Stop Loss i Take Profit – co to jest?

Autor: Arkadiusz Krakowiak Arkadiusz Krakowiak 21:42, 24 lut 2024
Stop Loss i Take Profit – co to jest?

Ryzyko na rynku finansowym jest nieodłącznym elementem inwestycji. Zrozumienie, na czym to ryzyko polega i czym jest skuteczne zarządzanie ryzykiem, jest kluczowe dla osiągnięcia celów inwestycyjnych oraz minimalizowania potencjalnych strat. 

Stop Loss i Take Profit to narzędzia często używane przez inwestorów i traderów na rynkach finansowych. Oba narzędzia są automatycznymi zleceniami, a stosujemy je w celu kontrolowania pozycji inwestycyjnych, zarządzania ryzykiem związanym z utrzymywaniem tych pozycji na rynku.

Tego typu zlecenia są istotne w budowaniu strategii inwestycyjnych. Umiejętne ustalenie poziomów Stop Loss i Take Profit jest kluczowym elementem każdej strategii handlowej. Pomagają kontrolować ryzyko i nasze reakcje, co jest istotne w środowisku np. rynku Forex, gdzie ceny często zmieniają się bardzo szybko.

Wszyscy mamy wrażenie, że dobrze wiemy, co to jest ryzyko. Bo przecież wiemy. Jednak mamy wiele definicji nawet dla tego samego rodzaju ryzyka. I to jest ciekawe.


Definicja:

Ryzyko – wskaźnik stanu lub zdarzenia, które może prowadzić do strat lub zysków. Jest ono proporcjonalne do prawdopodobieństwa wystąpienia tego zdarzenia i do wielkości strat lub zysków, które może spowodować. Ryzyko jest pojęciem wieloznacznym, trudnym do zdefiniowania. (źródło: Wikipedia)


Zatem ryzyko możemy w skrócie zdefiniować jako kombinację prawdopodobieństwa wystąpienia jakiegoś zdarzenia i ewentualnych skutków tego zdarzenia. Ryzyko towarzyszy nam na każdym kroku w życiu i choć czasem się nad tym nie zastanawiamy sporo naszego czasu, poświęcamy na zarządzanie takim czy innym ryzykiem i jego kontrolę. 

Ryzyko na rynku finansowym zazwyczaj odnosi się do prawdopodobieństwa poniesienia strat finansowych związanych z inwestycjami lub transakcjami na rynkach kapitałowych. Definicja ryzyka finansowego obejmuje różne czynniki, które mogą wpłynąć na wynik inwestycji lub handlu. 

Mamy całą mnogość rodzajów definicji związanych z ryzykiem na rynku finansowym. Tak dla przykładu:

 • Ryzyko Rynkowe: To ryzyko związane z niestabilnością rynku, zmiennością cen aktywów i nieprzewidywalnymi zmianami warunków rynkowych. Zmiany w ogólnej gospodarce, polityce, wydarzenia geopolityczne czy nawet wahania sentymentu inwestorów mogą wpływać na ceny i generować ryzyko.
 • Ryzyko Płynności: Dotyczy możliwości sprzedaży lub kupna aktywów z odpowiednią płynnością bez większych zmian cenowych. Brak płynności na rynku może ograniczyć możliwość zrealizowania transakcji w żądanej cenie.
 • Ryzyko Kredytowe: To ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika, czyli brakiem możliwości spłaty długu lub zobowiązania finansowego. Dotyczy to zarówno inwestorów, instytucji finansowych jak i emitentów obligacji czy kredytów.
 • Ryzyko Inflacyjne: Związane z siłą nabywczą pieniądza. Inflacja może zmniejszać wartość pieniądza, co wpływa na realną wartość inwestycji lub oszczędności.
 • Ryzyko Systemowe: Odnosi się do ryzyka, które może wpłynąć na cały system finansowy, na przykład kryzysy finansowe, bankructwa instytucji finansowych, czy niestabilność globalnych rynków.
 • Ryzyko Walutowe: Jest to ryzyko związane ze zmianami w wartości różnych walut. Inwestycje w zagraniczne aktywa niosą ryzyko związane z wahaniem kursów walutowych.
 • Ryzyko Operacyjne: Dotyczy ryzyka związanego z błędami operacyjnymi, nieprawidłowym funkcjonowaniem systemów, ludzkimi błędami czy też ryzykiem związanym z procedurami wewnętrznymi instytucji finansowych.
 • Ryzyko Polityczne: Związane z działaniami rządów, zmianami w polityce gospodarczej lub decyzjami geopolitycznymi, które mogą mieć wpływ na rynki finansowe.

Na wynos, czyli szybko i w skrócie, o czym możesz przeczytać…

W dzisiejszym dynamicznym świecie inwestycji na rynku Forex, umiejętne zarządzanie ryzykiem staje się kluczowym elementem sukcesu każdego Tradera. W tym kontekście narzędzia takie jak Stop Loss (SL) i Take Profit (TP) zdobywają szczególne znaczenie. Pełnią istotną funkcję w ochronie kapitału oraz zabezpieczaniu osiągniętych zysków.

Stop Loss i Take Profit – Co to jest?

W tętniącym życiem rynku finansowym, nazwy w rodzaju „Stop Loss” i „Take Profit” przy odrobinie wyobraźni mogą brzmieć jak zaklęcia, które mogą sprawić, że nawet najbardziej zawiły taniec rynku stanie się pełen gracji i precyzji. Są to kluczowe narzędzia dla każdego inwestora, które jak szlachetne miecze, kształtują drogę ku zyskom, a jednocześnie chronią przed rozpaczą strat.

