Mindfulness, techniki uważności dla Traderów

Autor: Arkadiusz Krakowiak Arkadiusz Krakowiak 18:49, 15 kwi 2024
Mindfulness, techniki uważności dla Traderów

Każdy, kto zajmuje się tradingiem trochę dłużej niż jeden dzień, wie doskonale, jak bardzo stresujące jest to zajęcie i jak wiele w wynikach naszego tradingu zależy od psychiki, kontroli emocji i stresu. 

W tym kontekście praktykowanie techniki mindfulness może być kluczowe dla każdego z nas, ponieważ pozwala na świadome i spokojne podejście do dynamicznego i często nieprzewidywalnego środowiska rynkowego. 

Dopóki wszystko idzie w miarę dobrze, dopóty na ogół nie doświadczamy większych problemów z przeszkadzającymi emocjami. Jednak ten kruchy stan, to nasze status quo, bardzo łatwo może zamienić się w totalny chaos.

Niektórzy Traderzy, a nie ma ich zbyt wielu, mają naturalny dar radzenia sobie ze wszystkimi trudnymi sytuacjami. Mają dystans, koncentrację, głęboki wewnętrzny spokój i idą do przodu jak po swoje.

Jednak zdecydowana większość, musi nauczyć się sobie radzić z wieloma problemami natury mentalnej. Pokonanie tych przeszkód pozwala ruszyć do przodu. Jednym ze sposobów na pokonanie naszych wewnętrznych przeszkód jest trening mindfulness.

Mindfulness pomoże nam zmienić nasze słabości:

 • Nadmierną pewność siebie
 • Brak dyscypliny
 • Brak cierpliwość
 • Brak koncentracji
 • Uleganie emocjom
 • Nie przestrzeganie zasad, etc.

na zupełnie nowy garnitur cech zwycięskiego Tradera, który jest:

 • Czujny jak ważka, a przy tym zrelaksowany
 • Spokojny i otwarty, a jednak posiadający pełną kontrolę
 • Skoncentrowany i pewny siebie
 • Nastawiony pozytywnie i zmotywowany do działania
 • Wypoczęty
 • Przygotowany i przestrzegający rutyn i zasad
 • Analizujący, ale i swobodnie intuicyjny

Czym jest mindfulness?

Uważność, znana również jako mindfulness, to stan świadomej obecności

Bycie “Tu i Teraz”.

Stan, w którym skupiamy się na doświadczaniu chwili obecnej w sposób bezstronny i akceptujący, bez oceniania czy przywiązywania się do myśli i emocji. Jest to zdolność do uważnego i bezpośredniego doświadczania teraźniejszości, z pełnym zaangażowaniem w aktualną chwilę i bez rozpraszania się myślami o przeszłości czy przyszłości. 

Praktykowanie uważności obejmuje pełne zaangażowanie w aktualne doświadczenia, zmysły i otoczenie, bez ulegania automatycznym reakcjom czy wzorcom myślowym. Obejmuje pełną świadomość własnych myśli, emocji, ciała i otoczenia, a także umiejętność przyjęcia ich takimi, jakie są, bez prób interpretacji czy manipulacji nimi. 

Jest to praktyka, która może być rozwijana poprzez różne techniki, takie jak medytacja czy codzienne praktyki obecności, takie jak uważne oddychanie, uważne jedzenie czy uważne słuchanie.

Uważność ma wiele korzyści dla zdrowia psychicznego, emocjonalnego i fizycznego, w tym redukcję stresu, poprawę koncentracji, zwiększenie samoświadomości i umiejętność lepszego radzenia sobie z emocjami

Dzięki tej praktyce możemy znacząco poprawić ogólną jakość życia.

Cel treningu uważności dla Traderów

Celem praktyki mindfulness, dla Tradera Forex, jest osiągnięcie lepszego poziomu zarządzania emocjami, zwiększenie koncentracji, konsekwencji, cierpliwości, usuwanie stresu i napięć. 

Dzięki temu możliwe jest podejmowanie lepszych decyzji handlowych.

Poprzez regularne praktykowanie uważności, możemy lepiej radzić sobie ze stresem związanym z dynamicznym rynkiem finansowym, redukować wpływ emocji na proces podejmowania decyzji oraz poprawiać jakość analizy rynkowej. 

Praktyka mindfulness może również przyczynić się do zwiększenia odporności psychicznej, umożliwiając szybsze “odbicie się” po niepowodzeniach oraz lepsze wykorzystanie intuicji handlowej w analizie sygnałów rynkowych. Ostatecznym celem praktyki mindfulness dla Tradera Forex jest poprawa efektywności handlowej oraz ogólnego samopoczucia psychicznego w trudnym i wymagającym środowisku rynkowym.

Rozbijmy to na czynniki pierwsze:

Zarządzanie Emocjami

Uważność może nam  pomóc lepiej zrozumieć i kontrolować nasze emocje, takie, chociażby jak lęk, euforia czy niepewność. Te emocje, jak wszyscy wiemy, mogą wpływać na nasze decyzje inwestycyjne.

Redukcja Stresu

Specyfika rynków finansowych i inwestowanie własnych pieniędzy generuje nasze oczekiwania i stres. Praktyka mindfulness umożliwia radzenie sobie ze stresem związanym z dynamicznym i zmiennym środowiskiem rynkowym, poprzez skupienie uwagi na teraźniejszości, bez oceniania i kontrolę reakcji emocjonalnych.

Poprawa Koncentracji

Właściwa koncentracja i skupienie uwagi na bieżących warunkach rynkowych są kluczowe dla trafnego analizowania danych i podejmowania decyzji handlowych. Czasem bardzo trudno to zrobić. Techniki uważności pomagają wzmocnić naszą koncentrację i ogólną wydolność.

Świadome Podejmowanie Decyzji

Praktyka mindfulness rozwija naszą zdolność do podejmowania świadomych, przemyślanych decyzji handlowych, eliminując wpływ impulsywnych reakcji emocjonalnych.

Zwiększenie Odporności Psychicznej

Poprzez konsekwentne i regularne praktykowanie uważności, każdy z nas może zwiększyć odporność psychiczną. Te ćwiczenia umożliwiają lepsze radzenie sobie z trudnościami i niepowodzeniami na rynku.

Rozwój Intuicji Handlowej

Ponieważ niektóre z technik mindfulness pracują z naszymi kanałami energetycznymi, często podkreśla się, że uważność może wspomóc rozwój intuicji handlowej. Głównie poprzez zwiększenie świadomości sygnałów handlowych i subtelnych zmian na rynku Forex.

Podnoszenie Jakości Decyzji

Bardzo ważnym celem praktyki mindfulness, dla tradera Forex, jest podniesienie jakości podejmowanych decyzji handlowych. Praktyka uważności może nam w tym pomóc, nie tylko przez eliminację wpływu emocji na nasze decyzje, ale także przez lepszą koncentrację, większą odporność na stres i rozwój intuicji. Te wszystkie czynniki łącznie sprawiają, że nasze decyzje są lepiej przemyślane, spokojniejsze i lepiej realizują przyjętą strategię handlową.

Korzyści z uważności dla Traderów

Praktyka mindfulness działa holistycznie. Bez względu na to, czym się zajmujemy, przyniesie nam dużo korzyści i poprawi komfort naszego życia. Dlatego zwyczajnie warto znaleźć czas, by móc codziennie poświęcić chwilę na mindfulness.

W kontekście handlu na rynku Forex praktyka uważności służy poprawie umiejętności mentalnych i kontroli emocji, które są kluczowe dla skuteczności i długoterminowego sukcesu

Korzyści wynikające z tych ćwiczeń są bardzo liczne i obejmują wiele aspektów.

Oto kilka ważnych przykładów z długiej listy korzyści:

Lepsze zarządzanie emocjami

Praktykowanie uważności pomoże nam lepiej zrozumieć i kontrolować swoje emocje pojawiające się w trakcie handlu. Dostrzec, bez oceniania. W wyniku treningu łatwiej będzie uniknąć impulsywnych decyzji, podjętych pod wpływem emocji, a to może prowadzić do lepszych wyników handlowych.

