Strategia tradingu i trading plan

Autor: Arkadiusz Krakowiak Arkadiusz Krakowiak 00:27, 08 cze 2024
Strategia tradingu i trading plan

Forex, czyli globalny rynek walutowy, jest jednym z najbardziej dynamicznych rynków na świecie. Nasz sukces na tym rynku zależy od wielu różnych czynników. 

Do katalogu tych najbardziej istotnych zaliczamy, posiadanie solidnej strategii tradingowej oraz szczegółowego trading planu

Ten artykuł pomoże Ci zrozumieć, czym są, czym się różnią i dlaczego są takie ważne.

Strategia Tradingowa

Definicja Strategii Tradingowej – zestaw zasad i metod, które stosujemy, podejmując decyzje dotyczące kupna i sprzedaży walut na rynku Forex. Celem naszej strategii jest maksymalizacja zysków przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka.

Strategię handlową opieramy na analizie technicznej, fundamentalnej lub na ich kombinacji, a jej zadaniem jest określenie konkretnych kryteriów dla momentów wejścia i wyjścia z transakcji oraz zasad zarządzania ryzykiem.

Kluczowe elementy strategii tradingowej

Każda strategia tradingowa powinna być dobrze przemyślana i precyzyjnie opisana. Musimy zdecydować, w jaki sposób zastosujemy takie kluczowe elementy, jak na przykład:

Analiza Techniczna

 • Analiza wykresu i analiza trendu – co sprawdzamy, jak i dlaczego?
 • Na jakich wskaźnikach technicznych bazujemy i jak mają być sparametryzowane?
 • Czy wykorzystujemy formacje świecowe i wzorce cenowe, a jeśli tak to jakie?
 • Na jakich interwałach czasowych robimy nasze analizy?

Analiza Fundamentalna

 • Analiza wzajemnych relacji pomiędzy gospodarkami i ich kluczowymi sektorami, co może wpływać bezpośrednio i pośrednio na siłę walut w różnych parach.
 • Ocena różnych czynników ekonomicznych, takich jak stopy procentowe, dane o zatrudnieniu, inflacja, PKB, które mogą wpływać na wartość walut.
 • Śledzenie wiadomości ekonomicznych i politycznych, które mogą wywołać zmiany kursów walutowych.

Zasady Wejścia i Wyjścia z Transakcji

 • Precyzyjne określenie momentów, w których chcemy otworzyć pozycję na podstawie sygnałów z analizy technicznej, fundamentalnej lub z obu.
 • Ustalanie realnych poziomów docelowych dla zysku (take-profit) oraz rozsądnych punktów, w których należy zamknąć pozycję w celu ograniczenia strat (stop-loss).

Zarządzanie Ryzykiem i Kapitałem

 • Ustalenie maksymalnego ryzyka na pojedynczą transakcję i zasad zarządzania kapitałem.
 • Określenie reguł dotyczących stosowania take-profit i stop-loss, oraz dopuszczalności, a jeśli tak to i zasad, zmiany ustawień tych zleceń.
 • Dywersyfikacja portfela. Ile instrumentów finansowych? Jakie? Jaka alokacja?

Trading Plan

Trading Plan to dużo szerszy i kompleksowy dokument, który opisuje wszystkie aspekty działalności tradingowej. Obejmuje zarówno strategię tradingową, jak i dodatkowe zasady, procedury, cele i środki regulujące cały proces tradingu.

Trading Plan ma na celu zapewnienie struktury, dyscypliny i możliwości nauki na własnych błędach, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu na rynku Forex.

Kluczowe elementy trading planu

Nasz plan handlowy jest jak biznesplan dla biznesmena. Musi być kompleksowy i aktualizowany. Chodzi nie tylko o zmienną sytuację rynkową, ale o całość. Absolutną całość.

Co powinien zawierać nasz Trading Plan?:

Cele Finansowe – krótko- i długoterminowe cele finansowe. Określamy konkretne cele, takie jak miesięczne zyski, roczne stopy zwrotu itp.

Wybór Rynku – ustalamy, na jakich instrumentach finansowych będziemy grali. Konkretnie.

Oczekiwania Dotyczące Wydajności – ustalamy realistyczne oczekiwania dotyczące liczby transakcji i procentu wygranych transakcji, jaki chcemy osiągnąć.

Ramy Czasowe i Styl Handlowy – preferowany horyzont czasowy i dostosowana do niego technika, czyli na przykład scalping, day trading, swing trading, position trading itp.

Harmonogram Działania – określamy precyzyjnie godziny naszego handlu oraz dni tygodnia, w które będziemy aktywni lub dni, w które nie będziemy grali (np. publikacja najistotniejszych danych ekonomicznych).

Strategia Tradingowa – zasady wejścia i wyjścia z transakcji. Konkretne techniki, sygnały i warunki, na podstawie których będziemy otwierali i zamykali pozycje.

Zarządzanie Ryzykiem i Kapitałem – ustalamy zasady zarządzania naszym kapitałem i ryzykiem. Zarówno dla portfela, jak i każdej pojedynczej transakcji. Alokację środków na różne aktywa, strategie itp.

