Rynek walutowy. Krótka historia czasu oczami Tradera

Autor: Arkadiusz Krakowiak Arkadiusz Krakowiak 17:50, 13 mar 2024
Rynek walutowy. Krótka historia czasu oczami Tradera

Rynek walutowy, często określany jako rynek Forex (z ang. Foreign Exchange Market), jest jednym z największych i najważniejszych rynków finansowych na świecie. 

Można powiedzieć, że jest to dokładnie to miejsce, gdzie odbywa się wymiana jednej waluty na inną, umożliwiając globalny handel, międzynarodowe inwestycje i funkcjonowanie instytucji finansowych. 

W ciągu ostatnich dziesięcioleci rynek Forex stał się centrum uwagi dla badaczy, doświadczonych traderów, jak i dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z inwestowaniem. Dlaczego? 

 • Najprostsza odpowiedź dla Tradera to taka, że przecież rynek Forex oferuje unikalne możliwości zarabiania na szybkich zmianach kursów walutowych
 • Oczywista odpowiedź jest taka, że pieniądz, który jest częścią rynku walutowego, przenika całe nasze codzienne życie
 • Ciekawa odpowiedź to taka, że to być może ze względu na jego fascynującą historię i nieustanną ewolucję

Historia i ewolucja rynku Forex

Poprzez zgłębianie historii i ewolucji rynku Forex możemy posiąść trochę cennej wiedzy, a przez to nabrać szerszego spojrzenia i kontekstu niezbędnego do zrozumienia dzisiejszego świata inwestycji. 

Warto wiedzieć, jakie czynniki wpłynęły na rozwój rynku, jakie wydarzenia miały największy wpływ na kursy walut, i jak rynek się zmieniał w różnych okresach historycznych. 

Dzięki takiemu historycznemu kontekstowi naszej gry na Forex łatwiej będzie o zrozumienie i wykorzystanie rynku Forex w dzisiejszych czasach. 

To dotyczy także oceny przyszłości, bo łatwiej będzie ocenić jakie nowe wyzwania i możliwości niesie przyszłość tego rynku.

Początki rynku walutowego i wymiana walut

Początków różnych systemów walutowych można szukać już w czasach starożytnych. Jednak i w starożytności i w średniowieczu zorganizowane systemy walutowe dotyczyły tylko niektórych państw lub miast.

Jeśli posługiwano się monetami to takimi bitymi z kruszców, takich jak żelazo, miedź, srebro i złoto.  Kupcy wędrujący przez świat wymieniali się towarami, ale handel odbywał się także przy pomocy kruszców. Z czasem coraz częściej płatności dokonywano za pomocą monet bitych z różnych metali.

Niski nominał monet to były głównie stopy żelaza i miedzi, a wyższy srebra i złota. Wartość monet związana była z rodzajem kruszcu, a także z ich wagą

Z biegiem czasu znaczenie miały już tylko złoto i srebro. W drugiej połowie XVIII wieku złoto zaczęło wypierać srebro.

Kiedy praktycznie jedynym środkiem płatniczym pozostało złoto, to z czasem w obiegu zaczęły pojawiać się banknoty.

Złoty standard i jego upadek

W XIX wieku narodził się tzw. złoty standard, czyli system waluty złotej. W krajach, które wprowadziły system waluty złotej, banki centralne przestrzegały zasad takich jak:

 • Wyemitowane banknoty musiały być w pełni pokrywane rezerwami złota
 • Zagwarantowano pełną i bezwarunkową wymienialność emitowanych banknotów na złoto
 • Wymiana odbywała się po stałej cenie w walucie krajowej
 • Pomiędzy walutami różnych krajów istniał parytet wymiany bazujący na złocie

Można zatem powiedzieć, że w tym systemie rzeczywistym środkiem płatniczym było złoto, choć w obiegu funkcjonowały banknoty. Ponadto charakteryzowała go duża stabilność zarówno w obiegu wewnętrznym, jak i międzynarodowym. 

System ograniczał inflację i miał wiele innych pozytywnych cech. Jednak ścisła zależność ilości gotówki od ilości złota i sztywne parytety wymiany stały się przeszkodą po wybuchu I wojny światowej

Wojna spowodował wzrost wydatków, konieczność dodruku banknotów i system waluty złotej praktycznie przestał istnieć. Po wojnie próbowano do niego wrócić, jednak nigdy już nie udało się uzyskać ponownie takiej jednomyślności w sprawie systemu jak przed wojną. 