Podejmowanie świadomych decyzji

Uważność, redukując wpływ emocji na proces podejmowania decyzji, umożliwia nam bardziej świadome podejście do analizy rynku i podejmowania decyzji handlowych. Będziemy dużo bardziej skupieni na chwili obecnej, co pozwoli lepiej ocenić sytuację i podejmować trafne decyzje.

Poprawa koncentracji

Regularna praktyka uważności pomaga zwiększyć naszą zdolność koncentracji i umożliwia lepsze skupienie uwagi na analizie rynku. Lepsza koncentracja pomaga we wszystkich aspektach pracy Tradera. Pozwala szybciej pracować, nie gubić w pamięci informacji i sygnałów.

Redukcja stresu

Handel na rynku Forex może być bardzo stresujący ze względu na zmienność i presję czasu. Skupienie się na chwili obecnej, bez oceniania, pomaga w redukcji stresu związanego z dynamicznym i nieprzewidywalnym rynkiem. Wytrenowane techniki i zachowania umożliwiają lepszą kontrolę nad naszymi emocjonalnymi reakcjami w trakcie trudnych sytuacji.

Zwiększenie odporności psychicznej

Regularna praktyka uważności może pomóc, krok po kroku, zwiększyć naszą odporność psychiczną, a także wpłynąć na poprawę naszej ogólnej wydajności. Dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej radzić sobie z trudnościami i niepowodzeniami na rynku. Każdy to zna, jeśli angażujesz się emocjonalnie w jakąś sytuację, to po chwili czujesz, ile siły i energii to kosztuje. Unikasz emocjonalnego zaangażowania, dłużej działasz na pełnych obrotach.

Rozwój intuicji handlowej

Długofalowa praca nad uważnością może wspierać rozwój intuicji handlowej. Rozwijamy w ten sposób lepszą świadomość sygnałów rynkowych i subtelnych zmian na rynku Forex. Następuje integracja intuicji z analizą danych i sygnałami handlowymi. Reakcje są dużo świeższe i bardziej świadome bieżącej sytuacji rynkowej.

Zarządzanie ryzykiem

Poprzez poprawę koncentracji, kontrolę emocji, redukcję stresu, praktyka uważności ułatwia ocenę ryzyka. Dzięki temu zwiększa się świadomość obecnych warunków rynkowych, a to ułatwia trafne ocenianie ryzyka. W konsekwencji czujemy się bardziej komfortowo, a to wspiera inne nasze działania.

Lepsze radzenie sobie z niepowodzeniem

Uważność pomaga lepiej radzić sobie z porażkami i stratami, umożliwiając szybsze “odbicie się” po niepowodzeniach. Straty czasem bardzo bolą, wywołują emocje. Mindfulness może pomóc szybko i skutecznie radzić sobie z takimi sytuacjami.

Lepsze relacje interpersonalne

Coraz częściej funkcjonujemy w społecznościach handlowych, mamy kontakt z innymi Traderami i wchodzimy w interakcje na różnych płaszczyznach. Nie oddzielimy też tradingu od naszego codziennego zwykłego życia. Praktykując uważność, jesteśmy zazwyczaj obecni i skupieni podczas interakcji z innymi osobami i uczymy się unikać oceniania, co bardzo pomaga. Dobre relacje z innymi zawsze poprawiają naszą samoocenę i wiarę w siebie.

Mindfulness dla Traderów – techniki i ćwiczenia praktyczne

Wzrost popularności praktyk uważności, nie tylko wśród Traderów, ale ogólnie, wśród ludzi chcących poprawić jakość swojego życia, to dowód na skuteczność tych prostych technik.

Korzyści wynikające z praktykowania uważności dla Traderów Forex są zróżnicowane i obejmują wiele obszarów, które mogą przyczynić się do poprawy wyników handlowych i ogólnej jakości życia. 

Można o tym dużo mówić, ale lepiej jest to robić.

Dlatego spróbuję tutaj przedstawić kilka konkretnych technik uważności, które mogą być przydatne dla Traderów Forex i nie tylko. Nie muszę chyba nikogo specjalnie zapewniać i przekonywać, że te techniki będą nam w stanie pomóc jedynie wtedy, gdy staną się naszą codzienną rutyną.

Ta praca wymaga czasu i bez systematycznego ćwiczenia nie ma co oczekiwać efektów.

Istnieje wiele różnych technik mindfulness, które można praktykować. Wystarczy wybrać te, a nawet tylko tą, która wydaje się tą właściwą i zacząć. Nie wyznaczamy sobie żadnych celów. Nie mamy oczekiwań. Musimy być bardzo szczerzy sami ze sobą i konsekwentni.

Technika – praca z oddechem

Zacznijmy od tego, że istnieje wiele różnych technik oddechowych, które można praktykować w ramach mindfulness. Każda technika przynosi nieco inne rezultaty, a różni praktycy mindfulness preferują różne techniki.

Wybór odpowiedniej techniki oddechowej zależy od preferencji i indywidualnych potrzeb praktykującego. Warto eksperymentować z różnymi technikami, aby znaleźć tą, która będzie dla nas działała najlepiej.

Zanim przejdziemy do wykonywania ćwiczenia, omówimy kilka technik oddechowych:

Oddech przeponowy (brzuszny)

Technika polega na głębokim i świadomym oddychaniu przeponą, czyli brzuchem. Koncentrujemy się na swobodnych ruchach przepony (brzucha). Powinniśmy czuć jak podczas wdychania, brzuch się unosi (przepona się rozszerza), a podczas wydechu opada.

Koncentracja na oddechu

Technika polega na skupieniu się na naturalnym rytmie oddechu. Oddychamy swobodnie, bez próby zmiany czy kontrolowania oddechu. Obserwujemy każdy wdech i wydech, zachowując świadomość całego procesu.

Oddechowa medytacja vipassana

To niezwykła technika, która jest rzeczywiście częścią klasycznej medytacji. Jest oparta na swobodnej obserwacji oddechu. Oddychamy naturalnie, obserwując swój oddech w sposób neutralny i bez oceniania, przyjmując podejście obserwatora. Możemy koncentrować się na czubku nosa, czując, jak powietrze wchodzi i wychodzi. Pojawiającym się myślom pozwalamy odejść. Nie chwytamy ich, nie oceniamy, nie odpychamy, nie wchodzimy w analizę. Pewien wielki mistrz medytacji, bardzo ciekawie to ujął – jeśli pojawią się myśli, mają być jak złodziej w pustym domu, on wchodzi i od razu wychodzi.

Liczenie oddechów

Kolejne ciekawe ćwiczenie, które na dodatek możemy sobie utrudniać na wiele sposobów. Polega na skupieniu się na oddechu i liczeniu jego cykli. Najprostsza wersja to liczenie wydechów od 1 do 10, po czym zaczynamy od nowa. Świetne na koncentracje. Na początku trudno nie zasnąć. Przy tym ćwiczeniu, jeśli siedzimy w klasycznej pozycji medytacyjnej, możemy wydzielać bardzo dużo ciepła. Wariacje możemy wymyślać sami, np. liczymy osobno wdechy od 1 do 100, a wydechy od 100 do 1. Trudniejszy wariant to do tego ostatniego dodajemy jeszcze dwa odliczania: Pierwszy wdech liczymy od jeden do 100, wydech od 100 do 1, kolejny wdech od 50 do 150 i kolejny wydech od 50 do -50.

Oddechowe skupienie na różnych częściach ciała

Tutaj chodzi o skupienie się na konkretnej części ciała, przez którą przechodzi oddech, wdech i wydech. To może być dowolna część ciała, którą wybierzemy. Możemy po kolei przechodzić od jednej części ciała do kolejnej. Możemy się również skupiać na tylko na doznaniach związanych z oddychaniem, takich jak uczucie chłodu czy ciepła powietrza.

Oddech połączony z afirmacją lub mantrą

Technika polega na łączeniu świadomego oddechu z pozytywnymi afirmacjami lub mantrami. Ta technika stosowana przez pewien czas pomaga w osiągnięciu stanu spokoju i koncentracji.

Wizualizacja oddechu

Ta technika polega na wizualizowaniu sobie oddechu jako strumienia światła lub energii. Wyobrażamy sobie jak ten strumień płynie przez nasze ciało, pomagając w relaksacji, usuwając napięcia i powoduje poczucie coraz głębszego zanurzenia się w uważnym spoczywaniu.

Technika 4-7-8

Technika polega na wdychaniu powietrza przez około 4 sekundy, zatrzymaniu oddechu na 7 sekund, a następnie spokojnym wydechu powietrza przez 8 sekund.

Ćwiczenie praktyczne

Ćwiczenie oddechowe jest jedną z podstawowych technik mindfulness, która skupia się na świadomym i głębokim oddychaniu w celu osiągnięcia relaksacji, obecności i redukcji stresu

Oto jak można wykonać to ćwiczenie:

Znajdź ciche i spokojne miejsce

Usiądź w wygodnej pozycji na krześle, na poduszce na podłodze, lub połóż się na plecach na wygodnej powierzchni. Upewnij się, że znajdujesz się w spokojnym i cichym miejscu, w którym nikt nie będzie ci przeszkadzał.

Zrelaksuj się

Zacznij od znalezienia wygodnej pozycji i zrelaksowania ciała poprzez rozluźnianie mięśni. Możesz koncentrować się na kolejnych partiach mięśniowych, lub częściach ciała i wyobrażać sobie jak się rozluźniają.

Skoncentruj się na oddechu

Zacznij skupiać się na oddechu, zwracając uwagę na jego naturalny rytm. Możesz skupić się na wdechu i wydechu lub na uczuciu powietrza wchodzącego i wychodzącego przez nos. Jeśli bardziej komfortowe jest oddychanie przez usta, to tak może być. Jeśli wolisz, aby powietrze wchodziło przez nos i wychodziło przez usta, to tak też może być.

Głęboki i swobodny oddech

Zauważ jak wdechy i wydechy wchodzą i wychodzą całkowicie naturalnie. Zacznij wdychać powietrze głęboko przez nos, wypełniając nim całe płuca, a potem przeponę (brzuch). Następnie płynnie i powoli wydychaj je, uwalniając całe powietrze. Powoli oddech stanie się coraz głębszy i wolniejszy. To dobrze.

Skup się na rytmie oddechu

Skupiaj się na rytmie oddechu, zauważając jego tempo i głębokość. Możesz także skoncentrować się na przyjemnym uczuciu relaksacji, które towarzyszy głębokiemu oddechowi.

Obserwuj myśli i emocje

Podczas praktyki ćwiczenia oddechowego, zauważysz, że twoje myśli będą błądziły. Niech po prostu przepływają, nie chwytaj ich, nie odpychaj, nie nadawaj im znaczenia, pozwól rozproszyć się, a następnie powróć do skupienia na oddechu.

Zakończ ćwiczenie, kiedy uznasz, że to już czas

Do tego ćwiczenia można zastosować dowolną technikę oddychania wymienioną w części Techniki oddechowe lub zostawić tak, jak to tutaj przedstawiłem.

Powtarzaj regularnie. Praktykuj to ćwiczenie oddechowe przez określony czas, na przykład 10-15 minut dziennie, lub w dowolnej chwili, zawsze, gdy potrzebujesz chwili relaksu i odprężenia.

Korzyści

Regularne praktykowanie tych ćwiczeń oddechowych przynosi dużo korzyści, począwszy od naszego samopoczucia psychicznego i emocjonalnego, po relaks i rozluźnienie. Dlatego warto je włączyć do swojej codziennej rutyny lub stosować w przypadku, gdy pilnie potrzebujemy momentu relaksu i odprężenia.

Uważność oddechowa przynosi bez wątpienia wiele korzyści, a w tym:

Relaksacja i redukcja stresu – głębokie i świadome oddychanie pomaga w redukcji napięcia mięśniowego, psychicznego i stresu. Prowadzi do uczucia relaksu i spokoju.

Poprawa koncentracji – skupienie się na oddechu pomaga w poprawie koncentracji i jej siły, umożliwiając lepsze radzenie sobie z wyzwaniami i zadaniami.

Zwiększenie świadomości ciała – ćwiczenie oddechowe może pomóc w zwiększeniu świadomości ciała i jego sygnałów, co może prowadzić do większej samoświadomości i zrozumienia własnych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.

Zarządzanie emocjami – świadome oddychanie jako nasza reakcja na pojawiające się stany emocjonalne, może pomóc w zarządzaniu emocjami, umożliwiając spokojne i kontrolowane reakcje na różne sytuacje i wydarzenia.

Technika – skupienie na zmysłach

Ta technika polega na obserwowaniu doznań zmysłowych bez oceniania.

Skupienie się na zmysłach jest jedną z popularnych technik mindfulness, która polega na uważnym obserwowaniu i doświadczaniu doznań naszych narządów zmysłów bez oceniania, analizowania czy reagowania na nie. 

Świadome skupienie się na doświadczeniach zmysłowych, takich jak dotyk, smak, zapach, słuch i wzrok, pozwala nam na lepsze poznanie naszej zmysłowości. Ważne przy tym jest to zastrzeżenie, że nie należy nic oceniać, analizować, na nic nie reagować. Mamy być po prostu świadomi.

Ćwiczenie praktyczne

Wybierz zmysł, na którym chcesz się skupić

Możesz wybrać jeden zmysł, na którym chcesz się skupić. Możesz także poeksperymentować i koncentrować się na różnych zmysłach w różnych sesjach.

Znajdź ciche i spokojne miejsce

Wybierz miejsce, w którym możesz czuć się swobodnie i bezpiecznie, gdzie nic nie będzie ciebie rozpraszało, ani nie będzie zakłócało twojego spokoju.

Rozluźnij ciało i umysł

Usiądź wygodnie lub połóż się na plecach, zamknij oczy (o ile wybrałeś zmysł inni niż wzrok) i skoncentruj się na relaksacji ciała i umysłu.

Skup się na doświadczeniu zmysłowym

Skup się na doświadczeniu wybranego zmysłu w danym momencie. Jeśli wybrałeś dotyk, możesz skupić się na uczuciu dotyku ciała lub przedmiotu. Jeśli wybrałeś smak, możesz skupić się na smaku jedzenia lub napoju. Staraj się być całkowicie obecny w doświadczeniu tego zmysłu. O ile to możliwe, to nie nazywaj, nie analizuj, nie oceniaj. 

Obserwuj bez oceniania

Podczas skupiania się na zmysłach, staraj się obserwować doświadczenia bez oceniania ich jako dobrych czy złych, bez lubię czy nie lubię, miłe lub niemiłe. Po prostu doświadczaj i zaakceptuj je takimi, jakie są, bez wchodzenia w analizę czy interpretację.

Wróć do oddechu

Jeśli zauważysz, że twoje myśli zaczynają się rozbiegać, zaczynasz analizować lub oceniać, to delikatnie przypomnij sobie o swoim oddechu i wróć do skupienia się na zmysłach. Kontynuuj ćwiczenie tak długo, jak chcesz.

Korzyści

Praktyka skupienia się na zmysłach w ramach mindfulness może przynieść wiele różnych korzyści. Musimy pamiętać, że im lepiej potrafimy to robić, im silniejsza jest nasza praktyka, tym więcej i bardziej dostrzegalnych efektów nam przyniesie.

Skupienie na zmysłach może przynieść korzyści, takie jak:

Relaksacja i redukcja stresu – skupienie się na zmysłach może pomóc w redukcji napięcia i stresu poprzez przeniesienie uwagi z myśli i zmartwień na obecne doświadczenia zmysłowe. 

