Jak reagować na zmiany trendu na Forex

Autor: Arkadiusz Krakowiak Arkadiusz Krakowiak 17:36, 01 lut 2024
Jak reagować na zmiany trendu na Forex

Zmiana trendu na rynku Forex jest ważnym sygnałem. Z jednej strony może oznaczać konieczność zamknięcia otwartych pozycji, a z drugiej strony odwrócenie dotychczasowego kierunku ruchu ceny oznacza pojawienie się nowych możliwości

Oto kilka potencjalnych sygnałów i sposobów potwierdzenia zmiany trendu na rynku Forex:

 • Przełamanie linii trendu  – zmiana trendu może być sygnalizowana przez potwierdzone przełamanie istniejącej linii trendu. Kiedy cena przekracza podstawową linię trendu w przeciwnym kierunku, może to być sygnał zmiany trendu. Zatem: 
  • W trendzie spadkowym, przełamanie linii trendu spadkowego w górę może sugerować potencjalną zmianę na trend wzrostowy
  • Przełamanie w dół linii trendu wzrostowego może wskazywać na potencjalną zmianę na trend spadkowy
 • Wybicie z zakresu konsolidacji – jeśli rynek porusza się w trendzie bocznym (konsolidacyjnym), to potwierdzone wybicie z tego zakresu może wskazywać i zazwyczaj wskazuje na zmianę trendu. Na przykład:
  • Wybicie powyżej górnego poziomu oporu w trendzie bocznym może sugerować zmianę na trend wzrostowy
  • Wybicie poniżej dolnego poziomu wsparcia może wskazywać na zmianę na trend spadkowy
 • Sygnał odwrócenia z formacji świecowych – analiza formacji świecowych może dostarczać sygnałów zmiany trendu. Formacje świecowe sygnalizują jednakowo:
  • Odwrócenie trendu do góry np. formacja „hammer” lub „bullish engulfing” może wskazywać na potencjalny koniec trendu spadkowego i możliwość zmiany na trend wzrostowy
  • Odwrócenie trendu w dół np. formacje odwrócenia, takie jak „bearish engulfing”, “shooting star’ lub „evening star” na szczycie trendu wzrostowego, mogą sugerować koniec trendu i potencjalną zmianę trendu na spadkowy
 • Przecięcie się średnich kroczących – przecięcie się średnich kroczących często może oznaczać potencjalny sygnał zmiany trendu. Zależnie od tego, jakiej kombinacji średnich użyliśmy, średnie kroczące mogą być bardzo wrażliwe i dostarczać dużo fałszywych sygnałów, albo trochę bardziej pasywne i wtedy sygnały są lepsze. Te pierwsze sygnały mamy bardzo szybko, te drugie często trochę za późno. Niemniej jednak zawsze:
  • Gdy szybsza średnia krocząca przecina wolniejszą średnią kroczącą z dołu w górę, to może to wskazywać na potencjalną zmianę trendu ze spadkowego na wzrostowy;
  • Gdy krótsza średnia przecina długą średnią z góry na dół, to może to wskazywać na zmianę trendu ze wzrostowego na spadkowy;
 • Potwierdzenie wskaźnikami technicznymi – różne wskaźniki techniczne, takie jak wskaźniki trendu, oscylatory, wskaźniki wolumenu mogą dostarczać sygnałów informujących o sile, jak i zmianie trendu. To jakie wskaźniki użyjemy bądź lepiej, jaką kombinację wskaźników użyjemy, zależy tylko i wyłącznie od nas. Wszystkie wskaźniki generują zarówno dobre, jak i fałszywe sygnały. Podstawą doboru wskaźników powinna być ich dobra znajomość, zrozumienie działania i umiejętność odczytywania znaczenia sygnałów, które te wskaźniki generują;
 • Potwierdzenie przez poziomy wsparcia i oporu – poziomy wsparcia i oporu mogą potwierdzić, w trendzie wzrostowym lub spadkowym, zmianę trendu lub jego utrzymanie.
  • Jeśli cena przełamuje trwale kluczowy poziom wsparcia lub oporu, potwierdza to możliwość utrzymania dominującego trendu
  • Jeżeli cena odbija się od poziomów wsparcia i oporu i zawraca, to potwierdza możliwość zmiany trendu na przeciwny. 
  • Zatem przełamanie poziomu wsparcia w trendzie spadkowym może sugerować utrzymanie trendu spadkowego, a odbicie się od tego poziomu będzie sugerowało potencjalną zmianę na trend wzrostowy lub konsolidacyjny
  • Podobnie przełamanie poziomu oporu w trendzie wzrostowym może sugerować utrzymanie trendu tego trendu, a odbicie się od tego poziomu będzie sugerowało potencjalną zmianę na trend spadkowy lub konsolidację
Źródło: platforma MT5, para walutowa EURUSD, H1. Trend spadkowy. Przełamanie linii trendu na teście wsparcia.

