Spread na giełdzie forex: co oznacza?

Autor: Arkadiusz Krakowiak Arkadiusz Krakowiak 20:55, 14 wrz 2023
Spread na giełdzie forex: co oznacza?

Spread na giełdzie Forex to różnica pomiędzy ceną kupna i ceną sprzedaży danej pary walutowej. Jest to koszt, który ponosimy przy dokonywaniu transakcji na rynku. Im większy spread, tym wyższy koszt transakcji, a spready mogą się różnić w zależności od pary walutowej, warunków rynkowych i brokera.

Co to jest spread?

Spread to pojęcie fundamentalne. W odniesieniu do rynków finansowych, takich jak Forex, giełda papierów wartościowych, surowców czy kryptowalut, spread to różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży instrumentu finansowego, czyli marża, którą płacimy za zawarcie transakcji. Spread może być zmienny (dynamiczny) lub stały, zależnie od typu rynku, naszego brokera oraz warunków rynkowych.

Spread jest jednym z głównych kosztów, które inwestorzy ponoszą przy handlu na rynkach finansowych. Jednocześnie jest zyskiem dla pośredników finansowych, takich jak brokerzy, biura maklerskie, członkowie giełd towarowych etc. Takie instytucje dostarczając do handlu instrumenty finansowe i regulując ich obrót, zarabiają na różnicy pomiędzy cenami kupna i sprzedaży.

Wielkość spreadu może zależeć od wielu czynników, takich jak:

Warunki modelu biznesowego naszego dostawcy instrumentów finansowych np.:

 1. Umów
 2. Regulacji rynkowych
 3. Strategii biznesowej
 4. Konkurencji

Warunków typowo rynkowych np.:

 1. W zależności od instrumentu finansowego (np. konkretnej pary walutowej)
 2. Warunków rynkowych takich jak np. płynność
 3. Wielkości transakcji
 4. Wydarzeń makroekonomicznych, politycznych itp

  Wysoki spread zwyczajnie zwiększa koszty transakcji i wpływa na nasz zysk lub na stratę. Dlatego musimy zwracać uwagę na poziom spreadów przy wyborze brokera i planowaniu swoich transakcji. Zrozumienie jak one działają, nie jest niczym trudnym, ale świadomość ich istnienia nie powinna nas opuszczać nawet na chwilę.

  Treść filmów dostępnych na tej stronie jest niezależna od Plus 500

  Skąd się bierze spread?

  Początki spreadu sięgają czasów, gdy handel odbywał się na tradycyjnych giełdach, takich jak giełdy towarowe czy giełdy papierów wartościowych. Na giełdach tego typu, handel odbywał się na podstawie ustalonych przez maklerów cen kupna i sprzedaży, które różniły się od siebie. Właśnie ta różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży była spreadem, czyli marżą, którą maklerzy pobierali za świadczenie usług na giełdzie.

  Wraz z rozwojem technologii, internetu i wprowadzeniem obrotu elektronicznego, spread stał się powszechnym zjawiskiem na różnych rynkach finansowych, takich jak Forex, kontrakty CFD, akcje, indeksy, surowce i inne. Spread jest wynikiem działalności brokerów i innych uczestników rynku, którzy czerpią zyski z różnicy pomiędzy cenami kupna a sprzedaży. W przypadku gdyby obrót regulowało kilka różnych instytucji czy firm, spread może być sumą marży każdej z uczestniczących w obrocie organizacji.

  Warto zauważyć, że spread będący jednym z podstawowych elementów kosztowych może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak np.:

  • Popyt i podaż na danym rynku
  • Płynność instrumentu finansowego
  • Warunki rynkowe
  • Konkurencja między brokerami
  • Regulacje rynkowe i inne

  Inwestując na rynkach finansowych, musimy zwracać uwagę na spread i uwzględniać go w swoich strategiach handlowych, ponieważ jak każdy koszt wpływa on na wynik transakcji.