Na początku warto zdefiniować, czym dokładnie są Stop Loss i Take Profit. Dwa intrygujące, a czasem denerwujące rodzaje zleceń używane przez Traderów. Mają na celu kontrolowanie ryzyka i zamykanie pozycji przy określonych poziomach cenowych. Jak i kiedy to robią?

Stop Loss – co to jest?

Stop Loss, czyli „zatrzymaj stratę”, to nie tyle narzędzie, ile bezwzględny strażnik naszych środków. Kiedy kurs aktywa zaczyna tańczyć w niepożądanym kierunku, Stop Loss staje na drodze, by przerwać ten taniec i ochronić nas przed długotrwałym spadkiem wartości portfela. Jest to rodzaj zabezpieczenia, którego istnienie zdaje się równie nieodzowne, co poranna kawa dla wielu Traderów. Lepiej być dobrze obudzonym, kiedy tańczysz na linie.

Take Profit – co to jest?

Z kolei Take Profit, czyli „weź zysk”, to jak ideał romantycznej partnerki czy też partnera, którzy doskonale znają granice. Kiedy kurs osiąga pożądany poziom, Take Profit bierze za rękę inwestora i prowadzi go w stronę zysku, zanim taniec na parkiecie zacząłby trwać zbyt długo. To narzędzie pomaga zrealizować zyski wtedy, gdy rynek jest łaskawy, zanim nagle zmieni swój rytm.

Dlaczego warto stosować Stop Loss i Take Profit? 

Odpowiedź jawi się jak klarowny obraz na wykresie technicznym. To nie tylko narzędzia ochronne, ale i sposób na zdyscyplinowanie własnych emocji. Gdy rynek zaczyna grać na nerwach, Stop Loss i Take Profit są jak spokojni nauczyciele tańca, przypominający o regułach, które trzeba przestrzegać.

Take Profit i Stop Loss – mocne strony i zagrożenia?

Mocne strony Stop Loss i Take Profit to nie tylko ich rola ochronna, ale także zdolność do automatyzacji procesu inwestycyjnego. Inwestor nie musi być przy monitorze przez cały czas, analizując każdy ruch kursu. Dzięki tym narzędziom można spokojnie zaufać, że nawet gdy nie jesteśmy obecni na tej sali tańca, to nasze finanse są w dobrych rękach.

Jednakże, jak w każdym tańcu, również tutaj są ryzyka i niebezpieczeństwa. Stosowanie Stop Loss i Take Profit to nie tylko przyjemny taniec na linie do zysków, ale także sztuka balansowania na bardzo cienkiej linii między zyskiem a stratą. Niewłaściwe ustawienia tych narzędzi mogą prowadzić do sytuacji, gdzie taniec staje się chaotyczny, a uczestnik niestety gubi rytm.

Zagrożenia w stosowaniu Stop Loss i Take Profit to również możliwość fałszywego poczucia bezpieczeństwa. Wprowadzenie automatyzacji nie zwalnia Tradera z obowiązku regularnego monitorowania rynku i dostosowywania parametrów narzędzi do zmieniających się warunków. Uśpienie czujności może prowadzić do błędnych decyzji i utraty kontroli nad inwestycjami.

Stop Loss i Take Profit – rola w zarządzaniu ryzykiem

W świecie inwestycji, jak w życiu, trzeba umieć zarządzać ryzykiem. Tutaj właśnie pojawia się rola Stop Loss i Take Profit jako mistrzowskich choreografów tego tanecznego spektaklu. Stop Loss staje się tarczą ochronną, chroniąc nas przed nadmiernymi stratami, natomiast Take Profit jest jak delikatny przewodnik, prowadzący nas przez labirynt zysków, eliminując ryzyko chciwości i zachłanności.

W świetle tych rozważań Stop Loss i Take Profit jawią się jako tajemnicze partnerki czy też być może partnerzy na parkiecie finansowym, gdzie z jednej strony oferują bezpieczeństwo i zyski, a z drugiej strony mogą stanowić wyzwanie dla tych, którzy nie potrafią z nimi zatańczyć. Jednak każdy przecież wie, że nawet najtrudniejsze układy taneczne można opanować, jeśli tylko zrozumiemy ich rytm i zasady. No i tak samo jest z inwestycjami – Stop Loss i Take Profit są tutaj, by pomóc nam w tym tanecznym rytuale, gdzie rynek finansowy ukazuje swoją nieprzewidywalną naturę.

W kolejnych częściach tego artykułu zgłębimy każde z tych zagadnień, analizując głębiej wszystkie aspekty związane z istotą Stop Loss i Take Profit na fascynującym, ale i wymagającym rynku Forex. Zachęcamy do lektury i zagłębienia się w tajniki warsztatu pracy Tradera.

Co to jest Stop Loss i Take Profit na forex?

Zarządzanie ryzykiem na rynku Forex to sztuka, która opiera się na dwóch kluczowych elementach: identyfikacji możliwości straty i oszacowaniu prawdopodobieństwa jej wystąpienia.

Cel zarządzania ryzykiem?

Zarządzanie ryzykiem na rynku Forex ma na celu identyfikację potencjalnych zdarzeń, które mogą wpłynąć na naszą pozycję inwestycyjną, oraz utrzymanie ryzyka w ustalonych granicach. Do tego służą między innymi Stop Loss (SL) i Take Profit (TP).

Zarządzanie ryzykiem to staranne planowanie, mające na celu zapewnienie realizacji celów inwestycyjnych w zmieniającym się otoczeniu rynkowym. W zgodzie z przysłowiem „Ostrożność jest matką mądrości„.

Jednak pamiętaj! 