Żaden sygnał ani potwierdzenie nie jest absolutnie pewne i zawsze istnieje ryzyko, że zmiana trendu może nie być trwała lub też, że był to zwyczajnie fałszywy sygnał. 

Dlatego tak ważne jest stosowanie odpowiednich narzędzi zarządzania ryzykiem i dokładne monitorowanie sytuacji rynkowej. 

Warto uwzględniać analizę fundamentalną i śledzić kluczowe wydarzenia ekonomiczne, które mają ogromny wpływ na zmianę trendu na rynku Forex. 

Potwierdzenie zmiany trendu wymaga uwzględnienia wielu czynników, takich jak analiza techniczna, fundamentalna i sentyment rynkowy. 

Jednak czasem zmiany następują tak szybko i wyraźnie, że szukanie potwierdzenia nie jest już potrzebne. Wtedy potrzebne jest zrozumienie tego, co się stało i dlaczego, oczywiście na podstawie analizy. 

Jak zareagować na zmianę trendu i dostosować strategię na Forex?

Reagowanie na zmianę trendu i dostosowanie strategii handlowej na rynku Forex jest istotne dla skutecznego inwestowania

Dzięki temu możemy dostosować naszą strategię handlową, reagując odpowiednio na nowe warunki rynkowe.

Oto kilka sposobów, jak można zareagować na zmianę trendu i dostosować strategię handlową:

 • Potwierdź zmianę trendupierwszym krokiem jest potwierdzenie zmiany trendu poprzez analizę i identyfikację sygnałów, które wskazują na nowy kierunek ruchu cenowego. Dopiero kiedy masz całkowitą pewność, że zmiana trendu jest rzeczywiście potwierdzona, możesz zacząć wprowadzać zmiany w swojej strategii handlowej. Nie polegaj tylko na pojedynczym sygnale. Sprawdzenie może obejmować:
  • Trwałe przełamanie linii trendu
  • Zmianę układu średnich kroczących
  • Sygnały wskaźników technicznych
  • Wcześniejsze pojawienie się formacji technicznych
  • Wcześniejsze pojawienie się formacji świecowych
 • Zaktualizuj analizę techniczną – po zmianie trendu konieczna jest weryfikacja stanu i aktualności analizy technicznej. To pomoże ci w identyfikacji nowych możliwości handlowych i w ustaleniu celów dotyczących zysków i strat na podstawie zaktualizowanych warunków rynkowych. Pamiętaj, że analiza to ciągły proces, który wymaga systematycznego dostosowywania do zmieniających się warunków rynkowych. Skoncentruj się na:
  • Nowych poziomach wsparcia i oporu
  • Liniach trendu i formacjach świecowych, które są związane z nowym trendem
  • Uwzględniaj w podejściu ewentualne zmiany w czynnikach fundamentalnych, które mogą wpływać na nowy trend lub jego niedaleką przyszłość
 • Monitoruj sygnały potwierdzające – po zmianie trendu musimy być czujni na sygnały potwierdzające nowy trend. Potwierdzenie tych sygnałów może dostarczyć dodatkowej pewności w podejmowaniu decyzji handlowych. Cierpliwość w takich sytuacjach może okazać się naszym największym sojusznikiem i obrońcą. To mogą być:
  • Dalsze, oscylacyjne, przełamania linii trendu
  • Formacje świecowe
  • Techniczne formacje cenowe
  • Przecięcie się średnich kroczących
  • Sygnały wskaźników technicznych
 • Zweryfikuj strategię handlową  – sprawdź, jak zmiana trendu wpływa na twoją obecną strategię handlową. Może być konieczne dostosowanie parametrów technicznych lub ponowne zdefiniowanie zasad handlu w zależności od nowej sytuacji rynkowej, bo w zależności od rodzaju wykrytego trendu, nasze sygnały kupna i sprzedaży mogą ulec zmianie. Przeanalizuj swoje wskaźniki i podejście, aby określić, jakie sygnały będą teraz bardziej odpowiednie dla nowego trendu. Takie zmiany nie zawsze są konieczne, ale weryfikacja tego, poprawia nasze samopoczucie i pewność przy podejmowaniu decyzji. 
  • Czy jest nadal odpowiednia dla nowego trendu? 
  • Czy konieczne są jakieś korekty? 
  • Przeanalizuj swoje zasady wejścia i wyjścia z pozycji
  • Przeanalizuj strategię zarządzania ryzykiem i Stop Loss
 • Przetestuj i dostosuj – po dokonaniu zmian w strategii, przetestuj ją na danych historycznych, zanim to zrobisz w warunkach rzeczywistego rynku. Tak byłoby najlepiej. Sprawdź, jak ta nowa strategia działa i dostosuj ją, jeśli to konieczne. Pamiętaj, że gra na Forex to proces ciągłego uczenia się i doskonalenia
 • Kontroluj ryzyko – Po weryfikacji i ewentualnym dostosowaniu strategii handlowej do nowego trendu, nadal ważne jest kontrolowanie ryzyka. Zmienność na rynku Forex jest ogromna, więc dbaj o ochronę kapitału i nie ryzykuj więcej, niż jesteś gotów stracić. Przemyśl swoje zasady zarządzania ryzykiem:
  • Czy nadal masz odpowiednie poziomy Stop Loss? 
  • Czy cele odnośnie do poziomu zysku są efektywne?
  • Jak powinien zmieniać się twój cel odnośnie do zysku w zależności od zmieniających się warunków rynkowych?
 • Edukuj się i analizuj – po zmianie trendu na Forex ważne jest również kontynuowanie procesu edukacji i analizy rynkowej. Regularna nauka i rozwijanie swoich umiejętności inwestycyjnych powinno być celem samym w sobie. To najlepsza droga, żeby być zawsze dobrze przygotowanym na zmieniające się warunki rynkowe. Systematycznie analizuj wyniki swoich transakcji, aby ocenić skuteczność zastosowanych strategii i wyciągnąć wnioski na przyszłość
Źródło: platforma MT5, para walutowa EURUSD, H4. Trend wzrostowy. Przełamanie linii trendu po teście oporu.

Każdy inwestor może mieć swoje własne podejście do reagowania na zmianę trendu i dostosowywania strategii handlowej. 

Takie podejście trzeba sobie wypracować. Znaleźć takie, które najlepiej odpowiada twojemu stylowi handlu, preferencjom i zdolnościom. 

Przede wszystkim, bądź elastyczny i otwarty na adaptację, ponieważ zmienność rynku Forex wymaga dostosowywania strategii wraz z dynamicznymi zmianami. 

Pamiętaj również o zachowaniu dyscypliny i stosowaniu zasad zarządzania ryzykiem.

Fałszywe sygnały i błędna identyfikacja trendu na Forex 

Fałszywe sygnały i błędna identyfikacja trendu są powszechne na rynku Forex i mogą prowadzić, delikatnie mówiąc, do nieudanych transakcji. 

Pozytywnie na to patrząc, możemy je włączyć w proces naszej edukacji i sprawić, że staną się zwyczajnie częścią naszego doświadczenia handlowego. 

Skąd się biorą nasze problemy?