  Cena Bid, Cena Ask, czyli spread

  Na platformach transakcyjnych do niedawna mieliśmy na ogół tylko dwie ceny opisane zazwyczaj Bid i Ask (czasami też jako Offer). To język rynków finansowych nie zawsze zrozumiały dla wszystkich, a definicje często mylnie interpretowane. Dlatego na dzisiejszych platformach online już najczęściej nie ma tych oznaczeń, tylko bardziej zrozumiałe tzn. Sprzedaż i Kupno lub Sell i Buy. Warto jednak przytoczyć definicje Bid i Ask i je zapamiętać:

  • Cena Bidto aktualnie najwyższa cena, po której kupujący zdecydowany jest od nas nabyć dany instrument, czyli za tyle SPRZEDAJESZ / SELL (drożej nie chcą kupić, drożej nie sprzedasz)
  • Cena Ask (lub Offer)to aktualnie najniższa w danym momencie cena, po której sprzedający zgadza się nam sprzedać ten sam instrument, czyli za tyle KUPUJESZ / BUY (taniej nie chcą sprzedać, taniej nie kupisz)

  Jak już wiemy, te ceny nie są sobie równe. Cena Ask jest ceną zawsze wyższą niż cena Bid. Różnica pomiędzy nimi to jest nasz spread. Znamy go z kantorów wymiany walut, banków, rynków kapitałowych, towarowych i oczywiście platform tradingowych. Jako że spread jest naszym kosztem ważne jest, żeby był jak najmniejszy. Warto przyjrzeć się pod tym kątem różnym ofertom brokerów.

  Źródło: rachunek demo u brokera Plus500, CFD na S&P 500 E-mini
  Źródło: rachunek demo u brokera Plus500, CFD na EUR/USD

  Powyższe przykłady pokazują dynamiczny spread na różnych klasach instrumentów u tego samego dostawcy instrumentów finansowych. Skoro spread jest opisany jako dynamiczny, to musimy pamiętać, że będzie się zmieniał, a przed podaniem ważnych danych makroekonomicznych może negatywnie zadziwić swoją wielkością. Dlatego należy unikać otwierania pozycji w okolicach czasowych publikacji ważnych danych makroekonomicznych.

  Pips i punkt, czyli wartości spreadu

  W kontekście rynków finansowych, zwłaszcza na rynku forex, pips oraz punkt to jednostki, które mierzą zmianę cen instrumentów finansowych, w tym spreadu. Oprócz nich pojawia się też inna podobnie brzmiąca i bardzo ważna jednostka, czyli punkt bazowy. Nie należy ich ze sobą mylić. Oto co oznaczają te pojęcia:

  Pip zwany pipsem (ang. percentage in point) to najmniejsza jednostka zmiany ceny. W parach walutowych z japońskim jenem pip jest na drugim miejscu po przecinku. W pozostałych istotnych parach walutowych pip znajduje się na czwartym miejscu po przecinku, a na piątym miejscu po przecinku znajdują się dziesiąte części pipsa. Na przykład:

  • Kurs EUR/USD zmienia się z 1,08990 na 1,08980 to oznacza zmianę o 1 pips
  • Kurs NZD/JPY zmienia się z 83,340 na 83,375 – to oznacza zmianę o 3,5 pipsa

  Punkt to dziesiąta część pipsa, zatem 1 pip = 10 punktów. Kursy na parach walutowych podawane są z dokładnością do 1 punktu, czyli do dziesiątej części pipsa. Pary walutowe z jenem japońskim prezentowane są z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku – na drugim miejscu po przecinku pips, a na trzecim punkt. Pozostałe pary walutowe z dokładnością do piątego miejsca po przecinku – na czwartym miejscu po przecinku pips, a na piątym punkt

  Punkt Bazowy (ang. Basis Point) lub bps (czytamy bips) odnosi się do zmian procentowych w wartości instrumentów finansowych. Ponieważ bips i pips brzmią bardzo podobnie, to czasem są mylone i pojawiają się zamiennie. Tymczasem punkt bazowy to zupełnie inna jednostka stosowana np. w przypadku stóp procentowych lub na niektórych innych rynkach finansowych, takich jak rynki surowców, indeksów, akcji czy obligacji. Jeden punkt bazowy jest równy 0,01% i tak na przykład:

  • Oprocentowanie danej serii Obligacji Skarbowych wzrosło z 5,00% do 5,05% – mówimy  tutaj, że mamy wzrost wartości danej serii Obligacji Skarbowych o 5 punktów bazowych, lub 5 bipsów
  • Cena Ropy Brent zmieniła się o 0,25% – możemy powiedzieć, że cena Ropy Brent zmieniła się o 25 bipsów lub 25 punktów bazowych

  Wartość spreadu, czyli różnicy między ceną Bid i ceną Ask jest wyrażana w pipsach z dokładnością do punktu. Na przykład:

  • Spread dla pary walutowej CHF/PLN wynosi 20 pipsów, to oznacza, że różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży wynosi 20 pipsów, lub tym samym 200 punktów
  • Spread dla GBP/AUD wynosi 3,2 pipsa, to oznacza różnicę pomiędzy Bid i Ask na poziomie 32 punktów, czyli właśnie 3,2 pipsa

  Podsumowując, zarówno pips, jak i punkt są jednostkami mierzącymi zmiany cen na rynkach finansowych, w tym spreadu na rynku forex. Ich wartość zależy od instrumentu finansowego oraz konwencji cenowej stosowanej na danym rynku.

  Spread walutowy

  Spread walutowy na rynku jest oczywiście również różnicą pomiędzy ceną kupna i sprzedaży, jest wyrażany w pipsach i pozwala obliczyć koszt, który ponosimy przy dokonywaniu każdej pojedynczej transakcji walutowej.  Spready walutowe mogą różnić się między sobą z wielu powodów. Po pierwsze podobnie jak na innych rynkach spready mogą być:

  • Stałe
  • Zmienne (dynamiczne)

  W przypadku stałego spreadu sprawa jest prosta, ponieważ zostaje ustalony przez dostawcę instrumentu na określonym poziomie i cokolwiek by się działo, spread jest zawsze taki sam. To, co trzeba zrobić to porównać takie spready u dostawców i wybrać te najmniejsze. W przypadku spreadu zmiennego, który jest w tej chwili dominujący na rynku, czynników wpływających na jego wielkość jest wiele. Zwykle pary walutowe o większym wolumenie handlu, takie jak EUR/USD, mają najniższe spready, podczas gdy pary walutowe o mniejszym wolumenie handlu mają wyższe spready, ale sprawa nie ogranicza się tylko do tego.

  To jaka będzie wielkość naszego spreadu, zależy od:

  Typu konta u brokera – w zależności od rodzaju konta schemat minimalnych spreadów będzie inny i jest określany przez brokera w parametrach rachunku.

  Płynności pary walutowej jako takiej

  Czasu dobowego – o różnych porach dnia mamy bardzo różną ilość graczy i wielkość zleceń, dlatego w ciągu doby notujemy ogólne wzrosty i spadki płynności na rynku.

  Innych wydarzeń i warunków rynkowych (np. publikacja ważnych danych makroekonomicznych)

  Na przykładzie pary walutowej CHF/PLN, spread walutowy działa w sposób następujący:

  • Broker Forex, który oferuje handel parą walutową CHF/PLN, podaje dwie ceny dla tej pary: cenę Bid (Sprzedaż, Sell)  i cenę Ask (Kupno, Buy)
  • Cena Bid to cena, po której uczestnik rynku lub broker może kupić od nas CHF, czyli my SPRZEDAJEMY (Bid = Sprzedaż)
  • Cena Ask to cena, po której uczestnik rynku lub broker jest gotowy sprzedać nam CHF, czyli my KUPUJEMY (Ask = Kupno)
  • Spread walutowy to różnica między ceną ask a ceną bid. Jest to koszt, który inwestor ponosi przy dokonywaniu transakcji na tej parze walutowej
  • Jeśli na przykład cena Ask dla pary walutowej CHF/PLN wynosi 4,7096, a cena Bid wynosi 4,7076, to spread wynosi 0,0020, czyli 20 pipsów
  • W praktyce oznacza to, że jeśli inwestor chce kupić CHF/PLN, będzie musiał zapłacić cenę Ask (4,7096), natomiast jeśli chce sprzedać CHF/PLN, otrzyma cenę Bid (4,7076)
  • Im mniejszy spread, tym mniejszy koszt transakcji dla inwestora, a co za tym idzie, potencjalnie większy zysk, lub mniejsza strata

