Co musi wiedzieć początkujący trader Forex?

Autor: Arkadiusz Krakowiak Arkadiusz Krakowiak 23:00, 12 paź 2023
Co musi wiedzieć początkujący trader Forex?

Każdy trader, a w szczególności początkujący trader musi być przygotowany na ryzyko związane z inwestowaniem na rynkach finansowych. Doświadczenie i statystyki pokazują wyraźnie, że wielu z nas popełnia bardzo dużo błędów i szybko traci swój kapitał

Z drugiej strony jednak są tacy traderzy, którzy osiągają naprawdę bardzo wysokie zyski i budują ogromny kapitał, inwestując na wielu różnych rynkach, a w tym na Forex. Skoro tak jest, to warto się zastanowić nad tym, co oni robią lepiej niż ci, którzy ponoszą straty. Dobrze byłoby również prześledzić jakie błędy popełniają ci, którzy tracą swój kapitał. 

Do czego musisz się przygotować przed rozpoczęciem inwestowania na rynku Forex?

Rozpoczynając inwestowanie, musimy być gotowy na różne wyzwania. Z jednej strony trzeba rozwijać swoją wiedzę na temat rynków finansowych, jak one działają i co wpływa na ich ruchy. Z drugiej strony istotny jest trening mentalny i zrozumienie:

 • Dlaczego reagujemy w taki, a nie inny sposób na wydarzenia wokół nas? 
 • Czy nasze reakcje i decyzje są zgodne z zasadami skutecznego i racjonalnego postępowania w inwestycjach? 
 • Co musimy poprawić, żeby stać się skuteczniejszym inwestorem?

Ponieważ nauka inwestowania jest procesem długotrwałym, wymagającym nabierania doświadczenia, to nie powinniśmy narzucać na siebie zbyt dużej presji. Wystarczy zidentyfikować kilka obszarów, nad którymi powinniśmy systematycznie pracować, jednocześnie stawiając drobne kroki na realnym rynku.

Na naszej liście z tematami do rozważań i rozwijania powinny się znaleźć:

 1. Nauka i edukacja: Solidna wiedza na temat rynku Forex, strategii inwestycyjnych, analizy rynku i zarządzania ryzykiem. Częste szkolenia pomagają zrozumieć, jak działa ten rynek i jak podejmować świadome decyzje inwestycyjne
 2. Czas i cierpliwość: Inwestowanie wymaga czasu i cierpliwości. Szczególnie na początku analiza sytuacji wymaga więcej czasu. Ruchy na rynku mogą być bardzo szybkie i nieprzewidywalne, dlatego tak istotne jest poświęcenia czasu na analizę rynku, monitorowanie transakcji i naukę, w tym naukę na swoich błędach
 3. Emocje: Inwestowanie na rynku jest z jednej strony pasjonujące, a z drugiej stresujące. To, co jest pewne to wahania rynku, zyski i straty. Nauka jak kontrolować swoje emocje i podejmować racjonalne decyzje inwestycyjne, jest ważniejsza, niż przypuszczamy. Nie da się jej przecenić
 4. System handlowy, czyli strategia gry: Opracuj i przetestuj swój własny system, albo sprawdź, jak działają te istniejące na rynku. Określ, jakie wskaźniki i strategie lubisz i chcesz stosować, żeby wspierać podejmowane decyzje. Nie ma idealnego systemu, ale ważne jest, aby mieć spójną strategię i jej przestrzegać
 5. Zarządzanie ryzykiem: Nie da się przecenić wiedzy jak zarządzać ryzykiem. Ochrona kapitału zaczyna się od ustalenia odpowiednich limitów straty dla poszczególnych transakcji. Unikaj ryzyka zbyt dużych pozycji i stosuj odpowiednie zasady zarządzania kapitałem

W jaki sposób kontrolować ryzyko podczas inwestowania na rynku Forex?

Kontrolowanie ryzyka jest niezwykle ważne we wszystkich aspektach naszego życia. Tak samo zatem w inwestycjach. Musimy zacząć od próby zidentyfikowania wszystkich możliwych ryzyk występujących w obszarze naszego działania. Następnym krokiem jest znalezienie najlepszego sposobu kontroli każdego z tych ryzyk. 

Pamiętaj, że nie ma sposobu na całkowite wyeliminowanie ryzyka. Kontrolowanie ryzyka w inwestycjach polega na minimalizowaniu strat i ochronie swojego kapitału. Najprostszymi, a jednocześnie skutecznymi metodami kontrolowania ryzyka na rynku Forex są takie jak:

Stawianie stop loss – to zlecenie, które określa poziom, przy którym transakcja zostanie automatycznie zamknięta, tym samym zminimalizować straty. Otwierając pozycję, powinniśmy ustawić stop loss, uwzględniając przy tym swoją strategię inwestycyjną i tolerancję ryzyka

Właściwa dźwignia finansowa – dźwignia pozwala kontrolować większe pozycje niż nasz kapitał inwestycyjny, dając możliwość pokaźnych zysków. Dźwignia jest jednak bronią obosieczną, dlatego należy stosować zawsze jak najmniejszą dźwignię finansową. Jeżeli zajdzie taka potrzeba to możesz zwrócić się z prośbą do brokera o zmniejszenie dźwigni na twoim koncie

Dywersyfikacja portfela – polega na rozłożeniu ryzyka poprzez inwestowanie w różne instrumenty finansowe, rynki i waluty. Możliwość dywersyfikacji zależy od wielkości naszego kapitału. Zawsze, gdy jest to możliwe, powinniśmy inwestować w wiele mniejszych pozycji, różne instrumenty i korzystać z różnych strategii