Bardzo często jest tak, że otrzymane przez nas sygnały i nasza interpretacja tych danych sugerują określony ruch cenowy, który niestety ostatecznie okazuje się nietrafny

Niestety często nie wiemy, dlaczego tak się dzieje, co jest frustrujące. Najczęstszą przyczyną błędnej identyfikacji ruchów cen są tak zwane fałszywe sygnały

Do powstawania fałszywych sygnałów i błędnej identyfikacji trendów mogą się przyczynić bardzo różne czynniki. Poniżej wymieniam podstawowe źródła naszych problemów:

 • Szum rynkowy – rynek Forex jest dynamiczny i bardzo podatny na szum rynkowy, czyli nagłe i krótkotrwałe fluktuacje cen. Szum rynkowy może generować fałszywe sygnały, które wydają się potwierdzeniem trendu, który następnie okazuje się fałszywym wybiciem, albo kompletnie nietrwały. Przypadkowe ruchy cenowe mogą wpływać na analizę techniczną i generować fałszywe sygnały. Musimy starać się odróżnić szum rynkowy od prawdziwych sygnałów trendu poprzez potwierdzenie ich na różnych interwałach czasowych lub za pomocą innych narzędzi i wskaźników. Szum rynkowy może wynikać na przykład z: 
  • Oczekiwania ważnych danych
  • Plotek rynkowych
  • Niskiego wolumenu handlu
  • Próby manipulacji rynkiem
 • Konsolidacja rynku – trendy boczne (konsolidacyjne) są częstym zjawiskiem na rynku. W takich warunkach cena oscyluje między poziomami wsparcia i oporu, co może prowadzić i prowadzi do powstawania fałszywych sygnałów. Takie sygnały, generowane na podstawie krótkoterminowych ruchów w trendzie bocznym, często kuszą do zawarcia transakcji, a te mogą okazać się nieudane, gdy cena wraca do zakresu konsolidacji
 • Opóźnienia wskaźników – wskaźniki techniczne, takie jak średnie kroczące czy oscylatory, są oparte na historycznych danych cenowych. Generowane przez nie sygnały mają opóźnienia, a w przypadku nagłych zmian na rynku te opóźnienia w generowaniu sygnałów są dużo większe, co może prowadzić do błędnej identyfikacji trendu lub opóźnienia w zidentyfikowaniu zmiany trendu
 • Ryzyko fałszywych przełamań – często występują sytuacje, w których cena przełamuje ważne poziomy wsparcia lub oporu. W zależności od konkretnej sytuacji to sugeruje albo utrzymanie się obecnego trendu, albo zmianę trendu, ale cena następnie powraca pod poziom oporu lub nad poziom wsparcia. To nazywa się fałszywym przełamaniem lub pułapką byków/niedźwiedzi. Często takie fałszywe przebicie natrafia na pozostawione blisko zlecenia oczekujące. Chwilowa dynamika ceny bywa bardzo duża, zachęcając do wejścia w rynek. Jeżeli podejmujemy decyzje handlowe na podstawie przełamań, to takie sytuacje mogą być mylące i doprowadzać do błędów
 • Blokada informacyjna – brak bieżących informacji o wydarzeniach, danych ekonomicznych, a także na temat plotek rynkowych może spowodować poważne błędy w rozpoznaniu bieżącej sytuacji. Szalenie istotne jest wypracowanie sobie kanałów informacyjnych, które dostarczają szeroki zakres informacji bez znaczących opóźnień. Pojawiające się komunikaty powinny być dla nas zauważalne, żebyśmy mogli je przeczytać bez zbędnej zwłoki
 • Błędna interpretacja analizy technicznej – analiza techniczna opiera się na interpretacji wzorców cenowych, wskaźników, linii trendu itp. Błędna interpretacja lub nadinterpretacja tych narzędzi mogą prowadzić do fałszywych wniosków, a na ich podstawie do “identyfikacji” np. trendów lub innych sygnałów handlowych. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy polegamy na pojedynczym sygnale lub ignorujemy inne ważne czynniki rynkowe
 • Czynniki fundamentalne – czynniki fundamentalne, takie jak dane makroekonomiczne, ogólna sytuacja gospodarcza czy wydarzenia polityczne, mogą wpływać na trendy na rynku Forex. Nieprzewidywalne zmiany w tych czynnikach, a następnie ich interpretacji przez rynek mogą prowadzić do błędnej identyfikacji trendów oraz powstawania fałszywych sygnałów. Swoje stałe miejsce pośród nieprzewidywalnych czynników wpływających na rynek mają plotki rynkowe. Równie trudne bywa do przewidzenia, co tak naprawdę rynek już zdyskontował w cenie, a czego tam jeszcze nie ma. O tym, jak bardzo jest, to trudne możemy się przekonać, czytając przeróżne analizy, które zwyczajnie się nie sprawdzają. Bynajmniej nie dlatego, że ich autorzy nie znają się na rzeczy. To jest naprawdę bardzo trudne
 • Czynniki emocjonalne – emocje takie jak strach, chciwość czy wiara i nadzieja nieoparte na faktach, mogą wpływać i wpływają na interpretację danych. To prowadzi do nieuprawnionej interpretacji danych, a w konsekwencji do podejmowania złych decyzji handlowych. W takich sytuacjach możemy podejmować niewłaściwe, zbyt szybkie decyzje i ignorować czynniki ryzyka, co może prowadzić do przykrych konsekwencji

