Social Trading – czy to działa?

Autor: Arkadiusz Krakowiak Arkadiusz Krakowiak 00:20, 26 paź 2023
Social Trading – czy to działa?

Social Trading może być użytecznym narzędziem zarówno dla początkujących, którzy chcą się nauczyć inwestować, jak i dla doświadczonych traderów, którzy chcą rozszerzyć swoje możliwości inwestycyjne i zarabiać na prowadzeniu swojego portfela inwestycyjnego.

Oto kilka kluczowych zagadnień, które rozważymy w tym artykule:

 • Wybór lidera/liderów
 • Zarządzanie ryzykiem i kapitałem
 • Dywersyfikacja portfela: różni liderzy, różne aktywa
 • Samodzielna analiza
 • Systematyczna ewaluacja portfela i liderów

Social Trading – co to jest?

Social Trading to forma inwestycji, w której inwestorzy mogą śledzić, kopiować lub automatycznie replikować transakcje doświadczonych traderów. Ta możliwość jest dostępna tylko na niektórych platformach inwestycyjnych, ponieważ nie wszyscy brokerzy ją udostępniają.

Kopiowanie transakcji najczęściej jako zautomatyzowana strategia pozwala na uczestniczenie w inwestycjach na rynkach finansowych osobom o różnym poziomie doświadczenia. 

Można zatem powiedzieć, że jest to innowacyjny sposób pomnażania pieniędzy, poprzez korzystanie z wiedzy i umiejętności doświadczonych Traderów, których nazywamy Copy Traderami lub po prostu liderami.

Copy Trading pozwala inwestować bez poświęcania zbyt dużej ilości czasu na analizy, czy też zdobywanie biegłości w tradingu. Ma to jak zwykle również swoje minusy.

Główne cechy Social Trading

 1. Śledzenie liderów (Copy Traderów): potencjalni inwestorzy mogą wybierać liderów, których strategie i transakcje chcą śledzić. Liderzy to na ogół doświadczeni traderzy, których działania są publicznie dostępne na platformie
 2. Kopiowanie transakcji: uczestnicy social trading mają możliwość kopiowania transakcji liderów. To oznacza, że gdy lider dokonuje inwestycji, system automatycznie powiela tę transakcję na koncie inwestora. Oprócz tego mamy jeszcze możliwość śledzenia lub replikowania transakcji
 3. Społeczność inwestorów: Social Trading promuje interakcję między inwestorami. Można komentować, dyskutować i dzielić się pomysłami z innymi uczestnikami społeczności. To dla wielu inwestorów duży plus tej formy aktywności inwestycyjnej
 4. Dostępność różnych rynków: Social Trading obejmuje różne rynki, takie jak rynki akcji, surowców, walut, kryptowalut i inne, co daje inwestorom szeroki zakres możliwości. Dzięki temu możemy obserwować i wybierać liderów poruszających się na różnych rynkach

Popularność Social Trading

Popularność Social Trading wynika z kilku kluczowych czynników:

 • Dostępność dla wszystkich: Social Trading w pewnym sensie demokratyzuje inwestycje, umożliwiając wszystkim, niezależnie od poziomu doświadczenia, aktywne uczestnictwo na rynkach finansowych. Nawet osoby, które wcześniej nie miały wiedzy czy kapitału, mogą inwestować, korzystając z umiejętności doświadczonych traderów
 • Ułatwiona decyzja inwestycyjna lub wręcz jej brak: dla wielu osób podejmowanie decyzji inwestycyjnych może być zwyczajnie trudne i stresujące. Social Trading pozwala potencjalnym inwestorom polegać na doświadczeniu innych, co może zredukować presję i trudność w podejmowaniu decyzji w przypadku replikowania transakcji i zupełnie ją zdjąć w przypadku kopiowania
 • Nauka od doświadczonych traderów: Social Trading to także narzędzie edukacyjne. Inwestorzy mogą uczyć się od doświadczonych traderów, obserwując ich strategie, analizując ich decyzje i dowiadując się, jak reagować na zmienne warunki rynkowe. Może to nie jest prawdziwe w przypadku kopiowania transakcji, a;e w przypadku śledzenia i replikacji już tak
 • Dywersyfikacja portfela: Ta forma aktywności inwestycyjnej umożliwia inwestorom dywersyfikację swoich portfeli. Możemy to osiągnąć, inwestując w różne strategie i rynki. Dywersyfikacja pomaga zminimalizować ryzyko związane z inwestycjami
 • Społeczność i interakcja: Platformy Social Trading tworzą na ogół bardzo aktywną społeczność inwestorów, którzy mogą komunikować się, dzielić się pomysłami i doświadczeniami. To sprzyja budowaniu relacji, wymianie informacji i edukacji
 • Automatyzacja i wygoda: dla niektórych inwestorów Social Trading oznacza absolutnie automatyczne kopiowanie transakcji, a to eliminuje konieczność aktywnego zarządzania portfelem. Taka forma inwestycji jest szczególnie wygodna dla osób, które nie mają czasu na śledzenie rynków na bieżąco
 • Zyski i potencjał na osiągnięcie sukcesu: kiedy liderzy (Copy Traderzy) odnoszą sukcesy, to inwestorzy kopiujący ich transakcje również osiągają zyski. To przyciąga inwestorów, którzy widzą w Social Trading potencjał na szybki zysk i zwiększenie swojego kapitału bez angażowania się w proces inwestycyjny
 • Elastyczność: inwestorzy mogą dostosowywać swoje zaangażowanie w Social Trading według własnych preferencji. Mogą śledzić, kopiować, replikować, zatrzymać lub zmienić liderów według swojego uznania