Ryzyka nie da się całkowicie wyeliminować – tu nie ma stuprocentowej gwarancji sukcesu. Podobno „Kto nie ryzykuje, ten nie zyskuje„. Dlatego, żeby zdobyć przewagę w tym niepewnym środowisku, możemy stosować różne narzędzia zarządzania ryzykiem, takie jak unikanie ryzyka, redukcja ryzyka i kontrola ryzyka.

Unikanie ryzyka polega na unikaniu działań, które mogą być stanowczo zbyt ryzykowne, natomiast redukcja ryzyka skupia się na minimalizowaniu potencjalnych zagrożeń, bo „Najlepiej działać na pewniaka„.

W kontekście Forex:

 • możemy unikać wysoko ryzykownych transakcji i nieprzewidywalnych sytuacji na rynku
 • otwierając pozycję możemy podejmować działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka

Warto pamiętać, że zarówno w świecie finansów, jak i zwyczajnej codzienności, często „Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu„.

Stop Loss – co to jest?

Stop Loss (SL) to rodzaj automatycznego zlecenia handlowego. Zlecenie Stop Loss zlecamy lub, innymi słowy, umieszczamy w systemie handlowym. To zlecenie ma za zadanie ograniczyć potencjalne straty na naszej pozycji. 

Jego istotną częścią jest poziom cenowy, który inwestor lub Trader określa jako maksymalny poziom straty na danej transakcji. Kiedy cena instrumentu finansowego osiąga ten poziom, zlecenie Stop Loss aktywuje się i automatycznie zamyka otwartą pozycję. W ten sposób minimalizujemy nasze straty.

Rodzaje zleceń Stop Loss na rynku Forex

Zlecenia Stop Loss, które są automatycznie wykonywane przez platformy handlowe, bardzo często są częścią dokładnie przemyślanego planu. Dają inwestorom i traderom możliwość zabezpieczenia swoich pozycji nawet wtedy, gdy nie są oni aktywnie obecni na rynku. 

Na rynku występuje kilka rodzajów zleceń tego typu. Wybór konkretnego rodzaju zlecenia Stop Loss zależy od strategii handlowej, preferencji i warunków rynkowych.

Stop Loss Market Order – to najprostszy rodzaj automatycznego zlecenia typu Stop Loss. Inwestor ustawia Stop Loss na określonym poziomie cenowym, a gdy cena osiągnie ten poziom, zlecenie jest natychmiast wykonywane jako zlecenie rynkowe, zamykając pozycję. Zlecenie jest wykonywane po najlepszej przystępnej cenie na rynku, czyli może się trochę różnić od tej określonej w systemie

Trailing Stop Order – to zlecenie Stop Loss, które jest dynamicznie dostosowywane w zależności od ruchów ceny. Jeśli cena porusza się “na korzyść” Tradera, to zlecenie Trailing Stop również przesuwa się w odpowiednim kierunku. Gdy cena zmienia się niekorzystnie, zlecenie Stop Loss stoi w miejscu i zostanie na tym poziomie wykonane, jeżeli rynek będzie podążał w niekorzystną stronę

Gwarantowany Stop Loss Order – to zlecenie, które zapewnia Traderowi zamknięcie pozycji inwestycyjnej na dokładnie określonym poziomie cenowym. Stanie się tak niezależnie od potencjalnego wystąpienia luki cenowej, braku wystarczającej płynności, czy też bardzo dużej zmienności na rynku. Jednak taka gwarancja ceny zazwyczaj wiąże się z dodatkowymi opłatami

Stop Loss Conditional Order – to rodzaj zlecenia, które jest aktywowane tylko wtedy, gdy zostaną spełnione określone warunki. Przy ustawianiu Stop Loss Conditional Order Trader może skonfigurować warunki aktywacji zlecenia nie tylko takie jak cena, ale i na przykład parametry wskaźników technicznych. Takie możliwości dają zarówno MT4 i MT5, jak i cTrader. Do brokerów, u których możemy je znaleźć, należą np. Interactive Brokers czy IG Group

Stop Loss – znaczenie dla Traderów

Stop Loss jest kluczowym narzędziem zarządzania ryzykiem na rynku Forex. Pomaga Traderom, o ile nauczymy się go dobrze stosować, kontrolować kilka kluczowych kwestii. To jest niezwykle istotne w dynamicznym i czasem nieprzewidywalnym środowisku rynku walutowego.

 • Pomaga chronić kapitał

Stop Loss pomaga chronić kapitał przed większymi stratami. Działa jako zabezpieczenie, które automatycznie zamyka pozycję, gdy rynek porusza się w niekorzystnym kierunku, a to się zdarza…

 • Pomaga zarządzać ryzykiem

Jest kluczowym narzędziem w zarządzaniu ryzykiem. Jeśli Trader dokona analizy i szczerze określi, ile jest gotowy stracić na pojedynczej lub tej konkretnej transakcji, a następnie ustawi Stop Loss zgodnie z poziomem akceptowanego ryzyka, to Stop Loss będzie działał dla niego

 • Pomaga kontrolować emocje

Stop Loss pomaga unikać decyzji motywowanych emocjonalnie. Gwałtownych reakcji na zmiany cenowe. Pomaga, ale nie powstrzymuje przed nimi

 • Pomaga uwolnić czas

Trader nie musi stale monitorować rynku, ponieważ mechanizm automatycznie zajmuje się zamykaniem pozycji w sytuacji krytycznej

 • Pomaga zoptymalizować zyski – Trailing Stop

Trailing Stop po przekroczeniu punktu wejścia w rynek pozwala „blokować” zyski. Podążając za rynkiem, pozostawia możliwość dalszego wzrostu wartości naszej pozycji. Jeśli zdąży ruszyć z miejsca, zanim rynek się cofnie, to pierwotnie zmniejsza również potencjalną stratę

Stop Loss – dlaczego warto stosować?