Zasady Dotyczące Dźwigni Finansowej – określamy nasze podejście do dźwigni finansowej i jej maksymalny poziom.

Dziennik Handlowy – precyzyjnie rejestrujemy szczegóły transakcji, a w tym daty, godziny, ceny wejścia i wyjścia, wielkości pozycji, wynik, użyte wskaźniki czy techniki, sygnały, etc. Transakcje powinny być opisane dodatkowymi informacjami, które z naszego punktu widzenia są istotne.

Analiza Wyników – regularna analiza wyników w celu identyfikacji wzorców, błędów i możliwości poprawy.

Psychologia Tradingu – ustalamy techniki i zasady pomagające zachować dyscyplinę i kontrolę emocjonalną.

Edukacja i Rozwój – osobisty plan ciągłego rozwoju. Na przykład, regularne uczestnictwo w kursach, seminariach, czytanie książek i artykułów branżowych.

Monitorowanie Postępów – określamy nasze wskaźniki sukcesu i jak często będziemy je monitorować.

Strategia Tradingowa i Trading Plan – kluczowe różnice

Nasza strategia handlowa jest szczegółowym zestawem zasad dotyczących konkretnych działań handlowych, natomiast trading plan jest kompleksowym dokumentem, który obejmuje całość: strategię, cele, zarządzanie kapitałem i aspekty psychologiczne. 

Strategia koncentruje się na technicznych i fundamentalnych aspektach handlu, podczas gdy trading plan zapewnia szerokie ramy działania, które pomagają utrzymać dyscyplinę, zarządzać ryzykiem i dążyć do długoterminowego sukcesu.

Możemy sobie rozpisać kluczowe różnice między nimi i dzięki temu, lepiej to zrozumieć:

Zakres:

Strategia Tradingu

 • Skupia się na specyficznych metodach i technikach transakcji.
 • Określa konkretne kryteria wejścia i wyjścia z transakcji.
 • Koncentruje się głównie na analizie rynku i realizacji transakcji.

Trading Plan

 • Obejmuje strategię tradingową, ale jest znacznie szerszy.
 • Zawiera ogólne cele finansowe, zarządzanie kapitałem, harmonogram handlu, oraz aspekty psychologiczne.
 • Jest kompleksowym dokumentem, który obejmuje wszystkie aspekty działalności tradingowej.

Szczegółowość:

Strategia Tradingu

 • Zawiera bardzo szczegółowe zasady i kryteria techniczne dla otwierania i zamykania pozycji.
 • Może zawierać specyficzne wskaźniki, formacje świecowe, poziomy wsparcia i oporu.
 • Jest bardziej techniczna i skoncentrowana na konkretnych działaniach rynkowych.

Trading Plan

 • Jest jak zakres wszystkich obowiązków w pracy.
 • Zawiera zarówno szczegółowe zasady strategii, jak i ogólne zasady zarządzania całą naszą działalnością tradingową.
 • Obejmuje zarządzanie ryzykiem, alokację kapitału, harmonogram działań, dziennik handlowy, cele i oczekiwania.
 • Uwzględnia także aspekty psychologiczne, takie jak radzenie sobie ze stresem i emocjami.

Cel:

Strategia Tradingu

 • Celem jest maksymalizacja zysków poprzez efektywne wykorzystywanie sygnałów rynkowych i minimalizacja ryzyka.
 • Służy jako narzędzie do podejmowania codziennych decyzji handlowych.

Trading Plan

 • Celem jest zapewnienie struktury, dyscypliny i spójności w całej działalności tradingowej.
 • Służy nam jako kompleksowy przewodnik, pomagając w zarządzaniu wszystkimi aspektami tej pracy.

Dlaczego oba są ważne?

Dużo częściej jesteśmy skłonni zadać sobie trud, by przygotować strategię handlową, niż trading plan. Jednak to bez wątpienia błąd. 

Trudno sobie wyobrazić prowadzenie tradingu, bez wcześniejszego przygotowania skutecznych zasad wchodzenia w transakcję i wychodzenia z niej. Bez wypróbowania tego na koncie demo i rozwiania wątpliwości. Dlatego przygotowanie strategii na ogół nie budzi wątpliwości.

Z trading planem nie idzie już tak łatwo. Trudniej jest zrozumieć, dlaczego jest tak ważny. Można tu chyba użyć takiego porównania, że skoro idziemy na wojnę (z tradingiem i rynkiem trochę tak jest), to tak jak w wojsku, potrzebna jest dyscyplina i reguły postępowania. To nie ma znaczenia, że jesteśmy jednoosobową armią. 

Dopóki nie dzieje się zbyt dużo, dopóty nie ma problemu. Kiedy zaczyna się dziać, gotowe procedury i zasady postępowania są jak pancerz.

Trading plan, o ile go mamy i stosujemy, pomoże utrzymać dyscyplinę i kontrolę nad handlem, umożliwiając regularne monitorowanie postępów, analizę wyników i wprowadzanie niezbędnych korekt. To, jak bardzo jest ważny i pomocny, dostrzegamy na ogół dopiero w sytuacjach bardzo kryzysowych. Oczywiście, o ile go mamy.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.