Pomimo tych jakże atrakcyjnych cech warto pamiętać, że Social Trading nadal wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, a wyniki, jakie dzięki niemu osiągamy, mogą być zróżnicowane.

Popularność tego narzędzia wynika również z rozwoju technologii i dostępności platform internetowych, co sprawia, że inwestowanie i kontrolowanie portfela swoich inwestycji staje się możliwe niemal z każdego miejsca i niemal w każdej sytuacji, w której się znajdujemy.

Mechanizm działania Social Trading

Mechanizm działania Social Trading obejmuje kilka ważnych kroków, które pozwalają inwestorom śledzić, kopiować lub replikować transakcje liderów (Copy Traderów). 

Oto główne elementy mechanizmu działania Social Trading:

 • Rejestracja na platformie: naszym pierwszym krokiem jest rejestracja na platformie Social Trading. Każdy inwestor musi otworzyć konto, dostarczyć niezbędne dane osobowe i zazwyczaj przejść proces weryfikacji tożsamości. Warto tutaj zrobić research i wybrać sobie najlepszą platformę, najlepszego brokera
 • Wybór lidera: po zarejestrowaniu się możemy przeglądać dostępnych liderów, czyli doświadczonych traderów, których strategie są dostępne w ramach Social Trading. W zależności od naszych osobistych celów i zasobności portfela możemy wybrać jednego lub więcej liderów tworząc nasza własną strategię i portfel. Warto podeprzeć się narzędziami, jak np.:
  • Ranking liderów: platformy Social Trading oferują często ranking swoich Copy Traderów, który pokazuje np. popularność danego lidera wśród inwestorów
  • Analiza liderów: bazując na dostępnych danych, możemy przeprowadzić analizę liderów, aby dowiedzieć się więcej o historii ich transakcji, strategii inwestycyjnej, poziomie ryzyka i wynikach. To pomaga w ostatecznym wyborze lidera
 • Śledzenie, kopiowanie lub replikacja transakcji: kiedy już wybierzemy lidera, to możemy zdecydować, co dalej. Możemy wybrać śledzenie, kopiowanie lub replikację jego transakcji, a każde z tych podejść ma różne cechy i poziom zaangażowania i zaawansowania:
  • Śledzenie lidera (Follow): to jest podstawowa forma Social Trading, w której inwestor „śledzi” lub „podąża” za traderem, obserwując jego działania i wyniki, ale niekoniecznie kopiując transakcje. To bardziej pasywne podejście, które pozwala inwestorom uczyć się od lidera, analizować jego strategie i wybierać, które z jego decyzji inwestycyjnych chcą skopiować lub replikować;
  • Kopiowanie transakcji (Copy Trading): to zautomatyzowana metoda, w której automatycznie powiela się wszystkie transakcje danego lidera na swoim koncie. To oznacza, że transakcje lidera są dokładnie odtwarzane na koncie inwestora, w tym rozmiar pozycji, cena wejścia i wyjścia. Kopiowanie jest bardziej bezpośrednie i nie wymaga od inwestora ręcznego podejmowania decyzji inwestycyjnych, aczkolwiek ich nie wyklucza
  • Replikowanie transakcji (Mirror Trading): replikowanie to bardziej zindywidualizowana metoda, w której inwestor otrzymuje sygnały lub wskazówki od lidera, a następnie samodzielnie dokonuje transakcji na swoim koncie, opierając się na tych informacjach. To daje inwestorowi większą kontrolę nad swoimi decyzjami inwestycyjnymi w porównaniu do kopiowania, ale nadal korzysta ze wskazówek, mentoringu lub sygnałów od lidera
 • Monitorowanie i zarządzanie: nasze konto możemy oczywiście na bieżąco monitorować, śledzić wykresy i analizy oraz dostosowywać swoje ustawienia, na przykład zatrzymywać kopie transakcji lub zmieniać rozmiar pozycji
 • Dywersyfikacja: chcąc rozproszyć ryzyko związane z wynikami lidera, możemy wybrać kilku różnych liderów i zdywersyfikować swój portfel. Jeśli mamy taką możliwość, to warto to zrobić, aby zminimalizować ryzyko
 • Interakcja społecznościowa: na platformach Social Trading istnieje zazwyczaj element społecznościowy, który umożliwia inwestorom komentowanie, dyskutowanie i dzielenie się swoimi pomysłami z innymi uczestnikami społeczności. Warto z tego korzystać zarówno przed wyborem lidera, jak i po
 • Analiza wyników: oczywiście nie każdy ma czas, szczególnie jeśli wybraliśmy kopiowanie transakcji. Tym niemniej każdy bez wyjątku powinien regularnie analizować wyniki swoich inwestycji i liderów, za którymi podążamy. Musimy ocenić skuteczność swojej strategii

