Co to jest trend? Poznaj rodzaje trendów Forex i dowiedz się jak je wykorzystać?

Autor: Arkadiusz Krakowiak Arkadiusz Krakowiak 17:52, 01 lut 2024
Co to jest trend? Poznaj rodzaje trendów Forex i dowiedz się jak je wykorzystać?

Trend na Forex określamy jako ruch cenowy o zdecydowanym kierunku w górę, dół lub w bok, uformowany w pewnym okresie. 

Trendy możemy obserwować w różnych interwałach czasowych. Im dłuższy interwał czasowy, w którym obserwujemy trend, tym jest on pewniejszy. 

Analiza trendu rynkowego oparta jest na danych historycznych. Pomaga nam identyfikować dominujący kierunek rynku, antycypować jego zachowanie i podejmować decyzje inwestycyjne.

Wyróżniamy trzy główne typy trendów rynkowych na Forex:

Trend wzrostowy (ang. Bullish) – dominujący na rynku jest kierunek wzrostowy i cena pary walutowej rośnie

Trend spadkowy (ang. Bearish) – dominujący na rynku jest kierunek spadkowy i cena pary walutowej spada

Trend boczny (ang. Sideway) – na rynku brak dominującego kierunku, a cena pary walutowej oscyluje w określonym zakresie cenowym, bez wyraźnej dominacji kierunku wzrostowego czy też spadkowego

Trend wzrostowy

Trend wzrostowy na rynku charakteryzuje się serią wyższych szczytów i wyższych dołków. Oznacza to, że ceny instrumentu finansowego rosną, tworząc kolejne lokalne maksima (szczyty) na coraz wyższych poziomach, a także kolejne lokalne minima (dołki) również na wyższych poziomach niż poprzednie. 

Trend wzrostowy sugeruje, że siła popytu na dany instrument finansowy jest większa od siły podaży, co prowadzi do wzrostu cen, Taka sytuacja jest interpretowana jako pozytywny sentyment i zaufanie inwestorów

Źródło: platforma MT5, para walutowa NZDJPY, H1.  Wykres cenowy, świece japońskie. Trend wzrostowy.

Charakterystyka trendu wzrostowego wskazuje na kilka cech:

Wyższe maksima i wyższe minima – w trendzie wzrostowym ceny osiągają kolejne coraz wyższe maksima i coraz wyższe minima. Każdy kolejny szczyt jest wyższy od poprzedniego, a każdy kolejny dołek jest wyższy od poprzedniego. Ta sekwencja tworzy:

 • wzrostowy układ szczytów, bo inwestorzy kupują po coraz wyższych cenach
 • seria coraz wyższych dołków, bo pojawiają się krótkie chwile częściowej realizacji zysków lub chwile zawahania rynku na coraz wyższych poziomach, co podtrzymuje tendencję wzrostową

Rosnąca linia trendu – w trendzie wzrostowym można narysować linię trendu, która łączy kolejne lokalne minima, czyli dołki. Ta linia trendu jest pochylona w górę i dopóki trend jest silny, służy ona jako wsparcie dla poruszającej się w tym trendzie ceny. Każde odbicie ceny od linii trendu potwierdza znaczenie tego trendu i może być sygnałem do kupna

Odbicia od linii trendu – postępująca w trendzie cena może ulegać fluktuacjom, zawracając w kierunku linii trendu. Kiedy odbija od linii trendu wzrostowego, a następnie kieruje się ponownie w stronę trendu, to potwierdza w ten sposób ważność trendu i dostarcza nowych poziomów wsparcia

Wolumen handlu – wzrost cen w trendzie wzrostowym idzie w parze ze wzrostem wolumenu handlowego, a w trakcie korekt spadkowych trendu wolumen handlowy na ogół maleje. Większy wolumen przy wzroście cen potwierdza siłę trendu wzrostowego i sugeruje większe zainteresowanie tym instrumentem finansowym

Korekty – w trendującym rynku mogą wystąpić okresowo korekty, w których cena porusza się krótkoterminowo przeciw trendowi, po czym zawraca i znów porusza się zgodnie z trendem. Korekty są naturalną częścią trendu wzrostowego i często wykorzystujemy je jako okazje do dołączenia do trendu poprzez zakup na niższych poziomach cenowych. Im krótsze i węższe są korekty, tym silniejszy trend

Dynamika właściwa dla kierunku trendu – trend wzrostowy charakteryzuje się dynamicznym ruchem cen, gdzie wzrosty są szybsze i większe, niż spadki w korektach. Cena będzie rosnąć zdecydowanie szybciej, niż spada, co tworzy wyraźną dynamikę (tendencję wzrostową)

Po wykryciu trendu wykorzystujemy analizę trendów wzrostowych, aby identyfikować okazje do kupna, czyli wejścia w pozycje długie (Long) lub potwierdzić aktualnie posiadane pozycje. 

Musimy jednak pamiętać, że żaden trend nie trwa wiecznie, dlatego ważne jest stosowanie odpowiednich narzędzi analizy technicznej do wczesnej identyfikacji sygnałów zmiany trendu lub sygnałów wyjścia z pozycji.

Jak rozpoznać i potwierdzić trend wzrostowy?

Rozpoznanie i potwierdzenie trendu wzrostowego możemy przeprowadzić, wykorzystując różne narzędzia i wskaźniki analizy technicznej. 

Te kilka prostych kroków, może pomóc ci to zrobić:

Wyższe szczyty i wyższe dołki – ta prosta zasada wyjaśnia wszystko. Trend wzrostowy charakteryzuje się serią wyższych szczytów i wyższych dołków. Rozpocznij od analizy wykresu ceny danego instrumentu finansowego. Zwróć uwagę na serię wyższych szczytów i wyższych dołków. Jeśli ceny tworzą kolejne lokalne maksima i minima na coraz wyższych poziomach, to właśnie wykryłeś trend wzrostowy

Linia trendunarysuj linie trendu wzrostowego, łącząc kolejne lokalne minima (dołki). Linia  powinna odzwierciedlać kierunek trendu, czyli być skierowana w górę i działać jako poziom wsparcia. Im więcej stycznych lub punktów przecięcia ceny z tą linią, tym bardziej wiarygodny i silniejszy jest trend wzrostowy

Analiza średnich kroczącychzastosuj średnie kroczące do wykresu cen. Na przykład:

