Wprowadzenie do analizy trendów na Forex

Autor: Arkadiusz Krakowiak Arkadiusz Krakowiak 21:47, 19 paź 2023
Wprowadzenie do analizy trendów na Forex

Na rynku Forex trend i linie trendu uznawane są za jeden z najważniejszych elementów analizy technicznej. Analiza trendów dostarcza nam szeregu ważnych informacji i pozwala antycypować prawdopodobne zachowanie rynku. Dzięki temu możemy podejmować lepsze decyzje inwestycyjne. 

Co to jest trend rynkowy?

Trend rynkowy to ukierunkowany ruch ceny na rynku postępujący w określonym okresie czasu, który może obejmować zarówno oscylację ceny w pewnym zakresie bez wyraźnego kierunku, jak i też wzrost i spadek wartości jakichkolwiek aktywów, które analizujemy. 

Trend na Forex zazwyczaj skrótowo określamy jako ruch cenowy o zdecydowanym kierunku (góra, dół, bok) i sile, uformowany w pewnym okresie czasu. 

Analiza trendu rynkowego oparta jest na danych historycznych. Pomaga nam identyfikować dominujący kierunek rynku i podejmować decyzje inwestycyjne. Jest wykorzystywana zarówno w analizie technicznej, jak i fundamentalnej.

Źródło: platforma MT5, OILWTI Daily.  Wykres cenowy, słupki OHLC. Trend wzrostowy i trend spadkowy na rynku.

Dlaczego analiza trendów jest istotna dla traderów Forex?

Powszechnie znane jest powiedzenie „trend jest twoim przyjacielem”. To oczywiście czysta prawda. W zasadzie możemy powiedzieć, że trend leży u podstaw wszelkich naszych działań inwestycyjnych i na nim budujemy całą naszą grę. 

Co daje nam analiza trendu?

 • Identyfikacja możliwości zysku – analiza techniczna pozwala nam na identyfikację trendów tworzących się na rynkach finansowych. Dzięki temu możemy znaleźć okazję do osiągnięcia zysków poprzez kupno instrumentu finansowego w momencie, gdy jego wartość rośnie lub sprzedaż, gdy wartość maleje
 • Określenie punktów wejścia w rynek i wyjścia z niego – właściwa analiza trendu pozwala nam zlokalizować punkty, w których warto wchodzić na rynek, a także te, w których dobrze jest z niego wyjść. Wykorzystanie odpowiednich punktów wejścia i wyjścia zwiększa nasze szanse na minimalizację ryzyka i optymalizację zysków
 • Ocena siły trendu – możemy korzystać z analizy trendów do określenia siły danego trendu. Czy trend jest stabilny i silny, czy może słabnie? Dzięki takiej ocenie łatwiej jest podejmować odpowiednie działania, takie jak np. dodawanie do pozycji w silnym trendzie lub ograniczanie ryzyka w słabszym
 • Prognozowanie potencjalnych zmian kierunku trendu – analiza trendów umożliwia nam przewidywanie potencjalnych przyszłych zmian kierunku ruchu ceny na rynku. Na podstawie danych historycznych i wzorców zachowań rynkowych możemy spróbować ocenić czy trend się utrzyma, czy też może dojść do jego odwrócenia. Tego typu zmiany wpływają na strategie inwestycyjne i wymagają konkretnej reakcji ze strony tradera
 • Podstawowy element analizy technicznej – analiza trendów jest jednym z głównych elementów analizy technicznej.  Analiza techniczna w połączeniu z analizą fundamentalną jest podstawowym narzędziem dla traderów. Trend rynkowy w połączeniu z różnymi narzędziami umożliwia nam lepsze zrozumienie rynku i podejmowanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych
 • Zarządzanie ryzykiem – analiza trendów pomaga zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia z pozycji, ale to zarządzanie ryzykiem jest kluczowe dla ostatecznego sukcesu na rynku Forex. Zarządzanie ryzykiem bazujące na analizie trendu pozwala nam na ustalenie odpowiedniego poziomu Stop Loss (poziomy, na których pozycje zamykane są automatycznie), oraz Take Profit (poziomy, na których automatycznie realizują się nasze zyski). Dzięki strategii zarządzania ryzykiem możemy zminimalizować straty, chronić kapitał i zoptymalizować zyski

Właśnie między innymi dlatego analiza trendów jest kluczowym narzędziem, które pomaga nam zrozumieć zachowanie rynku, identyfikować okazje inwestycyjne i podejmować odpowiednie decyzje handlowe.

Co powinniśmy wiedzieć o trendach?

Trendy na Forex jako kluczowe elementy analizy technicznej są warte lepszego poznania. Warto spróbować opisać ich cechy i istotne dla nas sposoby klasyfikacji, bo to trzeba na ich temat wiedzieć:

Trendy są powszechne i nie są trwałe – podobnie jak na innych rynkach finansowych, tak i na Forex trendy są powszechne, dynamiczne i mogą się zmieniać, będąc funkcją różnych czynników, takich jak np.:

 • dane ekonomiczne
 • sentyment inwestorów
 • wydarzenia polityczne
 • zmiany w polityce monetarnej
 • plotki rynkowe etc.

Rodzaje trendów – na rynku Forex (i na każdym innym) możemy wyróżnić trzy rodzaje trendów:

 • wzrostowy (ang. Bullish) – oznacza, że dominujący dla rynku jest kierunek wzrostowy i cena pary walutowej rośnie
 • spadkowy (ang. Bearish) – oznacza, że dominujący dla rynku jest kierunek spadkowy i cena pary walutowej spada
 • boczny (ang. Sideway) – oznacza, że na rynku brak dominującego kierunku i cena pary walutowej oscyluje w określonym przedziale cenowym, bez wyraźnej dominacji wzrostowej czy spadkowej

Trendy dzielimy ze względu na ich czas trwania – trendy na rynku Forex mogą trwać przez bardzo różne okresy czasu. W zależności od tego, jakim typem tradera jesteś, możesz szukać trendu na wykresach godzinowych, 15-minutowych, 5-minutowych lub idąc w drugą stronę, możemy analizować trendy na wykresach 4-godzinnych, dziennych, tygodniowych czy innych z wielu możliwych. Generalnie na rynkach finansowych ze względu na czas trwania trendy dzielimy na:

 • Trend krótkoterminowy – trwa maksymalnie do trzech tygodni
 • Trend średnioterminowy – trwa od trzech tygodni do maksymalnie roku
 • Trend długoterminowy – trwa od roku wzwyż (bez limitu)
Źródło: platforma MT5, para walutowa USDPLN Daily. Trend spadkowy średnioterminowy: 05.2004 r. – 03.2005 r.