Wybór lidera

Wybór odpowiedniego lidera jest kluczowym elementem w Social Trading. Koniecznie powinniśmy wziąć pod uwagę kilka kryteriów, zanim zdecydujemy, za którym liderem (Copy Traderem) chcemy podążać. 

Wśród tych kryteriów można wymienić takie jak:

 • Historia transakcji: sprawdzenie, jakie wyniki osiągnął lider w przeszłości. Tej najbliższej, ale i wcześniej. Obejmuje to badanie jego poprzednich decyzji inwestycyjnych, wyników zysków i strat oraz sposobu zarządzania ryzykiem. Taka analiza pomaga określić, czy lider jest godny zaufania i czy jego strategia jest zgodna z naszymi założeniami i długoterminowymi celami
 • Strategia inwestycyjna lidera: ważne jest zrozumienie, jakie strategie stosuje lider Czy preferuje inwestycje krótkoterminowe, czy długoterminowe? W jakie rynki lub w jakie aktywa inwestuje?
 • Poziom ryzyka: ocena, jakie ryzyko niesie za sobą strategia lidera, jest dla nas kluczowa. Nie każdy jest gotowy podjąć duże ryzyko, więc ważne jest znalezienie lidera stosującego strategię o profilu ryzyka zbliżonym do naszych oczekiwań
 • Stabilność osiąganych wyników: musimy sprawdzić, czy lider osiągał stabilne wyniki w przeszłości, czy też w jego inwestycjach występowały duże wahania
 • Staż lidera: staż lidera, jako aktywnego lidera na platformie Social Trading, może być ważnym kryterium. Niekoniecznie to musi być istotne, ale warto o tym pomyśleć i wziąć pod uwagę

Kopiowanie transakcji

Kiedy już dokładnie przeanalizujemy i wybierzemy lidera, to możemy zdecydować się na kopiowanie jego transakcji. Jest to jedną z możliwości

Warto pamiętać, że zdecydowanie się na kopiowanie transakcji lidera w czasie rzeczywistym wymaga ciągłego połączenia z platformą. Żeby tak się stało, musimy mieć wirtualny serwer.