Wielu zdarzeń rynkowych nie przewidzimy i trzeba przyjąć, że to jest normalne. Jeśli jednak mamy plan gry i ustawione bezpieczniki (Stop Loss i Take Profit), możemy trochę więcej czasu poświęcić na inne rzeczy np. szukanie nowych okazji na rynku, analizę zmieniających się fundamentów, albo krótki spacer z psem (kto ma, ten ma).

Ograniczamy straty – to ochrona przed stratami poprzez automatyczne zamykanie pozycji, gdy cena osiąga nasz poziom bólu. Eliminuje przy tym potrzebę ciągłego monitorowania pozycji

Zarządzamy ryzykiem – a konkretnie ryzykiem straty finansowej na danej transakcji. Określając poziom maksymalnej straty na transakcji i stawiając na tej podstawie Stop Loss, ograniczamy nasze ryzyko związane z tą transakcją

Kontrolujemy emocje – chodzi tutaj o nasze potencjalne emocjonalne reakcje, a pod ich wpływem impulsywne decyzje, w obliczu nagłej burzy na rynku. Różne rzeczy się zdarzają

Stop Loss – mocne strony i zagrożenia

Wszystko ma swoje mocne i słabe strony, stwarza szanse i zagrożenia. Wiadomo. Stop Loss też je ma. Dla każdego co innego jest ważne i wszyscy mamy pewnie trochę inne spojrzenie na tę samą rzecz. 

Właśnie dlatego trzeba poświęcić trochę czasu, by odkryć wszystko to, co dla nas jest ważne i będzie miało znaczenie z punktu widzenia naszego tradingu.

No to krótko i na temat.

Stop Loss – mocne strony?

 • Zarządzanie ryzykiem – dobrze i systematycznie używany chroni nie tylko przed większymi stratami. Istotnie ogranicza nasze ryzyko na rynku
 • Dyscyplina handlowa – jest jednym z elementów, które pomagają w utrzymaniu dyscypliny i pomaga kontrolować nasze emocje podczas handlu
 • Automatyzacja decyzji – jeżeli wykonamy poprawnie analizę i przygotujemy dobry plan gry, to wyeliminuje konieczność stałego monitorowania rynku. Kiedy cena osiągnie określony poziom, załatwi za nas resztę

Stop Loss – zagrożenia?

Spróbujmy wymienić trochę więcej z całej palety potencjalnie możliwych sytuacji. Jak to mówią podobno “ostrożność jest matką mądrości”. Warto mieć w głowie więcej różnych potencjalnych zagrożeń i wiedzieć czego się szuka.

 • Oscylacje (fluktuacje) cenowe – Whipsaws

Whipsawing, czyli tutaj częste, oscylacyjne zmiany wokół poziomu cenowego to częste zjawisko. W warunkach rynkowych o dużej zmienności ceny mogą często oscylować wokół poziomów wsparcia i oporu. Rynek czeka na to, co wydarzy się za chwilę. Taka nieregularna sinusoida bywa w swoich ruchach trudna do przewidzenia. Może skutkować aktywowaniem wielu Stop Lossów zarówno dla pozycji długich, jak i krótkich. Whipsawing może prowadzić do częstych aktywacji różnych zleceń, nie tylko Stop Loss. Dzieje się tak nawet wtedy, jeśli ogólny trend rynkowy pozostaje niewzruszony

 • Luki Cenowe – Price Gaps

Luki cenowe to również dość częste zjawisko. Polega na tym, że cena instrumentu finansowego otwiera się znacznie powyżej lub poniżej poziomu zamknięcia poprzedniej świecy o dowolnym okresie czasowym. W przypadku wystąpienia luki i otwarcia się świecy przekraczając niejako poziom Stop Loss, pozycja może zostać zrealizowana na gorszym poziomie, niż założony w planie

 • Manipulacje cenowe na rynku

Rynek Forex, pomimo ogromnych dziennych obrotów, nie jest wolny od potencjalnych manipulacji, sztucznych ruchów cenowych. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku mniej płynnych par walutowych lub w okresach, kiedy płynność na rynku znacząco spada. W takich sytuacjach Stop Loss może zostać aktywowany, chociaż ruch cenowy nie jest wynikiem rzeczywistej zmiany fundamentów rynkowych. W takich sytuacjach Stop Loss typu Market Order może zostać zrealizowany po cenie dużo gorszej niż ta ustawiona

 • Stop Loss ustawiony zbyt blisko rynku

Ustawienie Stop Loss zbyt blisko bieżącej ceny rynkowej, może prowadzić do częstych aktywacji tego zlecenia na skutek naturalnych fluktuacji cenowych. W rezultacie Trader może doświadczać częstych wyzwań, związanych z utrzymywaniem pozycji przez krótkotrwałe, dynamiczne ruchy cenowe. Ryzyko powstające w takich przypadkach oznacza sytuację, w której cena tylko przejdzie przez poziom Stop Loss, aktywuje go, zamykając pozycję i od razu odwraca się w dobrym kierunku. Zatem ustawienie tzw. krótkich Stop Loss, może prowadzić do zamknięcia pozycji ze stratą w sytuacji, gdy była realna szansa na osiągnięcie zakładanego zysku

 • Ryzyko poślizgu cenowego – Slippage

W warunkach rynkowych charakteryzujących się dużą zmiennością, zlecenie zamknięcia pozycji na dokładnie określonym przez nas poziomie (w przypadku zastosowania Stop Loss typu Market Order) może być trudne do spełnienia. Dokładnie mówiąc, nie ma na to gwarancji. Slippage to różnica między oczekiwanym poziomem Stop Loss a rzeczywistym poziomem, na którym zlecenie zostało wykonane. W warunkach rynkowych dużej zmienności lub niskiej płynności może dojść do slippage. Takie warunki wpływają na skuteczność Stop Loss

