Day Trading na Forex – co to jest?

Autor: Arkadiusz Krakowiak Arkadiusz Krakowiak 22:04, 15 lis 2023
Day Trading na Forex – co to jest?

Day Trading na rynku Forex to dynamiczne podejście do inwestycji, które koncentruje się na otwieraniu i zamykaniu pozycji w ciągu jednego dnia. W Day Tradingu inwestujemy przy pomocy szerokiego zbioru różnych strategii. 

Day Trading to podejście wymagające dużej koncentracji, szybkich decyzji, analizy rynkowej oraz zdolności do szybkiego reagowania na często gwałtownie zmieniające się warunki.

Wprowadzenie do Day Trading na Forex

W skrócie Day Trader to ktoś, kto ma sporo czasu na codzienne inwestycje i osobiste monitorowanie rynku, dużą wiedzę i doświadczenie, a jego uwaga skierowana jest na generowanie zysków z wielu pozycji otwieranych i zamykanych w ciągu tego samego dnia. 

Właśnie z tego powodu jest jednym z najbardziej ekscytujących, ale także stresujących stylów handlu, który wymaga od inwestorów nie tylko solidnej wiedzy na temat rynku, ale również umiejętności analizy, dyscypliny i zdolności do kontrolowania emocji.

Traderzy, którzy angażują się w Day Trading, starają się wykorzystać nawet najmniejsze ruchy cenowe, by generować zyski.  

Ważnym aspektem Day Tradingu na Forex jest dostęp do odpowiednich narzędzi i platform handlowych, które umożliwiają nam bieżące monitorowanie i analizę wykresów oraz szybką i precyzyjną egzekucję transakcji w czasie rzeczywistym.

Z pewnością Day Trading na Forex nie jest odpowiedni dla każdego. Ryzyko straty jest zawsze obecne i wywiera silną presję, dlatego niezwykle istotne jest stosowanie odpowiednich strategii zarządzania ryzykiem i kapitałem, a także dbanie o kondycję psychiczną.

Cel Day Tradingu

Naszym głównym celem oczywiście jest generowanie zysku, ale na całość składa się kilka aspektów, których musimy być świadomi:

 • Szybkie zyski składane w ciągu dnia – w Day Tradingu korzystamy ze wszystkich wahnięć ceny, które jesteśmy w stanie odpowiednio wcześnie zauważyć. Niewielkie zyski z wielu pozycji w ciągu jednego dnia mogą złożyć się na pokaźny zysk
 • Efektywne Wykorzystanie Kapitału – w Day tradingu szybko obracamy kapitałem, otwierając i zamykając w ciągu jednego dnia wiele pozycji. To potencjalnie generuje większe zyski
 • Eliminowanie ”ryzyka nocnego” – z założenia Day Traderzy unikają pozostawiania otwartych pozycji na noc, co minimalizuje ryzyko związane z nagłymi wydarzeniami, które mogą mieć miejsce poza naszymi godzinami handlu
 • Unikanie kosztów – pozostawianie otwartych pozycji na noc powoduje powstanie dodatkowych kosztów takich jak np. swap. Zamykając wszystkie pozycje na koniec naszego dnia pracy unikamy tych kosztów
 • Wykorzystanie pojawiających się szans – typowe dla Day Tradingu jest błyskawiczne reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe. Z założenia przygotowujemy się na zmienną sytuację na rynku, która może wynikać z reakcji na wydarzenia ekonomiczne, polityczne lub inne czynniki wpływające na rynek
 • Dostosowanie do Zmienności – ponieważ Day Traderzy mają do dyspozycji wiele różnych strategii, to mogą dostosowywać swoje działania do aktualnej zmienności rynku, starając się osiągnąć zyski zarówno w warunkach, spadającej jak i rosnącej zmienności
 • Doskonalenie Umiejętności – to nie jest cel Day Tradingu, tylko absolutna konieczność i automatyczny cel dla każdego tradera. Ponieważ rynek ciągle się zmienia, tak samo jak my i nasza sytuacja, dlatego musimy się dostosowywać poprzez:
  • ciągłe doskonalenie umiejętności analizy
  • ćwiczenie szybkiego podejmowania decyzji
  • trening radzenia sobie z presją rynkową

Krótko mówiąc, głównym celem Day Tradingu na Forex jest wykorzystanie wszystkich ruchów cenowych do generowania zysków. 

Jednak z powodu dużego ryzyka, wymaga on od traderów zaawansowanej wiedzy, umiejętności analizy i dyscypliny.