Ostatecznie wielki kryzys w 1929 r., a później dewaluacja funta w Wielkiej Brytanii i w konsekwencji również w innych krajach, zakończyły tę epokę w 1931 r. 

Konferencja w Bretton Woods

W lipcu 1944 roku na konferencji w Bretton Woods sfinalizowano prace trwające od około roku nad nowym systemem walutowym, który był oparty na złocie i dolarze amerykańskim.

Był to pierwszy system wprowadzony na podstawie umowy pomiędzy różnymi państwami. Umowę podpisały 44 państwa alianckie, w tym także Polska. 

Częścią całego planu było utworzenie międzynarodowych instytucji czuwających nad całym systemem tj. Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Najważniejszymi celami systemu Bretton Woods było zapewnienie stabilności walutowej, czyli:

 • Doprowadzenie do stabilizacji kursów
 • Zapewnienie wymienialności walut krajów członkowskich MFW na złoto

Parytet walut państw uczestników systemu ustalany był złocie lub w dolarze USA, który był wymienialny na złoto. Ustalono stały kurs wymiany 1 uncja złota = 35 USD. Transakcje walutowe między poszczególnymi krajami były oparte o ustalone kursy parytetowe.

System w konsekwencji prowadził do światowej dominacji roli dolara amerykańskiego na świecie.

Z biegiem lat presja na podaż dolara na świecie rosła dużo szybciej niż podaż złota, co prowadziło do coraz większych zagrożeń i rosnącej niestabilności.

W 1971 r. USA zawiesiły wymienialność dolara na złoto z powodu zbyt dużego odpływu złota. Był to początek końca systemu Bretton Woods, który praktycznie przestał istnieć w 1973 roku, kiedy USA zdewaluowało dolara w stosunku do złota i upłynniło kurs dolara.

Narodziny rynku Forex w erze cyfrowej

Po upadku systemu Bretton Woods Międzynarodowy Fundusz Walutowy w 1976 r. uchwalił nowe zasady funkcjonowania. Zmiany systematycznie wdrażano do 1978 r. 

Zapoczątkowano nowy systemy kursów walutowych opartych na wolnym rynku, znany jako „flotacja”. Handel międzynarodowy miał coraz mniej barier, rynki na świecie zaczęły się rozwijać. 

Poluźnienie i urynkowienie panujących zasad sprzyjało rozwojowi wolnego rynku. Jednak ta prawdziwa rewolucja nadeszła w latach 90-tych wraz z rozwojem technologii cyfrowych. 

Wprowadzenie komputerów i technologii informatycznych umożliwiło elektroniczne przetwarzanie transakcji na rynku Forex

To oznaczało, że ​​handel mógł być prowadzony przez komputery z dowolnego miejsca na świecie, a korzystanie z elektronicznych platform znacznie ułatwiło i przyspieszyło dokonywanie transakcji.

Rynki walutowe stały się bardziej zdecentralizowane, a handel walutami stał się bardziej dostępny dla różnych uczestników rynku i z czasem, także dla coraz mniejszych inwestorów profesjonalnych.

Zatem liberalizacja rynku Forex, rozwój internetu i platform rynkowych, oraz idący za tym szybko zwiększający się krąg uczestników rynku były katalizatorem rozwoju na wszystkich poziomach.

Wpływ internetu na powszechną dostępność rynku Forex

Wraz z rozpowszechnieniem dostępu do Internetu i bardzo szybkim rozwojem technologii IT, rynkom finansowym i towarowym otworzyły się drzwi do wielu nowych możliwości inwestycyjnych i technologicznych, do wielu nowych produktów.

W miarę jak rynki stały się coraz bardziej skomputeryzowane i pojawiła się możliwość bieżącego raportowania i zarządzania, wiele krajów “zderegulowało” rynek Forex, co zwiększyło konkurencję i przyczyniło się do obniżenia kosztów transakcji.

To wszystko razem uczyniło rynek Forex bardziej dostępnym dla ogromnych rzesz inwestorów indywidualnych. 