 • Zbyt wielu inwestorów stosuje te same poziomy Stop Loss

Niestety lub stety. Ponieważ wszyscy korzystamy z analizy technicznej, to są takiej jej elementy, które wszystkim wychodzą tak samo lub niemal tak samo. Tak jest w przypadku poziomów technicznych. Tu powstaje zagrożenie. Jeśli duże grono inwestorów stosuje zbliżone poziomy Stop Loss, może to prowadzić do skoncentrowanej aktywności handlowej wokół tych poziomów. To z kolei zwiększa ryzyko wybijania tych zleceń i zamykania pozycji. Wieść niesie, że “rynek” wie, gdzie jest łakomy kąsek i często korzysta z okazji

 • Ryzyko technologiczne

Przerwanie połączenia internetowego lub awaria platformy może być zagrożeniem w przypadku np. Trailing Stop Loss. Trailing Stop Loss wymaga ciągłego połączenia konta z platformą. O ile nie mamy wirtualnego serwera, to w przypadku braku połączenia internetowego takie zlecenie nie będzie działało. To zagrożenie wynika z czynników technicznych  oraz działaniem samej platformy lub jest związane z infrastrukturą komunikacyjną. Niektóre platformy mają ten problem rozwiązany, dlatego warto sprawdzić, z jakim rozwiązaniem mamy do czynienia. Ewentualnie można to rozwiązać również poprzez postawienie dodatkowo zwykłego Stop Loss

 • Niska płynność na rynku

W warunkach niskiej płynności, takich jak np święto w jednym z państw, święta, weekendy czy nawet wakacje, należy być na ogół bardzo ostrożnym i uważać na to, co dzieje się na rynku. Często w takich momentach rynek nie zachowuje się “normalnie”, a poziomy Stop Loss muszą być wtedy ustawiane z nadzwyczajną starannością i ostrożnością

Take Profit – co to jest?

Take Profit (TP) to rodzaj automatycznego zlecenia handlowego. Zlecenie Take Profit podobnie jak Stop Loss zlecamy w naszym systemie handlowym. Jego podstawowym zadaniem jest realizacja zysku na poziomie określonym przez Tradera jako docelowy.

Istotnym parametrem Take Profit jest poziom cenowy, który inwestor czy Trader uznał za satysfakcjonujący. Kiedy cena instrumentu finansowego osiąga ten poziom, zlecenie Take Profit aktywuje się i automatycznie zamyka pozycję. 

Take profit służy do zabezpieczania zysków, umożliwiając Traderowi automatyczne wyjście z pozycji po osiągnięciu określonego celu zysku bez jego udziału.

Rodzaje zleceń Take Profit na rynku Forex

Inwestorzy i Traderzy mogą korzystać z różnych rodzajów automatycznych zleceń Take Profit, które pozwalają im zabezpieczyć zyski z otwartych pozycji. 

Każdy rodzaj zlecenia take profit ma swoje zalety i może być stosowany w zależności od strategii handlowej, preferencji inwestora i aktualnych warunków rynkowych. 

Oto kilka rodzajów automatycznych zleceń take profit, stosowanych na rynku Forex:

Take Profit Market Order – to najprostszy rodzaj automatycznego zlecenia typu Take Profit. Trader ustawia w zleceniu poziom cenowy, na którym chce zrealizować zyski, a gdy cena osiągnie ten poziom, zlecenie jest natychmiast wykonane jako zlecenie rynkowe. Zlecenie zamykając pozycję, zabezpiecza zyski

Partial Take Profit Order – to zlecenie, które pozwala zrealizować zadaną część zysków z pozycji, ale nie zamyka całej pozycji. Trader może ustawić różne poziomy Take Profit, aby zrealizować część zysków, a jednocześnie pozostawić część pozycji otwartą i pozwolić na generowanie dalszych korzyści

Trailing Take Profit Order – to bardzo rzadko występujące automatyczne zlecenie typu Take Profit. To zlecenie, które dynamicznie dostosowuje się do ruchów ceny. Gdy cena porusza się na korzyść inwestora, zlecenie Trailing Take Profit również przesuwa się w odpowiednim kierunku. Zlecenie działa podobnie jak Trailing Stop Loss, jednak Trailing Take Order aktywuje się dopiero na zadanym poziomie zysków. Trailing Take Order podąża w pewnym oddaleniu za ceną, pozwalając zyskom rosnąć, a jeśli rynek się odwróci i dojdzie do ostatniego poziomu zlecenia, to pozycja zostanie automatycznie zamknięta

Take Profit Conditional Order – jest to również rzadki typ zlecenia, a to zlecenie jest aktywowane tylko wtedy, gdy spełnione są określone warunki. Na przykład, inwestor może ustawić Take Profit, który będzie aktywowany tylko wtedy, gdy określony wskaźnik techniczny osiągnie określony poziom

Take Profit – znaczenie dla Traderów

Take Profit jest kluczowym elementem strategii handlowych na rynku Forex. Jeżeli poświęcimy czas na to, by dobrze zrozumieć, jak możemy go wykorzystać w skuteczny sposób, to pozwoli nam zoptymalizować zyski. Chociaż jest dość prostym narzędziem, to jednak Take Profit może znaczyć dla nas dużo więcej.