Źródło: platforma MT5, para walutowa EURUSD, H1.  Dwa okna czasowe w ciągu dnia z największą płynnością i zmiennością na rynku.

Zalety i wady Day Trading

Zalety Day Tradingu:

 • Szybkie Zyski  – dzięki częstym transakcjom zamykanym tego samego dnia możemy osiągać zyski w krótkim czasie. Wykorzystujemy efekt zysku składanego
 • Brak ryzyka nocnego – Day Trading nie niesie ryzyka związanego z wydarzeniami, które mogą mieć miejsce po zakończeniu przez nas handlu
 • Szybka Reakcja na wiadomości i sytuacje rynkowe – z założenia Day Trading to stała obecność przed komputerem i platformą handlową. Obowiązkiem Day Tradera jest szybkie reagowanie na aktualne wydarzenia i wiadomości. To generuje okazje handlowe
 • Brak kosztów innych niż spread – zamknięcie wszystkich pozycji przed odejściem od platformy handlowej wyłącza wszystkie pozostałe koszty. Jedynym kosztem dla nas pozostaje spread

Wady Day Tradingu:

 • Wysokie ryzyko – z powodu krótkiego okresu inwestycji i dużej ilości transakcji, day trading jest bardziej ryzykowny niż długoterminowe inwestowanie, zwłaszcza dla mniej doświadczonych traderów
 • Stres i presja – ciągłe monitorowanie rynków, szukanie okazji do inwestycji i szybkie podejmowanie decyzji mogą generować wysoki poziom stresu i presji
 • Zaangażowanie czasowe – Day Trading wymaga obecności przed platformą handlową i poświęcenia co najmniej kilku godzin dziennie
 • Składane koszty spreadu – unikamy jednych kosztów, ale to nie znaczy, że ich nie mamy. Duża ilość transakcji generuje wyniki na różnym poziomie, dodatnie i ujemne. Jeśli nie zwracamy uwagi na wielkość spreadu, to może się to znacząco odbić na osiąganych wynikach
 • Wymagana wiedza i umiejętności – umieszczam to w wadach, bo to jest próg wejścia do tej gry. Day Trading wymaga zaawansowanej wiedzy z zakresu analizy technicznej i fundamentalnej, umiejętności szybkiego podejmowania trafnych decyzji, a także doświadczenia
 • Brak Długoterminowej Perspektywy – Day Trading koncentruje się na krótkoterminowych ruchach cenowych, co może prowadzić do utraty długoterminowej perspektywy inwestycyjnej, czyli tzw. szerszego spojrzenia na sytuację rynkową danej pary walutowej

Najpopularniejsze pary walutowe do Day Trading

Najważniejsze pary walutowe z punktu widzenia Day Tradingu na rynku Forex to te, które cechują się wysoką płynnością, dużymi wahaniami cenowymi oraz aktywnością handlową. 

Kilka kluczowych par walutowych, które traderzy często biorą pod uwagę podczas Day Tradingu: 

 • EUR/USD (euro/dolar amerykański): to najbardziej płynna i popularna para walutowa na rynku Forex. Cena EUR/USD charakteryzuje się bardzo dużą płynnością i zmiennością, co może stwarzać szanse na ciekawe transakcje
 • USD/JPY (dolar amerykański/jen japoński): ta para jest związana z działaniami na rynku azjatyckim i amerykańskim. Wysoka zmienność i potencjalnie dynamiczne ruchy cenowe, a z drugiej strony spora harmonia zmian, stanowią o atrakcyjności tej pary dla Day Traderów
 • GBP/USD (funt brytyjski/dolar amerykański): para jest znana z aktywności handlowej podczas sesji europejskiej i amerykańskiej. Cechuje się dużą zmiennością. Wpływ wydarzeń politycznych i ekonomicznych na Wyspach Brytyjskich może prowadzić do znacznych i dynamicznych zmian cen 
 • USD/CHF (dolar amerykański/frank szwajcarski): ta para jest często postrzegana jako „para bezpieczna” z powodu stabilności szwajcarskiego franka. Chociaż zmienność może być niższa niż w innych parach, to nadal przyciąga traderów zainteresowanych pewnością franka szwajcarskiego;
 • AUD/USD (dolar australijski/dolar amerykański): wpływ na tę parę mają dane dotyczące gospodarki Chin oraz surowców, które są istotne dla Australii. Ruchy cenowe mogą być dynamiczne ze względu na wagę gospodarki chińskiej w globalnym handlu i Australii jako eksportera;
 • USD/CAD (dolar amerykański/dolar kanadyjski): wpływ na tę parę mają ceny ropy naftowej, która jest istotną częścią eksportu Kanady. Ruchy cen mogą być aktywowane nie tylko przez dane gospodarcze, ale i poprzez wydarzenia związane z sektorem energetycznym
Źródło: platforma MT5, para walutowa USDJPY, M15.  Trzy okna czasowe w ciągu doby z największą płynnością i zmiennością na rynku.