Wzmocnienie świadomości – ćwiczenia mindfulness mogą pomóc we wzmocnieniu świadomości własnych doświadczeń i reakcji. Dzięki temu możemy stawać się coraz bardziej świadomi siebie i lepiej siebie rozumieć.

Poprawa koncentracji – praktyka skupienia się na zmysłach może pomóc w poprawie koncentracji i uwagi poprzez trening umysłu i “zmuszanie się” do pozostawania obecnym i skupieniu się tylko na jednym zadaniu.

Świadomość tu i teraz – regularna praktyka mindfulness pomaga w rozwijaniu umiejętności bycia całkowicie obecnym w danym momencie i doświadczania pełni życia w każdej chwili.

Technika – Skanowanie ciała

Technika mindfulness, znana jako skanowanie ciała, polega na uważnym i skoncentrowanym obserwowaniu różnych części ciała w celu rozpoznania napięcia, dyskomfortu lub innych doświadczeń fizycznych

To popularna praktyka stosowana w ramach technik uważności i może być stosowana jako forma relaksacji, świadomej obecności i zarządzania stresem. 

Skanujemy w głowie całe nasze ciało, skupiając się na różnych jego częściach. Możemy zacząć od głowy i schodząc stopniowo w dół, obserwować różne części ciała i uwalniać pojawiające się w nich napięcia.

Ćwiczenie praktyczne

Znajdź spokojne miejsce

Przy tym ćwiczeniu najlepiej będzie położyć się wygodnie na plecach, w cichym i spokojnym miejscu tam, gdzie nikt ci nie przeszkodzi. 

Zamknij oczy

Jeśli to możliwe, zamknij oczy, aby zwiększyć skupienie i skoncentrować się jedynie na doświadczeniach wewnętrznych.

Rozpocznij oddechem

Zacznij od oddychania, skupiając się na spokojnym i regularnym rytmie oddechu. Weź kilka głębokich oddechów. Pozwól oddechowi się uspokoić. Niech stanie się głęboki i spokojny.

Skup się na skanowaniu różnych częściach ciała

Zacznij skanowanie ciała od głowy i stopniowo poruszaj się w dół. Zatrzymuj się na każdej części ciała, zwracając uwagę na jej budowę, skóra, mięśnie, ścięgna, kości itp. Zastanów się, czy czujesz jakieś napięcie? Czy mięśnie i ścięgna są rozluźnione? Może czujesz jakiś ból lub dyskomfort? Jeśli tak, zatrzymaj się na chwilę i skoncentruj się na tym miejscu, starając się je rozluźnić poprzez głęboki oddech i świadome rozluźnianie mięśni. Jednocześnie wyobraź sobie, że to doznanie rozpuszcza się i znika. Możesz użyć techniki oddechowej, wyobrażając sobie, że twój oddech wchodzi i wychodzi właśnie przez to miejsce.

Obserwuj bez oceniania

Podczas skanowania ciała, staraj się obserwować doświadczenia fizyczne bez oceniania ich jako dobrych czy złych. Po prostu zaakceptuj je takimi, jakie są, bez wchodzenia w analizę czy interpretację.

Kontynuuj skanowanie ciała

Następnie przejdź do kolejnej części ciała. Kontynuuj skanowanie ciała, przechodząc stopniowo przez wszystkie części ciała, aż dotrzesz do stóp.

Zakończ oddechem

Po zakończeniu skanowania ciała ponownie skup się na oddechu przez kilka chwil, zanim powoli otworzysz oczy i wrócisz do codziennych zajęć.

Korzyści

Wykonując technikę skanowania ciała, możesz zyskać wiele korzyści, a w tym:

Relaksacja i redukcja napięcia – świadome skanowanie ciała pomaga w identyfikowaniu obszarów napięcia i dyskomfortu oraz w ich rozluźnianiu, co prowadzi do ogólnego uczucia relaksacji i redukcji napięcia.

Świadomość ciała – skanowanie ciała pomaga w zwiększeniu świadomości własnego ciała i sygnałów, które nam wysyła. Ta technika pomaga w radzeniu sobie z różnymi problemami zdrowotnymi lub dyskomfortem fizycznym.

Uważność i obecność – praktykowanie skanowania ciała pomaga w rozwijaniu uważności i obecności, poprzez skupienie się na aktualnych doświadczeniach fizycznych i reakcjach ciała.

Zarządzanie stresem – skanowanie ciała jest również skuteczną techniką zarządzania stresem, ponieważ pomaga w uwalnianiu napięcia fizycznego i emocjonalnego, co w efekcie prowadzi do większej równowagi i spokoju psychicznego. Może też być remedium na napięcia powstałe w wyniku stresu.

Technika – Medytacja Mindfulness

Medytacja uważności, znana również jako praktyka medytacji mindfulness, jest jedną z najpopularniejszych form praktykowania mindfulness

Polega na całkowitym skupieniu uwagi na oddechu i chwili obecnej, pozostając niejako w roli obserwatora. Wszystkie pojawiające się myśli, emocje, sygnały od naszych zmysłów pozostawiamy bez oceniania, chwytania czy angażowania się w analizę etc. 

Kiedy stajemy się ich świadomi, to w tym samym momencie pozwalamy im się rozpłynąć, nie robiąc nic. Pozostajemy świadomi oddechu i chwili obecnej bez oceniania

Można powiedzieć, że jest to po prostu siedzenie w ciszy przez określony czas, skupienie się na oddechu lub na jakimś punkcie w przestrzeni, pozwalając na swobodne przepływanie myśli bez naszej reakcji na nie.

Regularna praktyka w połączeniu z odpowiednią techniką oddechową szybko przynosi ciekawe i łatwo dostrzegalne rezultaty.

Ćwiczenie praktyczne

Znajdź ciche miejsce

Wybierz spokojne miejsce, gdzie możesz usiąść wygodnie, nie będąc narażonym na przeszkadzające dźwięki czy jakieś inne rozpraszające czynniki. Po nabraniu wprawy nie wiele będzie ci w stanie przeszkodzić.

Wybierz pozycję

Usiądź w wygodnej pozycji. Możesz usiąść na krześle, na poduszce na podłodze w pozycji medytacyjnej, albo połóż się wygodnie na plecach. Wybierz pozycję, która dla ciebie będzie komfortowa. Jeżeli siedzisz, to staraj się utrzymywać kręgosłup prosty, ale bez napinania ciała. Postaraj się o naturalną i rozluźnioną pozycję ciała.

Zrelaksuj się

Zacznij od zrelaksowania ciała, rozluźniając mięśnie i przyjmując naturalną, swobodną postawę. Uspokój oddech. Niech będzie naturalny, coraz głębszy i spokojny.

Skup się na oddechu

Zacznij skupiać swoją uwagę na oddechu, obserwując go w sposób neutralny, bez próby kontrolowania czy zmieniania jego rytmu. Możesz skupić się na odczuwaniu powietrza wchodzącego i wychodzącego przez czubek nosa. Bądź świadomy swojego oddechu.

Obserwuj myśli i emocje

Podczas praktykowania medytacji uważności, zauważysz, że twoje myśli będą wędrować. Tracisz koncentrację na oddechu i odkrywasz, że głowa jest pełna myśli. Pojawiają się emocje. Po prostu obserwuj te myśli i emocje, nie angażując się w nie, ani nie oceniając ich. Staraj się nie podążać za nimi, nie chwytaj ich. Nie odpychaj ich, uznając za niepożądane. Pozwól im po prostu przepłynąć, jak chmury na niebie, które pojawiają się znikąd, a potem znikają. Zawsze wracaj do skupienia się na oddechu.

Wracaj do obserwacji oddechu

Zawsze jak zauważysz, że twoje myśli lub emocje zaczynają cię rozpraszać, pojawią się  jakieś rozpraszające doznania zmysłowe, to stań się świadomy tej sytuacji, ale bez oceniania, odpychania i chwytania. Kiedy stajemy się po prostu świadomi tego, co się wydarza w naszej głowie, po chwili wszystko się samoistnie rozpuszcza i powraca świadomość oddechu.