Trendy ich cechy identyfikujemy przy pomocy analizy technicznej – analiza techniczna jest narzędziem stosowanym do identyfikowania trendów i wszelkich innych istotnych parametrów. Wykorzystujemy do tego specjalne narzędzia, takie jak linie trendu wzrostowego i spadkowego, które pomagają wydobyć wiele informacji i wizualnie przedstawiać trendy na wykresach, ale także wskaźniki techniczne, takie jak na przykład:

 • Wskaźniki trendu, takie jak np.:
  • Średnie kroczące (Moving Averages);
  • Wstęgi Bollingera (Bollinger Bands)
  • Ichimoku Kinko Hyo
 • Oscylatory takie jak np.
  • RSI (Relative Strength Index)
  • MACD (Moving Average Convergence Divergence)
  • Oscylator stochastyczny (Stochastic Oscillator)
 • Wskaźniki wolumenu, takie jak np.:
  • OBV (On Balance Volume)
  • Wolumen (Volumes)

Gramy zgodnie z trendem – większość traderów preferuje handel zgodnie z trendem, co oznacza zawieranie transakcji w kierunku dominującego ruchu cenowego. Tak jest bezpieczniej, bo handel z trendem pomaga zwiększyć szanse na odniesienie sukcesu. Dlatego:

 • W przypadku trendu wzrostowego skupiamy się głównie na kupnie (pozycjach długich)
 • W przypadku trendu spadkowego skupiamy się głównie na sprzedaży (pozycjach krótkich)

W zasadzie możemy powiedzieć, że każdy ruch ceny na rynku jest związany z jakimś trendem. To dlatego wiedza na temat trendów jest dla nas kluczowe. 

Wszystko, co robimy jako inwestorzy na rynku, począwszy od analizy technicznej, a na otwieraniu i zamykaniu pozycji kończąc, jest oparte o dane związane w jakiś sposób z trendem. 

Dlatego bez tej wiedzy, bez zrozumienia trendu, nie da się skutecznie prowadzić tej gry. Chociaż gra na FOrex wydaje się prosta i oczywista, to praktyka pokazuje, że wcale tak nie musi być.

Podstawowe rodzaje trendów: wzrostowy, spadkowy i boczny

Podstawowymi rodzajami trendów na rynkach finansowych, w tym na rynku Forex, są trendy wzrostowy, spadkowy i boczny (nazywany również trendem horyzontalnym lub trendem konsolidacyjnym). 

Oto krótka charakterystyka trendów:

 • Trend wzrostowy (ang. Bullish) – trend wzrostowy występuje, gdy ceny danego instrumentu finansowego, takiego jak para walutowa na rynku Forex, rosną wraz z upływem czasu. Na wykresie instrumentu notujemy coraz wyższe maksima (szczyty) i coraz wyższe minima (dołki) cenowe. Generalnie trend wzrostowy sygnalizuje dominację popytu nad podażą, a traderzy zwykle skłaniają się do otwierania pozycji długich (Kup – Buy), o ile zakładają, że cena będzie nadal rosnąć
Źródło: platforma MT5, para walutowa USDPLN Daily.  Wykres cenowy, wykres świecowy. Trend wzrostowy na rynku.
 • Trend spadkowy (ang. Bearish) – taki trend występuje, gdy ceny danego instrumentu finansowego maleją wraz z upływem czasu. Na wykresie instrumentu notujemy coraz niższe maksima (szczyty) cenowe i coraz niższe minima (dołki) cenowe. Trend spadkowy sygnalizuje dominację podaży nad popytem, a traderzy najczęściej preferują otwieranie pozycji krótkich (Sprzedaj – Sell), o ile zakładają, że cena będzie nadal spadać
Źródło: platforma MT5, para walutowa EURUSD Daily.  Wykres cenowy, wykres świecowy. Trend spadkowy na rynku.
 • Trend boczny, horyzontalny, konsolidacyjny (ang. Sideways) – trend boczny występuje, gdy ceny oscylują wewnątrz określonego zakresu cenowego, bez wyraźnego kierunku wzrostowego czy też spadkowego. W trendzie bocznym  maksima utrzymują się na zbliżonym poziomie cenowym i podobnie jest z minimami ceny. One też utrzymują się na dość zbliżonym do siebie poziomie cenowym. W ten sposób tworzy się niejako kanał trendu z poziomem oporu na górze i poziomem wsparcia na dole. Trend boczny sugeruje brak dominacji popytu czy podaży, co oznacza, że rynek może przebywać w okresie konsolidacji. Traderzy decydujący się na handel w trendzie bocznym otwierają pozycje krótkoterminowe, długie lub krótkie, o ile szerokość kanału jest odpowiednia do prowadzenia handlu. Handel w trendzie bocznym nie jest prosty. Brakuje jednoznacznych sygnałów i gwarancji kierunku rynku. Istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia wybić z trendu górą lub dołem
Źródło: platforma MT5, para walutowa AUDUSD M30.  Wykres cenowy, wykres świecowy. Trend boczny na rynku.

Zrozumienie tych podstawowych rodzajów trendów jest dla nas kluczowe, ponieważ na ich podstawie budujemy swoje strategie inwestycyjne

Pomaga też lepiej ocenić sytuację na rynku. Dzięki analizie trendów możemy spróbować określić, czy rynek będzie kontynuował ruch zgodny z istniejącym trendem, czy też rośnie prawdopodobieństwo konsolidacji lub odwrócenia trendu.