 • Pomaga zabezpieczyć zyski

Take Profit pozwala Traderowi ustalić z góry atrakcyjny poziom zysku i automatycznie zamknąć pozycję, gdy ten poziom zostanie osiągnięty;

 • Pomaga równoważyć emocje związane z zyskiem

Ustawienie Take Profit może pomóc Traderowi w kontrolowaniu emocji. Z góry określony cel i automatyzacja procesu może zapobiec zachowaniom impulsywnym, zmianom decyzji w oczekiwaniu na jeszcze większe zyski

 • Pomaga zoptymalizować zyski

Traderzy mogą wykorzystać zlecenie Partial Take Profit, żeby częściowo zamknąć pozycję i zabezpieczyć część zysku. Pozostawienie części pozycji otwartej pozwala z jednej strony generować dalej zyski, a z drugiej strony ograniczyć ryzyko narażenia się na nagłe odwrócenie kierunku rynku

 • Pozwala uwolnić czas

Automatyzacja procesu handlowego poprzez ustawienie Take Profit pozwala Traderom automatycznie zamykać pozycje po osiągnięciu określonych celów bez bezpośredniego udziału. Ta funkcja eliminuje konieczność stałego monitorowania pozycji

Take Profit – dlaczego warto stosować?

Często, gdy cena osiąga określony przez nas na podstawie analizy poziom, a Take Profit zamyka pozycję, możemy dosłownie chwilę później zobaczyć, jak nagle rynek się odwraca. Gdyby nie Take Profit, rynek skasowałby nasze zyski.

Zabezpieczamy zyski – pozwalamy sobie zabezpieczyć ciężko wypracowane zyski poprzez automatyczne zamknięcie pozycji. Jeśli sytuacja się zmienia i czujemy, że coś jest nie tak, to zawsze możemy zamknąć pozycję wcześniej. Natomiast widząc wzrost potencjału naszej pozycji, ewentualnie zrewidować ustawienia SL i TP

Odnosimy korzyści psychologiczne –  z jednej strony ustawiając TP, możemy zachować dyscyplinę i w pełni zrealizować strategię. Unikamy nadmiernej chciwości w oczekiwaniu na większe zyski. Z drugiej strony zmniejszamy nasze napięcie i związane z tym narastające zmęczenie

Optymalizujemy zyski – znając nasz profil skuteczności i uśrednione wyniki strat i zysków, możemy krok po kroku poprawiać nasze wyniki. Kiedy wiemy, jaki musi być nasz minimalny zysk, żeby móc skutecznie prowadzić nasze działania, możemy lepiej planować i realizować nasze strategie inwestycyjne. Co więcej, będziemy wiedzieli jakich transakcji szukać, a jakich unikać

Take Profit – mocne strony i zagrożenia

Take Profit (TP) to bardzo przydatne narzędzie zarządzania ryzykiem i kapitałem. Jego głównym zadaniem jest oczywiście zabezpieczenie zysków. Ma swoje mocne strony, ale są z nim związane również pewne zagrożenia. 

Odpowiednie dostosowanie i monitorowanie ustawień Take Profit, uwzględniając zarówno mocne strony, jak i potencjalne zagrożenia, jest kluczowe dla:

 • skutecznego zarządzania ryzykiem
 • zarządzania kapitałem
 • maksymalizacji potencjalnych korzyści

Take Profit – mocne strony?

 • Zabezpieczenie zysków – w dobrze przemyślanym planie gry pozwala zabezpieczyć osiągnięte zyski na optymalnym poziomie. Automatyczne zamknięcie pozycji nie zwalnia nas od myślenia, ale ułatwia cały proces
 • Zarządzanie emocjami – automatyzacja transakcji daje pełne wsparcie, kiedy dobrze wykonaliśmy analizę i mamy przemyślany plan na transakcję. Wtedy Take Profit naprawdę pomaga w kontrolowaniu emocji, eliminując nadmierną ekscytację i oczekiwanie na większe zyski
 • Planowanie strategii – dobra znajomość i analiza naszych wyników umożliwia zrozumienie, gdzie jesteśmy i dokąd chcemy pójść. Dzięki temu mamy możliwość realistycznego planowania naszych celów handlowych i optymalizacji procesu generowania systematycznych zysków

Take Profit – zagrożenia?

Stosowanie Take Profit ma wiele korzyści, ale tak jak wszystko w tradingu wymaga ostrożności we właściwym ustawieniu. Zdecydowanie pomaga w zarządzaniu zyskami i kapitałem, ale niewłaściwe ustawienie może prowadzić do niepożądanych skutków. 

Jakiekolwiek narzędzie zastosujemy istotą, jest dostosowanie do przyjętej strategii. Na tym jednak nie koniec, bo rynek przecież nie śpi. Ciągłe i dynamiczne zmiany na rynku wymagają, nawet przy automatyzacji handlu, by nie zapominać o monitorowaniu rynku i tego, co się na nim dzieje. 

Konsekwencją monitorowania powinno być reagowanie i elastyczne dostosowanie się do zmieniających się warunków.

Dlaczego?

Ponieważ głównym zagrożeniem przy stosowaniu Take Profit jest to, że go nie zrealizujemy w taki sposób, jak powinniśmy, albo nawet wcale.