Jak zminimalizować ryzyko fałszywych sygnałów?

Aby zminimalizować ryzyko fałszywych sygnałów i błędnej identyfikacji trendów potrzebujemy doświadczenia i dobrej dawki zdrowego rozsądku. Równie ważne jest stosowanie różnorodnych narzędzi, taktyk i strategii

Poniżej przedstawiam kilka sprawdzonych sposobów, jak można zmniejszyć ryzyko fałszywych sygnałów i błędnych identyfikacji trendów na Forex:

 • Potwierdzaj sygnałynie polegaj na pojedynczym sygnale. Im więcej mamy do dyspozycji sygnałów potwierdzających pochodzących z różnych źródeł, tym większe prawdopodobieństwo, że sygnał jest wiarygodny. Szukaj potwierdzenia z różnych źródeł i narzędzi, takich jak:
  • Analiza techniczna
  • Wskaźniki
  • Formacje świecowe
  • Formacje techniczne itp.
 • Analizuj różne interwały czasowesprawdź, czy trend i sygnały handlowe są zgodne na różnych interwałach czasowych. Trend i sygnały potwierdzone na dłuższym interwale czasowym są zazwyczaj bardziej wiarygodne niż te na krótszym. Dlatego potwierdzenia szukaj na wyższych interwałach czasowych, a na niższych ewentualnie precyzyjniejszego poziomu wejścia w rynek
 • Zastosuj kombinację różnych narzędzi i wskaźników – wykorzystuj różnorodne narzędzia i wskaźniki techniczne zebrane w zestawy. Jeśli kilka niezależnych wskaźników daje podobne sygnały, zwiększa to ich wiarygodność
 • Zrównoważ analizę techniczną i fundamentalnąnie polegaj tylko na analizie technicznej. Taka praktyka może dużo kosztować. Biorąc dodatkowo pod uwagę czynniki fundamentalne, uzyskujemy dużo szerszy obraz rynku i świadomość faktów bezpośrednio wpływających na zmianę trendu, takich jak:
  • Dane ekonomiczne
  • Wydarzenia polityczne
  • Decyzje banków centralnych itp.
 • Udrożnij kanały informacyjnebądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami rynkowymi. Nie dopuszczaj do sytuacji, w której brak informacji, czy wiedzy na temat wydarzeń rynkowych doprowadzi do katastrofy twoich otwartych pozycji. Czasem jedna plotka wywraca rynek do góry nogami, zaburza równowagę tak skutecznie, że zanim się zorientujemy co się dzieje może być już za późno
 • Używaj zleceń zabezpieczającychustawianie zleceń Stop Loss bardzo pomaga ograniczyć straty w przypadku fałszywych sygnałów. Określ wcześniej poziom, przy którym zamkniesz pozycję, jeśli rynek porusza się niezgodnie z twoimi oczekiwaniami
 • Uważaj na pułapki rynkowe – zwracaj uwagę na pułapki byków/niedźwiedzi i fałszywe przełamania. Cierpliwie czekaj na potwierdzenie i upewnij się, że cena utrzymuje się poza obszarem ważnego poziomu wsparcia lub oporu przed podjęciem decyzji handlowej
Źródło: XTB platforma xStation, para walutowa NZDJPY, H4. Trend wzrostowy na wykresie cenowym. Pivots [Fibonacci], MACD, SMA 16 i 30, LTW.