 • w trendzie wzrostowym krótkoterminowa podwójna wykładnicza średnia krocząca DEMA (50-dniowa) powinna być powyżej długoterminowej podwójnej wykładniczej średniej kroczącej DEMA  (200-dniowej). Możesz wykorzystać równie dobrze dwie inne średnie kroczące
 • Nachylenie średnich będzie wskazywać na kierunek i siłę trendu
 • Trend wzrostowy może być potwierdzony, gdy krótkoterminowa średnia krocząca przecina długoterminową średnią kroczącą z dołu w górę
 • Wolumen handluanalizuj wolumen handlu w okresie trendu wzrostowego. Wzrost cen powinien być poparty większym wolumenem handlu, co oznacza większe zainteresowanie inwestorów danym instrumentem finansowym i potwierdza siłę trendu wzrostowego
 • Wskaźniki techniczne wykorzystuj wskaźniki techniczne, takie jak np. wskaźnik względnej siły (RSI), aby ocenić nasycenie i kierunek rynku. Wartość RSI powyżej linii 50 wskazuje na kierunek wzrostowy rynku, natomiast powyżej linii 70 może sugerować wykupienie rynku. Niemniej jednak w trendzie wzrostowym wartość RSI może pozostawać na wysokim poziomie długo, aż do osiągnięcia ekstremalnych wartości, ponieważ silny trend może trwać dużo dłużej, niż byśmy oczekiwali na podstawie wskaźnika RSI
 • Potwierdzenie poziomów wsparcia i oporu – jeśli cena utrzymuje się powyżej wcześniejszych poziomów oporu i zamieniając go w poziom wsparcia, tworzy nowe szczyty, to potwierdza to trend wzrostowy. Wybicie się ceny powyżej kluczowego poziomu oporu może być albo sygnałem kontynuacji trendu, albo zapowiedzią nowego trendu
 • Potwierdzenie na różnych interwałach – jeśli planujesz handlować na podstawie trendu wzrostowego, przeanalizuj wykres na różnych interwałach czasowych, aby potwierdzić trend w innej perspektywie czasowej
Źródło: platforma MT5, para walutowa EURUSD, H4.  Wykres cenowy, wykres świecowy. Trend wzrostowy na rynku.

Podsumowując, potwierdzenie trendu wzrostowego wymaga wszechstronnej analizy (taką ona jest, nawet jeśli robi się to bardzo szybko), a użycie kombinacji różnych narzędzi i wskaźników może dostarczyć bardziej kompleksowego obrazu sytuacji rynkowej.

Powinniśmy się upewnić, że rozpoznajemy silne i stabilne sygnały trendu, aby uniknąć fałszywych sygnałów i zwiększyć nasze szanse na skuteczne transakcje.

Potencjalne sygnały kupna i strategie inwestycyjne w trendzie wzrostowym

W trendzie wzrostowym przede wszystkim szukamy sygnałów kupna, które potwierdzają i wykorzystują rosnący trend. 

Oto kilka sposobów szukania potencjalnych sygnałów kupna i prostych strategii inwestycyjnych stosowanych w trendzie wzrostowym:

Sygnał kupna na podstawie złamania linii trendu spadkowego – gdy cena przebija linię trendu spadkowego w górę, to może to być pierwszy sygnał do rozważenia wejścia w pozycję długą (Long). W tym przypadku możemy rozważyć otwarcie pozycji kup dopiero po potwierdzeniu tego ruchu przez przesłanki fundamentalne i wskaźniki techniczne. Jeśli potwierdzenie nie jest wystarczające, to musimy zaczekać na utworzenie się trendu wzrostowego i otrzymanie pewniejszych sygnałów

Sygnał kupna na podstawie korekty spadkowej w trendzie wzrostowym – występujące okresowo korekty, które są często wynikiem częściowej realizacji zysków przez niektórych inwestorów, możemy traktować jako sygnały wejścia w rynek. Sygnałem kupna nie jest samo pojawienie się korekty spadkowej, ponieważ musi nastąpić odbicie ceny od linii trendu wzrostowego lub innego poziomu wsparcia (na przykład średniej kroczącej). Zatem kupno i wejście w pozycję długą (Long) rozważamy, dopiero gdy cena odbija się od poziomu wsparcia

Sygnał kupna na podstawie formacji cenowych – analiza formacji cenowych dostarcza nam ciekawe sygnały kupna. Po przełamaniu górnej linii formacji możemy rozważyć otwarcie pozycji długiej (Long). Przykładem takich formacji, które są uważane za formacje kontynuacji trendu, mogą być np.:

 • Trójkąt
 • Flaga
 • Prostokąt wzrostowy, itp.

Strategia kupna na podstawie wskaźników technicznych – wykorzystanie wskaźników technicznych, takich jak RSI, MACD czy oscylator stochastyczny, może dostarczyć sygnałów kupna w trendzie wzrostowym. Łączenie takiego wskaźnika z odczytami średnich kroczących i położeniem krzywej ceny względem linii trendu pozwala uzyskać dobre sygnały kupna

Strategia wsparcia i oporu – możemy wykorzystać poziomy wsparcia, które znajdują się na linii trendu wzrostowego lub też przebity poziom oporu, który staje się następnie wsparciem dla ceny. Gdy cena odbije się od takiego poziomu wsparcia, może to być sygnał kupna. Stosuj zasadę wejścia w rynek po zamknięciu świecy z której mamy sygnał, na otwarciu nowej świecy. Szukaj dobrego poziomu Stop Loss dla takiej transakcji

Wykorzystanie impulsu – silne i szybkie ruchy cenowe w górę, gdy cena rośnie z dużym impetem, mogą być sygnałem kupna. Ryzyko w tego typu działaniach jest bardzo wysokie, ale w podejściu skalpingowym wykorzystujemy właśnie tego typu okazje. Wchodzimy w rynek na krótki okres gotowi wyjść z niego w każdej chwili

Strategia średnich kroczących – możemy wykorzystać kombinację dwóch średnich kroczących, na przykład potrójnej wykładniczej średniej kroczącej TEMA 50-dniowej i 200-dniowej, ale równie dobrze każdej innej kombinacji dwóch średnich o różnych okresach. Dobrze jest uzupełnić średnie sygnałem z innego wskaźnika np. oscylatora. Sygnał kupna może wystąpić, gdy mamy spełnione dwa lub lepiej trzy czynniki:

 • cena przebiła w górę obie średnie
 • krótsza średnia krocząca przebija od dołu w górę dłuższą średnią kroczącą
 • oscylator wskazuje na trend wzrostowy i wygenerował sygnał kupna
Źródło: platforma MT5, para walutowa EURUSD, H4.  Trend wzrostowy. Sygnały otwarcia i zamknięcia pozycji.