Błędne ustawienie poziomu Take Profit – niewłaściwe ustawienie poziomu cenowego dla Take Profit może w konsekwencji prowadzić do złego oszacowania potencjalnych zysków:

 • Ustawienie Take Profit zbyt blisko może skutkować zamknięciem pozycji przed osiągnięciem pełnego potencjału ruchu cenowego. Po aktywacji zlecenia i zamknięciu pozycji rynek może się dalej poruszać w korzystnym kierunku. Nasz plan powinien przewidzieć takie sytuacje i to, co w takim przypadku powinniśmy zrobić
 • Wybór zbyt agresywnego poziomu Take Profit będzie często prowadzić do nieosiągnięcia celu. Jeśli cel jest zbyt daleko, dużo może się zdarzyć. Oczywiście wszystko zależy od naszej strategii. Musimy jednak pamiętać, że rynek Forex jest dynamiczny, a cena może gwałtownie zmieniać swój kierunek
 • Jeżeli Take Profit ustawiany jest na podstawie analizy technicznej, a analiza zostanie przeprowadzona błędnie, to możemy być niezadowoleni z poziomu zrealizowanego zysku;
 • Poziomy techniczne, czyli poziomy wsparcia i oporu to podstawa dla wielu zleceń Take Profit. Jeśli te poziomy są źle zidentyfikowane lub rynek się nimi nie przejmuje, może to prowadzić do nieefektywnego korzystania z TP

Brak elastyczności w zmieniających się warunkach rynkowych

 • Choć automatyczne zlecenia Take Profit pomagają unikać emocjonalnych decyzji inwestycyjnych, to równocześnie mogą doprowadzić do braku reakcji na zmieniające się warunki rynkowe. Dobrze jest trzymać się planu, ale kiedy rynek zaczyna odgrywać scenariusz, którego nie braliśmy w ogóle pod uwagę, to trzeba reagować

Ryzyko związane z publikacją danych ekonomicznych 

 • Tuż przed publikacją ważnych danych i zaraz po nich zmienność na rynku może być bardzo duża. Jeśli mamy otwartą pozycję, to bez względu na obecny wynik musimy się liczyć z każdą sytuacją. W takich momentach ryzyko jest ogromne i jeśli decydujemy się pozostać na rynku, to musimy ponownie rozważyć ustawienie Take Profit i Stop Loss. Take Profit, nawet kiedy jest ustawiony blisko aktualnej ceny przed publikacją, może nie zostać zrealizowany, bo rynek może się nagle odwrócić i zamknąć pozycję na Stop Loss

Stop Loss i Take Profit –  rola w zarządzaniu ryzykiem

Stop Loss (SL) i Take Profit (TP) pełnią istotną funkcję w ochronie inwestora przed nadmiernymi stratami, a jednocześnie pozwalają na kontrolowanie i zabezpieczanie osiągniętych zysków. 

Wielu Traderów ogranicza jednak ich użycie lub nawet rezygnuje z nich zupełnie. Wielu Traderów nie jest w stanie zapanować nad chęcią zmiany ustawienia tych zleceń i modyfikuje je zdecydowanie za często. 

Być może warto jednak poświęcić czas na zgłębienie tematu i analizę w szerszym kontekście. Kiedy plan gry jest dobrze przemyślany i przygotowany, to od razu wszystko lepiej działa.

Wszystkim zależy zarówno na ograniczaniu strat, jak i na realizacji zysków. W obu przypadkach SL i TP są istotne. Ułatwiają planowanie, określenie swoich oczekiwań i działań z wyprzedzeniem, co jest kluczowe w środowisku rynkowym. Zmienność cenowa jest nieunikniona. Jest też pożądana, bo dzięki niej możemy szybko i często realizować zyski. 

Rola Stop Loss i Take Profit w zarządzaniu ryzykiem i kapitałem to:

 • Zabezpieczenie przed nadmiernymi stratami

Stop Loss (SL): kiedy ustawiamy poziom Stop Loss, to określamy tym samym maksymalną akceptowalną stratę dla danej transakcji. W przypadku, gdy cena instrumentu finansowego osiągnie poziom SL, pozycja zostanie automatycznie zamknięta, minimalizując straty. 

SL działa jak mechanizm ochronny, zabezpieczając otwartą pozycję przed sytuacjami, w których rynek idzie niezgodnie z naszymi przewidywaniami.

Przykłady:

 1. Zabezpieczenie przed nagłą zmiennością ceny:

Sytuacja: wydarzenie rynkowe powoduje nagły ruch ceny w kierunku przeciwnym do naszej pozycji.

Rola SL: Stop Loss działa jako zabezpieczenie. Automatycznie zamyka pozycję, gdy cena osiąga określony poziom. W ten sposób ogranicza potencjalne straty.

 1. Niewłaściwa Prognoza:

Sytuacja: Trader dokonał nieprawidłowej analizy i cena, tuż po otwarciu pozycji, dynamicznie poszła w przeciwnym kierunku.

Rola SL: Stop Loss pozwala ograniczyć straty, gdy inwestycja nie idzie zgodnie z oczekiwaniami, chroniąc kapitał inwestora.

 • Zarządzanie kapitałem

Stop Loss (SL): przed rozpoczęciem gry inwestycyjnej, a potem okresowo, każdy Trader powinien dokładnie określić, ile kapitału jest gotów zaryzykować w pojedynczej transakcji. 

Poprzez ustawienie poziomu Stop Loss jako procenta kapitału lub też jako określoną kwotę, inwestor kontroluje ryzyko w każdej transakcji. W ten sposób unika zbyt dużych strat, które mogłyby negatywnie wpłynąć na cały kapitał;

Take Profit (TP): podobnie jak SL, TP wpływa na zarządzanie kapitałem, ale w kontekście zamykania zyskownych pozycji. Jeśli mamy szerszy obraz naszej skuteczności, możemy policzyć, ile zysku potrzebujemy, żeby nasz portfel rósł. 