Dla traderów detalicznych, rynek Forex stał się miejscem, gdzie mogą zarabiać na wahaniach kursów walut, a jednocześnie zgłębiać tajniki handlu na międzynarodowej arenie finansowej.

Dzięki platformom transakcyjnym online traderzy mogą teraz handlować na rynku Forex z dowolnego miejsca na świecie, o dowolnej porze. To ogromna zmiana w sposobie działania rynku, ponieważ wcześniej dostęp do niego miały głównie instytucje finansowe i duże przedsiębiorstwa.

Dziś rynek Forex jest największym na świecie rynkiem finansowym, z obrotami sięgającymi bilionów dolarów dziennie. Handel jest prowadzony przez instytucje finansowe, banki centralne, inwestorów instytucjonalnych i traderów indywidualnych.

Rozwój różnych instrumentów finansowych, choćby takich jak np. kontrakty na różnicę kursową (CFD) czy opcje binarne, umożliwił bardziej zróżnicowane strategie handlowe.

Forex to miejsce, gdzie handluje się walutami z całego świata, a jego znaczenie w globalnej gospodarce i finansach jest niezaprzeczalne. 

W ciągu stuleci rynek ten przeszedł wiele zmian i ewolucji, stając się dostępnym dla różnych uczestników, od banków centralnych po inwestorów indywidualnych.

Rola brokerów na rynku Forex

Dla inwestorów indywidualnych Brokerzy Forex pełnią kluczową funkcję w handlu na rynku walutowym. Brokerzy Forex pełnią funkcję pośredników między traderami a rynkiem walutowym.

To oni umożliwiają traderom dostęp do rynku, udostępniając swoje platformy transakcyjne i instrumenty finansowe, w które możemy inwestować. Jednak Broker, Brokerowi nie jest równy.

Wybór odpowiedniego brokera może być kluczowy dla sukcesu na rynku Forex. 

Wybór odpowiedniego brokera Forex

Wybierając odpowiedniego Brokera, zazwyczaj sprawdzamy kilka podstawowych rzeczy:

Regulacje – istnieje wiele organów regulacyjnych, które nadzorują działalność Brokerów Forex. Należy wybierać Brokerów, którzy są regulowani przez wiarygodne instytucje, co zwiększa pewność, że nasze środki są bezpieczne. Do takich regulatorów zaliczamy np.:

 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • FCA – Financial Conduct Authority
 • CySEC – Cyprus Securities and Exchange Commission

Bezpieczeństwo naszych środków – kluczowym aspektem jest oczywiście sprawdzenie, czy broker jest regulowany przez odpowiednie organy nadzoru finansowego. Regulacje zapewniają pewność, że broker przestrzega odpowiednich standardów i zabezpiecza środki klientów. Jednak warto sprawdzić również, jakie dokładnie sposoby zabezpieczania naszych środków Broker stosuje, bo tutaj są różnice między Brokerami

Oferta instrumentów finansowych – przy wyborze Brokera Forex warto zwrócić uwagę na dostępność różnych par walutowych oraz innych instrumentów finansowych, takich jak surowce czy indeksy giełdowe. Broker może mieć do naszej dyspozycji tylko instrumenty typu CFD, ale może mieć także instrumenty innego typu, takie jak choćby rzeczywiste ETF, akcje, kryptowaluty, kontrakty, czy opcje. Dywersyfikacja pozwala na bardziej elastyczne zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Rodzaj konta i opłaty – Brokerzy oferują różne rodzaje kont, a na tych kontach różne systemy opłat, prowizji i spreadów, no i oczywiście różne dźwignie finansowe. Bardzo istotne jest, by konto dobrać do swoich umiejętności i możliwości finansowych. Oprócz kont rzeczywistych są też konta demonstracyjne. Konto demonstracyjne pozwala na naukę i testowanie strategii bez ryzyka utraty środków

Usługi i narzędzia oferowane przez brokerów

Wśród usług i narzędzi oferowanych przez Brokerów warto zwrócić uwagę na:

Platformy transakcyjne – Brokerzy oferują różne platformy transakcyjne, które pozwalają na wykonywanie zleceń, analizę rynku i zarządzanie kontem. Na rynku istnieją platformy zewnętrznych dostawców i platformy rozwinięte przez Brokerów. Do zewnętrznych platform cenionych przez Traderów należą takie jak:

 • MetaTrader 4 (MT4)
 • MetaTrader 5 (MT5)
 • cTrader
 • Ninja Trader

Dźwignia finansowa – Brokerzy często umożliwiają traderom korzystanie z dźwigni finansowej. Dźwignia finansowa zwiększa nasze możliwości i zyski, ale jednocześnie zwiększa istotnie ryzyko utraty kapitału

Edukacja i analiza rynku – wielu Brokerów oferuje materiały edukacyjne, webinaria i analizy rynku, które mają za zadanie pomagać w rozwijaniu umiejętności i podejmowaniu lepszych decyzji inwestycyjnych. Jeżeli Broker jest brokerem typu Market Maker i oferuje rekomendacje inwestycyjne, to warto sprawdzić ich sprawdzalność, zanim zaczniemy z nich korzystać

Obsługa klienta – jakość obsługi klienta jest bardzo istotna. Brokerzy powinni zapewnić szybki i skuteczny kontakt w przypadku pytań lub problemów. Równie ważny jest język, w jakim możemy się porozumieć z naszym Brokerem

Zagrożenia i regulacje związane z Brokerami na rynku Forex

Kilka sugestii, które warto wziąć pod uwagę:

Ryzyko związane z rzetelnością Brokera – istnieje ryzyko związane z wyborem niesolidnego Brokera, który może prowadzić działalność niezgodnie z przepisami, utrudniać swobodne korzystanie ze środków (wypłaty), manipulować cenami lub grać przeciwko swoim klientom. Dlatego należy wybierać swojego Brokerów z należytą ostrożnością. Dobrze jest przejrzeć opinie na temat Brokera w internecie, szczególnie te niepochlebne

Regulacje – Brokerzy rynku Forex są regulowani na różnych poziomach, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Trudniej jest prowadzić reklamacje u zagranicznego regulatora niż u polskiego. Przynajmniej z założenia. Dlatego dobrze jest wybierać Brokerów, którzy działają zgodnie z przepisami i dodatkowo są nadzorowani także przez krajowe organy regulacyjne

Zagrożenia związane z dźwignią finansową – dźwignia finansowa to broń obosieczna. Bo choć z jednej strony dźwignia finansowa może zwiększyć potencjalne zyski, to z drugiej także zwiększa ryzyko utraty kapitału. Niejednokrotnie doprowadzała do trudnych sytuacji i doczekała się nawet precyzyjnych regulacji na swój temat. To potwierdza duże zagrożenie, które stwarza dźwignia finansowa. Musimy być świadomi tego ryzyka

Przyszłość rynku walutowego

Przyszłość rynku walutowego jest tematem, który budzi wiele dyskusji i spekulacji, a dzieje się tak, ponieważ ten globalny rynek finansowy podlega nieustannym zmianom.

Dzisiejszy świat dzięki internetowi i rozwojowi nowoczesnych technologii ulega bardzo dynamicznym przemianom. Pojawiają się wyzwania i możliwości, których wcześniej nie było nawet na horyzoncie, a które trzeba będzie z pewnością rozważyć. 

Nadchodzące zmiany będą miały wpływ na kierunki rozwoju tego rynku, ale w którą dokładnie stronę to pójdzie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć bardziej niż na kilka lat w przód. 

Globalne trendy i wyzwania

 • Rynek Forex jest silnie związany z globalną gospodarką. Globalizacja, zmiany w handlu międzynarodowym oraz rosnąca integracja gospodarcza między krajami będą nadal wpływać na rynek walutowy
 • Trudne do przewidzenia wydarzenia, takie jak np. pandemie, mogą mieć znaczący wpływ na kursy walut i rynki finansowe
 • Oczekuje się, że regulacje na rynku Forex będą rozwijane i doprecyzowywane. W miarę jak rynek staje się bardziej dostępny dla indywidualnych inwestorów, organy regulacyjne powinny dążyć do zapewnienia uczciwego i przejrzystego handlu
 • W miarę jak dostępność do Internetu rośnie, a edukacja finansowa staje się bardziej dostępna i coraz szerzej znana, można oczekiwać coraz większej liczby indywidualnych inwestorów uczestniczących na rynku Forex
 • Pandemia COVID-19 przyspieszyła trend zdalnej pracy i zdalnych usług. To może mieć rosnący wpływ na rynki walutowe, ponieważ potencjalni inwestorzy mogą działać coraz bardziej elastycznie i niezależnie od miejsca pobytu
 • Przyszłość i kierunki rozwoju rynku Forex będą ewoluować wraz z postępem technologicznym, zmianami gospodarczymi i przemianami globalnych rynków finansowych