Podejmowanie decyzji inwestycyjnych powinno być poparte własnymi badaniami, analizą i monitorowaniem rynku, oraz dostosowywaniem swojej strategii do warunków rynkowych.

Warto podkreślić, że żadna strategia inwestycyjna nie jest pozbawiona ryzyka, dlatego ważne jest, aby odpowiednio zarządzać kapitałem i stosować zasady zarządzania ryzykiem

Ustalenie poziomu Stop Loss oraz poziomu Take Profit może być kluczowe, bo w ostatecznym rozrachunku żadna strategia nie gwarantuje sukcesu.

Potencjalne sygnały sprzedaży i strategie inwestycyjne w trendzie wzrostowym na Forex

W trendzie wzrostowym na rynku Forex, inwestorzy i traderzy szukają potencjalnych sygnałów wejścia typu Long w rynek i stosują różne strategie inwestycyjne, które są zgodne z kierunkiem trendu, ale nie tylko

Doświadczeni traderzy potrafią na takim rynku szukać również sygnałów sprzedaży. Będą one konsekwencją możliwości odwrócenia się trendu lub zwyczajnie chęcią skorzystania na “szybko” z korekty spadkowej na rynku. 

Do takich sposobów szukania potencjalnych sygnałów sprzedaży i prostych strategii inwestycyjnych w trendzie wzrostowym na rynku Forex należą:

Przełamanie linii trendu – kiedy cena pary walutowej przebija linie trendu wzrostowego z góry na dół, to może to być sygnał sprzedaży i otwarcia pozycji krótkiej (Short). Przełamanie głównej linii trendu potwierdza możliwe odwrócenie trendu wzrostowego, który z pewnością bardzo się osłabił

Przecięcie się średnich kroczących – podobnie jak w przypadku innych rynków, przecięcie się średnich kroczących może dostarczać sygnałów sprzedaży na rynku wzrostowym. W sytuacji osłabienia trendu możemy próbować wykorzystać takie momenty, otwierając krótką pozycję. Pozycję zajmujemy koniecznie tak wysoko, jak to jest tylko możliwe.

Na przykład: Kiedy szybka średnia krocząca przecina z góry na dół wolniejszą średnią kroczącą, to może to sugerować, zależnie od ogólnej sytuacji na rynku, korektę spadkową lub nawet potencjalne odwrócenie trendu

Wskaźniki techniczne – wskaźniki takie jak RSI, oscylator stochastyczny czy MACD mogą być bardzo użyteczne do identyfikacji sygnałów sprzedaży w trendzie wzrostowym. Jeżeli wskaźniki pokazują zbyt duże wykupienie lub osiągają ekstremalne wartości w górę, to może to sugerować, że rynek jest wykupiony i może wystąpić korekta spadkowa na częściową realizację zysków lub nawet całkowite odwrócenie trendu

Strategia „selling on rallies” – podobnie jak w przypadku innych rynków, strategia sprzedaży na szczytach, czyli drogo, może być stosowana na rynku Forex w trendzie wzrostowym. Jeżeli nie udało nam się wejść w trend na czas i wydaje nam się, że być może jest już na to za późno, to możemy poszukać okazji do sprzedaży w okolicach szczytów cenowych. Staramy się zlokalizować takie miejsca na otwarcie krótkiej pozycji, żeby jej otwarcie nastąpiło jak najbliżej maksimów ceny

Analiza poziomów oporu – identyfikacja i monitorowanie kluczowych poziomów oporu może dostarczać sygnałów sprzedaży. Kiedy cena osiąga ważny poziom oporu i nie jest w stanie go przełamać, może to sugerować możliwość odwrócenia trendu wzrostowego. Możemy w odpowiednim miejscu ustawić oczekujące zlecenie sprzedaży, albo monitorując rynek wybrać najlepszy moment na otwarcie pozycji z ręki

Analiza formacji cenowych – obserwując rynek w trendzie wzrostowym powinniśmy analizować go pod kątem formacji technicznych zapowiadających odwrócenie trendu. Powstanie takich formacji powinno skłonić nas do szczegółowej analizy i przygotowanie planu na otwarcie pozycji krótkiej w najprawdopodobniej kończącym się trendzie wzrostowym. Będą to takie formacje, jak np.:

 • Formacja głowy i ramion
 • Odwrócony spodek
 • Podwójny szczyt, itp.

Analiza formacji świecowych – obserwując wykres i tworzące się na nim świece japońskie powinniśmy szukać konkretnych formacji świecowych. Formacje odwrócenia trendu mogą dostarczyć nam sygnał sprzedaży i otwarcia pozycji krótkiej (Sort), wskazując na możliwość korekty spadkowej lub odwrócenia trendu wzrostowego. Będą to takie formacje jak:

 • Objęcie bessy
 • Krzyż Harami
 • Spinning top
 • Evening star, itp.
Źródło: platforma MT5, para walutowa USDJPY, H4.  Trend wzrostowy. Potencjalne sygnały sprzedaży.

Granie przeciwko rynkowi, bo tym jest otwarcie pozycji krótkiej w trendzie wzrostowym, jest zawsze bardzo ryzykowną decyzją

Oczywiście robimy to zazwyczaj, a może przede wszystkim po to, żeby wyprzedzić rynek i zająć krótką pozycję możliwie jak najwyżej. 

Jeśli się uda, będziemy w sytuacji uprzywilejowanej, ale jeżeli się nie uda, to może to nas bardzo zaboleć. 

Ryzyko musimy zważyć sami. Handel na rynku Forex wiąże się z wysokim ryzykiem, a decyzje inwestycyjne powinny być oparte na własnej analizie i ocenie ryzyka

Pamiętaj, żeby również uwzględnić czynniki fundamentalne, które zazwyczaj mają wpływ na wartość danej pary walutowej.

Pamiętaj o tych rzeczach:

 • O której w danym dniu są publikowane dane dotyczące twoje pary walutowej? 
 • Jaka jest waga tych danych? 
 • W jaki sposób na tę chwilę rynek uwzględnił już w cenach oczekiwania w stosunku do danych, które mają być opublikowane?

Trend spadkowy

Trend spadkowy na rynku charakteryzuje się serią coraz niższych szczytów i coraz niższych dołków

Oznacza to, że ceny naszego instrumentu finansowego spadają, tworząc kolejne coraz niższe lokalne maksima (szczyty), a także kolejne coraz niższe lokalne minima (dołki). Zarówno szczyty, jak i dołki są na coraz to niższych poziomach niż poprzednie. 