Ważne jest, aby być cierpliwym, zdyscyplinowanym i nie przyspieszać decyzji handlowych. 

Wprowadzenie analizy rynku i potwierdzenia sygnałów do twojego procesu decyzyjnego może pomóc w zminimalizowaniu ryzyka fałszywych sygnałów i błędnych identyfikacji trendów na Forex. 

Potwierdzanie sygnałów za pomocą wielu wskaźników i systematyczna analiza sytuacji rynkowej pozwalają wyeliminować dużą część takich niepożądanych sytuacji. 

Naszym dodatkowym zabezpieczeniem są nauka i zdobywane doświadczenie, które są niezwykle ważne, ponieważ pomagają nam w zachowaniu zdrowego rozsądku, doskonaleniu umiejętności analizy, a przez to podejmowania bardziej świadomych decyzji na rynku. 

Skutki niedokładnej analizy trendów na Forex

Niedokładna analiza trendów na Forex może prowadzić do różnych niekorzystnych, stresujących sytuacji i przykrych konsekwencji dotyczących naszego kapitału. 

Oto kilka przykładów takich skutków niedokładnej analizy trendów:

 • Fałszywe sygnały wejścia i wyjścia – niedokładna analiza trendów może doprowadzić nas do fałszywych sygnałów wejścia i wyjścia z pozycji. Jeśli przeprowadzimy zbyt pospieszną, błędną analizę to skutkiem zawieranych na jej podstawie transakcji będą stres i prawdopodobne straty. Przy odrobinie szczęścia takie wpadki mogą się dobrze skończyć, ale najczęściej prowadzą do strat finansowych
 • Zmarnowane szanse na zysk – niedokładna analiza trendów może skutkować pominięciem korzystnych okazji do wejścia w rynek i zysku. Brak dobrej analizy, doświadczenia czy uwagi może spowodować, że przeoczymy okazję, która mogłaby wygenerować znaczące zyski. To częsta sytuacja i okazja do nauki
 • Nieodpowiednie zarządzanie ryzykiem – kolejną konsekwencją niedokładnej analiza trendów może prowadzić nas do nieodpowiedniego zarządzania ryzykiem. Przygotowując się do transakcji na podstawie błędnej, czy niedokładnej analizy, możemy ustawić nasze zlecenie Stop Loss na niewłaściwym poziomie i ignorować potencjalne zagrożenia. Taka sytuacja zwiększa ryzyko utraty kapitału
 • Emocjonalne decyzje – niedokładna lub błędna analiza trendu może wpływać na nasze reakcje i decyzje. Jeśli nasze transakcje opierają się na błędnych założeniach, to dosyć szybko możemy doświadczyć silnej frustracji, strachu lub niepewności co do losów naszej pozycji. To w konsekwencji może prowadzić do podejmowania impulsywnych decyzji
 • Zły timing wejścia i wyjścia z pozycji – niedokładna analiza trendów może skutkować również złą oceną momentu wejścia i wyjścia z pozycji. Prawdopodobnie wejdziemy w transakcję zbyt wcześnie lub zbyt późno, a to nas doprowadzi nie tylko do zmniejszenia potencjalnych zysków lub zwiększenia strat, ale również do niekomfortowej i stresującej sytuacji. Zdecydowanie lepiej jest tego unikać. Przykład:
 • Analizujemy trend wzrostowy na parze walutowej EURUSD i decydujemy się otworzyć długą pozycję na podstawie wzrostowych sygnałów. Jednak niedokładna analiza trendu powoduje, że nie zauważyliśmy, iż trend wzrostowy właściwie osiągnął już swój szczyt, słabnie i jest “gotowy” do odwrócenia. W rezultacie mamy otwartą długą pozycję, podczas gdy cena oscyluje i niedługo zacznie spadać;