Kontynuuj praktykę

Niech twoja medytacja uważności trwa przez jakiś określony czas, na przykład 10-20 minut. Staraj się wykonywać ją codziennie lub według własnych preferencji i możliwości.

Korzyści

Regularna praktyka medytacji uważności przynosi liczne korzyści dla zdrowia psychicznego, emocjonalnego i fizycznego, dlatego warto włączyć ją do swojej codziennej rutyny lub praktykować według własnych potrzeb i preferencji.

Korzyści z praktyki przychodzą dosyć szybko. Wśród nich można znaleźć, takie jak:

Redukcja stresu i lęku (strachu) – regularna praktyka medytacji uważności pomaga w redukcji poziomu stresu i lęku. Rozpuszczają się napięcia w ciele i uzyskujemy odczuwalne doznanie wewnętrznej równowagi i wyciszenia.

Poprawa koncentracji i uwagi

Medytacja uważności znacząco poprawia poziom koncentracji i uwagi, umożliwiając lepsze radzenie sobie z codziennymi wyzwaniami i zadaniami.

Zwiększenie samoświadomości

Praktykowanie medytacji uważności może prowadzić do zwiększenia samoświadomości, zrozumienia siebie i swoich reakcji oraz lepszej kontroli nad własnymi myślami i emocjami.

Poprawa samopoczucia i zdrowia psychicznego

Ta technika przynosi realne korzyści dla naszego zdrowia psychicznego i emocjonalnego, poprawiając ogólne samopoczucie, poczucie własnej wartości, wewnętrznego bogactwa, stabilnych fundamentów i wzmacniając uczucie spokoju i równowagi.

Technika – Joga Mindfulness

Joga uważności, znana również jako mindfull yoga, to praktyka, która łączy elementy jogi z technikami mindfulness, skupiając się na świadomym doświadczaniu ciała, oddechu i obecności w aktualnym momencie. 

Ta kombinacja technik jogi i mindfulness może pomóc w zwiększeniu relaksacji, redukcji stresu, poprawie elastyczności ciała oraz wzmocnieniu ciała. 

Połączenie praktyk jogi z elementami uważności, skupienie się na ruchach ciała, oddechu i obecnym momencie wymaga znajomości asan. Choćby kilku podstawowych. 

Jeśli nigdy wcześniej nie uczestniczyliśmy w kursie jogi, nie otrzymaliśmy instrukcji jak poprawnie wykonywać asany, to najlepiej najpierw skorzystać z profesjonalnego kursu jogi i dopiero wtedy ćwiczyć samodzielnie jogę uważności.

Ćwiczenie praktyczne

Oto jak można wykonać jogę uważności:

Wybierz spokojne miejsce

Wybierz spokojne i ciche miejsce do praktykowania jogi uważności. Najlepiej w pięknym otoczeniu, w którym będziemy się dobrze czuli i z którym będziemy się dobrze harmonizowali.

Przygotuj przestrzeń

Stwórz odpowiednią przestrzeń do praktykowania jogi. Załóż wygodny strój, rozwiń matę do jogi i umieść ją na płaskim i czystym podłożu.

Rozgrzewka

Zacznij od krótkiej rozgrzewki, wykonywając kilka łagodnych ćwiczeń, takich jak okrężne ruchy ramion, obroty tułowia i delikatne rozciąganie mięśni.

Skup się na oddechu

Podczas praktykowania jogi uważności, skupiaj się na oddechu, dbając o jego rytm i głębokość podczas wykonywania różnych pozycji. Staraj się koordynować ruchy ciała z oddechem, np. wdychając powietrze podczas unoszenia ramion w górę, a wydychając podczas ich opuszczania w dół. Nie pozwól się rozproszyć.

Skup się na ruchu

Wykonywając różne pozycje jogi, bądź świadomy każdego ruchu ciała i odczuć w trakcie wykonywania pozycji. Skupiaj się na doświadczaniu ciała i jego reakcji na poszczególne ruchy.

Bądź świadomy doznań zmysłowych

Oprócz skupienia się na ruchu i oddechu zwracaj podczas praktykowania jogi uwagę na zmysły i doznania z nich płynące. Obserwuj dźwięki, zapachy, dotyk i inne zmysły w sposób uważny i obecny. Nie oceniaj. Wróć do pełnego skupienia się na oddechu i wykonywanej asanie.

Bądź świadomy myśli i emocji

Podczas praktykowania jogi uważności, zauważysz, że twoje myśli i emocje zaczną się pojawiać i błądzić. Po prostu obserwuj je bez angażowania się, bez oceniania, bez chwytania. Zawsze wracaj do pełnego skupienia na oddechu i wykonywanej asanie.

Zakończenie i relaksacja

Po zakończeniu praktyki jogi uważności zrelaksuj się w pozycji leżącej lub siedzącej, skupiając się na oddechu i rozluźniając ciało. Pozwól sobie na kilka minut relaksacji i wyciszenia.

Korzyści

Joga uważności to doskonała praktyka dla osób, które chcą połączyć korzyści jogi ze skupieniem się na obecności i uważności. Zresztą, właśnie w taki sposób jest to bardzo często praktykowane. 

Praktykowanie jogi uważności może przynieść wiele korzyści, a w tym:

Redukcja stresu i lęku – joga uważności doskonale pomaga w redukcji poziomu stresu i lęku poprzez skupienie się na asanie, oddechu i obecności w aktualnym momencie. Regularne ćwiczenie usuwa wszystkie napięcia w ciele. Czujemy się rozluźnieni, swobodni, pełni życia i możliwości.

Poprawa elastyczności i siły ciała – regularne praktykowanie jogi uważności zdecydowanie poprawia elastyczność ciała i buduje zrównoważony tonus ciała. Asany bardzo szybko poprawiają wytrzymałość i siłę wszystkich mięśni.

Zwiększenie świadomości ciała – joga uważności pomaga w zwiększeniu świadomości naszego ciała, jego potrzeb i możliwości. Umożliwia nam lepsze zrozumienie naszych granic, pomaga nam je przesuwać i lepiej rozumieć własne potrzeby fizyczne i emocjonalne.

Poprawa koncentracji i uwagi – wszystkie omawiane tutaj ćwiczenia, a także i to, bardzo pomagają w poprawie siły i jakości naszej koncentracji, umożliwiając lepsze radzenie sobie z codziennymi wyzwaniami i zadaniami. 

Technika – Malowanie mandali

Wszyscy znamy przeróżne kolorowanki, które można kupić w różnych miejscach. Można łączyć kropki, zamalowywać pola, odtwarzać różne ciekawe dzieła sztuki, abstrakcyjne wzory czy twory natury.

Możemy to wykorzystać.

Malowanie mandali lub zwyczajnie rysowanie i kolorowanie w ujęciu mindfulness to praktyki, które łączą kreatywność z uważnością, pozwalając praktykującym skupić się na chwili obecnej i doświadczeniu procesu tworzenia. Koniecznie jak zawsze w sposób świadomy i bez oceniania.

Z punktu widzenia mindfulness nie jest takie ważne czy sami jesteśmy kreatywnymi twórcami i chcemy zrobić coś od początku do końca sami, czy też wystarczą nam rysowanki – kolorowanki.

Chodzi o to, by zaangażować się w proces tworzenia, rysowanie lub kolorowanie. Zaangażować się w tworzenie piękna w sposób uważny, skupiając się na procesie i doświadczaniu chwili obecnej.

Ćwiczenie praktyczne

Wybierz materiały

Wybierz odpowiednie materiały do tworzenia mandali lub rysowania, takie jak kolorowe długopisy, kredki, farby czy ołówki, oraz odpowiednie kolorowanki, papier lub zwykłą kartkę. To, co będzie ci potrzebne.

Znajdź spokojne miejsce

Wybierz ciche i spokojne miejsce, gdzie możesz skupić się na praktyce bez rozpraszania się. Ważne by proces był ciągły i trwał w skupieniu przez dłuższy czas.

