej. Stosuj różne podejścia, takiej jak poziomy wsparcia/oporu, linie trendu, formacje świec japońskich czy wskaźniki techniczne

Monitoruj sygnały techniczne, które mogą wskazywać na zmianę kierunku rynku. Dobrze zapowiadająca się transakcja, może za chwile stać się pomyłką. Twoja szybka reakcja powoduje, że to Ty decydujesz

Zastosowanie dynamicznych poziomów

Używaj Trailing Stop Loss, aby automatycznie dostosowywać poziom zatrzymania w miarę ruchów cenowych rynku zgodnych z twoją pozycją

Wykorzystaj Trailing Take Profit (możesz go zastąpić TSL), żeby wykorzystać szansę na potencjalne zyski w sposób dynamiczny

Wykorzystywanie analizy fundamentalnej

Bądź świadomy kluczowych wydarzeń fundamentalnych, które mogą wpłynąć na rynek, bo one wpłyną na rynek

Jeśli twoja strategia nie mówi inaczej, to wstrzymuj się od ustawiania zleceń w okresie tuż przed ogłoszeniem ważnych danych makroekonomicznych, wydarzeń politycznych itp. i przez pewien czas po nich

Rozważ przeniesienie do punktu wejścia (Breakeven)

Po osiągnięciu określonego poziomu zysku rozważ przeniesienie Stop Loss do poziomu wejścia w pozycję (breakeven)

Analiza, przygotowanie, dyscyplina, psychologia gry

Plan handlowy i dyscyplina

Opracuj jasny plan handlowy, w którym zdefiniujesz swoje cele, strategię, poziomy SL i TP

Trzymaj się swojego planu, nawet jeśli rynek zaczyna się zachowywać inaczej, niż oczekiwano

Ustalanie realistycznych celów

Ustal realistyczne cele zarówno dla zysku, jak i ryzyka. Muszą być zgodne z twoim kapitałem, akceptacją dla ryzyka i umiejętnościami

Unikaj nadmiernie agresywnych celów. Takie cele mogą prowadzić do zbytniego narażenia na ryzyko

Zarządzanie kapitałem

Nie ryzykuj zbyt dużej części kapitału w pojedynczej transakcji. Określ ile to ma być i trzymaj się tego celu

Ustawiaj Stop Loss w zgodzie z zasadą zachowania kapitału

Zarządzanie emocjami

Stosowanie SL i TP pomaga w kontrolowaniu emocji podczas handlu. Ustawienie tych zleceń eliminuje konieczność impulsywnych decyzji. Kiedy coś się dzieje masz czas na szybką analizę i nową decyzję

Wypracuj świadomość swoich emocji. Kiedy tylko jesteś w stanie, unikaj podejmowania decyzji opartych na chwilowych emocjach

Nauka na błędach

Rób notatki do każdej transakcji. Analizuj historyczne transakcje, zwłaszcza te z zastosowaniem SL i TP, szukając w nich obszarów do poprawy

Wyciągaj wnioski z błędów i sukcesów, dostosowując swoje podejście w przyszłych transakcjach

Podsumowanie

 • Jak efekt Dunninga-Krugera wpływa na postrzeganie i stosowanie Stop Loss i Take Profit.
 • Jak skutecznie wykorzystać SL i TP w celu zarządzania ryzykiem i zyskami.
 • Dlaczego analiza ryzyka jest kluczowa przy stosowaniu SL i TP, oraz jak ją przeprowadzić.
 • Jakie mamy dostępne narzędzia, które pomagają ocenić potencjalne ryzyko na rynku.
 • Przykłady różnych strategii i sposobów ustawiania Stop Loss i Take Profit.
 • Jak dokonywać wyboru właściwych poziomów SL i TP na podstawie analizy technicznej i fundamentalnej.
 • Jakie są kluczowe różnice w używaniu SL i TP między rynkiem Forex a kryptowalutami.
 • Jak praktycznie stosować SL i TP, jak je dostosować do zmieniających się warunków i jak poprawić zarządzanie psychologią naszego handlu.
 • Co daje nam analiza rynku, odpowiednie przygotowanie, dyscyplina i praca z emocjami w kontekście skutecznego stosowania SL i TP.
 • Dokonaliśmy też przeglądu różnych scenariuszy i strategii ustawiania SL i TP w zależności od sytuacji rynkowej.