Trend spadkowy sugeruje, że siła podaży na dane aktywa jest dużo większa od siły popytu, a to prowadzi do spadku cen. Mówimy tutaj często o negatywnym sentymencie do jakiegoś aktywa, czyli o braku zaufania do niego

Źródło: platforma MT5, para walutowa EURUSD, H4.  Trend spadkowy. Linia trendu spadkowego.

Charakterystyka trendu spadkowego to kilka wyróżniających się cech:

Coraz niższe maksima i coraz niższe minima – to podstawowa zasada. W trendzie spadkowym ceny osiągają kolejne coraz niższe maksima i coraz niższe minima. Każdy kolejny szczyt jest niższy od poprzedniego, tak jak każdy kolejny dołek jest niższy od poprzedniego. Ta sekwencja tworzy:

 • spadki do coraz niższych dołków, ponieważ inwestorzy sprzedają po coraz niższych cenach
 • układ coraz niższych szczytów, kiedy to pojawiają się krótkie chwile na korekty wzrostowe. Te korekty, być może w celu częściowej realizacji zysków, wracając do trendu spadkowego, podtrzymują i potwierdzają jego siłę i znaczenie

Opadająca linia trendu – w trendzie spadkowym można narysować linię łączącą szczyty cenowe. Ta linia trendu jest pochylona w dół i dopóki trend jest silny, służy ona jako opór dla poruszającej się w tym trendzie ceny

Odbicia od linii trendu – postępująca w trendzie cena może ulegać fluktuacjom, zawracając w kierunku linii trendu w czasie korekt wzrostowych. Kiedy cena odbija od linii trendu spadkowego, a następnie kieruje się w dół zgodnie z trendem, to potwierdza w ten sposób ważność tego trendu i wyznacza nowe poziomy oporu trendu spadkowego

Wolumen handlu – podczas trendu spadkowego obserwuje się wzrost wolumenu handlu w trakcie spadku cen i zazwyczaj spadek tego wolumenu w okresie korekt wzrostowych. Oznacza to, że dany instrument finansowy cieszy się dużo mniejszym sentymentem kupujących, a na rynku występuje dominacja sprzedających

Korekty – na rynku poruszającym się w trendzie okresowo występują korekty ceny, w których cena porusza się krótkoterminowo przeciw trendowi, po czym zawraca i znów porusza się zgodnie z trendem. Korekty są naturalną częścią trendu spadkowego i często wykorzystujemy je jako okazje do dołączenia do trendu poprzez otwarcie krótkiej pozycji na nieco wyższych poziomach cenowych. Im krótsze i węższe są korekty, tym silniejszy trend

Dynamika właściwa dla kierunku trendu – trend spadkowy charakteryzuje się dynamicznym ruchem cen, gdzie spadki są szybsze i większe niż chwilowe wzrosty w korekcie wzrostowej. Cena będzie spadać zdecydowanie szybciej, niż rośnie, co tworzy wyraźną dynamikę (tendencję spadkową) i wskazuje na dominację podaży

Po wykryciu trendu spadkowego wykorzystujemy analizę trendu spadkowego, aby zidentyfikować okazje do sprzedaży, czyli do wejścia w pozycje krótkie (Short) lub by potwierdzić zasadność utrzymywania aktualnie posiadanych pozycji krótkich. 

Pozycję krótką należy otwierać po jak najwyższej cenie, unikać fałszywych sygnałów i uważać na sygnały ewentualnej zmiany trendu. 

Podstawowe znaczenie ma zarówno uważna analiza tego, co dzieje się na wykresie, jak i tego, co dzieje się na rynku.

Jak rozpoznać i potwierdzić trend spadkowy?

Rozpoznanie i potwierdzenie trendu spadkowego wymaga zastosowania różnych narzędzi i technik analizy rynku. Te kilka prostych kroków, może pomóc ci to zrobić:

 1. Niższe szczyty i niższe dołkita prosta zasada wyjaśnia wszystko. Trend spadkowy charakteryzuje się serią coraz niższych szczytów (lokalnych maksimów) i coraz niższych dołków (lokalnych minimów). Rozpoczynamy od analizy wykresu ceny danego instrumentu finansowego. Zwróć uwagę na położenie serii szczytów i dołków. Jeśli ceny tworzą na coraz niższych poziomach kolejne lokalne maksima i kolejne lokalne minima to właśnie wykryłeś trend spadkowy
 1. Linia trendunarysuj linie trendu spadkowego, łącząc kolejne lokalne coraz niższe maksima (szczyty). Linia  powinna odzwierciedlać kierunek trendu, czyli w tym przypadku powinna być skierowana w dół i działać jako poziom oporu dla ceny. Im więcej jest stycznych lub punktów przecięcia ceny z tą linią, tym bardziej wiarygodny i silniejszy jest trend spadkowy
 1. Analiza średnich kroczącychzastosuj średnie kroczące do wykresu cen. W trendzie spadkowym krótkoterminowa podwójna wykładnicza średnia krocząca DEMA (50-dniowa) powinna być poniżej długoterminowej podwójnej wykładniczej średniej kroczącej DEMA  (200-dniowej). Możesz zastosować jakiekolwiek dwie średnie kroczące o dwóch różnych okresach, szybszą i wolniejszą. Nachylenie średnich będzie wskazywać na kierunek i siłę trendu. Trend spadkowy może być potwierdzony, gdy krótkoterminowa średnia krocząca przecina długoterminową średnią kroczącą z góry na dół
 1. Wolumen handluanalizuj wolumen handlu w okresie trendu spadkowego. Spadek cen powinien być poparty wzrostem wolumenu handlu, a w czasie korekty wzrostowej wolumen powinien spadać i być mniejszy. Taka sytuacja oznacza większe zainteresowanie danym instrumentem finansowym ze strony sprzedających i potwierdza siłę trendu spadkowego
 1. Wskaźniki techniczne wykorzystaj wskaźniki techniczne, choćby takie jak wskaźnik względnej siły (RSI), aby ocenić nasycenie i kierunek rynku. Wartość RSI poniżej linii 50 wskazuje na kierunek spadkowy rynku, natomiast poniżej linii 30 może sugerować wyprzedanie rynku. Niemniej jednak w trendzie spadkowym wartość RSI może pozostawać na niskim poziomie długo, aż do osiągnięcia ekstremalnych wartości. Dzieje się tak, ponieważ silny trend może trwać bardzo długo, dużo dłużej niż byśmy tego oczekiwali na podstawie zachowania wskaźnika RSI
 1. Potwierdzenie poziomów wsparcia i oporu – jeśli cena utrzymuje się poniżej wcześniejszego poziomu wsparcia i zamienia go w poziom oporu, a przy tym tworzy nowe coraz niższe dołki, to potwierdza to trend spadkowy. Przybicie się ceny w dół poniżej kluczowego poziomu wsparcia może być kontynuacją trendu spadkowego lub zapowiedzią nowego trendu. Każde odbicie się od linii trendu tworzy nowy lokalny poziom oporu
 1. Potwierdzenie na różnych interwałach – planując handel na podstawie trendu spadkowego musimy pamiętać, żeby przeanalizować wykres na różnych interwałach czasowych. Robimy to, by potwierdzić trend w innej perspektywie czasowej. Im dłuższy interwał czasowy potwierdza trend tym jest on pewniejszy
Źródło: platforma MT5, para walutowa EURUSD, H4.  Trend spadkowy. Linia trendu spadkowego i potwierdzenie przez BB, SMA, RSI, MACD.