  Przykład spreadu walutowego dla pary EUR/USD:

  • Para walutowa EUR/USD ma cenę Sprzedaży (Bid) wynoszącą 1,09765, czyli za tyle uczestnik rynku lub broker może od nas kupić EUR/USD
  • Cena Kupna (Ask) dla EUR/USD wynosi 1,09774, czyli za tyle uczestnik rynku lub broker chce nam sprzedać tą parę
  • Spread walutowy pary EUR/USD dla ceny Ask 1,09774 i Bid 1,09765 wynosi 0,00009, czyli 0,9 pipsa (9 punktów)
  • Oznacza to, że inwestor, który chce kupić EUR/USD, będzie musiał zapłacić cenę Ask 1,09774
  • Inwestor, który chce sprzedać EUR/USD, otrzyma cenę Bid 1,09765

  Co oznacza spread w handlu na giełdzie forex?

  Spread w przypadku handlu kontraktami CFD i innymi instrumentami, jest tak jak wszędzie naszym kosztem. Jest to też jedna z głównych form zarobku dla brokerów.

  Kiedy mówimy o koszcie związanym ze spreadem przy otwieraniu pozycji, to często mówimy o natychmiastowym koszcie. Warto tu jednak zauważyć, że w rzeczywistości ponosimy go w momencie zamykania pozycji. Zatem to wielkość spreadu (który dynamicznie się zmienia cały czas) w momencie zamknięcia pozycji określa rzeczywistą końcową wielkość tego kosztu. Niemniej jednak wstępny koszt widać od razu w bieżącym rozliczeniu otwartej pozycji na rachunku jako ujemny wynik.

  Czy to oznacza, że spread w momencie otwarcia pozycji nie ma znaczenia? Oczywiście ma znaczenie również na początku i to nie tylko dlatego, że spread z momentu otwarcia pozycji pojawił się jako koszt otwartej pozycji. Jeśli zdarzy ci się podjąć decyzję o otwarciu pozycji w momencie kiedy spread będzie bardzo szeroki, to od razu rynek będzie musiał pokonać większą liczbę pipsów, zanim twoja pozycja wyjdzie na zero. A co jeśli się pomyliłeś i rynek od razu poszedł przeciwko tobie, czyli w odwrotną stronę niż zajęta przez ciebie pozycja?

  Oto kilka kluczowych aspektów, na które warto zwrócić uwagę w kontekście spreadu w handlu na giełdzie Forex i CFD:

  Koszt transakcji: Spread jest kosztem, który inwestorzy ponoszą przy otwieraniu pozycji. Im większy spread, tym wyższy koszt transakcji. Dlatego warto zwrócić uwagę na wysokość spreadu oferowanego przez brokera przed otwarciem pozycji, ponieważ wpływa on na potencjalne zyski i straty z twojej transakcji

  Różne spready, różnice: Spread może różnić się w zależności od pary walutowej lub instrumentu finansowego. Pary walutowe o większej popularności i płynności, takie jak EUR/USD, zazwyczaj mają niższy spread, podczas gdy pary mniej popularne mogą mieć wyższy spread. Różnice spreadu pomiędzy różnymi klasami instrumentów finansowych mogą być bardzo duże. Dlatego warto zwrócić uwagę na różnice spreadu między różnymi parami walutowymi lub instrumentami finansowymi oferowanymi przez twojego brokera