Analiza fundamentalna a trendy rynkowe

Analiza fundamentalna i analiza trendów są dwoma różnymi podejściami do analizy rynków finansowych, takich jak Forex, akcje czy surowce. Oba podejścia są istotne, wpływają na siebie i są przesłanką do praktycznie każdego naszego działania. 

Oto kilka kluczowych punktów dotyczących tych dwóch analiz i ich związków:

 • Analiza fundamentalna koncentruje się na ocenie wartości wewnętrznej aktywów, takich jak np. waluty, poprzez badanie czynników ekonomicznych, finansowych i makroekonomicznych. Możemy korzystać z analizy fundamentalnej, aby ocenić:
  • kondycję waluty;
  • perspektywy jej wzrostu
  • jakość zarządzania czynnikami wpływającymi na wartość waluty
  • wydarzenia polityczne, które mogą wpływać na relacje między walutami i wycenę relacji ich wzajemnej wartości
  • zarządzanie ryzykami, które mogą wpływać na sentyment do waluty
  • politykę monetarną i fiskalną
  • wskaźniki wpływające na gospodarkę, takie jak np.:
   • stopy procentowe
   • wskaźniki inflacji
   • wskaźniki wzrostu gospodarczego itp.
 • Trendy rynkowe i ich analiza będąca częścią analizy technicznej, odnoszą się głównie do kierunków zmian cenowych na rynkach finansowych. To podejście koncentruje się na analizie wykresów i wzorców cenowych i pozwala zidentyfikować istniejące trendy rynkowe, a także inne istotne elementy z punktu widzenia warsztatu Tradera. Wykorzystujemy różne narzędzia techniczne, takie jak linie trendu, wskaźniki techniczne czy formacje świecowe, aby określić, czy rynek znajduje się w trendzie wzrostowym, spadkowym czy bocznym. Trendy rynkowe wynikają z czynników, takich jak podaż i popyt, nastroje inwestorów, wskaźniki makroekonomiczne i wydarzenia gospodarcze. Zatem są pod wpływem czynników fundamentalnych
 • Związek między analizą fundamentalną a trendami rynkowymi wydaje się oczywisty.
  • Czynniki fundamentalne mają bezpośredni wpływ na trendy rynkowe i zmieniającą się cenę. Analiza fundamentalna dostarcza informacji, które tworzą presję na ocenę wartości walut, ich wzajemne relacje w parach i perspektywy rynkowe
 • Analiza fundamentalna może też pomóc w zrozumieniu, dlaczego dana para walutowa znajduje się w trendzie wzrostowym lub spadkowym. Na przykład:
  • jeśli dane gospodarcze wskazują na silny wzrost gospodarczy w jakimś kraju, to możliwe, że jego waluta będzie wykazywać trend wzrostowy względem walut krajów o słabej gospodarce
  • Decyzje banków centralnych odnośnie polityki monetarnej i stóp procentowych wpływają na wartość walut i wzajemne relacje w parach walutowych, a to wpływa na tworzenie się trendów cenowych o różnym okresie trwania
 • Trendy rynkowe często nie są odzwierciedleniem tzw. fundamentów. Czasem lub nawet często trendy rynkowe mogą być wynikiem czynników technicznych, nastrojów inwestorów lub innych czynników, które niekoniecznie odzwierciedlają rzeczywistą wartość fundamentalną danej pary walutowej. Przykład:
  • Obniżenie ratingu kredytowego USA przez Agencję Ratingową Fitch tylko na chwilę wpłynęło na wartość pary EURUSD, po czym dolar amerykański natychmiast odrobił straty i zaczął zyskiwać na wartości w stosunku do np. euro. Nie było mowy o trendzie, ani trwałym spadku wartości USD w wyniku pojawienia się bardzo istotnego czynnika fundamentalnego. To nie znaczy, że ten czynnik w ogóle nie zadziała na przykładową parę EURUSD, ale w tamtym konkretnym momencie rynek powiedział – ”nie, bo nie” i koniec
 • Analiza techniczna generalnie nie zajmuje się czynnikami fundamentalnymi, a badaniem wykresów cenowych i zawartych w nich informacji wynikających z danych historycznych. Wyciąga korelacje pomiędzy wieloma różnymi czynnikami i generuje dla nas na ich podstawie informacje i sygnały, które wykorzystujemy w inwestycjach
 • Obejmując swoim zainteresowaniem całkowicie różne obszary analiza fundamentalna i analiza techniczna trendów wzajemnie się uzupełniają. Brak jednego z tych dwóch elementów w warsztacie inwestycyjnym Tradera zdecydowanie zubaża jakość jego analiz i decyzji handlowych. Na przykład:
  • jeśli analiza fundamentalna sugeruje, że dana para walutowa powinna znajdować się w trendzie spadkowym z powodu różnic w polityce monetarnej między dwoma krajami, to analiza techniczna może pomóc w identyfikacji kluczowych poziomów wsparcia i oporu oraz momentów i wyjścia wejścia na rynek. Jeżeli jednak Trader nie będzie znał powodów powstania trendu, to trudniej będzie mu precyzyjnie ocenić np. jego potencjalną siłę, szczególnie wobec poziomów wsparcia/oporu i czas trwania trendu

Możemy zatem powiedzieć, że analiza fundamentalna i technika trendów rynkowych są dwoma podejściami do analizy rynków finansowych, które wspólnie tworzą całościowy obraz sytuacji na rynku

Źródło: platforma MT5, para walutowa USDJPY H1. Wpływ danych fundamentalnych na wykres ceny pary walutowej.

Analiza fundamentalna koncentruje się na ocenie wartości wewnętrznej dowolnych aktywów, podczas gdy analiza trendów rynkowych polega na identyfikowaniu i wykorzystywaniu kierunków zmian cenowych

Choć analiza fundamentalna może wpływać na trendy rynkowe, to jednak formujące się trendy mogą być wynikiem zupełnie innych czynników. Choćby czynników technicznych czy emocjonalnych. 

W naszej codziennej praktyce powinniśmy wykorzystywać zarówno analizę fundamentalną, jak i analizę trendów. Analiza fundamentalna pomaga zrozumieć przyczyny trendów rynkowych, a analiza techniczna pomaga potwierdzić te trendy i dostarcza narzędzi do podejmowania decyzji handlowych.