Podsumowując, potwierdzenie trendu zawsze wymaga wszechstronnej analizy, a użycie kombinacji różnych narzędzi i wskaźników może dostarczyć bardziej kompleksowego obrazu sytuacji rynkowej. 

Powinniśmy się upewnić, że rozpoznajemy silne i stabilne sygnały trendu, aby uniknąć fałszywych sygnałów i zwiększyć nasze szanse na skuteczne transakcje. 

Rynek jest bardzo zmienny, a analiza trendów, chociaż może pomóc w zrozumieniu kierunku ruchu cen, to jednak nie gwarantuje sukcesu w inwestycjach.

Potencjalne sygnały sprzedaży i strategie inwestycyjne w trendzie spadkowym

W trendzie spadkowym przede wszystkim szukamy sygnałów sprzedaży. Takie sygnały z jednej strony potwierdzają ten trend, a z drugiej strony wykorzystują potencjał istniejącego trendu spadkowego. 

Zasada ‘trend jest naszym przyjacielem’ i podążanie za trendem jest dobrym i bezpiecznym rozwiązaniem

Oto kilka sposobów szukania potencjalnych sygnałów sprzedaży i prostych strategii inwestycyjnych stosowanych w trendzie spadkowym:

Sygnał sprzedaży na podstawie analizy formacji świecowych – formacje świecowe tzw. odwrócenia trendu wskazują na możliwość zakończenia trendu wzrostowego i przejścia w spadkowy. Zlokalizowane w pobliżu istotnych poziomów oporu lub na lokalnych szczytach są silnym sygnałem, że trend wzrostowy słabnie i może się odwrócić, albo nastąpi korekta spadkowa. Wygenerowany sygnał sprzedaży możemy rozważyć na poziomie poniżej formacji świecowej. Do takich formacji należą np.:

 • Evening star
 • Engulfing pattern
 • Shooting star

Sygnał sprzedaży na podstawie złamania linii trendu wzrostowego – kiedy cena przebija linię trendu wzrostowego z góry na dół, to może to być pierwszy sygnał do rozważenia wejścia w pozycję krótką (Short). W tym przypadku powinniśmy w pierwszej kolejności potwierdzić ten sygnał poprzez przesłanki fundamentalne i wskaźniki techniczne. Jeśli potwierdzenie nie jest naszym zdaniem wystarczające do zajęcia pozycji, to powinniśmy zaczekać na utworzenie się trendu spadkowego i otrzymanie pewniejszych sygnałów.

 • Ważne! Złamanie linii trendu nie musi oznaczać zmiany kierunku trendu lub przejście w konsolidację
Źródło: platforma MT5, wykres pary walutowej EURUSD, H4. Dynamiczny trend wzrostowy przechodzi w łagodniejszą formę trendu.

Sygnał sprzedaży na podstawie formacji cenowych – atrakcyjne sygnały sprzedaży dostarcza nam analiza formacji cenowych. Po przełamaniu dolnej linii standardowej, formacje kontynuacji trendu, możemy rozważyć otwarcie pozycji krótkiej (Short). W trendzie spadkowym przykładem takich formacji, które są uważane za wiarygodne, mogą być:

 • Trójkąt
 • Flaga
 • Prostokąt spadkowy, itp.

Sygnał sprzedaży na podstawie korekty w trendzie spadkowym – występujące okresowo w trendzie spadkowym korekty wzrostowe, które często mogą być wynikiem częściowej realizacji zysków przez inwestorów, możemy traktować jako potencjalny sygnały wejścia w rynek. Sygnałem sprzedaży nie będzie samo pojawienie się korekty wzrostowej. Potwierdzeniem dalszego istnienia trendu spadkowego i kolejnym sygnałem będzie odbicie się ceny od linii trendu spadkowego lub innego poziomu oporu, takiego jak na przykład średnia krocząca. Dlatego sprzedaż i wejście w pozycję krótką (Short) rozważamy dopiero wtedy, gdy cena odbija się od poziomu oporu

Strategia wsparcia i oporu – możemy wykorzystać poziomy oporu, które znajdują się na linii trendu spadkowego lub też przebity poziom wsparcia, który następnie staje się poziomem oporu dla ceny. Gdy cena odbije się od takiego poziomu oporu i będzie kontynuować spadki, to możemy potraktować to jako potencjalny sygnał sprzedaży. Jak zwykle w takich sytuacjach stosujemy zasadę wejścia w rynek po zamknięciu świecy z której mamy sygnał, na otwarciu nowej świecy

Strategia sprzedaży na podstawie wskaźników technicznych – wykorzystanie wskaźników technicznych, takich jak np. RSI, MACD czy oscylator stochastyczny, może również dostarczyć wiele sygnałów sprzedaży w trendzie spadkowym. Łącząc taki wskaźnik z odczytami średnich kroczących i położeniem krzywej ceny względem linii trendu pozwala uzyskać dobre sygnały handlowe

Strategia średnich kroczących – możemy wykorzystać kombinację dwóch średnich kroczących, na przykład prostej średniej kroczącej SMA o okresie 10 i drugiej SMA o okresie 30, albo jakiegokolwiek innego zestawu dwóch średnich kroczących o różnych okresach. Dobrze jest uzupełnić średnie sygnałem z innego wskaźnika np. oscylatora, ale nie jest to bezwzględnie konieczne. Sygnał sprzedaży może wystąpić, gdy mamy spełnione dwa lub lepiej trzy czynniki:

 • cena przebiła w dół obie średnie
 • szybsza średnia krocząca przebija od góry w dół wolniejszą średnią kroczącą (taka sytuacja nazywana jest krzyżem śmierci ang. death cross i jest uważana za potencjalny sygnał sprzedaży)
 • oscylator wskazuje na trend spadkowy i wygenerował sygnał sprzedaży

Sygnały na podstawie analizy fundamentalnej – w poszukiwaniu kierunku rynku i sygnałów handlowych używamy analizy fundamentalnej. Kiedy pojawiają się fundamentalne czynniki, które wpływają na osłabienie danej pary walutowej i potwierdzają potencjalny trend spadkowy, możemy, łącząc je z innymi narzędziami, wykorzystać do określenia poziomów wejścia w rynek na krótkiej pozycji

Wykorzystanie impulsu – silne i szybkie ruchy cenowe w dół, gdy cena spada z dużym impetem, mogą być sygnałem sprzedaży. Pamiętając o bardzo dużym ryzyku tego typu sytuacyjnego podejścia do tradingu, wykorzystujemy strategię scalpingu.  Wchodzimy w rynek na krótki okres, realizując szybko zyski, a w trakcie trwania pozycji cały czas pozostajemy gotowi by wyjść z pozycji w każdej chwili. Wielkość zysków zależy od wielkości pozycji, a są one osiągane w krótkim czasie. Dobrze jest wiedzieć, jak wykorzystywać tego typu okazje

Źródło: platforma MT5, para walutowa EURCHF, H1.  Trend spadkowy. Sygnał sprzedaży LTS i potwierdzenie przez BB, SMA, RSI, SO.

Potencjalne sygnały kupna i strategie inwestycyjne w trendzie spadkowym na Forex

W trendzie spadkowym na rynku Forex zazwyczaj szukamy takich potencjalnych sygnałów wejścia w rynek, które są zgodne z kierunkiem trendu. Jednak czasem może być inaczej.

Nie jest to jedyne rozwiązanie, ponieważ możemy na takim rynku szukać również sygnałów kupna. Będą one konsekwencją możliwości odwrócenia się trendu, a także pojawiających się na rynku spadkowym korekt wzrostowych, które są naturalną częścią trendu spadkowego.

Poniżej mamy przykłady, gdzie takich potencjalnych sygnałów kupna szukać, a także kilka prostych strategii inwestycyjnych stosowanych do szukania transakcji kupna w trendzie spadkowym:

Przełamanie linii trendu – kiedy cena pary walutowej przebija linie trendu spadkowego z dołu w górę, to może to być sygnał kupna i otwarcia pozycji długiej (Long). Przełamanie głównej linii trendu potwierdza możliwe odwrócenie trendu spadkowego. Jest to sytuacja, w której wiemy, że trend spadkowy z pewnością bardzo się osłabił i zazwyczaj albo przechodzi w okres konsolidacji, albo ulega odwróceniu

Przecięcia się średnich kroczących – w sytuacji, gdy na rynku spadkowym szybsza średnia krocząca przecina z dołu w górę wolniejszą średnią kroczącą, może to sugerować korektę wzrostową na rynku spadkowym lub nawet potencjalne odwrócenie trendu i generuje potencjalny sygnał kupna w obu sytuacjach. Jeżeli jest to osłabienie trendu, możemy próbować wykorzystać taki moment na otwarcie długiej pozycji na tak niskich poziomach cenowych, jak to jest tylko możliwe

Wskaźniki techniczne – wskaźniki takie jak RSI, oscylator stochastyczny czy MACD pomagają nam w identyfikacji sygnałów handlowych, a w tym również potencjalnych sygnałów kupna w trendzie spadkowym. Jeżeli wskaźniki pokazują duże wyprzedanie na rynku lub osiągają ekstremalne wartości wyprzedania, to może to sugerować, że rynek jest już wystarczająco wyprzedany i może wystąpić korekta wzrostowa na częściową realizację zysków lub nawet odwrócenie trendu

Strategia “Buy the Dips” – podobnie jak w przypadku innych rynków, strategia „kupowania w dołku”, czyli tanio, może być stosowana na rynku Forex. Dobrą okazją może być obserwowanie w tym celu trendu spadkowego. Jeżeli np. nie udało nam się wejść w trend i boimy się, że jest już na to za późno, to możemy poszukać okazji do kupna w korektach wzrostowych lub sygnałów odwrócenia trendu. Staramy się zlokalizować najlepsze miejsca na otwarcie pozycji długiej. Potencjalne otwarcie pozycji powinno nastąpić jak najbliżej maksymalnych minimów osiągniętych przez cenę w trendzie;

Analiza poziomów wsparcia – identyfikacja i monitorowanie kluczowych poziomów wsparcia może dostarczać sygnałów kupna. Kiedy cena zbliża się do ważnego poziomu wsparcia i nie jest w stanie go przebić, to pojawia się możliwość odwrócenia trendu spadkowego. Możemy w odpowiednim miejscu ustawić zlecenie oczekujące i pozwolić by rynek je uruchomił

Analiza formacji cenowych – obserwując rynek w trendzie spadkowym powinniśmy analizować go pod kątem formacji technicznych zapowiadających odwrócenie trendu. Powstanie takich formacji powinno skłonić nas do szczegółowej analizy i przygotowanie planu na otwarcie pozycji długiej zakładając koniec trendu spadkowego lub co najmniej korektę wzrostową. Do takich w trendzie spadkowym zalicza się np.:

 • Formacja odwrócona głowa i ramiona
 • Spodek
 • Dzień odwrotu
 • Podwójne dno, itp.

Analiza formacji świecowych – uważna analiza formacji świec japońskich tworzących się na wykresie pozwoli na znalezienie odpowiednich sygnałów do otwarcia pozycji. Powinniśmy szukać konkretnych formacji świecowych, które dają sygnał do kupna. Formacje odwrócenia trendu mogą dostarczyć nam sygnał kupna i otwarcia pozycji długiej (Long), wskazując na możliwość korekty lub odwrócenia trendu spadkowego. Należą tu takie jak:

 • Objęcie hossy
 • Odwrócony młot
 • Krzyż Harami
 • Gwiazda poranna, itp.
Źródło: platforma MT5, para walutowa EURCHF, H1.  Trend spadkowy. Sygnał kupna, przełamanie LTS i potwierdzenie przez BB, SMA, RSI, SO.