Istnieją dwie główne metody kopiowania transakcji:

 • Kopiowanie w czasie rzeczywistym: to podejście umożliwia inwestorowi kopiowanie transakcji lidera w czasie rzeczywistym. Gdy lider otwiera nową pozycję lub modyfikuje istniejącą, to te zmiany są automatycznie odzwierciedlane na naszym koncie inwestycyjnym
 • Kopiowanie z opóźnieniem (pozycje otwarte): Inwestor może wybrać opcję kopiowania z opóźnieniem. W tym przypadku transakcje lidera są kopiowane na koncie inwestycyjnym z opóźnieniem. Jest to bardziej elastyczna opcja, ponieważ możemy dostosować ustawienia, takie jak rozmiar pozycji, zanim zostaną one skopiowane. Wymaga to jednak poświęcenia czasu i uwagi. Ta opcja została często przesunięta w całości w obszar replikacji transakcji

Platformy Social Trading

Platformy Social Trading to miejsca, gdzie inwestorzy i liderzy spotykają się i współpracują. Różne platformy oferują różne narzędzia i funkcje, które ułatwiają nam wybór liderów i zarządzanie swoimi inwestycjami. Kluczowe cechy platform Social Trading to:

 • Profil lidera – każdy lider ma swój profil, który zawiera informacje o jego strategii, historii transakcji i statystykach wydajności
 • Ranking liderów – platformy często oferują ranking liderów, który pomaga wszystkim zainteresowanym znaleźć najlepszych Copy Traderów
 • Wykresy i analizy – na dobrych platformach możemy korzystać z wykresów i analiz dostępnych na platformie. Dzięki nim możemy lepiej zrozumieć wszystkie czynniki, które mają wpływ zarówno na wybór lidera, jak i na jego wyniki
 • Społeczność – element społecznościowy na platformach Social Trading jest nie do przecenienia i pozwala komunikować się z innymi uczestnikami, dzielić się pomysłami i wymieniać doświadczeniami
 • Automatyzacja – niektóre platformy oferują zaawansowane narzędzia automatyzacji, które pozwalają dostosować, jak i kiedy kopiowane są transakcje lidera

Zalety i korzyści związane z Social Trading

Dostępność dla inwestorów o różnym doświadczeniu

 • Obniżenie progu wejścia w inwestycje – Social Trading obniża próg dostępności, czyli w pewnym sensie demokratyzuje dostęp do rynków finansowych. Umożliwia inwestorom o różnym doświadczeniu uczestnictwo w inwestycjach. Nawet osoby początkujące, które nie mają dużej wiedzy o rynkach finansowych, mogą korzystać z wiedzy doświadczonych Copy Traderów i osiągać zyski
 • Nie musisz być ekspertem Inwestorzy nie muszą być ekspertami w analizie rynku, ani nie potrzebują zaawansowanych umiejętności, aby inwestować za pomocą Social Trading. Mogą polegać na doświadczeniu liderów
 • Szybkie rozpoczęcie inwestycji na pełną skalę – wejście w świat inwestycji kojarzy się z okresem nauki i przygotowań. Social Trading jest alternatywą dla nowych inwestorów, którzy nie chcą spędzać wielu lat na nauce inwestycji. To podejście pozwala na szybkie rozpoczęcie inwestycji na pełną skalę, a nie małymi kroczkami

Możliwość dywersyfikacji portfela

 • Różnorodność aktywów – liderzy oferujący swoje transakcje do kopiowania to inwestorzy opierający swoje strategie na dostępie do różnych rynków i aktywów, takich jak akcje, surowce, waluty, kryptowaluty itp. Dzięki temu ich naśladowcy mogą dywersyfikować swój portfel, również poprzez wybór kilku liderów inwestujących w zupełnie inne aktywa
 • Różnorodność liderów – możemy wybierać spośród wielu liderów o bardzo różnych strategiach inwestycyjnych i poziomach ryzyka. To pozwala na zróżnicowanie stylów handlu w swoim portfelu
 • Ochrona przed ryzykiem – dywersyfikacja portfela pomaga zminimalizować wpływ potencjalnych strat związanych z jednym liderem lub rynkiem, poprzez zyski w innych częściach portfela

Nauka od doświadczonych traderów

 • Mentoring finansowy – jeśli ktoś chce się uczyć i rozwijać to zawsze znajdzie na to sposób. Social Trading oferuje platformę do nauki od doświadczonych traderów. Na niej możemy śledzić strategie liderów, zrozumieć ich decyzje inwestycyjne i dowiedzieć się, jak reagują na zmieniające się warunki rynkowe
 • Zrozumienie specyfiki rynków – obserwując jak Copy Traderzy podejmują decyzje inwestycyjne w zmieniających się warunkach rynkowych, możemy szybciej i lepiej zrozumieć rynki finansowe. Takie doświadczenia mogą pomóc w rozwoju naszych własnych umiejętności i wiedzy
 • Pomoc w podejmowaniu decyzji – obserwowanie, jak doświadczeni traderzy zarządzają swoimi portfelami, daje często efekt wow!, takie małe oświecenie. Dzięki temu wiele osób szybko uczy się właściwie zarządzać portfelem i poprawnie go zabezpieczać przez ryzykami