Analiza techniczna a trendy rynkowe

Analiza techniczna jest metodą analizy rynku, która skupia się na badaniu wykresów cenowych, ma bezpośrednie powiązanie z trendami rynkowymi i jest stosowana do ich interpretacji.

Dzięki niej możemy wyciągać dużo precyzyjniejsze wnioski odnośnie ogólnej sytuacji rynkowej, wzajemnej korelacji różnych par walutowych i najlepiej jak to tylko możliwe zaplanować swoje transakcje.

Analiza techniczna to dla nas: 

 • Identyfikacja trendów – analiza techniczna jest bardzo skutecznym narzędziem do identyfikowania trendów rynkowych. Żeby określić czy rynek znajduje się w trendzie wzrostowym, spadkowym czy też bocznym możemy wykorzystać różne narzędzia techniczne, takie jak:
  • Linie trendu
  • Średnie kroczące (ang. Moving Averages)
  • Oscylatory
  • itp.
 • Sygnały wejścia w rynek i wyjścia z niego – analiza techniczna dostarcza nam informacji na temat potencjalnych punktów wejścia i wyjścia z pozycji handlowych. Różne kombinacje narzędzi technicznych mogą generować potencjalne sygnały informujące o możliwości kupna lub sprzedaży. Sugerują momenty, w których warto otworzyć nową pozycję lub też zamknąć istniejącą pozycję
 • Możliwość określenia poziomów wsparcia i oporu, które pomagają w odpowiedzi na pytanie kiedy rynek może się odwrócić. Możemy korzystać z sygnałów wskaźnika Pivot Points lub innego, aby łapać trendy rynkowe w odpowiednich momentach i zarządzać swoimi transakcjami z większą skutecznością
Źródło: XTB platforma xStation, para walutowa NZDJPY H1. Linia trendu spadkowego, OS, Pivots [Fibonacci]. 
 • Ocena siły trendu – analiza techniczna pozwala na ocenę siły danego trendu. Wskaźniki techniczne pomagają ocenić, czy trend jest silny i stabilny, czy też osłabia się i może dojść do odwrócenia trendu. Informacje na temat siły trendu mogą być przydatne dla traderów, którzy chcą określić, czy rynek ma wystarczający impet, aby dalej utrzymywać pozycję zgodną z trendem, czy też może jest bliski odwrócenia i lepiej ją zamknąć. Mogą to być wskaźniki, takie jak np.:
  • Indeks siły względnej (RSI)
  • Wskaźniki trendu
  • wskaźnik momentum. Na przykład:
   • gdy cena rośnie w trendzie wzrostowym i jednocześnie wskaźnik momentum pokazuje, że wzrost przyspiesza, to wskazuje na mocny trend;
 • Potwierdzenie wątpliwych (zaburzonych) trendów – w przypadku analizy technicznej potwierdzenie trendów jest ważnym aspektem. Czasem pojawia się sytuacja wymuszająca korzystanie z różnych narzędzi i wskaźników technicznych, aby upewnić się, że dany trend jest rzeczywiście obecny. Potwierdzenie trendu w wątpliwych sytuacjach może pomóc uniknąć fałszywych sygnałów handlowych i zapewnić większą pewność dotyczącą kierunku rynku

To oczywiście nie wszystko, ale już widać, że analiza techniczna jest  dobrym narzędziem wykorzystania trendów rynkowych do celów handlowych. 

Pomaga ona zrozumieć kierunek zmian cenowych, ocenić siłę trendu oraz ustalić potencjalne punkty wejścia i wyjścia z pozycji

Analiza techniczna może być stosowana niezależnie od analizy fundamentalnej, ale dużo lepiej jest kiedy oba podejścia są łączone, aby uzyskać kompleksową perspektywę rynku.

Narzędzia i wskaźniki stosowane do identyfikacji trendów

Do identyfikacji trendów na rynku Forex, stosuje się różnorodne narzędzia i wskaźniki, a to niektóre z najpopularniejszych:

Linie trendu – to dla nas podstawowe narzędzie. Linie trendu są jednym z najprostszych i najefektywniejszych narzędzi do identyfikacji trendów. Linie trendu pomagają wizualnie określić kierunek i nachylenie trendu oraz możliwe poziomy, na których rynek może się odwrócić. To zwyczajne, proste linie rysowane na wykresach cenowych, które:

 • W trendzie wzrostowym – łączą dołki wykresu cenowego tworząc linie wsparcia. Linia trendu wzrostowego łączy co najmniej dwa, kolejne coraz wyższe dołki cenowe
 • W trendzie spadkowym – łączą szczyty tworząc linię oporu dla ceny. Linia trendu spadkowego łączy co najmniej dwa, kolejne coraz niższe szczyty

Średnie kroczące (Moving Averages) – obliczają średnią cenę danego aktywa w określonym okresie czasu. To wskaźniki, które wygładzają dane cenowe, tworząc płynną linię średniej wartości. Wzrostowa orientacja średniej kroczącej może wskazywać na trend wzrostowy, podczas gdy spadkowa orientacja może wskazywać na trend spadkowy. Punkt przecięcia się dwóch średnich o różnej szybkości może wskazywać na zmianę kierunku trendu. Najpopularniejsze średnie kroczące to:

 • Zwykła średnia krocząca (SMASimple Moving Average)
 • Wykładnicza średnia krocząca (EMAExponential Moving Average), a także jej dostępne na platformie MT5 modyfikacje, czyli:
  • Podwójna wykładnicza średnia krocząca (DEMADouble Exponential Moving Average)
  • Potrójna wykładnicza średnia krocząca (TEMATriple Exponential Moving Average):

Pozostałe wskaźniki trendu – istnieje wiele różnych wskaźników trendu, które pomagają w identyfikacji trendów i zmian ich kierunku. Wskaźniki trendu dostarczają informacji na temat siły trendu, momentów zwrotu i potencjalnych sygnałów kupna lub sprzedaży. Przykładami są:

 • ADX (Average Directional Index) – pomaga ocenić siłę trendu
 • Parabolic SAR (Stop and Reverse) – wskazuje poziomy, które mogą być używane np. jako stop loss lub punkty zwrotu na rynku
 • Ichimoku Kinko Hyo – to zaawansowany wskaźnik trendu, który składa się z kilku linii i wskaźników, których zadaniem jest pomóc zidentyfikować trendy, poziomy wsparcia i oporu, a także potencjalne punkty zwrotu na rynku

Oscylatory – pomagają zidentyfikować moment, w którym rynek jest wykupiony (overbought) lub wyprzedany (oversold). Gdy oscylator znajduje się w obszarze wykupienia lub wyprzedania to może to wskazywać na zbliżającą się zmianę trendu. Możemy wykorzystać oscylatory, takie jak np.