Wybór par walutowych zależy od indywidualnych preferencji tradera, jego strategii handlowej oraz preferencji czasowych. 

Dla Day Traderów ważne jest, aby wybrać pary walutowe, które oferują wystarczającą płynność, zmienność i niski spread, umożliwiając tym samym wykorzystanie krótkoterminowych ruchów cenowych w celu osiągnięcia zysków.

Najpopularniejsze strategie stosowane w Day Trading

Day Trading jako podejście do handlowania na rynkach finansowych doczekał się opracowania i rozwinięcia wielu różnych strategii, które są stosowane przez inwestorów. 

Poniżej znajdziesz krótkie omówienie kilku często stosowanych strategii Day Tradingu:

 • Skalpowanie (Scalping)
  • Opis: skalpowanie to strategia, w której trader koncentruje się na otwieraniu pozycji na bardzo krótki czas, od kilku sekund do najwyżej kilkunastu minut. W ciągu dnia otwieranych jest bardzo dużo pozycji i generują one zysk od kilku do kilkunastu pipsów na transakcję
  • Przykład: Trader szuka regularności w ruchu i odpowiedniej zmienności w zakresie wahań cen pary EUR/USD. Następnie otwiera pozycje kupna na szczytach ruchu lub sprzedaży na dołkach zamykając je z zyskiem rzędu kilku pipsów
 • Day Breakout
  • Opis: ta strategia polega na identyfikowaniu poziomów wsparcia i oporu oraz otwieraniu pozycji w kierunku przebicia ceny w ciągu pierwszych godzin sesji (głównie pierwszej godziny)
  • Przykład: jeśli para GBP/USD przebije ważny poziom oporu w pierwszej godzinie sesji londyńskiej, trader może otworzyć pozycję kupna, zakładając kontynuację kierunku rynku i wzrost
 • Trend Following
  • Opis: Traderzy w tej strategii starają się uchwycić trendy cenowe, otwierając pozycje w kierunku dominującego trendu na rynku
  • Przykład: jeśli para USD/JPY jest w trendzie wzrostowym, w strategii Trend Following szukamy właściwego poziomu wejścia i otwieramy pozycję długą, oczekując dalszych wzrostów
 • Reversal Trading
  • Opis: w tej strategii staramy się zidentyfikować punkty zwrotu cenowego, gdzie cena zmienia kierunek (reversal) i otwieramy pozycję zgodną z kierunkiem ruchu. W tej strategii otwieramy pozycję w obu kierunkach (Buy i Sell) bazując na punktach odwrócenia ceny (reversal)
  • Przykład: jeśli para EUR/USD dotknie ważnego poziomu oporu i zacznie się odwracać, możemy otworzyć pozycję krótką (Sell), zakładając co najmniej chwilową korektę
 • Breakout Pullback
  • Opis: ta strategia opiera się na identyfikowaniu przebić (breakout) ważnych poziomów wsparcia lub oporu, a następnie oczekiwaniu na powrót ceny (pullback) do tego poziomu i odbicie się od niego, aby otworzyć pozycję w kierunku przebicia
  • Przykład: po przebiciu poziomu oporu na parze walutowej USD/CHF, czekamy na powrót ceny do tego poziomu. Jeśli cena odbije się od niego i zacznie wzrastać to możemy otworzyć pozycję kupna (Buy)
 • Mean Reversion
  • Opis: strategia Mean Reversion opiera się na założeniu, że cena wróci do średniej (np. średniej kroczącej) po tym, jak się od niej znacząco oddaliła. Jeśli taka sytuacja ma miejsce to szukamy miejsca na zajęcie pozycji w kierunku do średniej
  • Przykład: jeśli para AUD/USD znacznie odchyla się od swojej średniej kroczącej, Trader Mean Reversion może otworzyć pozycję przeciwną do ostatniego ruchu, czyli w kierunku średniej kroczącej
 • News Trading
  • Opis: w tej strategii wykorzystujemy różne wydarzenia i wiadomości ekonomiczne, takie jak publikacje danych makroekonomicznych (lub inne istotne dla danej pary), aby otworzyć pozycję na podstawie reakcji rynku na te wiadomości
  • Przykład: po ogłoszeniu danych o zatrudnieniu w Stanach Zjednoczonych lepszych od konsensusu, możemy otworzyć pozycję na USD zakładającą, że dolar się umocni, np.:
   • kup (Buy) na parze USD/JPY
   • sprzedaj (Sell) na parze EUR/USD
Źródło: platforma MT5, para walutowa AUDUSD, M15. Potencjalne okazje do strategii Mean Reversion.