Potencjalne zyski

 • Możliwość osiągnięcia zysków – social Trading oferuje potencjał na osiągnięcie zysków, szczególnie jeśli wybierzemy doświadczonego i skutecznego lidera. Kiedy lider generuje zyski, to kopiowanie jego transakcji przekłada się na zyski inwestora
 • Minimalny wysiłek – ponieważ transakcje lidera mogą być kopiowane automatycznie. Już sam ten fakt dla niektórych inwestorów Social Trading może oznaczać pewien zysk. Dla tych, którzy nie mają czasu na aktywne zarządzanie portfelem, to może być atrakcyjne
 • Inwestycje długoterminowe – Social Trading pozwala na budowanie długoterminowych strategii inwestycyjnych i rozwijanie portfela z myślą o przyszłości

Ryzyka i wyzwania

Brak gwarancji zysków

 • Niezawodność lidera? – chociaż możemy się bardzo postarać i wybrać doświadczonych liderów, to nie ma żadnych gwarancji. Nawet najlepsi traderzy mogą ponosić straty w wyniku zmieniających się warunków rynkowych
 • Zależność od warunków rynkowych – wyniki w Social Trading, tak jak wszędzie, są mocno uzależnione od ogólnych warunków rynkowych. Rynek finansowy jest podatny na zmienność, a to oznacza, że ceny aktywów mogą gwałtownie się zmieniać. Czynniki zewnętrzne, takie jak wydarzenia polityczne czy gospodarcze, istotnie wpływają na wyniki inwestycji

Ryzyko utraty kapitału

 • Seria strat lidera – Social Trading nie chroni przed stratami. Inwestorzy mogą stracić część lub cały swój kapitał, zwłaszcza jeśli lider odnotowuje duże straty lub rynek jest bardzo nieprzewidywalny. Inwestując w jednego lidera, bez właściwego zarządzania kapitałem możemy doznać bolesnej porażki
 • Poziom ryzyka – każda inwestycja wiąże się z pewnym poziomem ryzyka. Czasem to ryzyko jest mniejsze, czasem większe, ale zawsze istnieje. Niezależnie od wyboru lidera, ryzyko straty istnieje zawsze. Musimy ustalić stopę ryzyka, którą akceptujemy i która nie przeciąży naszego portfela

Kontrola nad portfelem inwestycyjnym

 • Ograniczona kontrola – inwestorzy, którzy kopiują transakcje lidera, mają ograniczoną kontrolę nad swoim portfelem. Decyzje inwestycyjne lidera są automatycznie kopiowane, a to oznacza, że taki inwestor będzie miał ograniczony lub opóźniony wpływ na transakcję w przypadku niekorzystnych warunków rynkowych
 • Decyzja jest po stronie lidera – nie mamy wpływu na decyzje lidera. Nawet jeśli lider podejmuje ryzykowne decyzje, inwestorzy muszą je zaakceptować, jeśli kontynuują kopiowanie jego transakcji
 • Potencjalne konflikty interesów – może się zdarzyć, że lider ma interesy sprzeczne z interesami inwestora, a to prowadzi do konfliktów interesów

Zrozumienie strategii lidera

 • Zmienność strategii – strategie liderów mogą się zmieniać w czasie. To normalne, ale to oznacza, że inwestorzy powinni stale monitorować i analizować zmiany w strategiach liderów, aby zrozumieć, jak wpływają na ich portfele
 • Brak wglądu w decyzje inwestycyjne – nie mamy tutaj pełnego wglądu w decyzje inwestycyjne lidera. Nie zawsze da się zrozumieć, dlaczego lider podjął akurat taką decyzję. Dlatego polegając na Social Trading, możemy stać się uzależnieni od decyzji innych. Bezrefleksyjne kopiowanie transakcji ogranicza nasz własny rozwój jako inwestorów

Czy kopiowanie transakcji zawsze działa?