Zarządzanie wielkością pozycji – wielkość zajmowanych pozycji musi być dostosowana do wielkości naszego kapitału inwestycyjnego, dźwigni finansowej, oraz ryzyka, które jesteśmy gotowi podjąć w przypadku straty. Nadmierna ekspozycja kapitału na ryzyko prowadzi zazwyczaj do wyzerowania stanu konta

Monitorowanie i analiza rynku – regularne monitorowanie i analiza rynku są kluczowe dla kontroli ryzyka. Obserwując wskaźniki techniczne, dane ekonomiczne, wydarzenia polityczne i inne czynniki będziemy w stanie na bieżąco korygować otwarte pozycje i właściwie reagować na zmieniające się warunki rynkowe

Edukacja i doskonalenie umiejętności – ciągłe kształcenie i doskonalenie umiejętności jest jednym ze sposobów na kontrolę ryzyka. Rynek i warunki rynkowe cały czas się zmieniają, a nasze strategie inwestycyjne, analizy rynku i zarządzanie ryzykiem muszą rozwijać się wraz z nimi. Im lepiej zaadoptujemy się do ciągłych zmian, tym lepiej będziemy sobie radzić.

Aby dodatkowo zmniejszyć ryzyko podczas inwestowania, sprawdź najczęściej popełniane błędy traderów i jak ich unikać.

Źródło: tradays.com, kalendarz ekonomiczny

Jak stać się skutecznym inwestorem na rynku Forex?

Głównym błędem, a może wręcz grzechem głównym jest brak cierpliwości. Przede wszystkim należy unikać oczekiwania szybkich zysków i skupić się na długoterminowych wynikach. Forex to maraton, a nie sprint.

Sformułowanie „długoterminowe wyniki” nie oznacza w tym przypadku lat, ale długofalową pracę na realizację celu pod tytułem “Ja, Inwestor”. Jak długo to będzie trwało, zależy od ciebie i twojej determinacji, konsekwencji oraz zdolnościami panowania nad emocjami.

Jeśli chcesz stać się skutecznym inwestorem, budującym konsekwentnie swój kapitał, poruszającym się swobodnie po rynkach kapitałowych musisz mieć przede wszystkim plan na siebie. 

Dobrze przygotowany plan rozwoju osobistego musi odbywać się na trzech płaszczyznach:

 • wiedza, ciągła edukacja
 • psychika, przygotowanie mentalne
 • doświadczenie, umiejętności

Realizując taki plan krok po kroku, przychodzimy na coraz wyższy poziom. Z biegiem czasu nasze transakcje będą coraz lepiej przemyślane i coraz bardziej powtarzalne. Coraz rzadziej będziesz doświadczać uczucia chaosu, a myśl o natychmiastowym odrabianiu strat wywoła co najwyżej delikatny uśmiech.  

Nie licz jednak na to, że odhaczysz kilka punktów z listy, zrobisz kurs, lub zdasz jakiś egzamin i już – jesteś już inwestorem i pieniądze zaczną płynąć szerokim strumieniem. To niestety tak nie działa, a miarą naszego sukcesu na polu inwestycji zawsze będzie kilka naszych ostatnich transakcji, lub wynik ostatniego miesiąca i stan konta inwestycyjnego.

Pamiętaj, że inwestowanie na rynku Forex wymaga cierpliwości, dyscypliny, ciągłego doskonalenia i odpowiedniego zarządzania ryzykiem. Błędy są naturalną częścią procesu inwestycyjnego, trzeba się na nich uczyć i nie da się ich zupełnie wyeliminować. 

To się nie zmieni prawdopodobnie nigdy. To, co może się zmienić to twoje doświadczenie, umiejętności, twój dystans do każdej nowej sytuacji rynkowej i oby, z czasem pojawi się coraz silniejsza, umiejętność wyciągania korzyści z prawie każdej nadarzającej się szansy.

Jeśli dopiero zaczynasz inwestować na rynku Forex, to zrób najpierw plan na siebie. Zaczynaj na rynku powoli. Najpierw rachunek demo, a potem od najmniejszych możliwych pozycji i to niezbyt często zacznij inwestować w realu. Rozwijaj swoją wiedzę i doświadczenie, stopniowo nabierając pewności siebie

Nie myśl o zysku, nie myśl o zarabianiu, myśl o pojedynczej decyzji inwestycyjnej i o jej sensie.

Jeśli nie masz wystarczająco dużo czasu, by zająć się swoją edukacją i samodzielnie otwierać pozycje na rynku, to możesz pójść inną drogą. Można skorzystać z tradingu automatycznego, algorytmicznego, albo kopiować transakcje innych traderów korzystając z licznych nurtów społecznościowych. 

Jednak na końcu to zawsze ty podejmujesz ostateczną decyzję, a inwestując swoje pieniądze, trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie o skutek inwestycji, czy było warto i jak ocenić osiągnięte rezultaty. Jeśli nie masz wiedzy na ten temat ani doświadczenia to trudno to będzie jednoznacznie ocenić

Nawet jeśli przez jakiś czas wyniki takich transakcji będą cię satysfakcjonowały, to musisz mieć z tyłu głowy, że każda seria może się kiedyś skończyć, każdy algorytm ma swoje lepsze i gorsze momenty, a może nawet określoną przydatność do użycia, bo działa w określonych warunkach rynkowych, a te mogą się bardzo szybko zmienić.

Możliwości jak widać, jest wiele. Mimo wszystko trwały sukces na polu inwestycji zawsze zaczyna się od inwestycji w siebie i swój rozwój.

Chcesz wiedzieć, co jeszcze będzie ci potrzebne, by zacząć inwestować? Sprawdź, Jakich narzędzi potrzebujesz, żeby zacząć trading Forex?

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.