Automatyzacja handlu i algorytmy

Automatyczne systemy handlowe i algorytmy stanowią już znaczną część obrotu na rynku Forex. W przyszłości możemy spodziewać się dalszego wzrostu znaczenia algorytmów, co może wpłynąć na dynamikę rynku i “konkurencję” między klasycznym Traderem, czyli człowiekiem, a automatami w ich coraz bardziej zróżnicowanej i doskonalszej formie.

Automatyzacja handlu za pomocą algorytmów (tzw. handlu algorytmicznego) będzie rozwijać się coraz dynamiczniej. Technologie sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego będą wykorzystywane do tworzenia coraz bardziej zaawansowanych strategii handlowych.

Bardzo dużym zadaniem dla regulatorów rynku i Brokerów będzie sprostanie nadchodzącym wyzwaniom związanym z wpływem zaawansowanych botów handlowych na rynki finansowe, a w tym Forex.

Wpływ wydarzeń geopolitycznych na rynek Forex

Wydarzenia geopolityczne, takie jak konflikty międzynarodowe, wojny handlowe, wyczerpujące się surowce rzadkie, problemy klimatyczne, migracje ludności między kontynentami, będą miały prawdopodobnie coraz większy wpływ na gospodarki, rynek walutowy i globalną stabilizację

Trudno jednak przewidzieć jak bardzo dynamiczny będzie ten wpływ w przyszłości, być może tak jak to bywało w historii, jesteśmy świadkami zmian w porządku na świecie i przetasowaniu układów sił. Bądź doświadczymy trwałych zmian w sposobie rozliczania się pomiędzy stronami handlowymi.

Dynamicznie rozwijające się gospodarki o dużym potencjale w różnych regionach świata i postęp w rozwoju nowych technologii zmienia oblicze świata, który znamy. Trudno nie zauważyć, że postępujące zmiany powodują powstawanie coraz większej liczby alternatyw dla dalszego rozwoju istniejącego już porządku świata

To wszystko krok po kroku będzie miało coraz większy wpływ na rynek walutowy i to, co się na nim dzieje.

Przyszłość rynku walutowego pozostaje niepewna i dynamiczna. Kluczową umiejętnością dla inwestorów będzie dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych i elastyczność w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

Jednakże przy odpowiedniej analizie, zarządzaniu ryzykiem i świadomości zagrożeń oraz korzyści, rynek Forex na długi czas pozostanie atrakcyjnym miejscem do inwestycji i spekulacji.

Rynek Forex a Rynek kryptowalut

Technologia blockchain, która stoi za kryptowalutami, może mieć wpływ na przyszłość rynku walutowego. Przeniesienie części transakcji walutowych na technologię blockchain może przyczynić się do decentralizacji i skrócenia czasu rozliczeń

Rynek kryptowalut ma potencjał, by zmienić sposób, w jaki funkcjonuje tradycyjny rynek Forex. Rosnąca popularność kryptowalut może jeszcze bardziej wpłynąć na konkurencję między różnymi rodzajami aktywów i narzędzi inwestycyjnych.