Mechanizm działania Social Trading opiera się na wyborze lidera, analizie jego historii transakcji, kopiowaniu transakcji zgodnie z wybranymi ustawieniami i korzystaniu z platformy Social Trading, która ułatwia cały proces. 

To narzędzie inwestycyjne umożliwia korzystanie z wiedzy i umiejętności bardziej doświadczonych traderów. Pozwala na inwestowanie w bardzo różne aktywa, albo zestaw różnych instrumentów finansowych, jeśli taka jest strategia lidera.

Social Trading oferuje również wiele korzyści, takich jak dostępność dla inwestorów o różnym doświadczeniu, możliwość dywersyfikacji portfela, nauka od doświadczonych traderów i potencjał na osiągnięcie zysków. 

Patrząc na to z tego punktu widzenia, już mamy wiele wymiernych korzyści i spore prawdopodobieństwo, że wygenerujemy jakieś zyski. Czyli jakoś działa. Może nawet bardzo dobrze.

Jednak musimy pamiętać, że i tak nadal wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Osiągane  wyniki mogą być bardzo zróżnicowane w zależności od wyboru lidera i ogólnej zmienności rynku. 

Social Trading tak samo jak wszystkie inne rodzaje inwestycji wiąże się z istotnymi ryzykami i wyzwaniami. Tak jak wszędzie, taki tutaj brak gwarancji zysków, istnieje ryzyko utraty kapitału, a na dodatek kontrola nad portfelem może być ograniczona. 

Czy kopiowanie transakcji zawsze działa? Na pewno możemy sami sobie pomóc w osiągnięciu sukcesu z Social Trading.

Czynniki wpływające na skuteczność

 • Wybór odpowiedniego lidera – wybór odpowiedniego lidera jest kluczowy. Wyniki kopiowania transakcji będą w dużej mierze zależały od umiejętności, strategii i doświadczenia lidera. Musimy dokładnie poznać profil lidera i historię jego transakcji przed rozpoczęciem kopiowania
 • Rozmiar konta, czyli ile masz środków własnych – tak zwany rozmiar konta inwestora ma ogromne znaczenie. Kopiowanie transakcji o dużych wartościach na niewielkim koncie może prowadzić do niewspółmiernie dużych strat lub utraty kapitału. Wybierając lidera i strategię patrz również pod kątem zasobności swojego konta
 • Zarządzanie ryzykiem mimo wszystko – skuteczne zarządzanie ryzykiem jest kluczowym czynnikiem wpływającym na skuteczność kopiowania transakcji. Powinniśmy ustalić akceptowaną stopę ryzyka i optymalny rozmiar pozycji. Szukać liderów, którzy są zgodni z naszym profilem ryzyka lub są mu bliscy. Otwartych pozycji nie zostawiajmy bez kontroli. Zawsze możemy sami zamknąć pozycję, jej część, a także zmienić ustawienie Stop Loss

Znaczenie własnej analizy rynku

 • Własna analiza – chociaż kopiowanie transakcji pozwala korzystać z wiedzy innych traderów, to nadal istnieje miejsce dla własnej analizy rynku. Powinniśmy monitorować ogólną kondycję rynku, wydarzenia makroekonomiczne i inne czynniki, które mogą wpłynąć na ich inwestycje
 • Dodatkowe zabezpieczenia – własna analiza rynku może pomóc w podjęciu dodatkowych działań. Możemy dostrzec potencjał na innych rynkach, a co za tym idzie uznać, że świetnym zabezpieczeniem naszego portfela będzie wybór dodatkowego lidera i dostosowywanie swojego portfela do zmieniających się warunków rynkowych. Równie dobrze na podstawie naszych własnych analiz, możemy zrezygnować z dotychczasowego lidera, uznając, że ryzyko z nim związane zbyt szybko rośnie
 • Rozumienie decyzji lidera – jeśli prowadzimy własne analizy rynku, będzie nam łatwiej zrozumieć decyzje lidera i  jakie wydarzenia na rynku wpłynęły na te decyzje. To pozwoli nam dokonać własnej oceny wartości decyzji lidera