 • RSI (Relative Strength Index)
 • Oscylator stochastyczny (Stochastic Oscillator)
 • MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Formacje cenowe – czyli wzorce powstające na wykresach cenowych, które mogą wskazywać na przyszłe zmiany trendu. Przykładami formacji cenowych są m.in.:

 • Formacja podwójnego dna (double bottom)
 • Formacja podwójnego szczytu (double top)
 • Trójkąt wzrostowy (ascending triangle)
 • flaga spadkowa (descending flag)

Formacje Świecowe  – czyli układy świec japońskich zlokalizowane w pobliżu istotnych poziomów oporu lub wsparcia, oraz na lokalnych szczytach lub dołkach są silnym sygnałem, że trend słabnie i może się odwrócić. Pośród wielu różnych formacji świecowych możemy wyróżnić:

 • Objęcie bessy
 • Objęcie hossy
 • Krzyż Harami
 • Spinning top
 • Evening star
Źródło: platforma MT5, para walutowa USDJPY H4. Linia trendu wzrostowego, Wstęgi Bollingera, RSI, OS, formacja świecowa.

Te narzędzia i wskaźniki mogą być stosowane indywidualnie lub w kombinacji. Stosowanie różnych kombinacji lepiej pomaga  zarówno zrozumieć trendy rynkowe, jak i podejmować lepsze decyzje.

Należy pamiętać, że analiza trendów opiera się na różnych narzędziach i wskaźnikach, a każdy może sobie wybrać te, które najlepiej odpowiadają jego stylowi handlowemu i preferencjom.

Żaden wskaźnik nie jest niezawodny, dlatego tak ważne jest szukanie odpowiedniego sposobu na potwierdzanie pojawiających się sygnałów i stosowanie odpowiednich strategii zarządzania ryzykiem.

Wykorzystanie linii trendu oraz poziomów wsparcia i oporu w analizie trendów

Linie trendu, a także poziomy wsparcia i oporu są kluczowymi narzędziami, które wykorzystujemy w analizie trendów. Pomagają nam identyfikować i potwierdzać istnienie trendu oraz określać ważne poziomy, na których rynek może się odwrócić. 

 • Jak zrozumieć kierunek rynku? 
 • Gdzie są potencjalne punkty wejścia i wyjścia? 
 • Gdzie zlokalizowane są obszary, w których cena może napotkać trudności w kontynuowaniu trendu? 

Oto jak można je skutecznie wykorzystać w analizie trendów:

Linie trendu – są rysowane na wykresie, łącząc kolejne szczyty lub dołki cenowe. Linie trendu pomagają wizualnie identyfikować kierunek trendu, jego dynamikę i potwierdzać jego trwałość. Wybicie linii trendu może wskazywać na zmianę trendu, ale równie dobrze może sygnalizować potencjalną kontynuację trendu po chwili konsolidacji

 • Trend wzrostowy – linia trendu narysowana pod wykresem ceny, łączy kolejne coraz wyższe lokalne minima (dołki), tworząc linię wsparcia dla trendu. Pomaga zobaczyć, w którym kierunku podąża rynek i miejsca, gdzie cena dotyka linii trendu, a tam można szukać punktów wejścia na pozycję długą (Long)
 • Trend spadkowy – linia trendu narysowana ponad wykresem ceny, łączy kolejne coraz niższe lokalne maksima (szczyty), tworząc linię oporu ponad trendem. Umożliwia zidentyfikowanie nachylenia spadku rynku i miejsc, w których cena w czasie krótkich korekt styka się z linią trendu, czyli lokalizację potencjalnych punktów wejścia na pozycję krótką (Short)
 • Trend boczny – rysujemy dwie linie trendu tworzące niejako kanał trendowy, w którym porusza się cena. Górna linia trendu łączy od góry kolejne szczyty, a dolna linia od dołu łączy kolejne dołki. Czasem trend boczny ma wystarczająco szeroki kanał, by móc w nich handlować. W takim przypadku punkty wejścia i wyjścia znajdują się w okolicy stycznych ceny i linii trendu bocznego (dolnej lub górnej)
Źródło: platforma MT5, para walutowa USDJPY M15. Linia trendu bocznego, Ichimoku Kinko Hyo.

Poziomy wsparcia i oporu – to poziomy, które mogą wynikać z wcześniejszych szczytów i dołków cenowych, przebiegu linii trendu, wskazań odpowiednich wskaźników technicznych lub innych czynników. Wybicie poziomu wsparcia lub oporu może być fałszywe:

 • Poziomy wsparcia – są to poziomy, na których cena często napotyka wzrost popytu, który powstrzymuje dalszy spadek ceny. Poziomy te mogą stanowić dobre miejsca do otwarcia pozycji długiej (Long), zakładając, że cena się od nich odbije. Poziomy wsparcia po przebiciu ich przez cenę w dół traktujemy jak poziom oporu
 • Poziomy oporu – są to poziomy, na których cena często napotyka wzrost podaży, powstrzymując dalszy wzrost ceny. Poziomy te mogą stanowić dobre miejsca do otwarcia pozycji krótkiej (Short), zakładając, że cena się od nich odbije. Poziomy oporu po przebiciu ich przez cenę w górę traktujemy jako poziom wsparcia;

Wykorzystując linie trendu i poziomy wsparcia lub oporu możemy podejmować decyzje inwestycyjne, takie jak otwieranie pozycji, ustawianie zleceń Stop Loss i Take Profit. 