Pamiętaj! 

Każda strategia ma swoje zalety i wady, a wybór odpowiedniej strategii zależy od indywidualnych preferencji, stylu handlowego oraz umiejętności każdego tradera. 

Każda twoja decyzja inwestycyjna powinna opierać się na dogłębnej analizie sytuacji rynkowej

Równie ważne jest stosowanie zasad zarządzania ryzykiem i kapitałem.

Analizy techniczna i fundamentalna w Day Trading

Analiza techniczna i analiza fundamentalna to dwie główne metody analizy rynków, które mają kluczowe znaczenie w tradingu na wszystkich rynkach finansowych. 

Ze względu na ogromną podatność na ryzyko w podejściu typu Day Trading, szczególnie na rynku Forex, obie formy analizy mają ogromne znaczenie

Z zasady, zanim rozpoczniemy przygodę z Day Trading w swojej klasycznej formie, konieczne jest opanowanie tych dwóch zagadnień w stopniu dużo szerszym, niż skrótowy opis zawarty tutaj na potrzeby artykułu.

Obie metody analizy mają swoje miejsce w tradingu na rynku Forex, ponieważ opierają się na innych danych i dają różne informacje zwrotne

Analiza techniczna dostarcza narzędzi do identyfikacji krótkoterminowych wzorców cenowych i trendów, podczas gdy analiza fundamentalna dostarcza wglądu w to, jak wydarzenia polityczne i dane ekonomiczne mogą wpływać na ruchy cen w różnym okresie.

Skuteczne wykorzystanie obu tych metod może pomóc Day Traderowi w podejmowaniu lepiej uzasadnionych decyzji handlowych.

Analiza techniczna w Day Trading

Analiza techniczna koncentruje się na badaniu wykresów cenowych oraz historycznych wzorców cenowych w celu przewidzenia przyszłych ruchów rynku. 

Główne znaczenie analizy technicznej i rola w Day Tradingu:

 • Identyfikacja Trendów – analiza techniczna pomaga nam zidentyfikować obecne trendy cenowe na danym rynku. Ponieważ na parze walutowej możemy mieć w tym samym momencie np. długoterminowy trend wzrostowy i krótkoterminowy trend spadkowy, ważne jest by mieć świadomość szerokiego obrazu i zawrzeć to w swoich rozważaniach. To, co jest istotne dla Day Tradingu, gdzie chwilowe ruchy cenowe generują nasze zyski, to zrozumieć, w jakiej sytuacji rynek jest w tej konkretnej chwili
 • Wskaźniki techniczne i ich sygnały – analiza techniczna wykorzystuje wskaźniki techniczne, takie jak np.:
  • wskaźniki trendu
  • oscylatory
  • formacje techniczne (świecowe i cenowe)
  • inne narzędzia techniczne, żeby:
   • potwierdzić trend
   • określić siłę trendu
   • opisać zależność podaży i popytu
   • wskazać poziomy wsparcia i oporu
   • dostarczyć sygnałów handlowych itd.
 • Poziomy wsparcia i oporu – w Day Tradingu korzystamy z analizy technicznej, żeby zidentyfikować kluczowe poziomy wsparcia i oporu. Takie poziomy techniczne mogą stanowić punkty wejścia w rynek lub wyjścia z pozycji, jak również służyć jako miejsce do zabezpieczenia pozycji: kapitału i zysku. Punkty wsparcia i oporu są istotne we wszystkich strategiach stosowanych na rynku finansowym i muszą być wzięte pod uwagę przy tworzeniu planu naszej akcji
 • Interwały czasowe  – nowoczesne platformy tradingowe pozwalają automatycznie dostosować analizę techniczną do różnych interwałów czasowych. To rozwiązanie jest istotne dla Day Traderów, którzy monitorują ruchy cenowe w krótkim okresie na różnych interwałach czasowych. Sprawdzanie sytuacji na parze na różnych interwałach czasowych pomaga potwierdzić czy nasza analiza sytuacji jest prawidłowa
Źródło: platforma MT5, para walutowa GBPJPY, H1. Dywergencja Hossy, złamanie linii trendu, punkt wejścia i wyjścia. SO, BB, SMA, LTS.