Kiedy mamy konkretny plan działania, to ustawiamy poziom Take Profit jako cel, przy którym chcemy zrealizować zyski. Pozwala to na automatyzację procesu zamykania pozycji, aby zabezpieczyć osiągnięte zyski i uniknąć ewentualnego odwrócenia rynku;

 • Automatyczne zarządzanie pozycją

Stop Loss (SL) i Take Profit (TP): dzięki ustawianiu Stop Loss i Take Profit, każdy Trader może automatycznie zarządzać swoimi pozycjami, bez ciągłego monitorowania rynku. Odpowiednie ustawienia obu narzędzi pozwalają na oddzielenie naszych podgrzewanych rynkiem emocji od decyzji handlowych. To eliminuje impulsywne reakcje na nagłe zmiany cen, daje czas na szybką analizę i elastyczną reakcję;

 • Optymalizacja stosunku zysk do ryzyka

Stop Loss (SL) i Take Profit (TP): Traderzy często stosują strategie, w których stosunek zysku do ryzyka jest starannie dostosowywany do ich profilu. Między innymi do ich współczynnika skuteczności. 

Wiedząc jaki procent transakcji mamy zyskowny, jaka jest średnia strata na transakcję i jaki jest średni zysk na transakcję, możemy zaplanować odpowiednie ustawienia SL i TP. 

Przykładowo: strategia może zakładać, że Take Profit będzie dwukrotnie większy niż Stop Loss, co pozwoli na osiąganie dwukrotnie większych zysków, niż ewentualne straty.

Zatem, jeśli teoretycznie:

 • Twoja uśredniona skuteczność tradingu wynosi 50%, czyli na 10 transakcji 5 zamykasz ze stratą, a 5 z zyskiem
 • Twoja średnia strata to 50 PLN na transakcję, a średni zysk to 100 PLN na transakcję
 • To na każde 10 transakcji:
  • w 5 transakcjach tracisz łącznie 250 PLN (5 * 50 PLN = 250 PLN)
  • w 5 transakcjach zyskujesz łącznie 500 PLN (5 * 100 = 500 PLN)
  • czyli statystycznie po każdych 10 transakcjach Twój portfel rośnie o 250 PLN (500 PLN – 250 PLN = 250 PLN)
 • Równowaga emocjonalna

Stop Loss (SL) i Take Profit (TP): korzystanie z tych zleceń działa w pewnym sensie jak swoiste wsparcie psychologiczne. Oba zlecenia w pewnej mierze eliminują emocje związane z podejmowaniem decyzji handlowych. Dobrze przygotowany i konsekwentnie realizowany plan zawierający oba zlecenia, pomaga unikać impulsywnych decyzji. 

Dla przykładu

Traderzy instytucjonalni mają często zestaw procedur i wytycznych do zastosowania. Scenariusze postępowania w różnych sytuacjach. W sytuacjach kryzysowych, ale i w tych pozytywnych. Działa to wtedy jak automat.

Tak jakby ktoś chciał im powiedzieć…

PAMIĘTAJ !

Trading to nie jedna transakcja, a szereg wielu różnych. Dlatego usunięcie twoich emocji na bok i rygorystyczny plan działania pomogą ci skupić się na wyniku. Wyniku miesiąca lub tygodnia, a nie na jednostkowej transakcji czy jednym dniu. 

Stop Loss i Take Profit są częściami tych procedur. Odcinają to, co spala naszą energię i zaciemnia umysł. Nie przestawiaj SL w nadziei, że rynek za chwilę się odwróci. Odetnij to tak szybko, jak to jest możliwe;

Nie zawsze zdajemy sobie do końca sprawę z tego, jak wielką rolę mogą odgrywać zarówno Stop Loss, jak i Take Profit w zarządzaniu ryzykiem i naszym kapitałem. Skuteczne korzystanie z tych narzędzi jest istotnym elementem skutecznej strategii handlowej i warsztatu pracy Tradera.

Więcej o korzystaniu z narzędzi Stop Loss i Take Profit dowiesz się z tego artykułu.

Czego się dowiedzieliście?

 • Stop Loss (SL) i Take Profit (TP) to kluczowe narzędzia zarządzania ryzykiem na rynku Forex. Umożliwiają kontrolę nad otwartymi pozycjami inwestycyjnymi
 • Zarządzanie ryzykiem opiera się na identyfikacji możliwości poniesienia straty i oszacowaniu jej prawdopodobieństwa. Celem tego zarządzania jest utrzymanie ryzyka w określonych granicach, co osiąga się dzięki Stop Loss
 • Stop Loss działa jako mechanizm ochronny, zamykając pozycję po osiągnięciu maksymalnej akceptowalnej straty. To narzędzie zabezpiecza przed nagłymi zmianami cen i niewłaściwymi prognozami;
 • Stop Loss działa również jako element zarządzania kapitałem, pomagając Traderom precyzyjnie określić, ile kapitału są gotowi zaryzykować w pojedynczej transakcji
 • Take Profit umożliwia zabezpieczenie zysków poprzez automatyczne zamykanie pozycji po osiągnięciu określonego poziomu zysku
 • Take Profit pozwala elastycznie dostosowywać strategię, aby osiągnąć optymalny stosunek zysku do ryzyka. Jednak istnieje ryzyko zbyt wczesnego zamknięcia pozycji przed osiągnięciem pełnego potencjału zysku
 • Optymalne korzystanie ze Stop Loss i Take Profit ułatwia umiejętne zarządzanie kapitałem i zachowanie równowagi emocjonalnej, ale wymaga też elastyczności w reakcji na zmienne warunki rynkowe
 • Usunięcie emocji z decyzji handlowych poprzez zastosowanie planu, który obejmuje Stop Loss i Take Profit, może przynieść pozytywne efekty
 • Narzędzia takie jak Stop Loss i Take Profit są nieodłącznymi elementami skutecznej strategii handlowej, umożliwiają kontrolę nad ryzykiem i zyskami, a także pomagają ograniczyć wpływ emocji na proces podejmowania decyzji.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.