Wartość edukacji finansowej

 • Nauka i rozwijanie umiejętności – chociaż kopiowanie transakcji do tego nie zachęca, to jednak zdecydowanie powinniśmy inwestować w swoją edukację finansową. Choćby dlatego, żeby bardziej świadomie wybierać lidera w Social Trading. Nie musimy przecież iść za wyborami tłumu. Możemy podjąć swoją własną przemyślaną decyzję, których liderów i dlaczego widzimy w naszym portfelu inwestycyjnym
 • Samodzielność – generalnie ludzie, którzy zdobywają i poszerzają wiedzę, są bardziej niezależni i bardziej pewni siebie w podejmowaniu decyzji. W świecie inwestycji jest tak samo. Edukacja finansowa pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego podejmuje się określone działania inwestycyjne
 • Równowaga – wartość edukacji finansowej polega także na znalezieniu pewnej równowagi między korzystaniem z kopiowania transakcji a samodzielnym podejmowaniem decyzji inwestycyjnych. Dzięki temu możemy wykorzystać to co najlepsze z obu światów

Porady dla osób zainteresowanych Social Trading

 • Ostrożność i wyważone podejście
  • Rozpocznij mimo wszystko od małych kwot: jeśli dopiero zaczynasz przygodę z Social Trading, postaraj się zacząć od małych kwot, aby ograniczyć ryzyko. Nie inwestuj całego swojego kapitału w jednego lidera
  • Dokładnie analizuj liderów: wybieraj liderów ostrożnie. Dokładnie analizuj historię ich transakcji, strategie inwestycyjne i poziom ryzyka. Nie bierz za dobrą monetę obietnic o dużych zyskach
  • Zarządzaj ryzykiem: Ustal stopę ryzyka, którą jesteś gotów przyjąć, i dostosuj swoje inwestycje do tego poziomu. Nie ryzykuj więcej, niż jesteś gotów stracić
  • Unikaj emocji: staraj się unikać emocji i paniki. Decyzje inwestycyjne powinny być oparte na racjonalnej analizie, a nie na chwilowych emocjach
 • Dywersyfikacja portfela
  • Różnorodność liderów: wybieraj liderów o różnych strategiach inwestycyjnych i profilach ryzyka. Dywersyfikacja pozwala na rozproszenie ryzyka
  • Różnorodność aktywów: dywersyfikuj swoje inwestycje poprzez inwestowanie w różne rodzaje aktywów, takie jak akcje, surowce, waluty i kryptowaluty
  • Kontrola nad portfelem: pomimo kopiowania transakcji, nadal kontroluj swoje portfolio. Możesz dostosowywać rozmiar pozycji, zatrzymywać kopie lub zmieniać liderów w zależności od wyników
 • Monitorowanie i ewaluacja
  • Regularne sprawdzanie wyników: Regularnie monitoruj wyniki swojego portfela i liderów, których śledzisz. To pozwala na szybkie zidentyfikowanie potencjalnych problemów
  • Reakcja na zmiany: jeśli zauważysz, że lider zmienia swoją strategię lub zaczyna odnosić niekorzystne wyniki, podejmij odpowiednie kroki, takie jak zatrzymanie kopii jego transakcji lub nawet zmiana lidera
  • Ucz się na błędach: jeśli doświadczysz strat, użyj tego jako okazji do nauki. Analizuj, co poszło nie tak, i staraj się unikać tych błędów w przyszłości
  • Okresowa ewaluacja: okresowo oceniaj swoje doświadczenia z Social Trading, rozwój swojego portfela, skuteczności liderów i zadawaj sobie pytanie, czy ta strategia nadal jest odpowiednia dla twoich celów inwestycyjnych

Pamiętaj! 

Social Trading to narzędzie inwestycyjne, które może pomóc, ale nie gwarantuje sukcesu. Warto podejść do niego z rozwagą, zrozumieniem ryzyka i gotowością do nauki. 

Dzięki właściwemu podejściu i odpowiedniej edukacji finansowej możesz zmaksymalizować korzyści z Social Trading i jednocześnie zminimalizować ryzyko.

Wnioski dotyczące skuteczności Social Trading

Kopiowanie transakcji w social tradingu może być skuteczne i z pewnością może przynosić oczekiwany zwrot z inwestycji, ale jednocześnie nie daje gwarancji zysków

Wymaga ostrożności, analizy i zrozumienia ryzyka związanego z inwestycjami na rynku finansowym. Ważne jest podejście do zagadnienia z należytą uwagą.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.