Granie przeciwko rynkowi, bo tym jest otwarcie pozycji długiej w trendzie spadkowym, jest zawsze decyzją bardzo ryzykowną. Jeśli twoja strategia przewiduje takie zagrania to ok.

Wiele osób podejmuje takie ryzyko. Głównie po to, żeby wyprzedzić rynek i zająć swoją pozycję w jak najlepszym miejscu. Ryzyko musimy zważyć sami, bo rynek nie wybacza, a konsekwencje mogą być bardzo drastyczne.

Inwestowanie na rynku Forex wiąże się z bardzo wysokim ryzykiem, dlatego decyzje inwestycyjne powinny być oparte na własnej analizie i ocenie ryzyka.

Dla trendów ogromne znaczenie mają czynniki fundamentalne, które potrafią wprowadzić rynek w ogromne wahania, burząc ład i harmonię, które do tej pory były. Po takich fajerwerkach potrzeba czasu, żeby znowu można było odnaleźć się na rynku.

Trend boczny (horyzontalny, konsolidacyjny)

Trend boczny, znany jest również jako trend horyzontalny lub konsolidacyjny i występuje, gdy cena instrumentu finansowego porusza się w kierunku bocznym w ograniczonym zakresie cenowym

Ograniczenie ceny następuje przez poziomy wsparcia od dołu i oporu od góry, tworząc tzw. kanał trendu bocznego

Charakterystyka trendu bocznego obejmuje następujące cechy:

Brak jednoznacznego kierunku – w trendzie bocznym brakuje wyraźnego trendu wzrostowego lub spadkowego. Cena oscyluje między poziomami wsparcia i oporu, tworząc serię wierzchołków i dołków bez wyraźnego kierunku

Kształtowanie się kanałów bocznych – trend boczny tworzy kanał trendowy, który jest ograniczony przez linie wsparcia i oporu. Cena będzie się poruszać między tymi poziomami, które można opisać następująco

 • poziom wsparcia, to dolna granica kanału, która łączy kolejne dołki cenowe. Tak więc linia wsparcia to ceny, przy których rynek ‘oczekuje’, że popyt przeważy nad podażą i cena instrumentu powinna zacząć wzrastać
 • poziom oporu, to górna granica kanału, łącząca kolejne szczyty cenowe. Zatem linia oporu to ceny, przy których rynek ‘oczekuje’, że podaż przeważy nad popytem i cena instrumentu powinna zacząć spadać w kierunku linii wsparcia

Ograniczony zakres – w trendzie bocznym cena porusza się w ograniczonym zakresie, a zmienność cenowa jest zwykle niższa niż w trendach wzrostowych lub spadkowych. Cena porusza się wąskim zakresie między poziomami wsparcia i oporu;

Handel z ograniczonym ryzykiem – trend boczny to zazwyczaj czas, gdy rynek konsoliduje się i na ogół oczekujemy wybicia z tej konsolidacji. W takich warunkach handel może wiązać się z innym rodzajem ryzyka, ponieważ cena pozostaje w określonym przez kanał trendowy zakresie. Możemy tutaj wykorzystywać strategię handlu w trendzie bocznym. Polega ona na kupowaniu na poziomach wsparcia i sprzedawaniu na poziomach oporu

Potencjalne przełamanie – trend boczny jest uważany za tymczasowy i prowadzi do wybicia, czyli przełamania poziomu wsparcia lub oporu. Przełamanie jednego z tych poziomów może wskazywać na możliwość rozpoczęcia nowego trendu. Wybicia poziomów wsparcia lub oporu często są fałszywe i cena wraca po chwili do głównego kanału trendu. Należy zachować zwiększoną czujność, ponieważ te przełamania możemy traktować jako potencjalne sygnały kupna lub sprzedaży i wejścia w nowy trend

Krótki czas trwania pozycji – jeżeli decydujemy się na handel w zakresie trendu bocznego, to okresy trwania otwieranych pozycji są na ogół krótkie, ponieważ handlujemy w wąskim zakresie cenowym, szukając możliwości kupna na poziomie wsparcia i sprzedaży na poziomie oporu

Źródło: XTB platforma xStation, para walutowa NZDJPY, H4. Trend boczny na wykresie cenowym. RSI w okolicy linii 50. 

Analiza trendu bocznego wymaga od nas uwzględnienia poziomów wsparcia i oporu oraz monitorowania sygnałów potencjalnego wybicia z zakresu konsolidacyjnego.

Trend boczny jest bardzo trudny do handlu, ponieważ cena często oscyluje i nie tworzy wyraźnych sygnałów. 

Dodatkowo cały czas istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo wybicia z kanału trendowego, które może być fałszywym wybiciem poza zakres, ale równie dobrze początkiem nowego trendu.

Jak rozpoznać i potwierdzić trend boczny na Forex?

Rozpoznanie i potwierdzenie trendu bocznego na rynku Forex może być nieco trudniejsze niż w przypadku trendów wzrostowych lub spadkowych. Oto kilka podstawowych kroków, które mogą pomóc w identyfikacji i potwierdzeniu trendu bocznego:

Analiza wykresu  – spójrz na wykres pary walutowej i sprawdź, czy cena porusza się w ograniczonym zakresie między poziomami wsparcia i oporu. Taki wykres będzie wyglądał jak kanał skierowany w bok, w którym poruszają się ceny

Linia trendunarysuj kanał trendu bocznego. Połącz kolejne lokalne minima (dołki) na dole trendu, a następnie kolejne lokalne maksima  (szczyty) na górze trendu. Obie linie są równoległe i będą odzwierciedlać kierunek trendu, czyli będą skierowane w bok. Dolna linia trendu będzie działać jako poziom wsparcia, a górna jako poziom oporu. Im więcej stycznych lub punktów przecięcia ceny z tymi liniami, tym bardziej wiarygodny i silniejszy jest trend

Czas tworzenia się trendu – trend boczny może trwać dłużej lub krócej, ale pewne jest, że zazwyczaj jest to okres stagnacji (konsolidacji) po wcześniejszym trendzie wzrostowym lub spadkowym. Zanim trend boczny się ukształtuje, mija na ogół trochę czasu. Obserwuj, czy cena utrzymuje się w ograniczonym zakresie przez wystarczający czas. Jeśli tak, to może to wskazywać na trend boczny. Rozpoznanie trendu bocznego wymaga cierpliwości i potwierdzenia