Analiza fundamentalna w Day Trading

Analiza fundamentalna koncentruje się na badaniu wskaźników ekonomicznych, politycznych i społecznych, w ujęciu lokalnym i globalnym, które mogą wpłynąć na wartość walut i wzajemne korelacje par walutowych. 

Znaczenie fundamentów i rola w day tradingu:

 • Wydarzenia ekonomiczne – analiza fundamentalna polega na monitorowaniu i interpretacji danych ekonomicznych, takich jak np. wskaźniki gospodarcze czy fiskalne, które informują nas o fundamentach gospodarek i polityce wewnętrznej. Takie informacje wpływają na wzajemną korelację walut i trendy par walutowych
 • Reakcje na wiadomości – pojawiające się wiadomości gospodarcze czy też polityczne wywołują określone reakcje. Wpływają na sentyment rynkowy, powodują znaczącą zmienność na parach walutowych i generują trendy. Traderzy korzystają z analizy fundamentalnej, aby przewidzieć, jak rynek zareaguje na publikację istotnych danych ekonomicznych lub wydarzeń politycznych. Musimy pamiętać, że publikacje danych gospodarczych zazwyczaj są już w cenie w momencie ich publikacji, a dokładniej mówiąc, jest tam zawarty konsensus rynkowy i plotki
 • Długoterminowa perspektywa – analiza fundamentalna dostarcza Traderom długoterminowe perspektywy dotyczące wartości walut i ich wzajemnej korelacji, co możemy wykorzystać w naszych strategiach handlowych również w Day Tradingu
 • Warunki makroekonomiczne – analiza fundamentalna różnych danych pozwala zrozumieć ogólne warunki makroekonomiczne. Dane takie jak stopa bezrobocia, inflacja i polityka monetarna itp. pozwalają zrozumieć szerszy kontekst rynkowy

Korzystanie z analizy fundamentalnej jako impulsów do handlu 

Korzystanie z analizy fundamentalnej i wydarzeń ekonomicznych jako impulsów do handlu w Day Trading na rynku Forex może być skuteczną strategią, ale wymaga dużej ostrożności i umiejętnego podejścia

Oto kilka wskazówek, które warto wziąć pod uwagę:

 1. Poznaj kalendarz ekonomiczny – znajomość kalendarza ekonomicznego, który zawiera daty i godziny publikacji istotnych danych ekonomicznych, a także konsensus rynkowy, pomoże ci śledzić wydarzenia, które mogą wpłynąć na ruchy cen i trendy na rynku Forex
 2. Wybierz najważniejsze wydarzenia – nie wszystkie wydarzenia są istotne, czy też ważne dla ciebie. Skup się na najważniejszych danych, takich jak stopy procentowe, dane z rynku pracy, produkcji przemysłowej, inflacja czy PKB. To właśnie te dane często wywołują znaczące zmiany na rynku. Przemyśl również te dane w kontekście par walutowych, w które inwestujesz
 3. Planuj z wyprzedzeniem – zanim zostaną opublikowane ważne dane ekonomiczne, przygotuj plan działania. Określ, jakie warunki rynkowe chciałbyś lub powinieneś zobaczyć przed wejściem w transakcję, a także czego spodziewasz się po reakcji rynku
 4. Śledź konsensus prognoz – monitoruj prognozy ekonomistów dotyczące publikowanych danych. Jeśli publikowane dane znacznie odbiegają od konsensusu to zapewne wywołają gwałtowne reakcje na rynku
 5. Uważaj na wstępne reakcje rynku – często rynki reagują na dane ekonomiczne niemal natychmiast po ich publikacji. Obserwuj pierwsze reakcje rynku, ale pamiętaj, że te ruchy mogą być “pułapką chciwych drani”
 6. Wartościowanie odczytów – w przypadku danych ekonomicznych, które mają bezpośredni wpływ na daną parę walutową (np. dane z kraju emitenta waluty), reakcja lokalnego rynku może być bardziej zrozumiała i przewidywalna
 7. Zastosuj Stop Loss – dane ekonomiczne mogą wywołać gwałtowne i nieprzewidywalne ruchy cenowe. Jeśli planujesz mimo to otwarcie pozycji, to ustawienie Stop Loss jest ważne. Musimy chronić się przed dużymi stratami w przypadku nieoczekiwanej zmiany kierunku ruchu cen
 8. Bądź elastyczny – reakcje na dane ekonomiczne nie zawsze są zgodne z przewidywaniami. Dlatego musimy być gotowi dostosować się do zmian rynkowych i unikać upartego trzymania się pozycji z pierwotnego scenariusza, który rynek właśnie zmienił
 9. Weryfikuj sygnały techniczne – analiza fundamentalna może dostarczyć impulsów, ale zawsze warto weryfikować je za pomocą analizy technicznej. Sygnały techniczne mogą pomóc w określeniu odpowiednich punktów wejścia i wyjścia. Jeśli sygnały techniczne nie są przejrzyste lub zwyczajnie są sprzeczne to zrezygnuj ze zbędnego ryzyka
 10. Nauka i praktyka – korzystanie z analizy fundamentalnej jako impulsów do Day Tradingu wymaga praktyki i doświadczenia. Monitoruj swoje decyzje, analizuj wyniki i ucz się na swoich błędach
Źródło: platforma MT5, para walutowa GBPUSD, M5. Wpływ danych gospodarczych z USA na reakcję.rynku.

