Aprecjacja

Aprecjacja – wzrost wartości dobra lub towaru. Termin używany głównie w odniesieniu do wzrosty wartości waluty krajowej względem zagranicznej w systemie regulowanym przez rynek, czyli systemie płynnych kursów walut. Aprecjacja pieniądza jest bardzo często wynikiem deflacji.
Przyczyna:

Aprecjacja jest efektem nadwyżki popytu nad podażą waluty, niesie to za sobą relatywny wzrost cen na towary importowane oraz obniżenie cen towarów eksportowanych. Pośrednimi przyczynami aprecjacji są m.in. zwiększenie ilości inwestycji zagranicznych na terenie kraju, wzrost popytu na dobra krajowa na rynkach międzynarodowych oraz wzrost poziomu oprocentowania państwowych papierów wartościowych.
Instrumenty kształtujące aprecjacje:

Kształtowanie aprecjacji w systemach płynnych kursów walutowych odbywa się za sprawą władzy centralnej, najczęściej poprzez bank centralny.  Aby wywołać aprecjacje stosuje się m.in. interwencje na rynku walutowym poprzez wykup waluty krajowej czy też zwiększenie stopy oprocentowania papierów wartościowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *