Waluty i pary walutowe

Rynek Forex (ang. Foreign Exchange Market) jest globalnym rynkiem, na którym odbywa się wymiana walutowa. Jest to największy i najbardziej płynny rynek na świecie, czynny przez pięć dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

Rynek ten umożliwia inwestorom czy instytucjom kupno i sprzedaż różnych walut. Robią to w bardzo różnych celach, począwszy od sfinalizowania transakcji handlowych, poprzez transakcje instytucji finansowych i rządowych, a na zarabianiu na różnicach kursowych kończąc.

Rynek Walutowy

Rynek Walutowy (Forex) to rynek OTC (ang. Over-The-Counter), czyli nieregulowany rynek pozagiełdowy, na którym transakcje są zawierane bezpośrednio pomiędzy uczestnikami rynku. Transakcji dokonuje się za pomocą instrumentów takich jak np.:

 • Swap FX
 • Swap walutowy
 • Spot
 • Forward
 • Opcje
 • Inne produkty

Dane dotyczące rynku walutowego na rok 2022 (oficjalne dane są raportowane co trzy lata):

 • Obroty na rynkach walutowych OTC osiągnęły w kwietniu 2022 r. poziom 7,5 biliona dolarów dziennie (7 500 000 000 000 USD!), co oznacza wzrost o 14% z 6,6 biliona dolarów trzy lata wcześniej.
 • Obroty swapami FX stanowiły 51% światowych obrotów, transakcji Spot wyniósł 28%, a kontraktów Outright Forward był na poziomie 15%.
 • Dolar amerykański stanowił jedną stronę w 88% wszystkich transakcji. Udział euro spadł nieznacznie do 31% (z 32% w 2019 r.), natomiast udział jena japońskiego i funta szterlinga pozostał na niezmienionym poziomie odpowiednio 17% i 13%. Udział renminbi wzrósł do 7%, co czyni go piątą najczęściej wymienianą walutą w 2022 r. (w porównaniu z ósmym miejscem w 2019 r. z udziałem 4%).
 • Obrót w punktach sprzedaży w pięciu jurysdykcjach – Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Specjalnym Regionie Administracyjnego Hongkongu, Singapurze i Japonii – stanowił 78% całego obrotu walutowego. Aktywność handlowa w Stanach Zjednoczonych i Singapurze wzrosła bardziej niż średnia światowa.

Główne waluty świata

Państwa na świecie posługują się emitowanymi przez siebie walutami jako obiegowymi środkami płatniczymi. Zgodnie z informacjami zawartymi powyżej walutą, która jest najczęściej handlowaną na świecie jest dolar amerykański USD. Na drugim miejscu jest europejskie euro (EUR), a na trzecim japoński jen (JPY).

Na rynku Forex waluty są przedstawiane w parach, co  pozwala ustalić stosunek wartości obu walut względem siebie. Ten stosunek nazywamy kursem wymiany albo ceną pary walutowej. To proste zestawienie dwóch walut bardzo dużo mówi o sile poszczególnych gospodarek. 

Pary walutowe składają się z dwóch walut:

 • waluty bazowej – to ta pierwsza w parze
 • waluty kwotowanej – to ta druga w parze

Cena pary walutowej (kurs wymiany tej pary) określa, ile jednostek waluty kwotowanej trzeba zapłacić, aby kupić jedną jednostkę waluty bazowej. 

Patrząc z punktu widzenia inwestora, to właśnie w walucie kwotowanej wyrażony jest kurs waluty bazowej, a co za tym idzie również zyski bądź straty na tej parze. Zatem:

 • Jeżeli inwestujesz w EUR/USD to twoje zyski lub straty liczone są  w USD
 • Jeżeli handlujesz USD/JPY to twoje zyski lub straty są liczone w jenach japońskich

Podział par walutowych: Majors, Minors i Egzotyczne

Pary walutowe na rynku Forex dzielimy na trzy główne kategorie: 

Każda z tych kategorii ma swoje charakterystyczne cechy, a podział nie jest przypadkowy i ma znaczenie dla Traderów. 

Krótkie wyjaśnienie tych trzech rodzajów par walutowych:

Majors, czyli Główne pary walutowe:

Pary walutowe Majors to najważniejsze i najbardziej płynne pary na rynku Forex. Obejmują one istotne z punktu widzenia globalnego gospodarki i ich waluty. Do niedawna było to pięć głównych walut;

 1. Dolar amerykański (USD)
 2. Europejskie euro (EUR)
 3. Jen japoński (JPY)
 4. Funt brytyjski (GBP)
 5. Frank szwajcarski (CHF)

Od pewnego czasu dołączono do nich tzw. waluty surowcowe, czyli waluty krajów, których eksport w dużej mierze bazuje na surowcach i towarach. Mówimy tutaj o walutach:

 1. Dolar kanadyjski (CAD)
 2. Dolar australijski (AUD)
 3. Dolar nowozelandzki (NZD)

Właśnie te waluty zestawione w pary są najaktywniej handlowane każdego dnia i stanowią największą część całkowitego wolumenu obrotu na rynku Forex

Z tego powodu są bardzo wnikliwie obserwowane przez inwestorów, analityków i Traderów, tym bardziej że zmiany w kursach tych par mogą odzwierciedlać ogólną kondycję światowej gospodarki

Nie ma wśród nich chińskiej waluty, której wycena nie jest rynkowa.

Pary Majors:

Główne pary walutowe często wykazują mniejszą zmienność cenową niż pary Minors i Egzotyczne. Główne pary walutowe wykazują za to największą płynność.

Minors (Cross), czyli Krzyżowe pary walutowe:

Pary walutowe Minors (popularnie zwane krosami) to wszystkie połączenia walut Głównych, które nie zawierają dolara amerykańskiego jako jednej z walut w parze. Zatem są to pary, w których jedna z głównych walut światowych jest sparowana z inną główną walutą, na przykład: 

 • EUR/GBP – euro do funta brytyjskiego
 • AUD/JPY – dolar australijski do jena japońskiego
 • GBP/NZD – funt brytyjski do dolara nowozelandzkiego

Minorsy są nazywane parami krzyżowymi, ponieważ kursy wymiany tych walut są wynikiem krzyżowej relacji notowań jednej i drugiej w stosunku do dolara amerykańskiego.

Pary Minors są średnio mniej płynne niż Majors, ale mimo to bardzo aktywne na rynku Forex. Zmiany w kursach tych par mogą być wynikiem czynników specyficznych dla regionów, do których te waluty się odnoszą.

Dla wielu Traderów pary Minors stanowią atrakcyjną alternatywę, ponieważ znacznie rozszerzają możliwość wyszukania różnorodnych okazji inwestycyjnych.

Pary walutowe Egzotyczne:

Pary walutowe Egzotyczne to te, które zawierają jedną z głównych walut światowych i jedną mniej popularną lub rzadziej używaną walutę. 

Przykłady to:

 • USD/TRY – dolar amerykański do liry tureckiej
 • EUR/TRY – euro dl liry tureckiej

także:

 • USD/PLN – dolar amerykański do polskiej złotówki
 • EUR/PLN – euro do polskiej złotówki
 • CHF/PLN – frank szwajcarski do polskiej złotówki

Pary Egzotyczne charakteryzują się dużo niższą płynnością i często dużo większą zmiennością cenową w porównaniu do Majors i Minors. To oznacza, że ​​mogą być bardziej ryzykowne i bardziej wymagające dla Traderów.

Jednak dla niektórych Traderów rynek Egzotyczny może stanowić obszar, w którym można znaleźć unikalne okazje inwestycyjne, szczególnie jeśli mają oni wiedzę na temat konkretnej waluty egzotycznej i jej otoczenia gospodarczego.

Warto zauważyć, że jeśli myślisz o inwestycjach w Forex, to wybór rodzaju par walutowych do handlu zależy od strategii inwestycyjnej, poziomu doświadczenia i akceptowanego poziomu ryzyka.

Jednak na początek zazwyczaj poleca się wybranie jednej lub dwóch par głównych i praktykę na tych parach, aż do opanowania ich do poziomu eksperckiego.

Charakterystyka Głównych par walutowych na rynku Forex

Zrozumienie jak działają pary walutowe, jest kluczowe dla Tradera. Spekulując na zmiany cen, czyli przewidując czy wartość jednej waluty względem drugiej wzrośnie, czy spadnie, trzeba opierać się na konkretnej wiedzy

Wartość tych par ma ogromne znaczenie dla globalnej gospodarki, handlu międzynarodowego i stabilności finansowej. 

Główne pary walutowe mają dużą płynność i często wykazują istotne zmiany cen, co przyciąga zarówno doświadczonych, jak i początkujących Traderów.

EUR/USD (euro/dolar amerykański)

Krótka historia i znaczenie pary EUR/USD: jest jedną z najważniejszych. Jest też najbardziej aktywnie handlowaną parą na rynku Forex. Obejmuje ona euro, oficjalną walutę strefy euro, oraz dolara amerykańskiego, główną walutę świata.

Historia pary europejsko amerykańskiej zaczęła się w latach 70 zeszłego wieku, kiedy to wprowadzono w 1979 ECU, czyli walutę Europejskiego Systemu Walutowego. Historia konkretnie pary EUR/USD zaczęła się po wprowadzeniu w 1999 roku euro, jako waluty rozliczeniowej w wielu krajach europejskich. Para ta w miarę upływu czasu stała się kluczowym instrumentem na rynku Forex. Na wykresach Brokerów Forex dane cenowe EUR/USD znajdziemy od 1980 roku, czyli mamy połączoną historię ECU i EUR względem USD.

Źródło: platforma MT5, para walutowa EURUSD, Monthly.  Wykres historii cenowej pary od 1980 r. z ujęciem notowań ECU względem USD.

Cechy charakterystyczne pary EUR/USD:

 • Wysoka płynność EUR/USD jest niezwykle płynną parą walutową, co oznacza, że ​każdego dnia dokonywanych jest bardzo dużo transakcji o ogromnym łącznym wolumenie. Ta płynność, która szalenia utrudnia możliwość manipulowania kursem, przyciąga inwestorów i traderów z całego świata
 • Niski spread ze względu na swoją popularność, spread (różnica między ceną bid a ceną ask) w przypadku pary EUR/USD jest zazwyczaj stosunkowo niski, co jest korzystne dla traderów
 • Duża zmienność ceny – praktycznie codziennie pojawiają się wiadomości i dane gospodarcze dotyczące albo strefy euro, albo Stanów Zjednoczonych. Te dane powodują, że cena pary ulega ciągłym wahaniom, a zakres zmiany ceny jest imponujący. To czyni EURUSD bardzo atrakcyjnym miejscem dla traderów dążących do znalezienia okazji inwestycyjnych

Czynniki wpływające na kurs EUR/USD:

 • Polityka monetarna – decyzje Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych (Fed) w zakresie stóp procentowych i realizowanych przez te instytucje programów mają ogromny wpływ na kurs EUR/USD. Zmiany stóp procentowych mogą przyciągać inwestorów, ponieważ powodują znaczące wahania ceny i zmiany trendu
 • Dzienne wydarzenia gospodarcze – publikacje danych makroekonomicznych, takie jak wskaźniki inflacji, PMI, PKB i zatrudnienia w strefie euro i USA, mogą wywoływać wahania kursu EUR/USD. Pozytywne dane gospodarcze zazwyczaj wspierają walutę danego regionu
 • Nastroje na rynkach finansowych – sentyment inwestorów i globalne ryzyko mogą wpływać na kurs EUR/USD. W czasach niepewności inwestorzy często szukają bezpiecznych przystani, co może podnosić wartość dolara amerykańskiego
 • Wydarzenia geopolityczne – konflikty międzynarodowe, wojny handlowe i napięcia geopolityczne mogą wpływać na kurs EUR/USD, zwłaszcza jeśli te wydarzenia wpływają na stabilność gospodarczą i polityczną regionu

Para walutowa EUR/USD jest kluczowym instrumentem z punktu widzenia globalnego. Ponadto odzwierciedla stosunki między dwoma potężnymi regionami gospodarczymi. Zrozumienie czynników wpływających na kurs jest niezbędne dla traderów i inwestorów, którzy chcą skutecznie handlować tą parą.

USD/JPY (dolar amerykański/jen japoński)

Krótka historia i znaczenie pary USD/JPY: to jedna z najważniejszych par na rynku Forex i jednocześnie jedna z najbardziej znaczących par walutowych na świecie. Obejmuje ona dolara amerykańskiego (USD) i jen japoński (JPY).

Historia pary USD/JPY jest mocno związana z wydarzeniami związanymi z drugą wojną światową i okresem odbudowy Japonii po wojnie. Po okresie dewaluacji jena w latach 40 i 50 ubiegłego wieku, para powoli, wraz ze wzrostem potęgi gospodarczej Japonii, stawała się kluczowym instrumentem handlowym na świecie.

Źródło: platforma MT5, para walutowa USDJPY, Monthly.  Wykres historii cenowej pary od 1980 roku.

Cechy charakterystyczne pary USD/JPY:

 • Stosunkowo niska zmienność – para USD/JPY często wykazuje stosunkowo niską zmienność cenową w porównaniu do innych par walutowych. To sprawia, że jest atrakcyjna dla tych traderów, którzy preferują mniej ryzykowne rynki
 • Związek z globalnymi wydarzeniami – kurs USD/JPY jest często ściśle powiązany z globalnymi wydarzeniami ekonomicznymi i politycznymi. Japoński jen jest uznawany za bezpieczną przystań w trudnych czasach

Czynniki wpływające na kurs USD/JPY:

 • Polityka monetarna – decyzje Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych (Fed) i Banku Japonii (BOJ) w zakresie stóp procentowych i innych realizowanych programów są kluczowe dla kursu USD/JPY. Wyższe stopy procentowe w USA mogą zwiększać popyt na dolara i podnosić wartość USD/JPY
 • Zmienność na rynkach finansowych – sentyment inwestorów i globalna zmienność na rynkach finansowych mogą wpływać na kurs USD/JPY. W okresach niepewności zazwyczaj notujemy odpływ kapitału do bezpiecznych przystani, co może podnosić wartość jena jako waluty uważanej za bezpieczną
 • Bilans handlowy – pośród wielu istotnych danych gospodarczych to bilans handlowy Japonii z USA i innymi krajami ma chyba najistotniejszy wpływ na kurs USD/JPY. Wysoki bądź rosnący eksport do USA może prowadzić do presji na umocnienie jena
 • Wydarzenia geopolityczne – napięcia geopolityczne w regionie Azji Pacyficznej i relacje handlowe między USA a Japonią mogą wpływać na kurs USD/JPY

Para walutowa USD/JPY jest istotnym instrumentem na rynku Forex i jest monitorowana przez traderów i inwestorów na całym świecie ze względu na swoje znaczenie gospodarcze i polityczne. 

Jeśli chcemy skutecznie handlować tą parą, musimy dążyć do zrozumienia wszystkich istotnych czynników wpływających na jej kurs.

GBP/USD (funt brytyjski/dolar amerykański)

Krótka historia i znaczenie pary GBP/USD: to jedna z najważniejszych i najbardziej aktywnych par na rynku Forex. Pod względem płynności zajmuje trzecie miejsce. Obejmuje ona funt brytyjski (GBP) i dolara amerykańskiego (USD).

Historia pary GBP/USD sięga wieków i jest związana z brytyjską kolonizacją i wpływem brytyjskiego imperium na światową gospodarkę. Obecnie cały czas jest to bardzo ważna para walutowa. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone to dwie z największych gospodarek na świecie.

Źródło: platforma MT5, para walutowa GBPUSD, Monthly.  Wykres historii cenowej pary od 2002 roku.

Cechy charakterystyczne pary GBP/USD:

 • Zmienność cenowa – para GBP/USD często wykazuje stosunkowo wysoką zmienność cenową, co oznacza, że kurs tej pary może często zmieniać się bardzo istotnie w krótkim czasie. Ta cecha przyciąga traderów, którzy poszukują dynamicznych okazji inwestycyjnych
 • Sentyment rynkowy – kurs GBP/USD jest również ściśle związany z nastrojami na rynkach finansowych i informacjami dotyczącymi globalnych wydarzeń. Zmiany w sentymencie inwestorów mogą wpływać na tę parę walutową

Czynniki wpływające na kurs GBP/USD:

 • Polityka monetarna – decyzje Banku Anglii (BoE) i Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych (Fed) w zakresie stóp procentowych mają znaczący wpływ na kurs GBP/USD. Wyższe stopy procentowe w Wielkiej Brytanii mogą przyciągać inwestorów i podnosić wartość funta
 • Dane ekonomiczne – publikacje danych makroekonomicznych z obu gospodarek, takie jak PKB, wskaźniki inflacji i zatrudnienia etc., mają wpływ na kurs GBP/USD. Pozytywne dane gospodarcze zazwyczaj wspierają daną walutę
 • Czynniki geopolityczne – oba kraje są mocarstwami i są zaangażowane politycznie i gospodarczo na całym świecie. Wydarzenia geopolityczne, takie jak napięcia międzynarodowe i umowy handlowe, mogą wpływać na kurs GBP/USD, zwłaszcza jeśli mają potencjał wpłynięcia na gospodarkę obu krajów
 • Brexit – wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, miało ogromny wpływ na kurs GBP/USD. Negocjacje, wyniki głosowań i inne związane z tym wydarzenia wpływały na wartość funta brytyjskiego. Cały czas ma to wpływ na gospodarkę i nadal ma to znaczący wpływ na tę parę

Para walutowa GBP/USD jest ważnym instrumentem dla sporej części świata i odzwierciedla stosunki między dwoma dużymi gospodarkami. Jak każda para ma zestaw swoich kluczowych czynników wpływających na kurs. Ich znajomość jest niezbędna dla traderów i inwestorów, którzy chcą skutecznie handlować tą parą.

USD/CHF (dolar amerykański/frank szwajcarski)

Krótka historia i znaczenie pary USD/CHF: to para, która obejmuje dolara amerykańskiego (USD) i franka szwajcarskiego (CHF). Chociaż Szwajcaria jest małym krajem, to zarówno siła jej gospodarki, jak i uwarunkowania historyczne powodują, że jest to jedna z ważniejszych par walutowych na rynku Forex.

Historia pary USD/CHF jest związana z długą tradycją bankowości i finansów w Szwajcarii. Jest to kraj powszechnie znany z polityki finansowej skoncentrowanej na stabilności, co wpływa na znaczenie waluty i tej pary walutowej.

Źródło: platforma MT5, para walutowa USDCHF, Monthly.  Wykres historii cenowej pary od 2002 roku.

Cechy charakterystyczne pary USD/CHF:

 • Stabilność franka szwajcarskiego – frank szwajcarski jest często uważany za jedną z najstabilniejszych walut na świecie. Dlatego też frank jest często traktowany, podobnie jak jen japoński i dolar amerykański,  jako bezpieczna przystań (schronienie przed ryzykiem) w okresach niepewności na rynkach finansowych
 • Niska zmienność cenowa – w porównaniu do innych par walutowych, USD/CHF często wykazuje stosunkowo niską zmienność cenową, a czasem pewne opóźnienie w reakcjach na zmiany rynkowe. Jest to spowodowane m.in. silnymi fundamentami szwajcarskiej gospodarki i postrzeganiem franka jako stabilnej waluty

Czynniki wpływające na kurs USD/CHF:

 • Polityka pieniężna Szwajcarii – decyzje Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB) w zakresie stóp procentowych i interwencji walutowych mają znaczący wpływ na kurs USD/CHF. SNB często angażuje się w interwencje, aby kontrolować siłę franka szwajcarskiego i wspierać konkurencyjność eksportu
 • Polityka monetarna USA – decyzje Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych (Fed) w zakresie stóp procentowych wpływają na kurs USD/CHF. Wyższe stopy procentowe w USA mogą przyciągać inwestorów i podnosić wartość dolara
 • Sentyment rynkowy – sentyment inwestorów i zmienność na rynkach finansowych mogą wpływać na kurs USD/CHF. W okresach kryzysów i niepewności inwestorzy często szukają bezpiecznych aktywów, co może podnosić wartość franka szwajcarskiego
 • Dane ekonomiczne – publikacje danych makroekonomicznych z USA i Szwajcarii, takie jak PKB, PMI, wskaźniki inflacji i bilans handlowy, wpływają na kurs USD/CHF. Pozytywne dane gospodarcze zazwyczaj wspierają daną walutę

Tak jak Szwajcaria jako piękny kraj, tak i para walutowa USD/CHF cieszy się popularnością wśród traderów. Każda para walutowa ma swoje wrażliwe sfery, które mogą wywoływać zmiany w relacji obu walut. Warto znać czynniki wpływające na zmiany kursu tej pary.

USD/CAD (dolar amerykański/dolar kanadyjski)

Krótka historia i znaczenie pary USD/CAD: to para, która obejmuje dolara amerykańskiego (USD) i dolara kanadyjskiego (CAD), jest jedną z par surowcowych na rynku Forex. Jest piątą co do wielkości płynności parą na rynku.

Dolar kanadyjski został wprowadzony w do obiegu w 1817 roku, a oficjalną walutą Kanady stał się w 1858 roku, zastępując kilka różnych walut funkcjonujących na rynku. Para USD/CAD stała się bardzo ważnym instrumentem handlowym ze względu na to, że Kanada jest jednym z głównych światowych eksporterów surowców naturalnych, w tym ropy naftowej i drewna.

Źródło: platforma MT5, para walutowa USDCAD, Monthly.  Wykres historii cenowej pary od 2002 roku.

Cechy charakterystyczne pary USD/CAD:

 • Związek z cenami surowców – Kanada jest jednym z największych producentów ropy naftowej na świecie. Dlatego też kurs USD/CAD jest często ściśle związany z cenami ropy naftowej na światowych rynkach. Spadające ceny ropy mogą osłabić dolara kanadyjskiego, podczas gdy wzrost cen może go wzmocnić
 • Wysoka płynność – para USD/CAD jest znana z wysokiej płynności, a to pociąga za sobą znaczącą zmienność ceny i niski spread pary. To przyciąga traderów i zwiększa zainteresowanie inwestycjami w tę parę

Czynniki wpływające na kurs USD/CAD:

 • Cena ropy naftowej – ceny ropy naftowej mają kluczowy wpływ na kurs USD/CAD. Zarówno Kanada jak i USA są jednymi z głównych producentów ropy naftowej, jednak ropa ma zupełnie inny wpływ na każdą z tych dwóch gospodarek. Zmiany w cenach ropy wpływają na kanadyjską gospodarkę i wartość dolara kanadyjskiego
 • Polityka monetarna – decyzje Banku Kanady (BoC) i Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych (Fed) dotyczące stóp procentowych i pozostałych programów monetarnych wpływają na kurs USD/CAD. Wyższe stopy procentowe w Kanadzie mogą przyciągać inwestorów i podnosić wartość dolara kanadyjskiego
 • Dzienne wydarzenia gospodarcze – publikacje danych makroekonomicznych, takie jak wskaźniki inflacji, PMI, PKB i zatrudnienia, mają wpływ na kurs USD/CAD. Pozytywne dane gospodarcze zazwyczaj wspierają daną walutę
 • Sentyment rynkowy – sentyment inwestorów i zmienność na rynkach finansowych mogą wpływać na kurs USD/CAD. W okresach kryzysów i niepewności inwestorzy często szukają bezpiecznych aktywów, co może wpływać na wartość dolara amerykańskiego

Para walutowa USD/CAD jest istotna nie tylko dlatego, że jest bardzo płynną parą główną na Forex, ale także jako silna para surowcowa. Para jest atrakcyjna zwłaszcza dla traderów zainteresowanych rynkiem surowców. Połączenie i zrozumienie wszystkich czynników wpływających na kurs tej pary jest bardzo istotne dla skutecznego handlu.

AUD/USD (dolar australijski/dolar amerykański)

Krótka historia i znaczenie pary AUD/USD: to jedna z par surowcowych i jest obecnie zaliczana do par majors. Obejmuje ona dolara australijskiego (AUD) i dolara amerykańskiego (USD).

Dolar australijski został wprowadzony w 1966 roku, zastępując funta australijskiego. Para AUD/USD stała się znaczącym instrumentem handlowym, ponieważ Australia jest bardzo ważnym eksporterem surowców naturalnych, takich jak ruda żelaza, węgiel, złoto i inne.

Źródło: platforma MT5, para walutowa AUDUSD, Monthly. Wykres historii cenowej pary od 2002 roku.

Cechy charakterystyczne pary AUD/USD:

 • Związek z surowcami – australijska gospodarka jest ściśle związana z wydobyciem i eksportem surowców naturalnych. Dlatego też kurs AUD/USD często reaguje na zmiany cen surowców charakterystycznych dla gospodarki Australii na światowych rynkach
 • Wysoka zmienność cenowa – para AUD/USD często wykazuje stosunkowo wysoką zmienność cenową, co przy sporej płynności i niskim spreadzie, który utrzymuje się przez prawie 24h na dobę, może tworzyć ciekawe okazje inwestycyjne dla Traderów

Czynniki wpływające na kurs AUD/USD:

 • Cena surowców – zmiany cen surowców, takich jak cena ropy naftowej, złota i metali, wpływają na kurs AUD/USD. Australia jest jednym z głównych światowych “producentów” i eksporterów surowców, dlatego zmiany w ich cenach mogą wpływać na wartość dolara australijskiego
 • Polityka monetarna – decyzje Banku Rezerwy Australii (RBA) i Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych (Fed) w zakresie stóp procentowych mają wpływ na kurs AUD/USD. Wyższe stopy procentowe w Australii mogą przyciągać inwestorów i podnosić wartość dolara australijskiego
 • Dzienne wydarzenia gospodarcze – publikacje danych makroekonomicznych, takie jak wskaźniki inflacji, PMI, PKB i zatrudnienia, wpływają na kurs AUD/USD. Pozytywne dane gospodarcze zazwyczaj wspierają walutę danego regionu
 • Sentyment rynkowy – sentyment inwestorów i zmienność na rynkach finansowych mogą wpływać na kurs AUD/USD. W okresach kryzysów i niepewności inwestorzy często szukają bezpiecznych przystani, co może wpływać na wartość dolara amerykańskiego

Para walutowa AUD/USD jest kluczowym instrumentem na rynku Forex, zwłaszcza dla traderów zainteresowanych również rynkiem surowców. Połączenie i zrozumienie wszystkich czynników wpływających na kurs jest istotne dla skutecznego handlu tą parą i może stwarzać unikalne okazje handlowe.

NZD/USD (dolar nowozelandzki/dolar amerykański)

Krótka historia i znaczenie pary NZD/USD: to para, która obejmuje dolara nowozelandzkiego (NZD) i dolara amerykańskiego (USD). Jest to trzecia z par surowcowych zaliczanych do par majors i jednocześnie najmniej płynna z nich wszystkich.

Dolar nowozelandzki został wprowadzony jako waluta w 1967 roku, zastępując funta nowozelandzkiego. Para NZD/USD jest trzynastą pod względem płynności parą walutową na świecie, a jej popularność na świecie ma związek z dużym znaczeniem Nowej Zelandii jako producenta i eksportera surowców oraz żywności.

Źródło: platforma MT5, para walutowa NZDUSD, Monthly. Wykres historii cenowej pary od 2002 roku.

Cechy charakterystyczne pary NZD/USD:

 • Związek z surowcami i towarami – Nowa Zelandia jest jednym z głównych producentów mleka, mięsa, drewna i innych surowców. W związku z tym para NZD/USD jest silnie związana z cenami surowców na rynkach światowych
 • Wysoka zmienność – para NZD/USD jest znana z wysokiej zmienności cenowej, co przyciąga inwestorów poszukujących okazji do handlu na krótko- i długoterminowych interwałach czasowych

Czynniki wpływające na kurs NZD/USD:

 • Ceny surowców – zmiany cen surowców, takich jak mleko, mięso, a także cena ropy naftowej, wpływają na wartość dolara nowozelandzkiego. Pozytywne zmiany cen surowców mogą wzmacniać NZD
 • Polityka monetarna – decyzje Banku Rezerwy Nowej Zelandii (RBNZ) i Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych (Fed) dotyczące stóp procentowych mają wpływ na kurs NZD/USD. Wzrost stóp procentowych w Nowej Zelandii może przyciągać inwestorów, podnosząc wartość NZD
 • Sentyment rynkowy – sentyment inwestorów i zmienność na rynkach finansowych mogą wpływać na kurs NZD/USD. W okresach niepewności inwestorzy mogą szukać bezpiecznych aktywów, co może wpłynąć na wartość dolara amerykańskiego
 • Dane ekonomiczne – publikacje danych makroekonomicznych, takie jak wskaźniki inflacji, PKB, PMI i bilans handlowy Nowej Zelandii i USA, wpływają na kurs NZD/USD. Pozytywne dane gospodarcze zazwyczaj wspierają daną walutę

Para NZD/USD jest ważną, płynną i zmienną cenowo parą walutową. Jej powiązanie z surowcami i względna stabilność sprawia, że para jest ciekawa również dla traderów zainteresowanych sektorem rolniczym i surowcami.

Para NZD/USD oferuje zazwyczaj stosunkowo niski spread, co również jest argumentem przemawiającym za rozważeniem tej pary w swoim portfelu inwestycyjnym.

Wpływ czynników globalnych na kursy walutowe

Kursy walutowe na rynku Forex są wynikiem wzajemnych oddziaływań skomplikowanego zestawu czynników, z których wiele ma charakter globalny. Wpływ tych czynników jest kluczowy dla Traderów inwestujących na Forex, ponieważ może znacząco wpływać na zmienność cen i tworzenie się trendów na rynku. 

Jeśli mielibyśmy się zastanowić, jakie to z grubsza czynniki globalne wpływają na kursy walutowe, to wśród nich wymienilibyśmy, takie jak:

1. Polityka Gospodarcza i Stopy Procentowe

 • Decyzje podejmowane przez banki centralne danego kraju, takie jak zmiany stóp procentowych i różnego rodzaju programy monetarne, mają znaczący wpływ na kursy walutowe i formujące się trendy. Wyższe stopy procentowe mogą przyciągać inwestorów szukających wyższego zwrotu z inwestycji, co zwiększa popyt na daną walutę i podnosi jej wartość
 • Stosowanie tzw. luzowania ilościowego (np. skupowanie aktywów) przez bank centralny może zwiększać ilość dostępnej waluty i obniżać jej wartość

2. Dane Gospodarcze i Wydarzenia Polityczne

 • Dane makroekonomiczne, takie jak PKB, stopa bezrobocia, inflacja, bilans handlowy, PMI, PPI etc. mają wpływ na postrzeganie gospodarki danego kraju i mogą wpływać na kursy walutowe, a także na perspektywy formujących się trendów
 • Wydarzenia polityczne, takie jak wybory, referenda czy zmiany w strukturach politycznych rządów, mogą wprowadzać niepewność na rynku i wpływać na kursy walut, zwłaszcza jeśli te wydarzenia mają potencjał wpłynięcia na stabilność polityczną i gospodarczą danego kraju

3. Czynniki Geopolityczne

Konflikty międzynarodowe, wojny handlowe i różne napięcia geopolityczne wpływają na kursy walut. Np. wprowadzenie sankcji gospodarczych przeciwko danemu krajowi może obniżać wartość jego waluty, a decyzje kartelu OPEC odnośnie do wielkości wydobycia ropy naftowej ma wpływ na cenę ropy na świecie

4. Sentyment Rynkowy

Sentyment inwestorów ma ogromny wpływ na krótkoterminowe ruchy cen na rynku Forex, podobnie jak na innych rynkach finansowych. Czynniki psychologiczne, takie jak oczekiwania i emocje, mogą powodować nagłe zmiany cen

Wpływ czynników globalnych na kursy walutowe jest złożony i wieloaspektowy. Inwestorzy na rynku Forex muszą śledzić wiele informacji i je analizować stosując dostępne metody, czy też korzystając z analiz rynkowych ekspertów.

Trudno nie zauważyć, że wyciągnięcie odpowiednich wniosków na czas i podjęcie na ich podstawie rozsądnych decyzji jest bardzo trudne.

Zrozumienie tych czynników i ich wpływu na poszczególne pary walutowe jest kluczowe dla sukcesu na rynku Forex.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.