Porównanie rynków Forex i kryptowalut

Krótka charakterystyka rynku Forex:

 • Rynek Forex to globalny rynek walutowy zorganizowany wokół tradycyjnych walut będących oficjalnymi środkami płatniczymi w swoich krajach
 • Jest to największy i najbardziej płynny rynek na świecie, z ogromnym dziennym wolumenem obrotu. Obsługuje cały handel międzynarodowy i takież transakcje sektora finansowego, a w szczególności inwestycyjnego
 • Rynek Forex, chociaż jest rynkiem OTC to pośrednio jest regulowany przez standardy działania instytucji finansowych wprowadzane przez instytucje nadzoru finansowego

Krótka charakterystyka rynku kryptowalut:

 • Rynek kryptowalut to stosunkowo młody rynek, na którym handluje się cyfrowymi aktywami, takimi jak Bitcoin, Ethereum i inne kryptowaluty (altcoiny)
 • Rynek ten jest zdecentralizowany i z zasady ta forma rozliczeń nie może być kontrolowana przez jedną osobę, grupę osób lub podmiot, a to eliminuje potrzebę udziału osób trzecich w transakcjach. To oznacza, że ten rynek nie jest regulowany przez instytucje państwowe, takie jak np. Komisje Nadzoru czy Banki Centralne i pozostaje poza ich kontrolą
 • Kryptowaluty opierają się na technologii blockchain, która umożliwia bezpieczne i przejrzyste transakcje

Podobieństwa i różnice w handlu w telegraficznym skrócie

Podobieństwa:

 • Zarówno rynek Forex, jak i rynek kryptowalut są dostępne przez całą dobę, przez większość dni tygodnia. Tu jest drobna różnica, bo rynek kryptowalut działa 7/24, a Forex 5/24. Niemniej jednak Traderzy mają możliwość handlu o dowolnej porze dnia i nocy praktycznie przez cały tydzień
 • Oba rynki pozwalają na wykorzystanie dźwigni finansowej, co może zwiększyć potencjalne zyski, ale także ryzyko utraty kapitału
 • Analiza techniczna i fundamentalna są używane zarówno na rynku Forex, jak i w handlu kryptowalutami. W obu przypadkach wszelkie ruchy inwestycyjne powinny być poprzedzone należytą analizą

Różnice:

 • Aktywa: rynek Forex koncentruje się na handlu tradycyjnymi walutami, podczas gdy rynek kryptowalut oferuje handel cyfrowymi aktywami, które są zdecentralizowane i niezależne od instytucji finansowych
 • Regulacje: rynek Forex funkcjonuje wewnątrz regulowanego przez wiele organów nadzoru tradycyjnego świata finansów i inwestycji, podczas gdy rynek kryptowalut jest raczej z tego punktu widzenia niedostatecznie uregulowany i bardziej podatny na różnego rodzaju ryzyka prawne;
 • Ryzyko inwestycyjne: w porównaniu do rynku Forex rynek kryptowalut jest znany z wyższego poziomu zmienności i związanego z tym ryzyka. Obecnie rynek kryptowalut jest dużo mniej płynny, a co za tym idzie kursy kryptowalut mogą być bardziej podatne na bardzo gwałtowne wahania

Ryzyko i potencjał zysku na obu rynkach

Ryzyko:

 • Rynek Forex i ryzyko związane z tym rynkiem obejmuje m.in.:
  • Ryzyko związane z płynnością
  • Ryzyko związane ze zmiennością cen
  • Ryzyko związane z dźwignią finansową
  • Ryzyko związane z wpływem istotnych wydarzeń i danych na ceny
 • Rynek kryptowalut obejmuje te same ryzyka co rynek Forex, a dodatkowo takiej jak np.:
  • Ryzyko związane z bezpieczeństwem portfela cyfrowego
  • ryzyko związane z niedostateczną regulacją i przejrzystością giełd
  • Ryzyko związane z podważaną w różnych krajach legalnością kryptowalut

Potencjał zysku:

 • Rynek Forex – traderzy na rynku Forex mogą zarabiać na różnicach kursów walut, inwestować we wzrosty wartości i korzystać z dźwigni finansowej, co może zwiększyć potencjalne zyski
 • Rynek kryptowalut – inwestorzy działający na rynku kryptowalut mają podobne możliwości jak na rynku Forex. Mogą inwestować zarówno we wzrost wartości aktywów, jak i spekulować na różnicach kursowych

Warto pamiętać, że rynek Forex i rynek kryptowalut mają swoje własne unikalne cechy i ryzyka. Wybór między nimi zależy od indywidualnych preferencji, celów inwestycyjnych i stopnia przygotowania do handlu na danym rynku. 

Ważne jest, aby być świadomym zarówno potencjalnych zysków, jak i ryzyka związanego z każdym z tych rynków.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.