Analiza fundamentalna i wydarzenia ekonomiczne mogą dostarczać impulsów do Day Tradingu na Forex, ale wymagają dogłębnej wiedzy, wprawy oraz umiejętności zarządzania ryzykiem. 

Kluczem do sukcesu jest umiejętne połączenie analizy fundamentalnej z analizą techniczną oraz elastyczność w podejmowaniu decyzji w dynamicznym środowisku rynkowym.

Strategie oparte o analizę fundamentalną

Na rynku mamy wiele strategii, które korzystają z analizy fundamentalnej i wiadomości rynkowych, a do takich należą np.:

 • Strategia NFP Breakout
  • Ta strategia opiera się na publikacji danych NFP (Non-Farm Payrolls) w USA, dotyczących zatrudnienia. Traderzy skoncentrowani na fundamentach szukają nagłych “wybuchów” cen po opublikowaniu tych danych
   • Przykład: po publikacji danych NFP, jeśli wyniki są znacznie lepsze od prognoz, możemy oczekiwać gwałtownego wzrostu wartości dolara amerykańskiego w stosunku do innych walut. Day Traderzy mogą próbować złapać ten ruch, otwierając pozycje w zgodzie z kierunkiem przełamania po opublikowaniu danych. Należy pamiętać o fałszywych ruchach cenowych i ich unikać
 • Strategia Banków Centralnych
  • Ta strategia koncentruje się na analizie decyzji banków centralnych w sprawie stóp procentowych i polityki pieniężnej. Takie dane znacząco wpływają na wartość waluty danego kraju względem innych walut
   • Przykład: jeśli bank centralny ogłosił podwyżkę stóp procentowych, to taka decyzja wpłynie na relację waluty danego kraju w stosunku do waluty z danej pary. W takim przypadku możemy przemyśleć otwarcie pozycji zgodnie z oczekiwanym kierunkiem ruchu cen po ogłoszeniu decyzji banku centralnego
 • Strategia polityczna i ekonomiczna
  • Ta strategia analizuje wiadomości dotyczące polityki i gospodarki danego kraju jako całości i analizuje ich wpływ na wartość waluty
   • Przykład: jeśli kraj ogłosił plany wprowadzenia reform gospodarczych lub zmian w polityce fiskalnej, to analizujemy ich potencjalny wpływ na wahania wartości waluty i możliwości tworzenia się nowych trendów. Możemy próbować wykorzystać te zmiany, otwierając pozycje zgodnie z oczekiwanym kierunkiem
 • Strategia Geopolityczna
  • Ta strategia analizuje wydarzenia geopolityczne, takie jak duże umowy handlowe, konflikty, czy kryzysy polityczne. Takie wydarzenia wpływają nie tylko na bezpośrednich uczestników, ale mogą też powodować anomalie na rynku globalnym
   • Przykład: jeśli zostanie ogłoszona długoterminowa umowa handlowa między dwoma krajami o dużej wartości, to oczekujemy wpływu na wycenę walut i ruchy cen. Możemy próbować przewidzieć, jak to wpłynie na wartość tych walut, lub surowców i otworzyć pozycje zgodnie z oczekiwanym kierunkiem ruchu cen na rynku

Pamiętaj!