Zrelaksuj się

Zacznij od zrelaksowania ciała poprzez kilka głębokich oddechów i rozluźnianie mięśni.

Skup się na oddechu

Zacznij skupiać swoją uwagę na oddechu, obserwując go w sposób naturalny i świadomy.

Rysuj, koloruj lub twórz mandalę

Zacznij rysować lub tworzyć mandalę, skupiając się na doświadczeniu procesu tworzenia teraz. Wszystkie kolory i kreski powinny być na swoim miejscu, ale pozwól, aby kształty i kolory pojawiały się spontanicznie, bez z góry określonego planu (typu najpierw zrobię zielony, a potem czerwony itd.). Staraj się, aby linie były precyzyjne, a kolory ładnie położone.

Obserwuj myśli i emocje

Podczas całego procesu tworzenia, zwracaj uwagę na swoje myśli i emocje, pozwalając im po prostu przepłynąć, jak chmury na niebie, bez oceniania czy angażowania się w nie.

Uważność w działaniu

Bądź świadomy każdego ruchu ręki, każdej kreski i każdego koloru, które dodajesz do mandali lub rysunku. Skupiaj się na doświadczaniu procesu tworzenia teraz.

Uwaga na szczegóły

Zwracaj uwagę na szczegóły i drobne detale, które pojawiają się w mandali lub rysunku, obserwując je uważnie i bez oceniania.

Zakończ oddechem

Po zakończeniu tworzenia mandali lub rysunku wróć do skupienia się na oddechu przez kilka chwil. Na tą chwilę zamknij oczy i zrelaksuj się, a potem powoli otwórz oczy i wróć do codziennych zajęć.

Korzyści

Tworzenie mandali i rysowanie w ujęciu mindfulness to doskonałe praktyki dla osób, które chcą łączyć kreatywność z uważnością, pozwalając sobie na relaksację i odprężenie oraz rozwijając umiejętność bycia świadomym chwili obecnej.

Tworzenie mandali i rysowanie w ujęciu mindfulness to korzyści, takie jak:

Redukcja stresu i lęku – skupianie się na tworzeniu pomaga w redukcji poziomu stresu i lęku. Praktyka prowadzi do uczucia relaksu i spokoju.

Zwiększenie kreatywności – praktyka tworzenia mandali i rysowania w ujęciu mindfulness pomaga w zwiększeniu kreatywności poprzez swobodne wyrażanie siebie i eksplorację różnych form i kolorów. Prowadzi do większej wrażliwości, umiejętności abstrakcyjnego myślenia, czy postrzegania. W efekcie to wszystko prowadzi do zwiększenia poczucia własnej wartości i wewnętrznego bogactwa.

Poprawa koncentracji i uwagi – skupienie się na tworzeniu i byciu obecnym poprawia koncentrację i uwagę, umożliwiając lepsze radzenie sobie z codziennymi wyzwaniami i zadaniami.

Dostrzeganie szczegółów – praktyka bardzo pomaga w rozwijaniu umiejętności obserwowania, dostrzegania szczegółów i drobnych detali, co jest przydatne w wielu obszarach życia, a w tym również w tradingu.

Praktyka – uważność podczas codziennych czynności

Dla chcącego nie ma nic trudnego. Nie potrzebujemy mieć zawsze ekstra czasu i super miejsca. Wystarczy być. Mindfulness możemy ćwiczyć, skupiając się na bieżącym momencie, podczas wykonywania praktycznie wszystkich codziennych czynności.

Praktykowanie uważności podczas codziennych czynności to proces świadomego skupienia się i doświadczenia chwili obecnej w trakcie wykonywania prostych czynności, takich jak mycie zębów, jedzenie posiłków, przechadzka czy sprzątanie domu.

Chodzi o to, by jak najczęściej ćwiczyć bycie tu i teraz. By stawać się coraz lepszym w rozpuszczaniu przeszkadzających, zabarwionych emocjonalnie myśli, samych emocji czy bodźców zmysłowych.

Dzięki temu to, co chcemy osiągnąć, to będzie JAKOŚĆ, a nie JAKOŚ.

Innymi słowy, kropla drąży skałę.

Ćwiczenie praktyczne

Oto jak można wykonać tę praktykę:

Wybierz codzienną czynność

Wybierz jedną codzienną czynność, przy której będziesz praktykować uważność. Może to być coś prostego jak mycie naczyń lub coś bardziej złożonego jak gotowanie posiłku.

Skoncentruj się na doświadczeniu

Podczas wykonywania tej wybranej czynności, skup się na doświadczaniu chwili obecnej. Zwróć uwagę na wszystkie aspekty tej czynności czy procesu, takie jak dotyk, zapach, dźwięki i smak. Nie oceniaj.

Obserwuj zmysły

Obserwuj swoje zmysły podczas wykonywania czynności. Zauważ dotyk wody na skórze podczas mycia naczyń, zapach świeżych składników podczas gotowania, dźwięki natury podczas spaceru czy smak i konsystencję jedzenia podczas jedzenia posiłku.

Uwaga na detale

Zwracaj uwagę na detale i drobne niuanse w trakcie wykonywania czynności. Zauważ szczegóły, których wcześniej nie dostrzegałeś, i ciesz się nimi.

Obserwuj swoje myśli i emocje

Podczas praktyki uważności w trakcie codziennych czynności zauważysz, że jak tracisz koncentrację, to twoje myśli i emocje pojawiają się dosyć szybko. Obserwuj je tak jak zwykle, zupełnie się w nie angażując, ani ich nie oceniając. Pozwól im się rozproszyć i wróć do skupienia się na doświadczaniu chwili obecnej i czynności, którą właśnie wykonujesz.

Uwaga na oddech

Jeśli zauważysz, że twoje myśli zaczynają cię rozpraszać, skup się przez chwilę na oddechu, to pomoże przywrócić skupienie się na praktyce.

Kontynuuj praktykę

Kontynuuj praktykowanie uważności podczas codziennych czynności każdego dnia, starając się być obecnym i uważnym w każdym momencie.

Korzyści

Praktykowanie uważności podczas codziennych czynności, to doskonały sposób na włączenie mindfulness do codziennej rutyny i czerpanie korzyści ze świadomego życia obecnie. Główną korzyścią jest wzmacnianie efektów samej praktyki, ale nie tylko.

Praktyka uważności podczas codziennych czynności przynosi wiele korzyści, a w tym:

Redukcja stresu i emocji – skupianie się na danej czynności i chwili obecnej zawsze pomaga w redukcji poziomu stresu i niepotrzebnych emocji. Koncentrując się na chwili obecnej, redukujemy wpływ rozpraszających myśli, błądzenie myślami w przeszłości czy przyszłości. Im lepiej wykonujemy tę praktykę tym jest skuteczniejsza. Tym szybciej rozpuszczamy bez oceniania wszystkie myśli i emocje.

Zwiększenie świadomości – praktykowanie uważności podczas codziennych czynności może pomóc w zwiększeniu świadomości własnych doświadczeń i reakcji, a to prowadzi do większej samoświadomości, lepszego rozumienia siebie i naszych reakcji. Pozwala również unikać niepożądanych reakcji w trakcie stresujących chwil np. podczas tradingu.

Zadowolenie – praktykowanie uważności podczas codziennych czynności pomaga nam w zauważaniu i docenianiu życia, wartości codzienności i zwyczajnych czynności, drobnych przyjemności i szczęścia, które kryje się w rutynach codziennego życia.

Praktyka – Uważne słuchanie

Uważne słuchanie to praktyka mindfulness, która polega na skupieniu uwagi na drugiej osobie i tym, co ona mówi, z pełnym zaangażowaniem i bez oceniania czy przerywania. 

Może to być skupienie się na rozmowie, ale również na muzyce. 

Obserwujemy każde słowo lub każdy dźwięk. Uważnie i jak zawsze bez oceniania. Zarówno muzyka, jak i rozmowa mogą przywoływać emocje, wspomnienia, przenosić nas w sferę marzeń i planów.

Muzyka nie tak bardzo, ale relacje interpersonalne i rozmowa mogą stać się prawdziwym polem bitwy i testem, dla wszystkiego czego się uczyliśmy. Uważna rozmowa z trudnym rozmówcą może nam bardzo szybko pokazać, jaki progres poczyniliśmy i w którym miejscu naszej drogi jesteśmy.

Ćwiczenie praktyczne

Spróbuj znaleźć do ćwiczenia spokojne miejsce

Jeśli to możliwe, to wybierz ciche i spokojne miejsce do rozmowy, gdzie nikt nie będzie wam przeszkadzał.

Skup się na rozmówcy

Skup swoją uwagę na osobie, z którą rozmawiasz, zwracając uwagę na jej słowa, intonację, gesty i wyraz twarzy.

Utrzymuj kontakt wzrokowy

Utrzymuj kontakt wzrokowy z mówiącą osobą, aby pokazać jej, że jej słowa są dla ciebie ważne i że jesteś obecny w rozmowie.

Odpuszczanie myśli i emocji

Jeśli zauważysz, że twoje myśli zaczynają cię rozpraszać, wybiegają poza obszar rozmowy, prowadzisz w głowie dyskusję z rozmówcą lub pojawiają się emocje związane z rozmową, to pozwól tym myślom i emocjom się rozpłynąć i wróć do pełnego skupienia się na słuchaniu.

Przyjmuj i nie oceniaj

Przyjmuj to, co mówi druga osoba bez oceniania czy krytykowania. Po prostu słuchaj z otwartym umysłem i sercem.

Stawiaj pytania i okazuj zainteresowanie

Stawiaj pytania i okazuj zainteresowanie tym, co mówi rozmówca, aby pokazać, że ta rozmowa i sam rozmówca są dla ciebie istotni

Potwierdzaj zrozumienie

Potwierdzaj, że zrozumiałeś to, co mówi druga osoba. Stosuj techniki takie jak powtórzenie, parafraza lub zadawanie pytań uszczegóławiających, aby upewnić się, że dobrze wszystko zrozumiałeś.

Nie oceniaj, nie osądzaj

Odbieraj słowa drugiej osoby bez oceniania, osądzania czy interpretowania ich. Po prostu słuchaj i przyjmuj to, co mówi bez względu na twoje osobiste opinie czy przekonania.

Uwaga na oddech

Jeśli zauważysz, że zaczynasz się rozpraszać, pojawiają się przeszkadzające emocje lub myśli, czy też jesteś coraz bardziej podatny na bodźce zewnętrzne, skup się przez chwilę na oddechu, aby przywrócić skupienie się na uważnym słuchaniu i rozmówcy.

Korzyści

Uważne słuchanie to ważna umiejętność, którą warto rozwijać. W naszym zróżnicowanym i pełnym skrajności świecie ta technika dla wielu osób może być bardzo trudna

Jednak mimo to warto próbować ją stosować tak często, jak to możliwe, aby móc budować lepsze relacje z innymi i prowadzić bardziej uważne, pełniejsze życie. 

Wyobraź sobie jakąś budzącą emocje sprawę i twojego oponenta. Jeśli będziesz umieć zastosować  skutecznie tę technikę, to jakim sposobem, nawet najdziwniejsze zdarzenie na rynku mogłoby cię wyprowadzić z równowagi?

Uważne słuchanie może przynieść nam wiele korzyści, a w tym:

Poprawa relacji interpersonalnych – skupienie się na drugiej osobie w trakcie rozmowy i na pełnym zrozumieniu jej słów może pomóc w budowaniu lepszych relacji interpersonalnych. Pomaga wczuć się inny punkt widzenia i rozwija empatię.

Kontrola emocji i redukcja stresu – dzięki praktyce mindfulness i uważnego słuchania możemy poprawić odporność na stres i kontrolę emocji. Możemy to osiągnąć poprzez przenoszenie uwagi na świadomy oddech, unikanie oceniania i osądzania wszystkich pojawiających się bodźców i pozwolenie na rozproszenie się naszych własnych myśli i emocji.

Lepsze rozumienie – praktykowanie uważnego słuchania może pomóc w lepszym zrozumieniu potrzeb, pragnień i punktu widzenia drugiej osoby, co prowadzi do głębszej komunikacji i porozumienia.

Redukcja konfliktów – skupienie się na uważnym słuchaniu może pomóc w unikaniu nieporozumień i konfliktów poprzez lepsze zrozumienie drugiej osoby i dobrą komunikację bez oceniania czy krytyki.

Wzmacnianie obecności w “tu i teraz” – praktykowanie uważnego słuchania może również pomóc we wzmacnianiu obecności i uważności, poprzez skupienie się na chwili obecnej i doświadczaniu każdej rozmowy w pełni.

Rutyna technik Mindfulness

To jak często będziemy ćwiczyli i ile czasu będzie trwała każda praktyka, jest sprawą indywidualną. Te ćwiczenia mogą i powinny być dostosowywane do naszych indywidualnych potrzeb, a przede wszystkim do harmonogramu każdego z nas.

Wartościowe są nawet krótkie sesje, szczególnie jeśli są systematyczne i celowe.

Bardzo ważną rzeczą jest znalezienie właściwej równowagi między praktyką formalną, taką jak medytacja mindfulness, a praktyką nieformalną, jak na przykład uważne podejście do codziennych czynności.

Połączenie różnych rodzajów praktyk może przynieść kompleksowe korzyści i szybsze osiągnięcie pożądanych efektów. 

Istnieją jednak pewne ogólne wytyczne, taki przewodnik, jak najlepiej byłoby to robić. Warto się z tym zapoznać i jeśli to możliwe, to chociaż niektóre z podpowiedzi można wziąć pod uwagę.

Częstotliwość praktyki

Zaleca się praktykowanie mindfulness codziennie i zintegrowanie praktyki z codzienną rutyną. Dzięki temu można czerpać z niej maksymalne korzyści. 

Dostosuj praktykę do swoich indywidualnych potrzeb, ale nie forsuj się zbytnio. Nie nakładaj na siebie dodatkowej presji. Znajdź równowagę między praktyką formalną (medytacją) a nieformalną (uważne podejście do codziennych czynności).

Jeśli jest to możliwe, to staraj się powtarzać praktykę kilka razy dziennie. Rób krótkie sesje. Takie podejście jest bardzo korzystne i daje szybkie rezultaty. Ułatwia też szybkie wykonanie ćwiczenia w sytuacjach nagłych, wymagających szybkiego uspokojenia lub skupienia uwagi.

Długość praktyki

Początkowo można zacząć od krótszych sesji mindfulness, na przykład 5-10 minut dziennie, a następnie stopniowo wydłużać czas praktyki do 20-30 minut lub nawet dłużej.

Kluczowe jest regularne praktykowanie, które daje dobre rezultaty nawet wtedy, gdy czas ćwiczenia jest krótki. 

Zatem zaczynając od kilku minut, krok po kroku możemy wydłużać czas ćwiczenia. Dzięki takiemu podejściu nie wymuszamy nic na sobie, wydłużanie praktyki jest procesem naturalnym, zapewniamy sobie rozwój i ugruntowanie umiejętności. 

Poza tym, szczególnie na początku, dużo łatwiej utrzymać pełną koncentrację i świadomość w trakcie krótkich sesji.

Dostosowanie do potrzeb i możliwości

Każdy z nas musi dostosować praktykę do swoich możliwości.

Powinniśmy pomyśleć o dostosowaniu częstotliwości i długości praktyki mindfulness do swoich indywidualnych grafików, do naszego życia zawodowego i społecznego.

Mindfulness nie ma burzyć naszego dotychczasowego życia, tylko ma je poprawić.

Jeżeli zadbamy o to, aby praktyka uważności była dla nas wykonalna i komfortowa, bez zbytniego forsowania czy zmieniania naszych istotnych planów, to z pewnością unikniemy dodatkowych frustracji.