Na przykład, w trendzie wzrostowym możemy szukać okazji do kupna w pobliżu linii trendu wzrostowego lub poziomów wsparcia. Z kolei w trendzie spadkowym możemy szukać okazji do sprzedaży w pobliżu linii trendu spadkowego lub poziomów oporu. 

Ponieważ mimo wszystko żadne narzędzie ani poziom techniczny nie jest gwarancją sukcesu, musimy korzystać również z innych narzędzi i wskaźników, aby potwierdzić potencjalne poprawne sygnały i unikać fałszywych sygnałów handlowych.

Zastosowanie średnich kroczących, linii trendu, RSI i innych narzędzi

Kombinacja takich narzędzi jak średnie kroczące, linie trendu, wskaźnik siły względnej (RSI) i innych narzędzi może być bardzo skutecznym podejściem w analizie technicznej. 

Stosowanie kombinacji narzędzi umożliwia lepsze zrozumienie sytuacji rynkowej oraz dokładniejszą identyfikację sygnałów handlowych. 

Oto przykładowe sposoby, w jakie można wykorzystać sygnały różnych narzędzi:

Identyfikacja trendów

Bardzo prostym sposobem na zidentyfikowanie kierunku trendu będzie wyrysowanie linii trendu i wstawienie średnich kroczących. Przecięcie się dwóch średnich kroczących może być sygnałem zmiany trendu, a możliwość wyrysowania linii nowego trendu potwierdza ten scenariusz. Na przykład:

 • Kiedy krótsza potrójna wykładnicza średnia krocząca TEMA (np. 50-dniowa) przecina dłuższą średnią kroczącą TEMA (np. 200-dniową) z dołu do góry, może to być moment rozpoczęcia trendu wzrostowego i jednocześnie potencjalny sygnał kupna
 • Kiedy natomiast te dwie średnie przecinają się z góry na dół to może to sugerować trend spadkowy i potencjalnie generować sygnał sprzedaży

Tak szybko jak pojawia się możliwość wyrysowania linii trendu, możemy potwierdzić kierunek trendu lub mu zaprzeczyć. Jeśli cena utrzymuje się powyżej linii trendu wzrostowego (łączącego coraz wyższe dołki), to jest to potwierdzenie trendu wzrostowego, a gdy utrzymuje się poniżej linii trendu spadkowego (coraz niższe szczyty), to potwierdza trend spadkowy.

Sygnały wejścia i wyjścia:

Kombinacja wskaźnika RSI, linii trendu i średnich kroczących może pomóc w identyfikacji momentów wejścia na rynek. Na przykład:

 • Kiedy RSI osiąga poziom wyprzedania (poniżej linii 30) w czasie, gdy cena zbliża się do linii trendu wzrostowego, może to być sygnał zakupu, gdyż sugeruje, że rynek jest wyprzedany i może nastąpić odbicie od linii trendu w górę. Sygnał powstaje po odbiciu się od linii trendu, po zakończeniu jednej świecy cenowej i na rozpoczęciu drugiej
 • Kiedy cena przekracza krótszą średnią kroczącą z dołu do góry i znajduje się powyżej linii trendu, może to być sygnał zakupu. Dodatkowa analiza sygnałów ze wskaźników np. RSI może wzmocnić ten sygnał lub mu zaprzeczyć
 • Natomiast gdy cena przekracza krótszą średnią kroczącą z góry na dół i znajduje się poniżej linii trendu, może to być sygnał sprzedaży. Dodatkowo analiza danych z oscylatora i wszystkich średnich kroczących może wzmocnić wiarygodność sygnału lub mu zaprzeczyć

Połączenie różnych wskaźników i narzędzi do identyfikacji punktów zwrotu, jak widać może być użyteczne do określenia momentów wyjścia z pozycji.

Źródło: platforma MT5, para walutowa EURCHF H1. Linia trendu spadkowego. Sygnały wejścia i wyjścia: Linia trendu, RSI, OS, SMA, BB.

Potwierdzenie sygnałów:

Możemy stosować różne narzędzia i wskaźniki do potwierdzenia otrzymanych już sygnałówNa przykład:

 • Jeśli linia trendu sugeruje trend wzrostowy, na wykresie pojawiają się formacje techniczne lub świecowe sugerujące zmianę trendu, a wskaźnik RSI wskazuje na wykupienie rynku (jest powyżej linii 70), to może to sugerować, że trend wzrostowy osiąga swoje apogeum i możliwa jest korekta spadkowa
 • Jeśli linia trendu sugeruje trend spadkowy, pojawiają się formacje techniczne lub świecowe sugerujące odwrócenie trendu, a wskaźnik RSI pokazuje wyprzedanie rynku (jest poniżej linii 30), to może to sugerować, że trend może się odwrócić bądź nastąpi korekta wzrostowa

Zastosowanie różnych narzędzi może pomóc wyeliminować fałszywe sygnały i potwierdzić silne sygnały handlowe. W sytuacjach opisanych powyżej dodatkowa obserwacja średnich kroczących może wzmocnić nasze wnioski.

Identyfikacja poziomów wsparcia i oporu:

Linie trendu mogą być użyteczne w identyfikacji poziomów wsparcia i oporu. Kiedy cena zbliża się do linii trendu wzrostowego, to w przypadku utrzymania trendu będzie ona stanowić poziom wsparcia, a gdy cena zbliża się do linii trendu spadkowego, może będzie stanowić poziom oporu.

W połączeniu ze wskaźnikiem RSI możemy ocenić, czy rynek jest wykupiony lub wyprzedany w okolicy tych poziomów, a to z kolei może nam dostarczyć potencjalne sygnały handlowe. 

Bardzo często takie poziomy wsparcia lub oporu ograniczające cenę stanowią linie średnich kroczących, lub wstęgi Bollingera.

Wyszukiwanie dywergencji:

Kombinacja różnych narzędzi może pomóc w identyfikacji dywergencji, które jak wiadomo, mogą być sygnałami odwrócenia trendu. 