Musimy być bardzo świadomi dużego ryzyka związanego z handlem na podstawie wiadomości rynkowych. Ruchy cen mogą być gwałtowne i niezgodne z przewidywaniami.

Umiejętność szybkiego reagowania i wykorzystywania danych w czasie rzeczywistym jest kluczowa i wymaga doświadczenia.

Kalendarz wydarzeń ekonomicznych jest niezwykle ważnym narzędziem, ponieważ pozwala planować i śledzić wydarzenia, które mogą istotnie wpłynąć na ruchy cen.

Strategie oparte na analizie fundamentalnej wymagają zaawansowanej wiedzy o ekonomii, polityce i rynkach. 

Powinniśmy stale doskonalić swoje umiejętności, śledzić wiadomości i zdobywać doświadczenie, aby móc skutecznie wykorzystywać te strategie w Day Tradingu.

Zarządzanie Ryzykiem w podejściu Day Trading

Zarządzanie ryzykiem jest jednym z kluczowych aspektów Day Tradingu na rynku Forex. 

Ze względu na dużą częstotliwość otwierania nowych pozycji i ciągłą ekspozycję na rynek, koniecznie musimy wypracować skuteczne sposoby ograniczania strat. 

Kapitał to w zasadzie wszystko, co tutaj mamy. Bez kapitału nie ma gry. Skoro tak wiele osób traci więcej, niż zyskuje, to być może właśnie zarządzanie ryzykiem i kapitałem, jest naszą piętą achillesową.

Kilka drobnych rad:

 • Limit kapitału – określ maksymalną ilość twojego kapitału, którą jesteś gotów zainwestować w Day Trading. Nie inwestuj więcej, niż jesteś gotów stracić. Takie podejście likwiduje wewnętrzne napięcie związane z potencjalną nadmierną stratą
 • Wielkość pojedynczej straty i Stop Loss – stosuj Stop Loss zawsze zgodnie z twoją strategią. Tym niemniej ustal akceptowalną maksymalną kwotę straty na jedną transakcję. Teoretycznie ta kwota powinna określać maksymalny poziom twojego Stop Loss
 • Limity dzienne – ustal twoją maksymalną dzienną ilość transakcji i maksymalną łączną kwotę strat, które jesteś gotów zaakceptować w ciągu jednego dnia. Gdy osiągniesz któryś z tych limitów, przerwij handel. Wraz z nabywanym doświadczeniem zmienisz te limity adekwatnie do swoich preferencji
 • Rozsądne pozycje – nie ulegaj czarowi dźwigni finansowej i nie ryzykuj otwierania zbyt dużych pozycji w stosunku do wielkości swojego kapitału. Zwiększenie wolumenu transakcji dzięki dźwigni zwiększa naszą ekspozycję na ryzyko. Stosunek wielkości twojego kapitału do depozytu zabezpieczającego powinien być wyznacznikiem akceptowalnej wielkości pozycji
 • Maksymalna wielkość pozycji – określ maksymalną wielkość jednej pozycji na podstawie swojego kapitału i akceptowalnej straty w jednej transakcji. Unikaj otwierania pozycji takiej wielkości. W codziennym handlu standardowo stosuj mniejsze pozycje
 • Dywersyfikacja – staraj się nie stawiać wszystkiego na jedną kartę. Oczywiście możliwości dywersyfikacji zależą od wielkości kapitału, którym dysponujesz. Jeśli decydujesz się pozostać tylko na Forex dywersyfikuj swoje inwestycje choćby poprzez handel różnymi parami walutowymi
 • Właściwie dobierz poziom Stop Loss do ceny otwarcia pozycji – oprócz maksymalnej kwoty straty przy wyznaczaniu poziomu Stop Loss bierz pod uwagę:
  • Wskaźniki techniczne – wykorzystaj wskaźniki techniczne, takie jak Pivot Points, Fibonacci Retracement lub wskaźniki trendu, aby określić najlepsze miejsce dla poziomu Stop Loss
  • Wartość ATR – Average True Range (ATR) może pomóc w określeniu odległości poziomu Stop Loss od ceny wejścia
  • Strategia Cena-Świeca – wykorzystaj analizę świecową do określenia poziomu Stop Loss
  • Dynamiczny Stop Loss – w miarę jak pozycja przynosi zyski, przesuwaj poziom Stop Loss najpierw na poziom wejścia, a potem dalej. Możesz użyć Trailing Stop, albo robić to ręcznie

Pamiętaj!

Zarządzanie ryzykiem jest kluczowe. Jeśli chcesz przetrwać na rynku, to zachowaj stabilność swojego kapitału.