  Wpływ na zyski i straty: Spread ma wpływ na potencjalne zyski i straty z transakcji. W przypadku długich pozycji, czyli zakupu instrumentu finansowego, otrzymujemy cenę zakupu przy otwarciu pozycji, a rzeczywisty koszt między ceną sprzedaży a ceną kupna przy zamknięciu pozycji. W przypadku krótkich pozycji, czyli sprzedaży instrumentu finansowego, gracz otrzymuje cenę sprzedaży przy otwarciu pozycji, a następnie płaci różnicę między ceną kupna a ceną sprzedaży przy zamknięciu pozycji. Jeśli grasz techniką skalpowania, albo twoje transakcje są średnio na kilka lub kilkanaście pipsów, to koszt marży może być dla ciebie i twoich zysków dramatycznie duży. Dlatego warto zwrócić uwagę na spread, aby dokładnie ocenić potencjalne zyski i straty z transakcji, a także dążyć do osiągnięcia jak największej liczby pipsów planując transakcję

  Wybór brokera: Spread bardzo różni się w zależności od brokera, u którego otwieramy konto. Dlatego warto dokładnie porównać oferty różnych brokerów i wybrać takiego, który oferuje konkurencyjne spready, uwzględniając również inne ważne aspekty takie jak regulacje, bezpieczeństwo, platformy handlowe, obsługę klienta i inne koszty związane z handlem

   Naprawdę ważne jest, abyśmy zwracali uwagę na poziom spreadów oferowanych przez brokera, ponieważ może to mieć wpływ na ostateczny wynik handlu. Wysoki spread może za bardzo zwiększać koszty transakcji, zwłaszcza przy częstym handlu na średnio niską liczbę pipsów, dlatego warto dokładnie sprawdzić warunki handlowe u brokera i wybrać takiego, który oferuje konkurencyjne spready.

   Dowiedz się więcej o kontraktach CFD.

   Od czego zależy spread?

   Spread zależy od wielu czynników, które mogą się różnić w zależności od danego momentu i warunków rynkowych. Oto kilka czynników, które mogą wpływać na spread:

   Płynność instrumentu: Spread może być niższy na bardziej płynnych instrumentach, gdzie jest większa liczba uczestników i większy wolumen handlu. W takich warunkach konkurencja między brokerami jest większa, co może prowadzić do mniejszych spreadów.

   Zmienność rynku: Spread może się zmieniać w zależności od zmienności rynku. W czasie wzmożonej zmienności, na przykład podczas ważnych wiadomości ekonomicznych lub wydarzeń geopolitycznych, spread może się rozszerzać, co oznacza, że może być dużo bardziej szeroki niż zwykle. Jest to związane z większym ryzykiem i niepewnością na rynku.

   Rozmiar pozycji: Spread może się różnić w zależności od wielkości pozycji, jaką chcemy otworzyć. W przypadku większych pozycji spread może być szerszy, ponieważ handlując większym wolumenem ,możemy wpłynąć na ceny na rynku. Tutaj warto zrobić dokładne kalkulacje, bo całkowity koszt spreadu zależy o łącznej liczby pipsów i wolumenu transakcji.

   Godziny handlu: Spread może być różny w zależności od pory dnia. Na przykład, podczas godzin handlu poza godzinami pracy na głównych rynkach finansowych, spready mogą być szersze ze względu na niższą płynność rynku.

   Strategia i oferta brokera: Spready mogą się różnić w zależności od celów brokera. Niektórzy brokerzy mogą oferować niższe spready, aby przyciągnąć klientów, podczas gdy inni mogą mieć szersze spready, ale za to oferować inne korzyści, takie jak lepszą obsługę klienta czy dodatkowe narzędzia handlowe.

   Warto zauważyć, że spready mogą się zmieniać w czasie rzeczywistym i są zależne od warunków rynkowych. Dlatego ważne jest, abyśmy monitorowali spready u swojego brokera i uwzględniali je przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

   Brokerzy z najniższymi opłatami za handel

   Warunki handlowe, w tym spready, oferty i opłaty, mogą się zmieniać w czasie i różnić się w zależności od brokera, lokalizacji geograficznej oraz rodzaju instrumentów finansowych. Aby znaleźć brokerów oferujących konkurencyjne spready, konieczne jest porównanie wielu różnych ofert, ale ze względu na dynamikę w zmianach ofert rynkowych może to być niejednoznaczne.

   Sprawdź: porównanie topowych brokerów CFD.