Regularność i systematyczność

Regularna praktyka mindfulness jest zdecydowanie najkorzystniejsza. Lepsze jest nawet tylko kilka minut, ale codziennie, niż bardzo sporadyczne a długie sesje praktyki.

Dla osiągnięcia długoterminowych korzyści wynikających z praktyki mindfulness systematyczność ma kluczowe znaczenie

Zalecane jest utrzymanie regularności, bez względu na długość sesji. Konsekwencja w działaniu zawsze przynosi korzyści, a tu pozwala osiągnąć spójność w praktyce i szybki progres.

Wyniki tradingu, a mindfulness

To główny punkt programu

Chociaż mindfulness przyda się każdemu bez względu na to, co robi, to nam tutaj chodzi o wyniki tradingu. Prawda?

Przypomnijmy sobie, co nam przeszkadza w uzyskiwaniu dobrych, stabilnych, długoterminowych rezultatów. 

 • Brak dyscypliny
 • Brak cierpliwości
 • Nadmierna pewność siebie
 • Brak kontroli nad emocjami
 • Sytuacja życiowa
 • Brak odpowiedniego nastawienia

No i parę jeszcze innych, ale wszystkie te powyżej łączą się bezpośrednio z naszą emocjonalnością, psychiką,  z odpornością psychiczną i umiejętnością radzenia sobie z emocjami, stresem, utrzymywaniem koncentracji i uważności. 

Właśnie dlatego praktykowanie uważności może pomóc Traderom Forex, bo Mindfulness pomaga rozwiązać wszystkie te problemy. Jest to tylko jedna z metod, ale bardzo prosta, łatwo dostępna i każdy może tak jak Adam Słodowy, zrobić to sam.

Jak to może wpływać na wyniki naszego tradingu? Na przykład tak:

Świadomość emocji – uważność pomaga świadomie zauważać i zrozumieć emocje pojawiające się w trakcie handlu. Dzięki temu może pomóc w ograniczeniu ich wpływu na nasze działania i uniknięciu podjęcia impulsywnych decyzji. Każda z technik mindfulness oparta jest o koncentrację na chwili obecnej i łatwiej jest dostrzegać wszystkie procesy, które zachodzą w naszej świadomości i nie tylko. Ta umiejętność wymaga czasu i zaangażowania w praktykę.

Obserwacja rynku – bycie obecnym tu i teraz, bez oceniania i skupienie się na aktualnych wydarzeniach na rynku powoduje, że nie mamy oczekiwań wobec rynku. Rozpuszczamy wszystkie pojawiające się emocje i oczekiwania. To już nie jest ważne, w którą stronę rynek pójdzie. Nie ma w związku z tym rozczarowania, zaskoczenia, rozgoryczenia, zwątpienia we własne możliwości etc. Za to jest pełna koncentracja na chwili obecnej i świeżość w reakcjach i działaniu.

Akceptacja wyniku transakcji – praktyka uważności w konsekwencji może pomóc w akceptacji naszych wyników. Akceptacja porażki bez oceniania oznacza dla nas brak przykrych, emocjonalnych konsekwencji. Bez względu na to, jaki jest wynik transakcji, zaakceptuj go bez emocji. Wygrałem, ok. Przegrałem, ok. To już historia. Tu i teraz, jest tu i teraz. Przebywając obecnie, zajmujemy się tym, co teraz jest do zrobienia, tym co teraz jest najważniejsze.

Rozpoznawanie myśli jako myśli – ciekawe, co? Myśli to tylko myśli, dopóki nie zaczniemy wprowadzać ich w życie. Uważność uczy odróżniania myśli od rzeczywistości. Jak powiedział kiedyś Bruce Lee – Jest różnica: (A) rzeczywistość, (B) nasza reakcja na nią (a w tym nasze przetworzone myśli, osądy, domysły, emocje). Jeśli jesteś w stanie to rozpoznać, to możesz uniknąć wielu pułapek psychologicznych.

Cierpliwość – uważność pomaga w rozwijaniu cierpliwości, a to, jak wiemy, jest istotna cecha przy handlu na Forex (i nie tylko). Jeśli jesteś cierpliwy, nie będziesz gonić króliczka. Poczekasz na właściwą okazję. Praktyka mindfulness zmienia cała naszą postawę i nastawienie. Powoli, krok po kroku, stajemy się rozluźnieni, pełni wewnętrznej równowagi, cierpliwi.

Akceptacja zmienności – rynek Forex jest nieprzewidywalny, a praktyka uważności pomaga nam w radzeniu sobie z niepewnością i zmiennością. Dzięki zachowaniu wewnętrznej równowagi, braku osądów i oczekiwań, pełnej koncentracji i uważności skierowanej na chwilę obecną będziesz gotowy na wszystko.

Analiza naszych reakcji – uważność może pomóc w analizie własnych reakcji i zachowań w różnych sytuacjach podczas handlu. Reagujemy bardzo różnie, jednak na ogół według pewnych wzorców i nawyków. Zrozumienie naszych nawyków i wzorców zachowań pozwala na zachowanie świadomości i lepszą kontrolę. Technika skupienia na zmysłach, skanowanie ciała, praktyka uważnego oddechu, to bardzo dobre narzędzia pomagające nam w tej kwestii.

Konsekwencja i dyscyplina – regularna praktyka mindfulness w sposób automatyczny, stopniowo wzmacnia nasze pozytywne cechy. Rośnie nasza konsekwencja w działaniu i coraz łatwiej przychodzi utrzymywanie dyscypliny. Nie tylko to, ale przecież te dwie cechy są bardzo ważne z punktu widzenia tradingu. Praktycznie wszystkie techniki mogą tu pomóc, ale w szczególności medytacja mindfulness może przynieść szybkie i pożądane rezultaty.

Perspektywa – mindfulness powoduje, że zaczynamy nabierać odpowiedniej perspektywy do wszystkiego. Jeśli ćwiczymy systematycznie, to jako jeden z rezultatów pojawia się umiejętność utrzymywania właściwej perspektywy i dużo łatwiej jest nam pamiętać, o np. długoterminowych celach w trudnych chwilach na rynku, co może zapobiec podejmowaniu ryzykownych decyzji w krótkim terminie. Ta właściwa perspektywa dotyczy praktycznie każdego zagadnienia, z którym mamy do czynienia. Nie chodzi o to, żeby po prostu czymś się zajmować, a o to, by robić to dobrze, właściwie. Nabrać odpowiedniej perspektywy i jak to mówią anglicy to see the big picture. Tak jak malarz, który odchodzi od sztalug na większą odległość, by zobaczyć swój obraz z odpowiedniej perspektywy, bo dopiero wtedy może dostrzec niektóre aspekty swojego dzieła.

Czego dowiedzieliście się z artykułu

Z treści artykułu dowiedzieliście się ciekawych rzeczy, takich jak np.:

 • Mindfulness, znane również jako uważność, to stan świadomej obecności, bez oceniania czy przywiązania się do myśli lub emocji.
 • Mindfulness działa na nas holistycznie i oprócz lepszego samopoczucia czy zrelaksowania, w każdej dziedzinie naszego życia może przynieść nową jakość
 • Traderzy Forex dzięki praktyce uważności mogą nauczyć się lepszego zarządzania emocjami, redukować stres, poprawić koncentrację, zwiększyć odporność psychiczną, rozwinąć intuicję handlową i wiele, wiele innych.
 • Jak krok po kroku wykonywać ćwiczenia (praktyczny poradnik) związane z praktyką mindfulness, takie jak ćwiczenia oddechowe, medytację uważności, skanowanie ciała i wiele innych.
 • Jak ważna z punktu widzenia tradingu jest rutyna praktyki mindfulness, czyli regularność i celowość.
 • Jaki wpływ na wyniki tradingu może mieć regularne i świadome praktykowanie mindfulness oraz dlaczego jest tak silny związek pomiędzy naszymi wynikami a treningiem uważności.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.