Źródło: platforma MT5, para walutowa USDJPY, M15. Zlecenie oczekujące Sell Limit na mikrolot. Dywergencja bessy. MACD, RSI, BB, SMA.

Pułapki, które zjadają nasz kapitał w Day Tradingu

Day traderzy, w swojej codziennej pracy na rynku Forex, często napotykają na różnorodne psychologiczne i emocjonalne pułapki

Te pułapki mogą wpłynąć na podejmowanie decyzji handlowych i prowadzić do strat finansowych. Generalnie wpływają na ogólną efektywność naszego handlu

Kilka często spotykanych pułapek, które przychodzą mi do głowy, to:

 • Efekt potwierdzania – ten efekt polega na skłonności do ignorowania lub zaniedbywania informacji, które zaprzeczają założeniom i sensowności naszej otwartej pozycji. To swego rodzaju przywiązanie do tego co wymyśliliśmy, co wyszło z naszej analizy, wbrew temu co mówią nam nowe dane – np. wskazują na zmianę trendu lub obserwowanej sytuacji rynkowej
 • Negacja strat – to pułapka, w której trzymamy się stratnych pozycji w nadziei, że sytuacja za chwilę się odwróci. Czasem rzeczywiście tak może być, ale zdecydowanie częściej nas to prowadzi do znacznie większych strat. Wpadając w tę pułapkę tracimy zdolność do obiektywnej analizy rynku
 • Chciwość i nadmierna pewność siebie:
  • Chciwość może prowadzić do podejmowania zbyt ryzykownych decyzji lub przeciągania pozycji w celu zdobycia większych zysków
  • Nadmierna pewność siebie może sprawić, że nie zwracamy uwagi na sygnały ostrzegawcze z rynku i ignorujemy nasze zasady ryzyka oraz plan gry, co z kolei może prowadzić do niepowodzeń
 • Presja do działania – szybkie ruchy cenowe na rynku Forex mogą wywołać presję do podjęcia szybkiego, natychmiastowego działania. Jeśli ulegniemy tej presji, to w efekcie będziemy podejmować impulsywne decyzje bez dostatecznej analizy, co na ogół prowadzi do strat
 • Overtrading – nadmierna aktywność handlowa, znana jako overtrading, może wynikać z chęci ciągłego bycia na rynku, albo chęci szybkiego odrobienia strat (jeszcze tego samego dnia). To prowadzi do przekroczenia wyznaczonych limitów, przemęczenia i ryzyka większych strat
 • Brak cierpliwości – Day Trading wymaga szybkiego reagowania, ale brak cierpliwości może skłaniać do wejścia w pozycje, zanim będziemy mieli wystarczające potwierdzenie. To samo dotyczy zbyt wczesnego zamykania pozycji. Mówi się, że cierpliwość jest cnotą. W tym przypadku cierpliwość jest złotem
 • Złe zarządzanie ryzykiem – ignorowanie sygnałów lub niedostateczne zarządzanie ryzykiem może prowadzić do nadmiernej ekspozycji na straty. Z drugiej strony może to również prowadzić do niewykorzystywania nadarzających się okazji. Obie sytuacje są niedopuszczalne i wymagają wprowadzenia korekt
 • Emocje a analiza techniczna – jeśli jesteśmy zdenerwowani, rozemocjonowani etc., to powinniśmy zrobić sobie przerwę, albo wolne. Emocje wpływają na subiektywne podejście do analizy technicznej i interpretację wykresów, prowadząc do błędnych wniosków i decyzji
 • Efekt posiadania – ten efekt polega na przypisywaniu potencjalnie większej wartości pozycji, którą już posiadamy. Jesteśmy przekonani, że ta pozycja przyniesie dużo większe zyski niż mamy w tej chwili – sky has no limit. To może prowadzić do przetrzymywania pozycji, które już dawno powinny zostać zamknięte, co w efekcie bardzo często prowadzi do odwrócenia sytuacji i zamknięcia pozycji ze stratą

Unikanie tych pułapek wymaga świadomości swoich reakcji emocjonalnych, ścisłego przestrzegania planu i strategii handlowych, a także stałego doskonalenia umiejętności psychologicznych. 

Wiele osób często powtarza, że rynek to walka. Zapominają dodać, a może jeszcze tego nie wiedzą, że to walka ze sobą samym. Walka ze swoimi słabościami. 

Wygrywają ci, którzy odrobili zadanie domowe i są dobrze przygotowani.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.