F.A.Q.

Czym dla Tradera mogą być Stop Loss i Take Profit?

Stop Loss i Take Profit to dwa fundamenty tradingu, które stały się nieodłączną częścią wielu strategii inwestycyjnych. Stop Loss (SL) to punkt, w którym inwestor decyduje się zakończyć transakcję, aby zminimalizować straty, gdy cena instrumentu finansowego osiągnie ostatni akceptowalny poziom. Z kolei Take Profit (TP) to poziom, w którym inwestor zamyka swoją pozycję, decydując się zabezpieczyć zyski, gdy cena osiągnie oczekiwany poziom.

Jaka jest rola Stop Loss i Take Profit?

Rola tych narzędzi w zarządzaniu ryzykiem i kapitałem jest raczej trudna do przecenienia. Pomagają kontrolować potencjalne straty i zabezpieczać zyski, co jest bardzo ważne w świecie, gdzie zmienność rynku jest nieunikniona.

Istnieje wiele rodzajów Stop Loss i Take Profit, dopasowanych do różnych strategii inwestycyjnych. Istnieje wiele sposobów korzystania z tych narzędzi. Dużo zależy od wyboru instrumentu finansowego, a także rynku finansowego. 

Dlaczego warto stosować Stop Loss i Take Profit? 

Otóż te narzędzia nie tylko chronią kapitał inwestora, ale także pomagają w utrzymaniu zdyscyplinowanej strategii inwestycyjnej. Ich mocne strony tkwią między innymi w zdolności do ograniczania emocji, które często wpływają na podejmowanie nieprzemyślanych decyzji inwestycyjnych.

Niemniej jednak istnieją także pewne zagrożenia związane z ich używaniem. Ustawienie zbyt bliskich poziomów stop loss może skutkować częstym zamykaniem pozycji, podczas gdy zbyt szerokie poziomy mogą prowadzić do większych strat.

Jak używać?

Te narzędzia mogą być stałe, dynamiczne, oparte na procentach, na analizie technicznej lub fundamentalnej. Różnorodność sposobów użycia Stop Loss i Take Profit pozwala dostosować nasze podejście do zmieniających się warunków rynkowych.

Strategie używania stop loss i take profit są bardzo różnorodne. Traderzy mogą wybierać spośród wielu podejść, w zależności od swoich preferencji i celów inwestycyjnych. Kluczem jest odpowiednie dopasowanie strategii do konkretnych warunków rynkowych i analiza ryzyka.

Jak wybrać odpowiedni poziom Stop Loss i Take Profit? 

To pytanie, które nurtuje wielu inwestorów. Odpowiedź jest złożona i wymaga uwzględnienia wielu czynników, takich jak wielkość konta inwestycyjnego, akceptowalne ryzyko, warunki rynkowe i strategia inwestycyjna.

Różnice w stosowaniu Stop Loss i Take Profit na różnych rynkach również są istotne. Różne instrumenty finansowe, takie jak akcje, pary walutowe na forex czy tak popularne kryptowaluty, mogą wymagać różnych podejść do stosowania tych narzędzi ze względu na ich charakterystykę i zmienność.

Praktyczne porady i wskazówki dotyczące Stop Loss i Take Profit?

Takie wskazówki i informacje są nieocenione dla inwestorów na każdym etapie ich kariery. Nawet doświadczeni inwestorzy mogą odnaleźć wskazówki, które pomogą im doskonalić swoje strategie inwestycyjne i lepiej radzić sobie na zmieniających się rynkach. 

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.