Linie trendu w połączeniu ze wskaźnikami takimi jak RSI, MACD, czy choćby oscylator stochastyczny pozwalają wykryć dywergencję, a co za tym idzie prawdopodobieństwo odwrócenia trendu. Na przykład:

 • Kiedy w trendzie wzrostowym cena tworzy nowe coraz wyższe szczyty, a RSI lub MACD tworzy coraz niższe szczyty, to może to wskazywać na spadające momentum i potencjalne odwrócenie trendu na spadkowy
 • Kiedy w trendzie spadkowym cena tworzy coraz niższe dołki, a RSI lub MACD tworzy coraz wyższe dołki, to możemy oczekiwać, że nastąpi potencjalne odwrócenie trendu na wzrostowy

Ichimoku Kinko Hyo:

To bardzo zaawansowany wskaźnik, a jego właściwego zastosowania możemy nauczyć się tylko poprzez praktyczne doświadczenie. Ichimoku Kinko Hyo pozwala zrozumieć kierunek trendu, poziomy wsparcia i oporu oraz potencjalne punkty zwrotu.

Sygnały generowane przez wskaźnik w połączeniu z odpowiednimi, również dobrze poznanymi narzędziami mogą dawać przejrzyste sygnały odnośnie sytuacji rynkowej.

Zastosowanie tych różnych narzędzi i wskaźników w analizie trendów może nam pomóc w zrozumieniu rynku, identyfikacji punktów wejścia i wyjścia z pozycji oraz ocenie siły trendu.  

Staramy się oczywiście zawsze przeprowadzać analizę przy pomocy wielu narzędzi i wskaźników w kontekście siebie nawzajem i uwzględniać zarządzanie ryzykiem

Niezależne potwierdzenie sygnałów przez różne narzędzia i wskaźniki zdecydowanie pomaga w polepszeniu skuteczności decyzji handlowych. Działając ostrożnie i skupiając się na potwierdzonych sygnałach, możemy z powodzeniem wykorzystać te narzędzia w analizie trendów rynkowych.

Wykorzystanie trendów do identyfikacji sygnałów wejścia i wyjścia z pozycji

Wykorzystanie trendów do identyfikacji sygnałów wejścia i wyjścia z pozycji jest jednym ze sposobów wykorzystania analizy trendów w inwestycjach na Forex i innych rynkach. 

Spośród wielu bardzo różnych możliwości poniżej przedstawiam kilka podejść do tematu, które można zastosować przy wykorzystaniu trendów do generowania sygnałów handlowych:

W trendzie wzrostowym:

Możemy rozważyć kupno i wejście na pozycję długą (Long) po wystąpieniu potwierdzenia kierunku wzrostowego. 

Może to być potwierdzenie takiego typu jak odbicie się ceny od linii trendu wzrostowego po korekcie lub przebicie kluczowego poziomu oporu. Takie sytuacje sugerują, że trend wzrostowy się utrzymuje i możemy rozważyć otwarcie pozycji długiej. 

Szczególnie w sytuacji, gdy mamy potwierdzenie naszych sygnałów z innych wskaźników.

Sygnały otwarcia pozycji na podstawie trendu wzrostowego:

 • Kupno (Buy) w pobliżu linii trendu wzrostowego – kiedy cena zbliża się do linii trendu wzrostowego w korekcie, a następnie odbija od niej w górę, to potwierdza w ten sposób jej znaczenie jako obszaru wsparcia. Dlatego możemy tu rozważyć kupno i otwarcie pozycji długiej (Long) po odbiciu się ceny od linii trendu
 • Kupno (Buy) przy potwierdzeniu odwrócenia trendu spadkowego – kiedy trend spadkowy ulega odwróceniu, a cena przekracza linię trendu, może to być dla nas sygnałem potencjalnej zmiany trendu na wzrostowy. Po utworzeniu linii trendu wzrostowego i jej potwierdzeniu pojawia się do rozważenia sygnał kupna i otwarcia pozycji długiej (Long)
 • Otwarcie pozycji w okolicy poziomu oporu – kiedy trend wzrostowy zbliża się do poziomu oporu, to potencjalnie mamy dwa kierunki rozwoju sytuacji rynkowej i dwie możliwe do otwarcia pozycje:
  • Jeśli poziom oporu zostanie przebity w górę, a trend wzrostowy potwierdzony i kontynuowany to możemy myśleć o otwarciu pozycji długiej
  • Jeżeli cena odbije się od poziomu oporu i zacznie spadać otwierając nowy trend spadkowy to mamy sygnał sugerujący pozycję krótką

Sygnały wyjścia z pozycji na podstawie trendu wzrostowego:

 • Przebicie w dół linii trendu wzrostowego – jeśli cena przebija linię trendu wzrostowego w dól i nie jest w stanie ponad nią powrócić, to może to być sygnał do zamknięcia pozycji długiej (Long). Przebicie linii trendu nie zawsze oznacza odwrócenie trendu, a na przykład konsolidację pod poziomem oporu, której okres trwania dość trudno określić, podobnie jak kierunek wybicia ceny z konsolidacji
 • Potwierdzenie odwrócenia trendu wzrostowego – kiedy trend wzrostowy ulega odwróceniu i uzyskujemy potwierdzenie zmiany trendu, to jest to silny sygnał do zamknięcia pozycji długiej. Decyzje o zamknięciu pozycji można podjąć równie dobrze wcześniej, jeśli uznamy to za dobry moment
Źródło: platforma MT5, para walutowa NZDUSD H1. Potwierdzenie odwrócenia trendu: Linia trendu, RSI, OS, SMA, BB.

W trendzie spadkowym: 

Możemy rozważyć sprzedaż i wejście na pozycję krótką (Short) po wystąpieniu potwierdzenia kierunku spadkowego. 

Może to być potwierdzenie takiego typu jak odbicie się ceny po korekcie od linii trendu spadkowego lub przebicie kluczowego poziomu wsparcia. 

Takie sygnały potwierdzają, że trend spadkowy jest cały czas silny i jest potencjał na zajęcie krótkiej pozycji.