Wniosek ogólny: 

Dokładna i kompleksowa analiza sytuacji rynkowej i pojawiających się okazji handlowych jest niezwykle ważna dla osiągnięcia ostatecznego sukcesu

Niedokładna analiza może prowadzić do przykrych konsekwencji, takich jak:

 • Straty finansowe
 • Pominięcie okazji do zysku
 • Emocjonalne reakcje na sytuacje rynkowe

Analizie trendów i rynku musimy poświęcić odpowiednią uwagę, wykorzystać różnorodne narzędzia i wskaźniki, potwierdzić sygnały i regularnie aktualizować naszą analizę w celu minimalizacji ryzyka i maksymalizacji potencjału do osiągnięcia zysków.

Źródło: XTB platforma xStation, para walutowa EURUSD, H4. Trend spadkowy przechodzi we wzrostowy. RSI, SMA, LTS, LTW.

Jak zminimalizować ryzyko handlując w trendzie

Dla każdego z nas minimalizowanie ryzyka jest kluczowym aspektem handlu na rynku Forex. 

Sposoby minimalizacji ryzyka w trendzie wzrostowym, spadkowym i bocznym są praktycznie takie same, a są to podstawowe zasady tradingu:

 • Zarządzanie ryzykiemzanim zaczniesz grę na rynku, napisz plan tradingu i ustal odpowiedni dla siebie poziom ryzyka. Podstawą jest określenie stosunku Ryzyko do Zysku. Ogólna definicja mówi, że właściwy stosunek ryzyka do zysku to 1:2. Jednak każdy stosuje swoją własną zasadę. Zacznij od ryzyka, czyli uświadomienia sobie, jaka strata jest dla ciebie do zaakceptowania. Po tym do zaplanowania pozostaje już tylko ta miła część. Upewnij się, że potencjalny zysk jest wart ryzyka, które ponosisz. Kiedy określisz ten stosunek, stosuj go do każdej transakcji
 • Stosuj zlecenia stop-lossskoro już się namęczyliśmy ustalając stosunek Risk to Reward to fajnie byłoby korzystać ze zleceń Stop Loss i Take Profit. Zdecydowanie oba te zlecenia pomagają ograniczyć ryzyka związane grą na Forex. Stop Loss ogranicza straty, a Take Profit pomaga trzymać w ryzach emocje
 • Utrzymuj zdrowe zarządzanie kapitałem – ustal wielkość otwieranych pozycji w odpowiedniej proporcji do wielkości twojego kapitału. Nie ryzykuj zbyt dużego procenta swojego kapitału na pojedynczą transakcję. Pamiętaj również, że dźwignia dużo daje i dużo może zabrać. Zbyt duża pozycja w stosunku do twojego kapitału może budzić duże emocje, a to nie sprzyja korzystaniu z szans na rynku i właściwej ocenie sytuacji. Pamiętaj, że zawsze możesz zwiększyć pozycję na sprzyjającym rynku
 • Skalowanie pozycji – w zależności od zmieniających się warunków rynkowych warto rozważyć skalowanie pozycji, czyli stopniowe dodawanie lub redukcję pozycji. Na przykład:
  • Możesz stopniowo zwiększać wielkość pozycji w trendzie wzrostowym lub spadkowym, kiedy znajduje się on w początkowej fazie i cały czas są perspektywy na jego rozwój
  • Możesz stopniowo zredukować wielkość pozycji, gdy widzisz, że trend zbliża się powoli do końca, albo do ważnego poziomu technicznego i nie ma pewności, że poziom zostanie wybity
 • Dywersyfikacja portfela – wprowadź do swojego portfela różne aktywa: 
  • Rozważ handel różnymi parami walutowymi, aby rozproszyć ryzyko. Nie koncentruj się tylko na jednej parze walutowej. Różne pary walutowe mogą zachowywać się inaczej w zależności od ogólnej sytuacji rynkowej, chociaż są pary walutowe skorelowane ze sobą i ich dynamika i kierunki zmian są do siebie bardzo podobne