Testowanie poziomów wsparcia i oporu – w trendzie bocznym cena będzie oscylować między poziomami wsparcia i oporu wyrysowanymi przez kanał trendowy. Mogą też wielokrotnie występować fałszywe przebicia. Fałszywe przebicia trendu bocznego powodują często aktywację zbyt blisko ustawionych zleceń oczekujących takich jak Stop Loss i powodują, że granie w trendzie bocznym jest wymagające

Ograniczona zmienność – w trendzie bocznym zwykle obserwuje się zmniejszoną zmienność cenową. Ruchy ceny są ograniczone i dopóki porusza się w trendzie bocznym, to raczej nie występują gwałtowne skoki lub spadki ceny instrumentu

Oscylatoryskorzystaj ze wskaźników takich jak np. RSI (Relative Strength Index) czy oscylator  stochastyczny, bo mogą dostarczyć sygnałów potwierdzających trend boczny. Jeśli wskaźniki potwierdzają zakres ograniczony przez poziomy wsparcia i oporu, może to wskazywać na trend boczny

Wzrost wolumenu na wybiciach – przebicie poziomu wsparcia lub oporu w trendzie bocznym może wskazywać na potencjalne rozpoczęcie nowego trendu. Warto obserwować wzrost wolumenu podczas takich wybić. Wzrost wolumenu może sugerować zwiększone zainteresowanie rynku i potencjalne potwierdzenie nowego trendu. Musimy jednak cały czas uważać na fałszywe wybicia

Trendy na rynku Forex mogą zmieniać się bardzo dynamicznie. Nawet jeśli potwierdzimy trend boczny, należy go systematycznie analizować, korzystając z różnych narzędzi analizy technicznej i jak i fundamentalnej.

Rynek jest bardzo podatny na zmiany, a w szumie informacyjnym łatwo przeoczyć istotne informacje lub sygnały

Chociaż wszystko wydaje się skrajnie proste, to w praktyce wcale takie nie jest.

Strategie inwestycyjne stosowane w trendzie bocznym na Forex

W trendzie bocznym na rynku Forex często próbujemy wykorzystać oscylacyjny ruch ceny wewnątrz kanału trendowego. Tak jak zwykle, tak i w przypadku strategii stosowanych w trendzie bocznym, zarządzanie ryzykiem jest kluczowe

Plusem jest to, że pozycje mogą być utrzymywane przez krótki czas. Do wrażliwych punktów należy monitorowanie potencjalnych sygnałów wybicia i zmiany trendu.

Sygnały handlowe i strategie inwestycyjne w trendzie spadkowym mogą być bardzo różne, a ich wybór zależy od naszych osobistych preferencji i analizy rynku.

Źródło: platforma MT5, para walutowa EURUSD, H1. Trend boczny. Linia wsparcia i linia oporu. RSI w okolicy linii 50. MACD trenduje.

Kilka przykładów prostych strategii stosowanych w trendzie bocznym:

Strategia handlu w zakresie (ang. Range Trading) – ta strategia polega na kupowaniu na poziomach wsparcia i sprzedawaniu na poziomach oporu w obrębie trendu bocznego. Szukamy sygnałów kupna, gdy cena odbija się do dolnej granicy zakresu (wsparcia) i sygnałów sprzedaży, gdy cena odbija się do górnej granicy zakresu (oporu). Celem jest wykorzystanie oscylacji ceny między tymi poziomami

Strategia wybicia (ang. Breakout Trading) – ta strategia polega na czekaniu na przebicie poziomu wsparcia lub oporu w trendzie bocznym. Jeśli cena przebija górny poziom oporu, można rozważyć otwarcie pozycji długiej. Jeśli cena przebija dolny poziom wsparcia, można rozważyć otwarcie pozycji krótkiej. W takim przypadku sygnał wybicia służy jako potencjalne potwierdzenie rozpoczęcia nowego trendu. W celu uniknięcia fałszywego sygnału czekamy na odbicie powracającej ceny najpierw od linii trendu, a potem na jej powrót do maksimum wybicia

Strategia handlu na podwójnych szczytach i podwójnych dołkach – ta strategia wykorzystuje wystąpienie podwójnych szczytów lub podwójnych dołków w trendzie bocznym. Kiedy cena tworzy dwa zbliżone do siebie szczyty, a następnie przebija dolny poziom kanału trendu bocznego, można rozważyć otwarcie pozycji krótkiej. Natomiast kiedy cena tworzy dwa zbliżone do siebie dołki, a następnie przebija górny poziom kanału trendu bocznego, można rozważyć otwarcie pozycji długiej

Linia trendu opadającego/wzrastającego wewnątrz kanału trendu bocznego – dwie opcje:

 • Kiedy kolejne szczyty wewnątrz kanału zaczynają opadać, nie dochodząc do linii oporu kanału trendowego. Taka opadająca linia, która łączy kolejne niższe szczyty, może sugerować sygnał sprzedaży na odbiciu od tej linii
 • Kiedy kolejne dołki wewnątrz kanału zaczynają się kształtować na coraz wyższym poziomie, nie dochodząc do linii wsparcia kanału trendowego. Taka linia, która łączy kolejne wyższe dołki, może sugerować sygnał kupna na odbiciu od tej linii

Strategia Scalpingu – trend boczny może sprzyjać stosowaniu tej strategii, gdzie unikamy wykorzystywania pełnego zakresu ruchu. Zwiększając wielkość pozycji w celu maksymalizacji zysku, wykorzystujemy krótkie ruchy cen wewnątrz dobrze znanego zakresu trendu bocznego. Trzymamy się między poziomami wsparcia i oporu. Sygnałami otwarcia pozycji są potwierdzone odbicia od linii oporu lub wsparcia

Sygnały Oscylatora – wykorzystujemy tutaj wskaźniki takie jak np. RSI, MACD czy oscylator stochastyczny do identyfikacji momentów wyczerpania trendu bocznego i potencjalnych wybić do trendu wzrostowego lub spadkowego;

Zawsze musimy przeprowadzać własną analizę i potwierdzać sygnały handlowe przy użyciu naszych ulubionych narzędzi i wskaźników. Wybrana strategia inwestycyjna powinna być dostosowana do naszych indywidualnych preferencji.

Nie wszystkie strategie będą dla nas odpowiednie, dlatego ważne jest dostosowywanie strategii do naszego własnego stylu i preferencji.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.