   Warto zwracać uwagę nie tylko na spready, ale także na inne ważne czynniki, takie jak regulacje, reputacja brokera, obsługa klienta, platformy handlowe, dostępne instrumenty finansowe, depozyt minimalny, polityka marży oraz ewentualne dodatkowe opłaty. Wybór brokera powinien być dobrze przemyślany i zgodny z naszymi indywidualnymi potrzebami i preferencjami. Przed podjęciem decyzji związanej z wyborem brokera zawsze trzeba dokładnie zapoznać się z warunkami handlowymi oferowanymi przez danego brokera oraz dokładnie zrozumieć związane z nimi ryzyka.

   Możemy szukać najlepszej oferty na przykład poprzez analizę ich stron internetowych, albo czytanie recenzji innych inwestorów. Poniżej przedstawiamy trzech brokerów z ofertami równie tanimi, zróżnicowanymi, jaki i interesującymi. Koncentrujemy się tutaj na spreadach dla zwykłych standardowych rachunków, gdzie zarówno spready jak i inne opłaty są nieco wyższe, niż na rachunkach profesjonalnych.

   XTB

   XTB to polski broker, który oferuje ponad 5700 różnych instrumentów finansowych. Oddaje do dyspozycji trzy różne rodzaje kont przeznaczone dla trzech różnych typów klienta:

   1. Rachunek Basic – spread stały z minimalną wartością od 2 pipsów
   2. Rachunek Standard – spread zmienny z minimalną wartością od 0,9 pipsa
   3. Rachunek Pro – spread zmienny, rynkowy, z minimalną wartością od 0 pipsów

   Dla porównania z innymi brokerami skupimy się na rachunku Standard i spreadach dla kilku przykładowych instrumentów  finansowych:

   • EUR/USD – spread zmienny od 0,9
   • USD/GBP – spread zmienny od 0,9
   • USD/PLN – spread zmienny od 13,0
   • CFD Złoto – spread zmienny od 0,30
   • CFD Ropa – spread zmienny od 0,03
   • CFD Gaz – spread zmienny od 0,006
   • CFD UK100 – spread zmienny od 1,6
   • CFD US30 – spread zmienny od 3,00
   • CFD US100 – spread zmienny od 1,05

   XM

   XM to broker który oferuje do inwestycji ponad 1000 różnych instrumentów finansowych w sześciu klasach aktywów. Broker XM również oferuje trzy różne rodzaje kont przeznaczone dla różnych typów klienta:

   1. XM Ultra Low Micro – spread zmienny z minimalną wartością od 0,6 pipsów;
   2. XM Ultra Low Standard – spread zmienny z minimalną wartością od 0,6 pipsa;
   3. XM Zero – spread zmienny, rynkowy, z minimalną wartością od 0 pipsów;

   Oferta spreadów tego brokera mieści się w czołówce i w kilku przykładach wygląda następująco:

   • EUR/USD – spread zmienny od 0,6
   • USD/GBP – spread zmienny od 0,6
   • USD/PLN – spread zmienny od 30,0
   • CFD Złoto – spread zmienny od 0,12
   • CFD Ropa – spread zmienny od 0,03
   • CFD Gaz – spread zmienny od 0,005
   • CFD UK100 – spread zmienny od 1,0
   • CFD US30 – spread zmienny od 2,60
   • CFD US100 – spread zmienny od 1,10

   CMC Markets

   CMC Markets oferuje do handlu robiącą wrażenie liczbę ponad 12000 instrumentów finansowych. Spready na te instrumenty mieszczą się w czołówce najlepszej oferty rynkowej i są dobrze zrównoważone. Przykładowe opłaty u tego brokera:

   • EUR/USD – spread zmienny od 0,7
   • GBP/USD – spread zmienny od 0,9
   • USD/PLN – spread zmienny od 20,0
   • CFD Złoto – spread zmienny od 0,30
   • CFD Ropa – spread zmienny od 2,50
   • CFD Gaz – spread minimalny od 0,30
   • CFD UK100 – spread zmienny od 1,0
   • CFD US30 – spread zmienny od 2,00
   • CFD US100 – spread zmienny od 1,00

   Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

   Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.