Sygnały otwarcia pozycji na podstawie trendu spadkowego:

 • Sprzedaż (Sell) w pobliżu linii trendu spadkowego – kiedy cena zbliża się do linii trendu spadkowego w korekcie, po czym odbija się od niej w dół, to w ten sposób potwierdza znaczenie linii trendu jako obszaru oporu. Możemy uznać taki sygnał za silny, rozważając sprzedaż i otwarcie pozycji krótkiej (Short)
 • Sprzedaż (Sell) przy potwierdzeniu odwrócenia trendu wzrostowego – jeśli trend wzrostowy uległ odwróceniu i cena przebiła linię trendu, to może to być dla nas sygnałem potencjalnej zmiany trendu na spadkowy. Po utworzeniu linii trendu spadkowego i jej potwierdzeniu mamy sygnał do sprzedaży i otwarcia pozycji krótkiej (Short)

Otwarcie pozycji w okolicy poziomu wsparcia – kiedy trend spadkowy napotyka na swojej drodze poziom wsparcia, to potencjalnie mamy dwa scenariusze i dwie możliwe do otwarcia pozycje:

 • Jeśli poziom wsparcia zostanie przebity w dół, a trend spadkowy potwierdzony i kontynuowany to mamy sygnał do otwarcia pozycji krótkiej;
 • Jeżeli cena odbije się od poziomu wsparcia i rozpocznie marsz w górę otwierając nowy trend wzrostowy, to możemy wziąć pod uwagę otwarcie pozycji długiej;

Sygnały wyjścia z pozycji na podstawie trendu spadkowego:

 • Przebicie w górę linii trendu spadkowego – jeśli cena przebija linię trendu spadkowego w górę i utrzymuje się powyżej niej, to może to być sygnał do zamknięcia pozycji krótkiej. Przebicie linii trendu niekoniecznie musi oznaczać zmianę kierunku trendu na wzrostowy, a na przykład konsolidację powyżej poziomu wsparcia. Decyzja o zamknięciu pozycji musi zależeć od jej składowych i naszych oczekiwań w momencie jej otwarcia
 • Potwierdzenie odwrócenia trendu spadkowego – jeśli trend spadkowy ulega odwróceniu i uzyskujemy potwierdzenie zmiany trendu, to jest to ważny sygnał do zamknięcia pozycji krótkiej. Oczywiście taką decyzję możemy podjąć dużo wcześniej na podstawie naszych wcześniejszych założeń i parametrów pozycji

Wykorzystanie kombinacji różnych wskaźników i narzędzi:

Ponieważ żaden pojedynczy sygnał nie jest wystarczającym powodem do otwarcia pozycji, zazwyczaj używamy kombinacji różnych narzędzi. 

Łączenie wskaźników technicznych może ułatwić potwierdzenie sygnałów i umożliwi bardziej kompleksową analizę trendów. Użyj wskaźników takich jak: 

 • Wskaźniki oscylacyjne (np.oscylator stochastyczny)
 • Wskaźniki trendu (np. średnie kroczące, ADX)
 • Poszukaj na wykresie formacji cenowych
 • Poszukaj na wykresie formacji świecowych

Dzięki takiej szerokiej analizie trendu, różnych wskaźników i narzędzi, generowane sygnały wejścia i wyjścia z pozycji stają się dużo lepsze.

Jeżeli masz potwierdzenie sygnałów na podstawie wskaźników:

Wskaźnik siły względnej (RSI) i linię trendu wykorzystujemy do wzajemnego potwierdzenia sygnałów wejścia i wyjścia. Na przykład:

 • Gdy cena przebija z góry na dół linię trendu wzrostowego, a RSI jest powyżej linii 70 – rynek jest wykupiony (overbought), możemy odczytać to jako możliwość odwrócenia trendu lub początek konsolidacji. W tej sytuacji możemy rozważyć zamknięcie posiadanej pozycji długiej (Long) lub otwarcie pozycji krótkiej (Short)
 • Jeśli obserwujemy trend spadkowy i cena przebija linie trendu spadkowego w górę, a jednocześnie wskaźnik RSI jest poniżej linii 30, co sugeruje rynek wyprzedany, możemy oczekiwać odwrócenia trendu na wzrostowy lub konsolidacji. W tej sytuacji możemy rozważyć wyjście z pozycji krótkiej (short) lub otwarcie pozycji długiej (Long)

Formacje cenowe, takie jak formacje odwrócenia trendu (np. głowa i ramiona, podwójne dno, podwójny szczyt itp.) lub formacje kontynuacji trendu wzrostowego, lub spadkowego (np. flaga, trójkąt, prostokąt itp.), mogą dostarczać sygnałów wejścia i wyjścia z pozycji. 

Gdy taka formacja jest dodatkowo potwierdzona, można rozważyć otwarcie lub zamknięcie pozycji otwartej zgodnie z kierunkiem trendu. 

Formacje cenowe są ściśle powiązane z trendem i bardzo często w trakcie tworzenia istotny jest czas i wolumeny obrotu. Na przykład:

 • Jeśli obserwujemy formację trójkąta wzrostowego, która zapowiada kontynuację trendu wzrostowego, możemy zdecydować się na wejście na pozycję długą (long), gdy cena przebije górną granicę trójkąta
 • Jeśli obserwujemy formację flagi w trendzie spadkowym, wyrysowanej jako lekko wznoszący się kanał cenowy (w przeciwnym kierunku do trendu), to możemy zdecydować się na otwarcie pozycji krótkiej (short), gdy cena przebije dolną granicę kanału

Musimy koniecznie pamiętać, że żadna metoda nie jest doskonała, a analiza trendów ma swoje ograniczenia. 

Warto również uwzględnić czynniki, takie jak zarządzanie ryzykiem, ważne poziomy wsparcia i oporu, a przede wszystkim czynniki fundamentalne, które mają wpływ na ruch cen i trendy rynkowe. 

Kombinacja różnych metod i narzędzi analizy technicznej w celu potwierdzenia sygnałów generowanych przez trendy, pomaga w zwiększeniu skuteczności korzystania z sugerowanych poziomów wejścia i wyjścia z pozycji

Indywidualne strategie i preferencje handlowe mogą wpływać i wpływają na konkretne zastosowania analizy trendów w procesie podejmowania decyzji. Dlatego zawsze kieruj się swoim własnym punktem widzenia.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.