  • Rozważ handel różnymi instrumentami finansowymi, takimi jak towary, indeksy lub akcje. Handel różnymi instrumentami pomaga w dywersyfikacji portfela i rozkłada ciężar ryzyka
 • Analiza techniczna i fundamentalna – kombinacja analizy technicznej i fundamentalnej pomaga w lepszym zrozumieniu rynku i podjęciu bardziej świadomych decyzji. Analiza techniczna dostarcza informacji o ruchach cenowych i trendach. Analiza fundamentalna koncentruje się na czynnikach ekonomicznych, pomagając zrozumieć kierunek tych zmian
 • Potwierdzaj sygnałynie polegaj na pojedynczych sygnałach. Potwierdzaj sygnały handlowe za pomocą kombinacji różnych narzędzi i wskaźników. To wbrew pozorom wcale nie jest takie łatwe. Dostrzegasz okazję. Ogień! Bez zastanowienia działasz z prędkością światła, tak żeby rynek ci nie uciekł. Masz to. Po chwili dogania cię zdrowy rozsądek i pyta: Co Ty najlepszego zrobiłeś?! Lepiej unikać trudnych sytuacji potwierdzając każdy sygnał tak dokładnie, jak to tylko jest możliwe
 • Świadomość emocjonalna i dyscyplina:
  • Kontroluj emocje i ograniczaj sytuacje, które mogą w nas generować przeszkadzające emocje. Emocje bardzo silnie wpływają na podejmowanie racjonalnych decyzji handlowych. Staraj się utrzymywać równowagę emocjonalną i nie podejmuj pochopnych decyzji, opartych na strachu lub chciwości. Pamiętaj!
   • Każda pozycja otwarta w sposób nieprzemyślany, oparta na złych założeniach lub niepełnej analizie wprowadza do twojej gry emocje, które z tobą zostaną również po zamknięciu tej pozycji. Bez względu na jej końcowy wynik: pozytywny czy negatywny. Te emocje będą miały wpływ na wszystkie kolejne transakcje tego dnia, a czasem również w kolejnych dniach
 • Utrzymuj dyscyplinę handlowąprzestrzegaj swojego planu handlowego i zasad, które sam wcześniej ustaliłeś. To złote reguły, których się nie łamie. Nie podejmuj impulsywnych decyzji, które mogą naruszyć twoje strategie. Trzeba przyjąć, że strata jest wpisana w reguły tej gry. Nasz plan tradingu, nasza strategia mają nas chronić przed rynkiem i naszymi emocjami oraz zapewnić nam zysk netto. One są jak tarcza dla rycerza. Jeśli stajesz do walki bez tarczy to nawet jeśli jesteś bardzo dobry, zwyczajnie dużo łatwiej cię trafić

Chociaż te zdrowe zasady są uniwersalne i działają, to jednak mamy na nie zupełnie inne spojrzenia. Ba, nawet je często zupełnie inaczej rozumiemy. Przecież każdy z nas ma swoje własne preferencje i dokonuje własnych wyborów. 

Minimalizowanie ryzyka jest procesem ciągłym. Ciągłym poszerzaniem wiedzy, zdobywaniem doświadczenia na rynku i wyciąganiem wniosków z porażek i być może z sukcesów. 

Wszystko jedno czy właśnie dopiero zaczynasz, czy szukasz odpowiedzi lub nowych sposobów, bo ponosisz porażki. Musisz zacząć od siebie. Tak serio, serio. 

Edukacja, zdobywanie doświadczenia, szczerość ze sobą samym, wyciąganie wniosków i podnoszenie się po porażkach. Sukces zawsze jest pochodną serii porażek.

Ktoś kiedyś trafnie powiedział, że z nami jest trochę tak jak z jabłkami. Dopóki jabłko jest zielone, to rośnie. Kiedy dojrzeje, niestety musi spaść. 

Warto zachować w sobie chęć do nauki i do rozwoju. Przecież rynek, na którym gramy ciągle się zmienia i wciąż trzeba się go uczyć. 

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.